Anda di halaman 1dari 20

MEWAR MEWAR MEWAR

NA NA NA
(TAHAP1) (TAHAP1) (TAHAP1)
1 2 3
MEWAR MEWAR MEWAR
NA NA NA
(TAHAP1) (TAHAP1) (TAHAP1)
4 5 6
MEWAR MEWAR MEWAR
NA NA NA
(TAHAP1) (TAHAP1) (TAHAP2)
7 8 1
MEWAR MEWAR MEWAR
NA NA NA
(TAHAP2) (TAHAP2) (TAHAP2)
2 3 4
MEWAR MEWAR MEWAR
NA NA NA
(TAHAP2) (TAHAP2) (TAHAP2)
5 6 7

MEWAR BELONK BELONK


NA U U
(TAHAP2) SAYAN SAYAN
8 G G
1 2
BELONK SASAR SASAR
U AN AN
SAYANG MERDE MERDE
3 KA KA
1 2
SASARA SASAR SASAR
N AN AN
MERDEK MERDE MERDE
A KA KA
3 4 5
ROKET ROKET ROKET
MERDEK MERDE MERDE
A KA KA
1 2 3
ROKET ROKET ROKET
MERDEK MERDE MERDE
A KA KA
4 5 6
ROKET ROKET ROKET
MERDEK MERDE MERDE
A KA KA
7 8 3
(L)KERU (L)KERU (L)KERU
SI SI SI
MERDEK MERDE MERDE
A KA KA
1 2 3
(P)KERU (P)KERU (P)KERU
SI SI SI
MERDEK MERDE MERDE
A KA KA
1 2 3
BOM BOM BOM
(T1) (T1) (T1)
MERDEK MERDE MERDE
A KA KA
1 2 3
BOM BOM BOM
(T1) (T1) (T1)
MERDEK MERDE MERDE
A KA KA
4 5 6
BOM BOM BOM
(T1) (T1) (T2)
MERDE MERDE MERDE
KA KA KA
7 8 1
BOM BOM BOM
(T2) (T2) (T2)
MERDE MERDE MERDE
KA KA KA
2 3 4
BOM BOM BOM
(T2) (T2) (T2)
MERDE MERDE MERDE
KA KA KA
5 6 7
BOM
(T2)
MERDE
KA
8
MEWARNA TAHAP 1 UMUR 9 TAHUN DAN KE BAWAH
PENSIL WARNA SEHINGGA 5 TAHUN
PERCUMA TERHAD
MEWARNA TAHAP 2 UMUR 12 TAHUN SEHINGGA 10
PENSIL WARNA TAHUN
PERCUMA TERHAD
BELONKU SAYANG ACARA BERPASANGAN, TIUP BELON
DAHULU, BAWA DENGAN PLASTIK
SAMPAH KE PENAMAT
SASARAN MERDEKA 1 HELAI A4, RENYUK DAN LONTAR
KE SASARAN ( TIANG BENDERA )
ROKET MERDEKA AJK SAHAJA, BUAT ROKET/KAPAL
TERBANG DAN TERBANGKAN KE
SASARAN ( TIANG BENDERA )
KERUSI MERDEKA (LELAKI DEWASA) KERUSI MUZIK
KERUSI MERDEKA (PEREMPUAN DEWASA) KERUSI
MUZIK
BOM MERDEKA TAHAP 1, TIUP HINGGA MELETUP
DAN LARI KE HAKIM PENAMAT
BOM MERDEKA TAHAP 2, TIUP HINGGA MELETUP
DAN LARI KE HAKIM PENAMAT
MEWARNA TAHAP 1
UMUR 9 TAHUN DAN KE BAWAH SEHINGGA 5 TAHUN
BIL NAMA UMUR
MEWARNA TAHAP 2
UMUR 10 TAHUN SEHINGGA 12 TAHUN
BIL NAMA UMUR
BELONKU SAYANG
ACARA BERPASANGAN, TIUP BELON DAHULU, BAWA DENGAN PLASTIK SAMPAH KE PENAMAT
BIL NAMA UMUR
SASARAN MERDEKA
1 HELAI A4, RENYUK DAN LONTAR KE SASARAN ( TIANG BENDERA )
BIL NAMA UMUR
ROKET MERDEKA
AJK SAHAJA, BUAT ROKET/KAPAL TERBANG DAN TERBANGKAN KE SASARAN ( TIANG BENDERA )
BIL NAMA UMUR
KERUSI MERDEKA
(LELAKI DEWASA) KERUSI MUZIK
BIL NAMA UMUR
KERUSI MERDEKA
(PEREMPUAN DEWASA) KERUSI MUZIK
BIL NAMA UMUR
BOM MERDEKA
TAHAP 1, TIUP HINGGA MELETUP DAN LARI KE HAKIM PENAMAT
BIL NAMA UMUR
BOM MERDEKA
TAHAP 2, TIUP HINGGA MELETUP DAN LARI KE HAKIM PENAMAT
BIL NAMA UMUR
BIL NAMA UMUR
BIL NAMA UMUR
1 2 3 1
2 3 1 2
3 1 2 3
1 2 3 4
5 6 7 8
1 2 3 4
5 6 7 8
1 2 3