Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA

PROGRAM KEMPEN BUDI BAHASA

PERINGKAT SEKOLAH

28 JANUARI 2019

Anjuran:

PANITIA PENDIDIKAN MORAL


PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
UNIT HAL EHWAL MURID

1
1.0 PENGENALAN

Program ini dilancarkan pada 11 Januari 2005 oleh Kementerian Kebudayaan, Keseniaan dan Warisan
bertujuan mendedah dan menanamkan erti pelbagai nilai budi bahasa, seterusnya menggalakkan
penghayatan dan amalkan nilai – nilai dalam kalangan anggota masyarakat.

2.0 OBJEKTIF

Dengan menyertai aktiviti program, pelajar diharap dapat:

2.1 Menanam amalan budi bahasa di kalangan semua warga sekolah.

2.2 Melahirkan insan yang sihat dari segi mental dan fizikal.

2.3 Mengukuhkan penerapan nilai – nilai murni dalam kehidupan harian.

3.0 MATLAMAT

Pelaksanaan kempen budi bahasa dibuat selaras dengan harapan kerajaan supaya dapat melahirkan
insan yang cemerlang dan berbudi pekerti mulia. Di samping mewujudkan suatu budaya yang baik
dan persekitaran yang harmoni di sekolah.

4.0 SASARAN

Semua warga SMJK Chan Wa, Seremban

5.0 AHLI JAWATANKUASA

Penaung : Pn. Ean Yong Moon


(Pengetua SMJK Chan Wa)

Timbalan : Cik. Lim Boon Yuan


Pengerusi (GPK Hal Ehwal Murid)

N. Pengerusi 1 : Cik. Gan Kheng Leng


(GPK Kurikulum)

N. Pengerusi 2 : Pn. Yap Kwee Inn


(GPK Kokurikulum)

Penyelaras : Pn. Jeya Sundari A/P Karpayah


(Ketua Panitia Pendidikan Moral)

Setiausaha : Pn. Siti Sarah Binti Yob


(Ketua Panitia Pendidikan Islam)

2
AJK : 1. Pn. Maathavi A/P Thiaharajan
2. Pn. Kogilavani A/P Kanniapan
3. Pn. Angline A/P Innasi
4. Pn. Lim Pei Ching
5. Pn. Bong Tan Niew
6. En. Mohd Rizal Bin Mohd Zakaria

6.0 AKTIVITI SEPANJANG TAHUN

6.1 Program Rutin Harian

BIL TARIKH/MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


1 Feb - Oktober Program 5 Minit Penerapan Nilai GMP Kelas
2 Sepanjang tahun Pembelajaran dan pengajaran GMP Kelas
3 Feb – Nov Menggalakkan Budaya saling memberi Semua guru Kelas dan
salam, P’s & Q’s, membantu yang sekitar sekolah
memerlukan.

6.2 Program Khas

BIL TARIKH/MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


1 April, Jun, Ogos, Pemilihan Tokoh Akhlak Mulia GMP Moral Kelas
Oktober (Panitia Moral)
2 Julai Lawatan ke Pusat Penjagaan Warga GMP Moral Rumah
Emas (DWEN) Panitia Moral MERCY
3 Nov Ceramah penerapan nilai – nilai murni GPM Moral Auditorium

7.0 SUMBER KEWANGAN/ANGGARAN PENDAPATAN

Sumbangan diperolehi daripada:


a) Kegiatan Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam

Jumlah Keseluruhan = RM 1760.00

3
8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

8.1 Panitia Pendidikan Moral dan Panitia Pendidikan Islam

BIL PERKARA KUANTITI HARGA/UNIT JUMLAH

1 Cetakan Banner 1 RM 80.00 RM 80.00

4 Hadiah Tokoh Akhlak Mulia (Hamper Alat tulis)


i. Menengah rendah 8 RM30.00 RM 240.00

ii. Menengah atas 8 RM 30.00 RM 240.00

5 Program Lawatan ke rumah penjagaan orang tua RM 700.00

6 Ceramah penerapan nilai – nilai murni RM 500.00

JUMLAH 1760.00

9.0 PENUTUP DAN HARAPAN

Adalah diharapkan kempen pelancaran Budi Bahasa ini dapat memberikan satu pembukaan yang baik

kepada Warga Chan Wa. Majlis ini memberikan satu petanda kepada aktiviti – aktiviti lain yang bakal

dijalankan dalam menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan masyarakat

yang berbudi bahasa dan berakhlak mulia. Majlis ini berharap murid – murid memberi perhatian,

memberi kesedaran dan seterusnya turut menyertai seruan kempen ini dan aktiviti – aktiviti lain yang

akan dijalankan sepanjang tahun. Semoga majlis ini dapat dijalankan dengan jayanya.

4
Disediakan Oleh,

…………………….,
(Pn.K. Jeya Sundari)
KP Pendidikan Moral
SMJK Chan Wa

Dipersetujui oleh,

………………………..,
(Pn. Siti Sarah Binti Yob)
KP Pendidikan Islam
SMJK Chan Wa

Disemak Oleh, Disahkan Oleh, Diluluskan Oleh,

……………………….., …………………….., ……………………,


Pn. Lee Chwei Chee (Cik. Lim Boon Yuen) (Pn. Ean Yong Moon)
KB Kemanusiaan GPK HEM Pengetua
SMJK Chan Wa SMJK Chan Wa SMJK Chan Wa