Anda di halaman 1dari 5

 KBSR / KSSR

 KBSM/ KSSM

Ringkaskan dapatan anda dengan bantuan pengelola grafik yang sesuai


(peta minda, jadual banding-beza).
_____________________________________________________________________
Jadual Banding dan Beza antara KBSR dengan KSSR
Bidang Kurikulum Bersepadu Kurikulum Standard
Sekolah Rendah Sekolah Rendah
(KBSR) (KSSR)
Reka Bentuk Berasaskan tiga bidang: Berasaskan enam tunjang:
Kurikulum  Komunikasi  Komunikasi
 Manusia dan alam  Kerohanian, sikap dan
sekeliling nilai
 Perkembang diri Individu  Kemanusiaan,
 Perkembangan fizikal dan
estetika
 Sains dan teknologi
 Ketrampilan diri

Reka Bentuk Linear Modular


Bahan 1. Sukataan pelajaran 1. Dokumen Standard Kurikulum
2. Huraian sukatan pelajaran  Standard Kandungan
 Standard Pembelajaran
 Kandungan
 Hasil pembelajaran 2. Buku Teks
 Cadangan Aktiviti PdP
3. Buku Teks
Kandungan Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran
Peruntukan Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada mata pelajaran
Masa tertentu, khasnya Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.
Organisasi Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)
 Mata pelajaran Teras  Modul Teras Asas
 Mata pelajaran Wajib  Modul Teras Tema
 Mata pelajaran  Modul Elektif
Tambahan
Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)
Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)  Modul Komunikasi
 Mata pelajaran Teras  Modul Komunikasi Elektif
 Mata pelajaran Wajib  Modul Kerohanian, Sikap
 Mata pelajaran
dan Nilai
Tambahan  Modul Fizikal dan Estetika
 Modul Sains dan Teknologi
 Modul Kemanusiaan

Elemen  Memahiran berfikir  Kreativiti dan inovasi


 Keusahawanan
Secara Kritis
 Teknologi Maklumat dan
 Memahiran berfikir
komunikasi (ICT) secara
Secara Kreatif
explicit
Pedagogi 1. Kemahiran Berfikir dalam 1. Kemahiran Berfikir dalam
PdP PdP
2. Aplikasi Kecerdasan 2. Aplikasi Kecerdasan
Pelbagai Dalam PdP Pelbagai Dalam PdP
3. Penggunaan Teknologi 3. Penggunaan Teknologi
Media Komunikasi (TMK) Media Komunikasi (TMK)
4. Pengajaran Berasaskan 4. Pengajaran Berasaskan
Kajian Masa Depan Kajian Masa Depan
5. Pembelajaran secara 5. Pembelajaran secara
Konstruktivisme Konstruktivisme
6. Pembelajaran secara 6. Pembelajaran secara
Kontekstual Kontekstual
7. Pembelajaran Akses 7. Pembelajaran Akses Kendiri
8. Pembelajaran Masteri
Kendiri
9. Belajar Cara Belajar
8. Pembelajaran Masteri
10. Kemahiran abab ke-21
9. Belajar Cara Belajar

Kaedah  Penekanan yang ketara  Pentaksiran Berasaskan


Pentaksiran kepada pentaksiran Sekolah
 Menggunakan kaedah
sumatif
 Melalui Peperiksaan pentaksiran pelbagai,
Semester dan UPSR termasuk
 Bersifat hoslitik dan
autentik
 Dijalankan secara
berterusan untuk
mengesan perkembangan
dan pencapaian murid
dalam pembelajaran
Tahun Tahun 1993 Tahun 2011
digubalkan

Baca nota modul dan pelbagai sumber untuk memperolehi maklumat


tentang :

 KBSM/ KSSM

Ringkaskan dapatan anda dengan bantuan pengelola grafik yang sesuai


(peta minda, jadual banding-beza).
_____________________________________________________________________
Jadual Banding – Beza antara KBSM dengan KSSM
Bidang Kurikulum Bersepadu Kurikulum Standard
Sekolah Menengah Sekolah Menengah
(KBSM) (KSSM)
Reka Bentuk Berasaskan tiga bidang: Berasaskan enam tunjang:
Kurikulum  Komunikasi  Komunikasi
 Manusia dan alam  Kerohanian, sikap dan
sekeliling nilai
 Perkembang diri Individu  Kemanusiaan,
 Perkembangan fizikal dan
estetika
 Sains dan teknologi
 Ketrampilan diri

Reka Bentuk Linear Modular

Bahan 1. Sukataan pelajaran 1. Dokumen Standard Kurikulum


2. Huraian sukatan pelajaran  Standard Kandungan
 Standard Pembelajaran
 Kandungan
 Hasil pembelajaran 2. Buku Teks
 Cadangan Aktiviti PdP
3. Buku Teks
Kandungan Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran

Peruntukan Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada mata pelajaran


Masa tertentu, khasnya Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.
Organisasi Tahap I (Tingkatan 1,2 dan 3) Tahap I (Tingkatan 1,2 dan 3)
 Mata pelajaran Teras  Modul Teras Asas
 Mata pelajaran Wajib  Modul Teras Tema
 Mata pelajaran  Modul Elektif
Tambahan
Tahap II (Tingkatan 4 dan 5)
Tahap II (Tingkatan 4, 5 dan 6)  Modul Komunikasi
 Mata pelajaran Teras  Modul Komunikasi Elektif
 Mata pelajaran Wajib  Modul Kerohanian, Sikap
 Mata pelajaran dan Nilai
Tambahan  Modul Fizikal dan Estetika
 Modul Sains dan
Teknologi
 Modul Kemanusiaan
Elemen  Memahiran berfikir  Kreativiti dan inovasi
 Keusahawanan
Secara Kritis
 Teknologi Maklumat dan
 Memahiran berfikir
komunikasi (ICT) secara
Secara Kreatif
explicit
Pedagogi 1. Kemahiran Penyelesaian 1. Kemahiran Berfikir dalam
Masalah PdP
2. Penggunaan Anekdot 2. Aplikasi Kecerdasan
Sejarah Matematik Pelbagai Dalam PdP
3. Penggunaan Matematik 3. Penggunaan Teknologi
dalam Sebenar Media Komunikasi (TMK)
4. Keseimbangan antara 4. Pengajaran Berasaskan
pengetahuan Konseptual Kajian Masa Depan
5. Pembelajaran secara
dengan pengetahuan
Konstruktivisme
Prosedural
6. Pembelajaran secara
5. Mengintegrasikan Nilai
Kontekstual
7. Pembelajaran Akses Kendiri
8. Pembelajaran Masteri
9. Belajar Cara Belajar
10. Kemahiran abab ke-21
Kaedah  Penekanan yang ketara  Pentaksiran Berasaskan
Pentaksiran kepada pentaksiran Sekolah
 Menggunakan kaedah
sumatif
 Melalui Peperiksaan pentaksiran pelbagai
 Bersifat hoslitik dan
Semester, PMR dan
autentik
SPM
 Dijalankan secara
berterusan untuk
mengesan perkembangan
dan pencapaian murid
dalam pembelajaran
Tahun Tahun 2001 Tahun 2011
digubalkan

Anda mungkin juga menyukai