Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS/ BIL TAHUN 2 UTM/ 3


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMULIHAN
MURID UTM
TARIKH / HARI 23 Jan 2018 MINGGU 4 Selasa MASA 8.10-9.10
KONSTRUK/ Suku kata terbuka
KEMAHIRAN
STANDARD 1.0 Membaca dan memahami perkataan
KANDUNGAN 2.0 Membina dan menulis perkataan
Selepas aktiviti PdP murid berupaya:
OBJEKTIF
1) Mengeja,menyebut dan membaca perkataan dengan suku kata terbuka
PEMBELAJARAN
2) Membaca ayat mudah yang mengandungi suku kata terbuka

1. Murid mengeja@membunyikan suku kata KV (vokal a dengan konsonan b,d,l,t,h,k)


AKTIVITI dalam buku bacaan Literasi I-think yang disediakan. (unit 1 m/s 12)
PENGAJARAN & 2. Murid melengkapkan peta alir pelbagai mereka menggunakan bahan-bahan yang
PEMBELAJARAN telah disediakan. (m/s 13)
(PdP) 3. pembentangan ringkas hasil kerja dari beberapa pasangan murid yang terpilih.

BAHAN BANTU ◻ lembaran kerja


BELAJAR (BBB) ◻ pengukuhan fonik jom gunting, tampal dan warna, pensel warna, gam dan gunting
ELEMEN
MERENTAS ◻ Bahasa melayu , Moral , pendidikan seni
KURIKULUM (EMK)

KBAT / i-THINK
Peta alir
◻ STRATEGI PDP
PENGISIAN ◻ NILAI: ◻ ILMU
Masteri learnig ,
KURIKULUM rajin ujian
koperatif

PENILAIAN
PENGAJARAN & pemerhatian Soal jawab Hasil kerja
PEMBELAJARAN

CATATAN DAN TINDAKAN SUSULAN P&P ditangguhkan kerana


◻ Mesyuarat / Kursus
REFLEKSI ◻ Program Sekolah
____/____ murid ◻ Mengiringi Murid Keluar
mencapai objektif ◻ Aktiviti Luar
____/____ belum ◻ Cuti Rehat / Cuti Sakit
mencapai objektif ◻ Cuti Peristiwa / Cuti Am
◻ Cuti Bencana / Cuti Khas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS/ BIL TAHUN 2 UTM /3


MATEMATIK PEMULIHAN
MATA PELAJARAN MURID UTM
TARIKH / HARI 23 Jan 2018 MINGGU 4 Selasa MASA 10.30-12.00
KONSTRUK/ saringan matematik
KEMAHIRAN
STANDARD
KANDUNGAN
Selepas aktiviti PdP murid berupaya:

OBJEKTIF 1) Mengenalpsti murid yang layak ke progam pemulihan


PEMBELAJARAN 2) Mengenal pasti daerah kelemahan murid dalam kemahiran 22 matematik
3) Mengenalpasti tahap kemahiran murid
4) Menaikkan semangat murid untuk memulakan pembelajaran dengan ceria.

1. Aktiviti suai kenal, braingym/ brainstorming untuk mengerakkan minda dan kesediaan
AKTIVITI
mula persekolahan
PENGAJARAN &
2. Mengedarkan kertas ujian saringan ikamr pada kump1 dan terangkan prosedur ujian.
PEMBELAJARAN
3. Murid menjalankan ujjian dengan di pantau oleh guru sebagai pemudahcara.
(PdP)
4. Murid yang telah selesai ujian di beri bbm pengamatan seperti congkak, pasr
kinestatik dan sebagainya
BAHAN BANTU
◻ Kertas ikamr, pasir knestatik, congkak, ,
BELAJAR (BBB)
ELEMEN
MERENTAS ◻ , Moral , pendidikan seni
KURIKULUM (EMK)

KBAT / i-THINK

◻ STRATEGI PDP
PENGISIAN ◻ NILAI: ◻ ILMU
Masteri learnig ,
KURIKULUM rajin ujian
koperatif

PENILAIAN
PENGAJARAN & pemerhatian Soal jawab Hasil kerja
PEMBELAJARAN

CATATAN DAN TINDAKAN SUSULAN P&P ditangguhkan kerana


◻ Mesyuarat / Kursus
REFLEKSI ◻ Program Sekolah
____/____ murid ◻ Mengiringi Murid Keluar
mencapai objektif ◻ Aktiviti Luar
____/____ belum ◻ Cuti Rehat / Cuti Sakit
mencapai objektif ◻ Cuti Peristiwa / Cuti Am
◻ Cuti Bencana / Cuti Khas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU PEMULIHAN KELAS/ BIL 4 UTM / 5 UTM


MATA PELAJARAN MURID
TARIKH / HARI 23 Jan 2018 MINGGU 4 Selasa MASA 12.00-1.00
KONSTRUK/ saringan IPP2M Saringan ikam
KEMAHIRAN
STANDARD
KANDUNGAN
Selepas aktiviti PdP murid berupaya:

OBJEKTIF 5) Mengenalpsti murid yang layak ke progam pemulihan


PEMBELAJARAN 6) Mengenal pasti daerah kelemahan murid dalam kemahiran 22 matematik
7) Mengenalpasti tahap kemahiran murid
8) Menaikkan semangat murid untuk memulakan pembelajaran dengan ceria.

5. Aktiviti suai kenal, braingym/ brainstorming untuk mengerakkan minda dan kesediaan
AKTIVITI
mula persekolahan
PENGAJARAN &
6. Mengedarkan kertas ujian saringan iipp2m pada kump1 dan terangkan prosedur ujian.
PEMBELAJARAN
7. Murid menjalankan ujjian dengan di pantau oleh guru sebagai pemudahcara.
(PdP)
8. Murid yang telah selesai ujian di beri bbm pengamatan seperti congkak, pasr
kinestatik dan sebagainya
BAHAN BANTU
◻ Kertas ipp2m, ikam, pasir knestatik, congkak, ,
BELAJAR (BBB)
ELEMEN
MERENTAS ◻ , Moral , pendidikan seni
KURIKULUM (EMK)

KBAT / i-THINK

◻ STRATEGI PDP
PENGISIAN ◻ NILAI: ◻ ILMU
Masteri learnig ,
KURIKULUM rajin ujian
koperatif

PENILAIAN
PENGAJARAN & pemerhatian Soal jawab Hasil kerja
PEMBELAJARAN

CATATAN DAN TINDAKAN SUSULAN P&P ditangguhkan kerana


◻ Mesyuarat / Kursus
REFLEKSI ◻ Program Sekolah
____/____ murid ◻ Mengiringi Murid Keluar
mencapai objektif ◻ Aktiviti Luar
____/____ belum ◻ Cuti Rehat / Cuti Sakit
mencapai objektif ◻ Cuti Peristiwa / Cuti Am
◻ Cuti Bencana / Cuti Khas