Anda di halaman 1dari 14

SMK BANDAR PUTRA

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018


TINGKATAN DUA
________________________________________________________________

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

SATU JAM

NAMA : ……………………………………………………….

TINGKATAN: …………………………………………………………

______________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


ARAHAN :
1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.
2. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan di halaman akhir kertas soalan ini

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

……………………… …………………….. ………………………….


(Pn. Nor Zana Ithnin) (Pn. Mazlinda Oyop) (En. Mohd Nadzrin Mohd Nor)
GMP PJPK Ketua Panitia PJPK GK Sains Sosial
SMK Bandar Putra SMK Bandar Putra SMK Bandar Putra

1
Arahan: Jawab semua soalan di ruangan jawapan yang disediakan.

1. Komposisi badan boleh diukur dengan menggunakan


A kaliper
B pembaris
C stetoskop
D penimbang

2. Berikut adalah jenis kemahiran hantaran bola baling kecuali


A hantaran bawah lengan
B hantaran atas bahu
C hantaran belakang
D hantaran sisi

3. Apakah faedah apabila seseorang itu mempunyai kapasiti aerobik yang baik ?

I Dapat mengurang risiko penyakit jantung


II Dapat mengurangkan dan mengawal berat badan
III Dapat mengurangkan risiko kecederaan atau kemalangan
IV Dapat meningkatkan fungsi jantung, paru-paru dan sistem peredaran darah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II. III dan IV

4. * Mulakan larian sambil memegang lembing pada aras kepala


* Tingkatkan kelajuan untuk mewujudkan daya pecut secara terkawal
* Langkah terakhir lebih besar daripada langkah-langkah sebelumnya
* Tumit kaki hadapan menekan kuat ke bumi semasa memberhentikan larian

Tingkah laku di atas merujuk kepada


A fasa rejaman
B fasa ikut lajak
C fasa lari landas
D fasa persediaan

2
5. Manakah antara pernyataan berikut yang menerangkan berkenaan dengan orientasi
seksual homoseksual?

A Individu yang tertarik dari segi seksual terhadap kedua-dua jantina


B Individu yang tertarik dari segi seksual kepada individu yang sama jantina
C Individu yang tertarik dari segi seksual kepada individu yang berlainan jantina
D Individu yang tidak tertarik kepada kedua-dua jantina

6. Nyatakan kesalahan yang dilakukan oleh peserta lumba jalan kaki berdasarkan gambar
papan bet di bawah.

A Pembatalan penyertaan
B Kesalahan jejak terapung
C Kesalahan membengkok lutut
D Kesalahan menghalang peserta lain

7. Dalam acara lompat jauh, lompatan seseorang itu batal jika

A melonjak sebelum papan lonjak


B terduduk di atas pasir di kawasan pendaratan
C tangannya tersentuh pasir di kawasan pendaratan
D melonjak selepas papan lonjak

8. Melakukan senaman secara konsisten sekurang-kurangnya tiga kali seminggu untuk


meningkatkan tahap kecergasan fizikal merupakan prinsip ______________ dalam
rancangan latihan.

A frequency (kekerapan)
B intensity (intensity)
C time (masa)
D type (jenis)

3
Soalan 9 dan 10:

Pilih jawapan berkaitan ragam pergerakan dalam tarian inang dengan betul berdasarkan
gambar

A Ragam C
B Ragam L
C Ragam T
D Ragam sudi

9.

10.

11. Bagaimanakah aktiviti regangan membantu dalam pergerakan harian?

A Meningkatkan julat pergerakan yang maksimum


B Menguatkan otot rangka dan jantung
C Meningkatkan jangka masa yang lama melakukan aktiviti
D Tiada peningkatan berat badan

12. Berikut adalah acara-acara padang dalam olahrga, kecuali

A lontar peluru
B lari berpagar
C lompat kijang
D merejam lembing

4
Soalan 13 hingga 15:

Nyatakan gaya lompat jauh berdasarkan gambar di bawah.

A Gaya terbang
B Gaya kayuh
C Gaya layar
D Gaya gantung

13.

14.

15.

16. Antara berikut, yang manakah kemahiran bukan lokomotor dalam ragam pergerakan tarian
inang?

A Ragam C
B Ragam sudi
C Maju dan undur
D Pergerakan setempat

5
Soalan 17 hingga 19:

Namakan jenis pukulan (batting) yang terdapat dalam permainan kriket

A Pukulan kilas
B Pukulan deras
C Pukulan kuat
D Menahan bola

17.

18.

19.

6
20. Berdasarkan gambar di bawah, namakan posisi pemain sepak takraw mengikut kedudukan
yang betul.

M1 M2 M3
A Apit depan Apit kiri Apit kanan
B Apit kiri Tekong Apit kanan
C Tekong Apit kanan Apit kiri
D Tekong Apit kiri Apit kanan

21. Apakah kelebihan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan?

I Dapat mengeratkan perhubungan


II Dapat memupuk semangat kerjasama
III Dapat memupuk persengketaan
IV Dapat memberi keseronokkan dan kepuasan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II. III dan IV

22. Kemahiran try dalam permainan ragbi sentuh boleh dilakukan dengan

I menjatuhkan sisi badan bersama bola dalam kawasan in-goal


II melompat ke hadapan bersama bola dalam kawasan in-goal
III membawa bola ke kawasan score line dan menyentuh bola dalam kawasan in-goal
IV membawa bola ke kawasan score line dan menyentuh bola di luar kawasan in-goal

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II. III dan IV

7
23. Antara berikut, yang manakah langkah keselamatan yang perlu dilakukan semasa
menjalankan aktiviti gimnastik?

I Melakukan aktiviti di atas permukaan yang lembut


II Melakukan aktiviti melebihi kemampuan dan keupayaan diri
III Memakai pakaian yang sesuai semasa menjalankan aktviti
IV Lutut dibengkokkan supaya dapat menyerap daya semasa mendarat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II. III dan IV

Soalan 24 hingga 27:

Tentukan jenis ikatan berdasarkan gambar

A Ikatan silang gunting


B Ikatan simpul manuk
C Ikatan seraya
D Ikatan serong

24.

25.

8
26.

27.

28. Antara berikut, yang manakah bukan kesan dadah terhadap tubuh individu?

A Menyebabkan ketagihan
B Mengganggu sistem otak dan saraf
C Memudahkan tubuh mendapat penyakit
D Menyebabkan individu kehilangan kawan-kawan

29. Amalan pemakanan dan gaya hidup yang sihat boleh mencegah penyakit berikut kecuali

A penyakit kencing manis


B penyakit epilepsy atau sawan
C penyakit jantung koronari
D penyakit tekanan darah tinggi

Soalan 30 hingga 35:


Kenal pasti prosedur T.O.T.A.P.S berdasarkan pernyataan yang diberikan
A Talk (bercakap)
B Observe (memerhati)
C Touch (menyentuh)
D Skill test (ujian kemahiran)
E Passive movement (membantu menggerakkan)
F Active movement (melakukan pergerakan)

9
30. Mangsa diminta cuba untuk berdiri dan berjalan untuk mengesan tahap keseriusan
kecederaan yang dialami.

31. Bertanya kepada mangsa bahagian tubuh badan yang mengalami kesakitan.

32. Mangsa diminta untuk mencuba melakukan pergerakan pada bahagian tubuh badan yang
mengalami kecederaan

33. Memberitahu mangsa untuk melakukan sentuhan pada bahagian tubuh badan tertentu
agar mangsa tidak terkejut.

34. Membantu mangsa menggerakkkan anggota tubuh badan yang mengalami kecederaan
untuk mengesan kesakitan.

35. Memeriksa dan melihat tempat berlakunya kecederaan untuk menentukan langkah
bantuan kecemasan yang seterusnya.

Soalan 36 hingga 40:

Berikut adalah pilihan jawapan bagi soalan 36 hingga 40.

A kemik
B rosak
C luar
D keracunan
E lihat

36. Kita perlu memeriksa kandungan makanan yang bercetak di bahagian _________
pembungkus makanan sebagai panduan memilih makanan yang sihat dan berkualiti

37. Pastikan tin makanan tidak ______________ ketika membeli makanan di dalam tin

38. Kualiti makanan boleh ditentukan melalui deria rasa, bau dan __________

39. Sakit perut, loya, sakit kepala dan cirit-birit merupakan tanda-tanda seseorang itu
mengalami ________________ makanan

40. Tempat penyimpanan yang sesuai penting agar makanan tidak cepat __________

10
Soalan 41 hingga 50:

Berikut adalah pilihan jawapan bagi soalan 41 – 50

heteroseksual bukan lokomotor persamaan belakang berjalan


pemukul hadapan lutut lokomotor perbezaan
paha penyerang berjengkek hipertensi bertahan
kardiovaskular rasional tepat biseksual pemain

41. Ragam sudi ialah salah satu jenis gerakan dalam tarian inang yang menguji kemahiran
_____________ seseorang murid.

42. Dalam permainan rugby, hantaran bola dilakukan secara hantaran sisi atau ke
_____________ sahaja.

43. Menerima servis dalam permainan sepak takraw boleh dilakukan menggunakan anggota
badan seperti kepala, ______________ dan kaki sahaja.

44. Larian lengkap dalam permainan kriket dikira apabila __________________ berjaya
membuat larian dari wiket ke wiket yang bertentangan.

45. Pasukan penyerang dalam permainan jengkek ligan akan bergerak secara berkumpulan
dengan keadaan _______________ untuk menyentuh pasukan bertahan.

46. Pemain bertahan dalam permainan bola tuju kaki perlu sentiasa memandang pemain
_____________ dan bola untuk mengelak daripada terkena balingan bola.

47. Jurang generasi bermaksud ________________ antara generasi lama dengan generasi
yang baru.

48. Tarikan seksual terhadap jantina lelaki dan perempuan merujuk kepada ______________

49. Minda yang positif dapat membantu seseorang itu membuat keputusan dengan pemikiran
yang _____________

50. Sakit kepala dan berdenyut-denyut di bahagian belakang kepala, mudah marah, cepat
lelah adalah gejala penyakit _______________________

11
RUANGAN JAWAPAN

NAMA : _____________________________________

TINGKATAN : _____________________________________

1 26
2 27
3 28
4 29
5 30

6 31
7 32
8 33
9 34
10 35

11 36
12 37
13 38
14 39
15 40

16 41
17 42
18 43
19 44
20 45

21 46
22 47
23 48
24 49
25 50

12
RUANGAN JAWAPAN

NAMA : _____________________________________

TINGKATAN : _____________________________________

1 A 26 D
2 C 27 A
3 B 28 D
4 C 29 B
5 B 30 D

6 B 31 A
7 D 32 F
8 A 33 C
9 A 34 E
10 B 35 B

11 A 36 C
12 B 37 A
13 B 38 E
14 C 39 D
15 D 40 B

16 D 41 Lokomotor
17 D 42 Belakang
18 A 43 Paha
19 B 44 Pemukul
20 C 45 Berjengkek

21 B 46 Penyerang
22 A 47 Perbezaan
23 C 48 Biseksual
24 B 49 Rasional
25 C 50 hipertensi

13
14