Anda di halaman 1dari 6

Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.

1. Apakah contoh-contoh sistem operasi yang betul


i. Microsoft Windows 98
ii. Sony Soud Forge
iii. Microsoft Words
iv. Microsoft Windows XP

i & iv
ii, iii & iv
i & ii
i, ii & iii

(1 Markah)

2. Apakah sistem fail yang digunakan oleh Microsoft Windows XP?

RAW
FAT 16
HPFS
FAT 32 & NTFS

(1 Markah)
3. Apakah yang dinamakan Fdisk, Partiton 1 atau C:\ ?

MS DOS
Primary DOS
Logical DOS
Extended DOS

(1 Markah)

4. Apakah tujuan kita menggunakan arahan FORMAT pada Hard Disk?


Untuk memadamkan data-data yang terdapat pada Hard Disk
Untuk memastikan komputer kita selamat
Untuk menyediakan fail Sistem pada Floppy Disk
Untuk menukar setting Hard Disk kepada master
(1 Markah)

5. Apakah langkah keselamatan yang perlu diambil kira sebelum melakukan pemasangan
sistem operasi?
Keadaan komputer mestilah bersih
Memasang antivirus yang terkini
Menggunakan Hard Disk yang baru sahaja
Memastikan semua data-data di dalam Hard Disk dibuat pendua (BACKUP)

(1 Markah)
6. Apakah fungsi startup disk?
Digunakan untuk memulakan komputer
Digunakan untuk membaiki kerosakan perkakasan
Digunakan untuk installation driver
Digunakan untuk mencari kerosakkan komputer
(1 Markah)

7. Apakah maksud arahan MD dalam DOS?


A. Menukarkan sesuatu fail dalam komputer
B. Membina fail / folder dalam komputer
C. Membuang fail / folder yang tidak digunakan
D. Membuat proses fdisk sebelum proses format
(1 Markah)

8. Apakah yang dimaksudkan dengan multitasking?


A Membenarkan dua atau lebih user menggunakan sesuatu program dalam satu masa
B. Menyokong melaksanakan sesuatu program lebih dari satu CPU
C. Membenarkan bahagian-bahagian berlainan di dalam satu program berjalan serentak
D. Membenarkan lebih dari satu program berjalan secara serentak

(1 Markah)

9. Tanda “! “ dan tanda “? “ berwarna kuning pada komponen di tetingkap Device Manager
bermaksud
CD-ROM tidak dipasangkan dengan IDE kabel
Startup Disk tidak dimasukkan sewaktu proses installasi
Device driver tidak di’install’ dengan betul atau tiada device driver
Tidak membuat proses FDISK sebelum proses format
( 1 Markah)

10. Perkakasan yang manakah tidak memerlukan driver?

A. Sound card (kad bunyi)


B. Network card (kad rangkaian)
C. Speaker (Pembesar suara)
D. Monitor

( 1 Markah)
11. Yang manakah berkaitan dengan kategori Sistem Pengoperasi ?

i) Stand Alone Operating System


ii) DOS
iii) Network Operating System
iv) Embedded Operating System
v) Windows XP

A. i,ii,iii
B. i,iii,iv
C. i,ii,iii,iv,
D. i,ii,iii,iv,v
(1 Markah)
12. NOS merupakan sistem pengoperasi yang menyokong kemudahan rangkaian. Berikut
merupakan contoh NOS, iaitu?

i) Pocket PC 2002
ii) UNIX
iii) Windows NT Server
iv) Solaris

A. i,ii,iii
B. i,iii,iv
C. ii,iii,iv
D. iii,iv
(1 Markah)
13. Apakah kompenan media yang perlu digunakan bagi Start Up Disk?
A. Disket
B. CD
C. Pendrive
D. Hard Disk
(1 Markah)
14. Yang manakah yang benar tentang microsoft office ?
A. Microsoft office coporation
B. Microsoft office 2001
C. Microsoft office 2003
D. Microsoft windows 2003
(1 Markah)
15. Berapakah bahagian boot disk yang terdapat dalam sesebuah komputer ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
(1 Markah)

BAHAGIAN B (BETUL / SALAH)


Tandakan ( √ ) bagi penyataan yang betul dan ( X ) bagi penyataan yang salah.

1. Arahan “CD” di dalam MS-DOS merupakan arahan untuk membuat direktori (folder)
yang baru.

2. Pengguna perlulah memastikan fail pemacu atau driver di pasang dengan betul supaya
tidak berlaku masalah pada perkakasan dan perisian.

3. Komputer boleh berfungsi dengan sempurna tanpa perlu memasang sistem operasi.

4. Untuk membuat partition yang baru dengan menggunakan FDISK, partition yang lama
hendaklah dipadamkan terlebih dahulu.

5. “DIR” merupakan arahan MS-DOS untuk mempamirkan kandungan di dalam sesuatu


storan samada Hard Disk, Disket atau CD-ROM.

6. Primary DOS partition merupakan partition utama yang perlu ada dalam setiap floppy
disk
7. Stand alone merupakan sistem operasi lengkap yang digunakan pada komputer
desktop atau notebook.

8. Multiuser membenarkan bahagian-bahagian yang berlainan di dalam satu program


berjalan serentak.

9. High Performance File System dari OS/2. Merupakan fail system 32 bit yang hanya
boleh digunakan dengan OS/2

10. Perkakasan tidak memerlukan fail pemacu (device driver) untuk berfungsi dengan baik.

(10 Markah)
BAHAGIAN C (ISI TEMPAT KOSONG)
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul dan tepat

1. Proses installasi boleh dilaksanakan menggunakan beberapa media iaitu


_________________dan _______________.
(2 Markah)

2. _________________merupakan penterjemah di antara peranti dan program yang


menggunakan peranti berkenaan.
(1 markah)

3. Microsoft Windows XP boleh menggunakan sistem fail _______________ dan


_______________.
(2 Markah)

4. Kebiasaannya komputer akan dihidupkan dari cakera keras, tetapi jika cakera keras
mempunyai masalah atau ‘error’ __________________ boleh digunakan untuk memulakan
komputer.
(1 Markah)
5. Pengguna melaksanakan arahan FDISK apabila hendak membuang dan membina
________________ hard disk.
(1 Markah)
6. Program yang mengawal sistem komputer dipanggil ________________.
(1 Markah)
7. Windows NT, UNIX dan LINUX adalah sejenis sistem operasi _________________.
(1 Markah)
8. Display card digunakan untuk membolehkan komputer memaparkan
_______________ pada skrin monitor .
(1 Markah)

BAHAGIAN D ( JAWAPAN PENDEK )

Berikan jawapan yang tepat pada ruang yang disediakan

1. Berikan Tiga (3) jenis Sistem Operasi

i. ________________________________
ii. ________________________________
iii. ________________________________
(3 Markah)

2. Nyatakan sumber-sumber Device Driver

i. __________________________________
ii. __________________________________
iii. __________________________________

(3 Markah)
3. Berikan maksud command yang terdapat di dalam DOS berikut.
i. Dir _________________________________
ii. Cd _________________________________
iii. Md _________________________________
iv. CD _________________________________

(4 Markah)

BAHAGIAN E (PADANAN)

Pilih penyataan berikut mengikut padanan yang bersesuaian.

1
Mac OS

Sistem pengoperasian yang pantas dan boleh dipercayai dari segi prestasi Windows Xp
Home Edition dan Windows Professional Edition
2
Multiuser

Sistem operasi yang hanya boleh digunakan pada sistem komputer jenis Apple Macintosh
3
Windows Xp

Membenarkan 2 atau lebih user menggunakan sesuatu program di dalam satu masa
4
Windows NT Workstation

Versi baru daripada FAT 16 yang dikeluarkan Oleh Microsoft di dalam Os Win 95 Versi B
(Dec 96) Perfomance semakin diperbaharui melalui Win 98
5
FAT 32

Dibangunkan oleh Microsoft bagi “Client Operating System”yang akan disambungkan


dengan Windows NT Server
6
Multitasking

Menyokong melaksanakan sesuatu program lebih dari satu cpu


7
NTFS
New Technology File System merujuk kepada Windows NT.Juga merupakan sistem fail 32
bit boleh digunakan di dalam Windows NT/2008/XP
8
Multiprocessing

Membenarkan lebih dari satu program berjalan serentak contoh Microsoft Windows
9
Stand Alone OS

Merupakan perisian atau aturcara yang membantu pengguna membuat tugasan harian.
10
Perisian Aplikasi

Merupakan sistem pengoperasi lengkap yang digunakan pada komputer desktop atau
notebook, ia dikenali sebagai client OS

(20 Markah)

BAHAGIAN F ( ESEI )

1) Terangkan langkah-langkah untuk membentuk startup disk?

( 6 Markah)

2) Jelaskan secara ringkas langkah-langkah pemasangan CD-ROM Drive

(4 Markah)