Anda di halaman 1dari 10

Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

UNIT 3
PROSES HIDUP HAIWAN

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

Proses Hidup Haiwan

CIRI-CIRI DAN
TINGKAH LAKU KHAS
Kawasan Panas
Cuaca Melampau

Kawasan Sejuk
Perlindungan diri
daripada

Musuh

Tumbuhan hijau
sebagai
..........................

Matahari sebagai R_____ S______


HUBUNGAN .......................... ......................... ........................
MAKANAN

Haiwan sebagai
..........................

Cara haiwan menjaga telur dan anak

KEMANDIRIAN SPESIES

Kepentingan kemandirian spesies haiwan

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

3.1 Perlindungan daripada musuh


3.1.1 Ciri-ciri Khas

.................

................. .................

Ciri- ciri Khas

................. .................

.................

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

3.1 Perlindungan daripada musuh


3.1.2 Tingkah laku khas
Tingkah laku khas Cohtoh haiwan
Menggulungkan Diri ………………… ,
…………………
Menyamar ………………… ,
…………………, …………………
, …………………
Memutuskan anggota ………………… ,
badan …………………
Cengkerang keras ………………… ,
………………… ,
Bersama-sama
………………… ,
mempertahankan diri
………………… ,
daripada serangan
…………………
musuh
Melepaskan bau basuk ………………… ,
………………… ,
…………………
Memancutkan dakwat ………………… ,
hitam …………………
Menghentikan serangan
Pijat, Kumbang
musuh

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

3.2 Perlindungan daripada cuaca melampau


Teka Siapa Saya !
Haiwan yang hidup di kawasan beriklim panas

Haiwan 1
 Lemak yang disimpan di dalam Membolehkannya hidup tanpa
1. …………………. ………… . ………. dan ………. sehingga selama
2 ……….
 Bulu badan yang ………. dan ………. ………. haba pada waktu siang dan
pemanas pada waktu ………. .
 ………. yang panjang Menjauhkan badannya daripada
permukaan gurun yang ……….
 Bulu mata yang ………. dan lubang Melindungi dirinya daipada ……….
hidung yang boleh ………. . .
Haiwan 2
1. ………………….  ………. dalam lumpur Untuk menyingkirkan ……….
2. …………………. daripada badan
Haiwan 3
1. ………………….  ………. berkedut Menambahkan ………. ………. kulit
yang terdedah supaya hada dapat
………. dengan lebih ……….
 Telinga ………. Membolehkan …….……. badan
 ………. memancutkan air ke atas Untuk ………. dirinya
badannya
Haiwan 4
1. ………………….  ………. panjang Bantu menyingkirkan haba
dripada ………. Dengan cepat

bonggol kaki merendam tebal haba makanan cepat


telinganya kulit minggu badannya belalai luas permukaan
pasir malam menyejukkan panas air halus
besar panjang mengipas penebat ditutup menyingkirkan

UTNA SBUMU GNUUR HJAGA

BUAREK SBUMU KDABA

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

3.2 Perlindungan daripada cuaca melampau


Haiwan yang hidup di kawasan sejuk.

Haiwan Ciri-ciri
1.  Bulu tebal dan lapisan lemak yang tebal
2. untuk memerangkap haba.
 Telinga kecil untuk mengurangkan
kehilangan haba.
1.  Bermigrasi iaitu berpindah ke kawasan
2. yang kurang sejuk unutk membiak dan
mendapatkan makanan.
1.  Berhibernasi iaitu tidur sepanjang musim
2. sejuk.
3.
1.  Lapisan lemak yang tebal untuk
2. memerangkap haba.
3.  Telinga kecil untuk mengurangkan
kehilangan haba.

kelawar beruang kutub tupai bangau serigala kutub


singa laut paus penguin paus beruang perang

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

3.2 Kemandirian Spesies Haiwan

1. Apakah cara untuk memastikan spesies sesuatu haiwan tidak pupus?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan.
Apakah nama proses ini?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Pada pandangan anda adakah mempunyai perbezaan dalam cara haiwan memastikan
kemandirian spesies masing-masing?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Adakah semua jenis burung bertelur?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Adakah semua haiwan yang bertelur akan menjaga telurnya?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Nyatakan salah satu cara haiwan yang melahirkan anak, memberikan makanan kepada
anaknya.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Nyatakan 5 nama haiwan yang bertelur.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Nyatakan 5 nama haiwan yang melahirkan anak.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Sayur bayam -> cacing -> …………………… ->burung pipit -> ……………………. -> helang
10. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Alga -> ikan kecil -> ikan besar -> …………….

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

Kelaskan haiwan mengikut proses kemandirian spesies haiwan.

.............
............. .............

Haiwan
yang .............
bertelur
.............

............. .............

.............
............. .............

Haiwan yang

.............
melahirkan
anak
.............

............. .............

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David


Nama : ……………………………………. Tarikh : ……………………..

FORMAT UPSR
MATA PELAJARAN SAINS

BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2


1. Jenis Instrumen Objektif Subjektif
2. Jenis Item Aneka pilihan Pelbagai bentuk respons
terhad
3. Bilangan Soalan 40 8 Soalan
4. Jumlah Markah 40 40
5. Tempoh Ujian 1 jam 1 jam
6. Konstruk  Mengetahui  Mengetahui
 Memahami  Memahami
 Mengaplikasi  Kemahiran proses
sains

Disediakan oleh : Cik Angelina Ann David