Anda di halaman 1dari 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN

( RPPH )

TEMA : ALAT KOMUNIKASI

SUBTEMA : MEDIA CETAK

KELOMPOK : A

NAMA : NITA KUSUMA DEWI S.Pd

NO.PESERTA : 17150202010071

NO.ABSEN : 24

KELAS :B

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU SUB RAYYON 117

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAAN HARIAN

( RPPH )

KELOMPOK B

TEMA : ALAM SEMESTA

SUBTEMA : BENDA- BENDA LANGIT

NAMA :

NO.PESERTA :

NO.ABSEN :

KELAS :

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI GURU SUB RAYYON 117

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN