Anda di halaman 1dari 16

Issue 17, Volume 9, 2016

Pendahuluan

Apakah yang bezanya kemalangan ditempat kerja dan kemalangan jalan raya? Sudah tentu kita semua dapat
membezakan kedua-dua jenis kemalangan ini iaitu kemalangan jalan raya adalah kemalangan atau
kecelakaan yang terjadi semasa kita berada di jalan raya. Manakala kemalangan di tempat kerja adalah
bencana atau kecelakaan yang berlaku ketika di tempat kerja seperti terjatuh dari tempat tinggi semasa bekerja
di tapak pembinaan dan sebagainya. Tanpa kita sedari sebenarnya kita lebih berisiko untuk mendapat
kemalangan di tempat kerja berbanding dengan kemalangan jalan raya.

Ini kerana tempoh kita berada di tempat kerja lebih lama berbanding di jalan raya (kecuali pemandu). Umum
beranggapan kemalangan di tempat kerja ini hanya melibatkan kerja di kawasan tapak projek pembinaan,
perlombongan dan kilang seperti kuari serta yang melibatkan kerja buruh. Sebenarnya ia merangkumi semua
tempat pekerjaan dari kerja di pejabat hinggalah ke ladang seperti pertaniaan, perhutanan, perikanan,
pengangkutan, penyimpanan, komunikasi, perkhidmatan (gas, elektrik, air dan kebersihan), perdagangan
borong dan runcit, kewangan, hotel, restoran dan banyak lagi.

2
Issue 17, Volume 9, 2016

Punca Kemalangan • Faktor pekerjaan. Persekitaran peralatan dan kawasan


kerja yang tidak sesuai dan rekabentuk serta rutin
Pengamalan budaya kerja yang selamat dan sihat
senggaraan yang dilakukan juga boleh menyumbang
memerlukan kerjasama dan komitmen semua pihak dalam
kepada berlakunya kemalangan. Contohnya jam operasi
organisasi. Golongan pekerja sering menyalahkan pihak
jentera yang telah melampaui tempoh yang ditetapkan.
pengurusan kerana tidak menyediakan peralatan yang
selamat manakala pihak pengurusan menyalahkan pekerja • Prestasi Penyeliaan. Kegagalan mematuhi prosedur
tidak mengikut prosedur yang ditetapkan. Jika keadaan ini dan arahan yang disampaikan tidak sempurna serta
berterusan dan berlaku kemalangan ia akan merugikan kelengkapan yang disediakan tidak mencukupi dalam
kedua-dua belah pihak. Kecenderungan utama berlaku melaksanakan sesuatu kerja juga seringMengambil
kemalangan di tempat kerja boleh dibahagikan kepada mudah sesuatu prosedur yang telah ditetapkan dan
beberapa faktor utama iaitu punca asas dan punca peraturan yang ada tidak dikuatkuasakan.
langsung. Punca asas kemalangan boleh dibahagikan
• Polisi dan Keputusan Pengurusan. Dalam
kepada 4 bahagian iaitu:
melaksanakan sesuatu prosedur dan proses kerja pihak
 Faktor peribadi. Ilmu pengetahuan pekerja tidak pengurusan hendaklah mengkaji dengan lebih
mencukupi serta pekerja tersebut tidak mahir dalam mendalam sebelum ia digunapakai, supaya tidak
mengendalikanSelain itu keadaan motivasi, fizikal dan mengundang kemalangan semasa kerja dilaksanakan.
mental yang lemah boleh mengundah kemalangan
ketika melaksanakan kerja.

3
Issue 17, Volume 9, 2016

Punca langsung kemalangan pula lebih menjurus kepada pada fizikal seseorang seperti kecederaan, kecacatan dan
kelakuan tidak selamat pekerja dan keadaan kerja yang tidak kematian. Sebenarnya banyak kesan negetif dan kerugian
selamat. Kelakuan pekerja yang tidak selamat ini boleh yang dialami oleh pekerja dan juga majikan. Secara amnya
ditafsirkan sebagai melaksanakan kerja dalam keadaan kesan seperti teori Bongkah Air dan ia boleh dibahagikan
terdedah kepada hazard antaranya tidak menggunakan kepada kesan nyata dan kesan tersembunyi. Kesan nyata ini
peralatan yang betul, tidak memakai Personal Protective adalah kecederaan atau kematian kepada pekerja dan
Equipment (PPE) apabila diperlukan, menggunakan peralatan kerosakan pada peralatan.
serta jentera yang tidak atau masih dalam selenggaraan,
Manakala kesan tersembunyi ini sebenarnya lebih banyak
bergurau semasa kerja dan bekerja dibawah pengaruh dadah
daripada kesan nyata dan menjadi kesan yang tinggi
atau alkohol. Bagi bekerja dalam keadaan tidak selamat pula
tehadap kos keseluruhan kemalangan yang berlaku. Antara
ianya lebih tertumpu kepada keadaan di tempat
kesan tersembunyi adalah kerugian produktiviti serta kualiti
kerja. Suasana tempat kerja boleh menyebabkan berlakunya
kerja, kos pembersihan kawasan kemalangan, melatih
kemalangan seperti bunyi bising yang melampau sehingga
pekerja baru untuk melaksanakan kerja, membaiki peralatan
menyukarkan perhubungan komunikasi antara pekerja, sistem
yang rosak semasa kemalangan, kerugian masa dan wang
pengudaraan dan pencahayaan yang tidak sempurna, ruang
untuk urusan mahkamah serta tenaga kerja untuk urusan
kerja yang tidak dihadang terutamanya bekerja di tempat
penyiasatan kemalangan menyebabkan kerja-kerja lain
tinggi dan persekitaran yang terdedah kepada hazard seperti
tertangguh dan banyak lagi. Untuk kesan kepada mangsa
lubang yang tidak ditutup.
kemalangan pula mungkin menyebabkan tekanan kehidupan
Kesan Dan Akibat Kemalangan dan trauma kepada mangsa serta keluarga.
Kita menganggap kemalangan hanya memberi kesan buruk
4
Issue 17, Volume 9, 2016

Langkah Pencegahan
Terdapat pepatah menyatakan mencegah lebih baik dari merawat. Dalam mencegah kemalangan ini, pelbagai teori
telah dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan dan yang paling popular adalah prinsip pencegahan yang di keluarkan
oleh Kementerian Buruh dan Perkhidmatan Kebangsaan UK 1956. Walaupun ianya telah hampir separuh abad
tetapi masih relavan, antara prinsip tersebut adalah:
• Kerjasama pengurusan dengan pekerja mestilah berterusan dan bersungguh-sungguh.
• Pemimpin tertinggi dan semua peringkat mestilah menyokong langkah keselamatan yang dilaksanakan.
• Dasar keselamatan dan kesihatan hendaklah jelas dan diketahui oleh semua peringkat.
• Pengetahuan dan kaedah terbaik mestilah digunakan.

Selain itu dalam mengawal kejadian kemalangan yang berlaku, terdapat juga teori mengawal hazard iaitu dengan
menghapuskan hazard dari tempat kerja, mengalihkan hazard ke tempat lain, kawalan kejuruteraan dengan
mengunakan peralatan tertentu seperti kipas ekzos untuk mengalihkan udara kotor, kawalan pentadbiran dengan
membuat prosedur tertentu dan akhir sekali adalah penggunaan PPE.

Kesimpulan
Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja perlu dititik beratkan kerana ia banyak memberi kesan yang baik
kepada pekerja dan organisasi. Untuk merealisasikan perkara ini perlu wujud kerjasama yang erat antara
organisasi dengan pekerja. Peningkatan pengetahuan, kemahiran dan penguatkuasaan secara berterusan sangat
penting dalam menjamin suasana, keadaan dan kelakuan kerja yang selamat dapat diwujudkan. Keselamatan dan
kesihatan pekerja perlulah diberi keutamaan dari segala-galanya. Sumber maklumat: 5
https://dalzakga.blogspot.my/2013/07/kemalangan-di-tempat-kerja.html
Issue 17, Volume 9, 2016

by Frank R. Spellman(Author)

What is required to make a workplace safe for


employees and legally compliant with the
Occupation Safety and Health Administration's
regulations? Building on the success of the first two
editions of Safety and Environmental Management,
this updated and expanded third edition discusses
the elements that should be included in any
organization's safety plan, including sample plans to
help guide managers in creating safety protocols for
their own companies.

In this book, author Frank Spellman covers the


subjects of accident investigation, hazard
communication, hazardous waste handling, confined
space entry, fire and hot work safety, lockout/tagout
procedures, personal protective equipment, OSHA
noise requirements, and more.

6
Continue…
Issue 17, Volume 9, 2016

Editorial Reviews

About the Author


Frank R. Spellman is the author or co-author of more than 70
books on safety, occupational health, and natural and
environmental sciences. He has 45 years of experience in safety
and health and has served as a consultant for the U.S. Department
of Justice, a variety of law firms, and a number of non-
governmental organizations on environmental issues and health-
related matters. He is formerly an assistant professor of
environmental health at Old Dominion University.

Product Details
Hardcover: 362 pages
Publisher: Bernan Press; 3 edition (September 29, 2015)
Language: English
ISBN-10: 1598887696
ISBN-13: 978-1598887693
Product Dimensions: 7.2 x 1.1 x 10.3 inches
Shipping Weight: 1.6 pounds (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: Be the first to review this item
Amazon Best Sellers Rank: #2,615,292 in Books (See Top 100 in
Books)
#753in Books > Business & Money > Industries > Manufacturing
#806in Books > Business & Money > Industries > Industrial
Relations
#831in Books > Law > Specialties > Labor Law
Would you like to update product info or give feedback on images?
7
Continue…
Issue 17, Volume 9, 2016

Headline : Buruh maut digilis jentera perata jalan ketika tidur


Publication : Kosmo
Date : 07 September 2016
Page : 12

8
Issue 17, Volume 9, 2016

Headline : Eksperimen ‘rebus’ raksa


Publication : Harian Metro
Date : 08 September 2016
Page : 45

9
Issue 17, Volume 9, 2016

Headline : Panik bila tengok!


Publication : Harian Metro
Date : 10 September 2016
Page : 16

10
Issue 17, Volume 9, 2016
Headline : Tragedi dandang meletup
Publication : Berita Harian
Date : 11 September 2016
Page : 41

Headline : Lelaki maut terjatuh lif


Publication : Kosmo
Date : 23 Ogos 2016
Page : 19

11
Issue 17, Volume 9, 2016

Headline : Tingkatkan keselamatan dan kesihatan pekerja


Publication : Utusan Malaysia
Date : 08 September 2016
Page : 13

12
Issue 17, Volume 9, 2016

Headline : Kemalangan jalan raya libatkan pekerja meningkat


Publication : Utusan Malaysia
Date : 03 September 2016
Page : 28

13
Issue 17, Volume 9, 2016

Headline : Crackdown on crane drivers


Publication : The Star
Date : 06 September 2016
Page : 4N

14
Issue 17, Volume 9, 2016

Headline : Not enough crane operators


Publication : The Star
Date : 07 September 2016
Page : 10N

15
Issue 17, Volume 9, 2016

Headline : DOSH seals 43 tower cranes over safety issues Headline : Budaya negatif menyebabkan pekerja tertekan
Publication : The Star Publication : Utusan Malaysia
Date : 08 September 2016 Date : 19 September 2016
Page : 8N Page : 08

16