Anda di halaman 1dari 3

Lampiran 2

KOLEJ VOKASIONAL DATUK SERI MOHD ZIN


Kementerian Pendidikan Malaysia

KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA 1)

(A) MAKLUMAT PELAJAR (Diisi oleh Pelajar)

NAMA PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN

KOD KURSUS 2 DVM WTP

TAJUK PROJEK

NAMA PELAJAR
(DENGAN HURUF BESAR)
IZULL HAIDI BIN MOHD HUSAIN BAKRI

NO. KAD PENGENALAN 000226-05-0423

1.ENCIK ERWAN EFFENDI BIN SADIK


NAMA PENYELIA PROJEK
2. PUAN HETTY NOOR FARIHA BINTI LIMAT

(B) MAKLUMAT PROPOSAL :

Perkara Ringkasan
Melepa ialah satu cara untuk menyaluti suatu permukaan
dengan menggunakan mortar. Ianya dilakukan untuk menutup
1. Pengenalan Projek kecacatan pada muka tembok bata.Teknik kerja melepa
memerlukan kecekapan dan kekuatan tangan serta pemikiran
yang tenang untuk menghasilkan kerja yang bermutu..
Pekerja yang menggunakan cara melepa yang manual akan
2. Penyataan Masalah menyebabkan pembaziran mortar. Hal ini akan menyebabkan
kerugian dari segi pengeluaran kos sesuatu syarikat.

1
1. Memudahkan pekerja untuk melakukan kerja melepa.
3. Objektif Projek 2. Menjimatkan kos bagi penggunaan mortar.
3. Bagi menjamin kebersihan di tempat kerja.

Meningkatkan tahap kesedaran pekerja untuk mengutamakan


4. Tujuan Projek kebersihan di tapak bina dan mengurangkan pembairan mortar
yang berlaku dalam sektor pembinaan.
Sasaran kepada pekerja-pekerja yang berada di ruang pejabat
5. Skop Projek seperti soho (small office/home office), studio dan pejabat yang
menggunakan papan panel.
Menggunakan kaedah kajian memerhati pekerja di tapak bina
6. Literatur untuk mendapatkan data, temubual bagi menganalisa data
terkumpul kemalangan yang berlaku.
Pembangunan proses dalam memberi pendekatan dan
7. Metodologi pengetahun kepada pekerja sektor pembinaan tentang
pentingnya pemakaian PPE.

8. Anggaran Kos RM 250.00

9. Perancangan
Pelaksanaan Januari - Mei
Projek

10. Carta Gantt


Rujuk Lampiran
Pelaksanaan Projek

Pekerja di tapak bina mengaplikasi penggunaan skim dan


11. Jangkaan Hasil mengutamakan penjimatan kos . Kadar pembaziran mortar di
tapak bina ketika kerja melepa dilakukan.
Internet : Sikap Pekerja Industri Pembinaan Terhadap
Pembaziran Bahan Binaan :
http://aplikasi04.polisas.edu.my/proceeding/index.php/menu-
12. Rujukan
styless/neriec?download=51:sikap-peserta-pembinaan-
terhadap-pembaziran-bahan-binaan-di-terengganu&start=20
(Mohyiddin bin Salleh)

13. Lampiran Seperti di dalam laporan

PERAKUAN PEMOHON:
2
Tandatangan Pelajar :

………………………………………..

No. Telefon : (H/P) 019-7336941

Email : izulhaidi528@gmail.com

Pengesahan Pegawai Penilai (PP)

Nama Pegawai :

Tandatangan : ................................................................ Tarikh :..........................................


(Cop Nama Pegawai )