Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN 1, 2, 3,4 & 5 SESI 2018

Tarikh 08 OCTOBER 2018 Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/


Jumaat
Fokus PEPERIKSAAN AKIR TAHUN 2018 Masa (1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
P&P
Kelas Bilangan Murid
4 RASIONAL - (7.10 am – 7.50 am) 33/34 Orang
4 SANTUN – (7.50 am – 9.00 am) 22/34 Orang

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018


Strategi 1. Guru mengedar soalan
P&P
2. Murid menjawab soalan
Aktiviti
3. Guru mengawas murid
4. Murid menghantar jawapan
Nilai Bertanggungjawab, jujur Ilmu : TELUS, BERSUNGGUH-
SUNGGUH
BBM Modul P&P / Bahan Edaran Bercetak / Majalah / Akhbar / Multimedia / Buku Rujukan/
Tugasan
Sistem Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan KBAT : Memberikan pendapat / menilai
Bahasa dan intonasi
Kemahiran Membaca Menulis Teknik Bacaan
(Menengah Tatabahasa KWLH CHATT SQ4R
Rendah
T1) Seni Bahasa Dengar Tutur ACID QUACK
PBS TIADA KAITAN
(Menengah
Rendah)
Peta I-think PAK-21

Tugasan Menjawab soalan ujian / peperiksaan


Murid
REFLEKSI :

Aktiviti berjalan dengan lancar dan terkawal.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
SESI 2018
TINGKATAN 2
SMK TERUSAN LAHAD DATU
HASLINDA BINTI SARBANI
MINGGU : 37 TARIKH : 8/10/18 HARI : ISNIN
KELAS 2 SANTUN
MASA 9 - 10
KEMAHIRAN / ASPEK 5.0 Aspek Tatabahasa
TEMA 15. Sains, Teknologi dan Inovasi
TAJUK / UNIT Kertas Nenas
STANDARD Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai
KANDUNGAN golonngan kata dalam pelbagai ayat.
STANDARD Membetulkan dan menganalisis kesalahan kata atau frasa dalam
PEMBELAJARAN sesuatu ayat.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid akan dapat;

1) Mengenalpasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan.


Ilmu Bahasa
PENGISIAN KURIKULUM Nilai Bertanggungjawab
& EMK KBAT Mengaplikasi & Menganalisis
i-Think -Peta Pokok
-Pembelajaran Berpusatkan Murid
STRATEGI PDP/PDPC
-Pendekatan Didik Hibur

Aktiviti
- Guru meminta pelajar untuk membaca bahan dalam buku
teks secara berpasangan.
- Pelajar membaca bahan dengan intonasi yang betul.
AKTIVITI PdP/PdPc - Pelajar secara berpasangan berbincang dan mencari
kesalahan bahasa.
- Guru dan pelajar membincangkan jawapan dan membuat
pembetulan.

BAHAN BANTU -Buku teks


MENGAJAR/TMK

- Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar


namun masih terdapat pelajar belu mahir mencari
kesalahan. Soalan latihana akn diberikan sebagai soalan
REFLEKSI
tambahan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
SESI 2018
TINGKATAN 2
SMK TERUSAN LAHAD DATU
HASLINDA BINTI SARBANI
MINGGU : 37 TARIKH : 9/10/18 HARI : SELASA
KELAS 2 KAA
MASA 3 - 4
KEMAHIRAN / ASPEK 5.0 Aspek Tatabahasa
TEMA 15. Sains, Teknologi dan Inovasi
TAJUK / UNIT Impian inovasi
STANDARD Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai
KANDUNGAN golonngan kata dalam pelbagai ayat.
STANDARD Mengenalpasti dan mengklasifikasikan jenis ayat penyata, ayat
PEMBELAJARAN Tanya ,ayat seru dan ayat perintah.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid akan dapat;

1) Mengenalpasti jenis-jenis ayat.


Ilmu Bahasa
PENGISIAN KURIKULUM Nilai Bertanggungjawab
& EMK KBAT Mengaplikasi & Menganalisis
i-Think -Peta Pokok
-Pembelajaran Berpusatkan Murid
STRATEGI PDP/PDPC
-Pendekatan Didik Hibur

Aktiviti
- Guru menerangkan maksud setiap jenis ayat dan menulis
contoh ayat.
- Guru edarkan soalan latihan dan pelajar dibahagikan
AKTIVITI PdP/PdPc
mengikut kumpulan.
- Setiap kumpulan menjawab soalan latihan.
- Perbincangan jawapan.

BAHAN BANTU -Buku teks


MENGAJAR/TMK

- Objektif tercapai dan aktiviti pembelajaran berjalan dengan


lancar. Pelajar boleh mengklasifikasikan jenis ayat.
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
SESI 2018
TINGKATAN 2
SMK TERUSAN LAHAD DATU
HASLINDA BINTI SARBANI
MINGGU : 37 TARIKH : 9/10/18 HARI : SELASA
KELAS 2 SANTUN
MASA 6 - 7
KEMAHIRAN / ASPEK 5.0 Aspek Tatabahasa
TEMA 15. Sains, Teknologi dan Inovasi
TAJUK / UNIT Impian inovasi
STANDARD Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai
KANDUNGAN golonngan kata dalam pelbagai ayat.
STANDARD Mengenalpasti dan mengklasifikasikan jenis ayat penyata, ayat
PEMBELAJARAN Tanya ,ayat seru dan ayat perintah.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid akan dapat;

1) Mengenalpasti jenis-jenis ayat.


Ilmu Bahasa
PENGISIAN KURIKULUM Nilai Bertanggungjawab
& EMK KBAT Mengaplikasi & Menganalisis
i-Think -Peta Pokok
-Pembelajaran Berpusatkan Murid
STRATEGI PDP/PDPC
-Pendekatan Didik Hibur

Aktiviti
- Guru menerangkan maksud setiap jenis ayat dan menulis
contoh ayat.
- Guru edarkan soalan latihan dan pelajar dibahagikan
AKTIVITI PdP/PdPc
mengikut kumpulan.
- Setiap kumpulan menjawab soalan latihan.
- Perbincangan jawapan.

BAHAN BANTU -Buku teks


MENGAJAR/TMK

- Objektif tercapai dan aktiviti pembelajaran berjalan dengan


lancar. Pelajar boleh mengklasifikasikan jenis ayat.
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN 4

Tarikh 09 OCTOBER 2018 Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/


Jumaat
Fokus PEPERIKSAAN AKIR TAHUN 2018 Masa (1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
P&P (9)(10)
Kelas Bilangan Murid
22/34 Orang
4 SANTUN – (12.00 am – 1.20 Pm)

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018


Strategi 1. Guru mengedar soalan
P&P
2. Murid menjawab soalan
Aktiviti
3. Guru mengawas murid
4. Murid menghantar jawapan
Nilai Bertanggungjawab, jujur Ilmu : TELUS, BERSUNGGUH-
SUNGGUH
BBM Modul P&P / Bahan Edaran Bercetak / Majalah / Akhbar / Multimedia / Buku Rujukan/
Tugasan
Sistem Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan KBAT : Memberikan pendapat / menilai
Bahasa dan intonasi
Kemahiran Membaca Menulis Teknik Bacaan
(Menengah Tatabahasa KWLH CHATT SQ4R
Rendah
T1) Seni Bahasa Dengar Tutur ACID QUACK
PBS TIADA KAITAN
(Menengah
Rendah)
Peta I-think PAK-21

Tugasan Menjawab soalan ujian / peperiksaan


Murid
REFLEKSI :

Aktiviti berjalan dengan lancar dan terkawal.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
SESI 2018
TINGKATAN 2
SMK TERUSAN LAHAD DATU
HASLINDA BINTI SARBANI
MINGGU : 37 TARIKH : 10/10/18 HARI : RABU
KELAS 2 KAA
MASA 1 - 2
KEMAHIRAN / ASPEK 3.0 Kemahiran Menulis
TEMA 8. Utamakan Keselamatan
TAJUK / UNIT Hindari Jenayah Siber
STANDARD Menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara
KANDUNGAN terancang.
STANDARD Menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa
PEMBELAJARAN yang tepat, indah serta menarik.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid akan dapat;
1) Menulis satu karangan cerita lengkap dengan ejaan yang
betul, bahasa indah dan menarik.
Ilmu penulisan
PENGISIAN KURIKULUM Nilai Bertanggungjawab
& EMK KBAT Mengaplikasi & Menganalisis
i-Think -Peta Pokok
-Pembelajaran Berpusatkan Murid
STRATEGI PDP/PDPC
-Pendekatan Didik Hibur

Aktiviti
- Guru menerangkan teknik menulis karangan bererita yang
menarik kepada pelajar.
AKTIVITI PdP/PdPc
- Pelajar menyiapkan karangan bercerita.
- Guru semak dan pantau hasil karangan pelajar.

BAHAN BANTU -Buku teks


MENGAJAR/TMK

- Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar


REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
SESI 2018
TINGKATAN 2
SMK TERUSAN LAHAD DATU
HASLINDA BINTI SARBANI
MINGGU : 37 TARIKH : 10/10/18 HARI : RABU
KELAS 2 SANTUN
MASA 6 - 7
KEMAHIRAN / ASPEK 3.0 Kemahiran Menulis
TEMA 8. Utamakan Keselamatan
TAJUK / UNIT Hindari Jenayah Siber
STANDARD Menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara
KANDUNGAN terancang.
STANDARD Menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa
PEMBELAJARAN yang tepat, indah serta menarik.
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid akan dapat;
1) Menulis satu karangan cerita lengkap dengan ejaan yang
betul, bahasa indah dan menarik.
Ilmu penulisan
PENGISIAN KURIKULUM Nilai Bertanggungjawab
& EMK KBAT Mengaplikasi & Menganalisis
i-Think -Peta Pokok
-Pembelajaran Berpusatkan Murid
STRATEGI PDP/PDPC
-Pendekatan Didik Hibur

Aktiviti
- Guru menerangkan teknik menulis karangan bererita yang
menarik kepada pelajar.
AKTIVITI PdP/PdPc
- Pelajar menyiapkan karangan bercerita.
- Guru semak dan pantau hasil karangan pelajar.

BAHAN BANTU -Buku teks


MENGAJAR/TMK

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN 4

TARIKH 10/10/2018 (MINGGU 37) Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/ Jumaat
Masa (9-10)
KELAS 4 RASIONAL

FOKUS P&P PERBINCANGAN SOALAN PAT 2018

Karangan rumusan
TAJUK

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat :


1) mengenalpasti kelemahan menjawab karangan rumusan serta tahu teknik penulisan yang baik

Aktiviti pembelajaran :
1) guru agihkan skrip jawapan kepada pelajar.
STRATEGI PDP 2)perbincangan jawapan karangan rumusan.
3) pelajar membuat pembetulan

NILAI bertanggungjawab Ilmu : Penulisan

BBM Modul P&P / lcd dan lattop / buku TEKS / Akhbar / Multimedia / LCD/LAPTOP/transkip jawapan
KBAT : -
SISTEM Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan dan
BAHASA intonasi/komsas sastera/Penulisan
KEMAHIRAN Membaca Menulis Tatabahasa Teknik Bacaan
(MENENGAH KWLH CHATT SQ4R
RENDAH T1) Seni Bahasa Dengar Tutur
ACID QUACK
PAK 21: Round table
PETA I-THINK Peta pokok / peta buih/peta dakap

TUGASAN Tiada tugasan diberikan.


MURID

REFLEKSI REFLEKSI :
- Hanya 17 orang saja pelajar yang hadir. Namun aktivit tetapi dijalankan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN 4

TARIKH 11/10/2018 (MINGGU 37) Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/ Jumaat
Masa (1-2))
KELAS 4 RASIONAL

FOKUS P&P PERBINCANGAN SOALAN PAT 2018

Komsas
TAJUK

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat :


1) mengenalpasti kelemahan menjawab soalan komsas.

Aktiviti pembelajaran :
1) guru agihkan skrip jawapan kepada pelajar.
STRATEGI PDP 2)perbincangan jawapan bersama pelajar
3) pelajar membuat pembetulan

NILAI bertanggungjawab Ilmu : Penulisan

BBM Modul P&P / lcd dan lattop / buku TEKS / Akhbar / Multimedia / LCD/LAPTOP/transkip jawapan
KBAT : -
SISTEM Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan dan
BAHASA intonasi/komsas sastera/Penulisan
KEMAHIRAN Membaca Menulis Tatabahasa Teknik Bacaan
(MENENGAH KWLH CHATT SQ4R
RENDAH T1) Seni Bahasa Dengar Tutur
ACID QUACK
PAK 21: Round table
PETA I-THINK Peta pokok / peta buih/peta dakap

TUGASAN Tiada tugasan diberikan.


MURID

REFLEKSI REFLEKSI :
- Aktivit pembelajaran berjalan dengan lancar.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
SESI 2018
TINGKATAN 2
SMK TERUSAN LAHAD DATU
HASLINDA BINTI SARBANI
MINGGU : 37 TARIKH : 11/10/18 HARI : KHAMIS
KELAS 2 KAA
MASA 6 - 7
KEMAHIRAN / ASPEK Ulangkaji Merumus Petikan
TEMA Meringkaskan petikan
TAJUK / UNIT Merumus petikan
STANDARD - Membuat ringkasan petikan dengan susunan isi penting yang
KANDUNGAN betul.
STANDARD - Meringkaskan petikan dengan mengunakan idea utamadan idea
PEMBELAJARAN sampingan
OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran, murid akan dapat;
Membuat persediaan akhir sebelum menjawan soalan PAT 2018.

Ilmu BERSUNGUH-SUNGGUH
PENGISIAN KURIKULUM Nilai Bertanggungjawab
& EMK KBAT Mengaplikasi & Menganalisis
i-Think -Peta Pokok
-Pembelajaran Berpusatkan Murid
STRATEGI PDP/PDPC
-Pendekatan Didik Hibur

Aktiviti
- Guru arah pelajar membaca dan memahami petikan dalam
buku teks.
AKTIVITI PdP/PdPc
- Pelajar menhgemuakkan idea selepas pembacaan.
- Guru arahkan pelajar meringkaskan petikan.

BAHAN BANTU -Buku teks komsas


MENGAJAR/TMK

Aktivit ulangkaji berjalan dengan lancar. Objektif tercapai.


REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MEAYU TINGKATAN 4

TARIKH 12/10/2018 (MINGGU 37) Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/ Jumaat
Masa (1-2))
KELAS 4 RASIONAL

FOKUS P&P PERBINCANGAN SOALAN PAT 2018

Karangan berpandu
TAJUK

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat :


1) mengenalpasti kelemahan menjawab karangan berpandu

Aktiviti pembelajaran :
1) guru agihkan skrip jawapan kepada pelajar.
STRATEGI PDP 2)perbincangan jawapan bersama pelajar
3) pelajar membuat pembetulan

NILAI bertanggungjawab Ilmu : Penulisan

BBM Modul P&P / lcd dan lattop / buku TEKS / Akhbar / Multimedia / LCD/LAPTOP/transkip jawapan
KBAT : -
SISTEM Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan dan
BAHASA intonasi/komsas sastera/Penulisan
KEMAHIRAN Membaca Menulis Tatabahasa Teknik Bacaan
(MENENGAH KWLH CHATT SQ4R
RENDAH T1) Seni Bahasa Dengar Tutur
ACID QUACK
PAK 21: Round table
PETA I-THINK Peta pokok / peta buih/peta dakap

TUGASAN Tiada tugasan diberikan.


MURID

REFLEKSI REFLEKSI :
Aktiviti tidak dapat dijalankan kerana pelajar mengikuti taklimat keselamatan jalan raya di dewan
sekolah bermula jam 9 hingga 11.20.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN 4

TARIKH 14/10/2018 (MINGGU 38) Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/ Jumaat
Masa (9-10)
KELAS 4 SANTUN

FOKUS P&P PERBINCANGAN SOALAN PAT 2018

Karangan rumusan
TAJUK

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat :


1) mengenalpasti kelemahan menjawab karangan rumusan serta tahu teknik penulisan yang baik

Aktiviti pembelajaran :
1) guru agihkan skrip jawapan kepada pelajar.
STRATEGI PDP 2)perbincangan jawapan karangan rumusan.
3) pelajar membuat pembetulan

NILAI bertanggungjawab Ilmu : Penulisan

BBM Modul P&P / lcd dan lattop / buku TEKS / Akhbar / Multimedia / LCD/LAPTOP/transkip jawapan
KBAT : -
SISTEM Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan dan
BAHASA intonasi/komsas sastera/Penulisan
KEMAHIRAN Membaca Menulis Tatabahasa Teknik Bacaan
(MENENGAH KWLH CHATT SQ4R
RENDAH T1) Seni Bahasa Dengar Tutur
ACID QUACK
PAK 21: Round table
PETA I-THINK Peta pokok / peta buih/peta dakap

TUGASAN Tiada tugasan diberikan.


MURID

REFLEKSI REFLEKSI :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN 4

Tarikh 14 OCTOBER 2018 Hari Isnin/ Selasa/ Rabu/ Khamis/


Jumaat
Fokus PEPERIKSAAN AKIR TAHUN 2018 Masa (1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
P&P (9)(10)
Kelas Bilangan Murid
BAHASA MELAYU
2 KAA – (10.00 am – 10.40 am) 16 ORANG
2 SANTUN – (11.20-12.40) 35 ORANG

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018


Strategi 1. Guru mengedar soalan
P&P
2. Murid menjawab soalan
Aktiviti
3. Guru mengawas murid
4. Murid menghantar jawapan
Nilai Bertanggungjawab, jujur Ilmu : TELUS, BERSUNGGUH-
SUNGGUH
BBM Modul P&P / Bahan Edaran Bercetak / Majalah / Akhbar / Multimedia / Buku Rujukan/
Tugasan
Sistem Tatabahasa/kosa kata/peribahasa/ejaan/sebutan KBAT : Memberikan pendapat / menilai
Bahasa dan intonasi
Kemahiran Membaca Menulis Teknik Bacaan
(Menengah Tatabahasa KWLH CHATT SQ4R
Rendah
T1) Seni Bahasa Dengar Tutur ACID QUACK
PBS TIADA KAITAN
(Menengah
Rendah)
Peta I-think PAK-21

Tugasan Menjawab soalan ujian / peperiksaan


Murid
REFLEKSI :

Aktiviti berjalan dengan lancar dan terkawal.