Anda di halaman 1dari 5

Isnin 18 Januari 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 3: Jauh di Mata dekat di hati

TARIKH/MASA 18 Januari 2015 ( 0745 – 0845 pagi : 60 Minit)

STANDARD Mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betul
1.3.2
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 8/10 dialogt dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii. Melengkapkan dialog dengan ayat yang betul secara berkumpulan.
iii.Menulis dialog dengan tulisan yang kemas dan betul.

i. Murid membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan dialog dengan ayat yang betul berdasarkan dialog secara
berkumpulan.
AKTIVITI
Iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan dialog dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menjanakan idea

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menjawab soalan dengan ayat yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 19 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 3: Jauh di Mata dekat di hati

TARIKH/MASA 19 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Membaca pelbagai bahan yang mengndungi ayat tunggal, dan ayat majmuk dengan
2.3.2 pelbagai keterangan secara mekanis
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 5/6 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Menyatakan 6/8 ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan petikan.
iii.Melengkapkan peta pokok dengan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan.

iii. Murid melengkapkan peta pokok dengan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat
dalam teks secara berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : TMK
Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mengecam

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid mengecam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Rabu 20 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 3: Jauh di Mata dekat di hati

TARIKH/MASA 20 Januari 2016 ( 0845 – 0945 pagi : 60 Minit)

STANDARD
3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara
PEMBELAJARAN
imlak

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 2/3 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Mencatat 2/3 maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan gambar dan frasa.
iii. Menulis 2/3 perenggan petikan dengan perkataan dan frasa yang betul secara imlak.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan carta alir dengan maklumat yang betul mengikut urutan yang
berdasarkan teks secara berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid menulis ayat dengan tulisan yang kemas.
Pengayaan
Murid-murid menulis teks dengan tulisan yang betul dan kemas.

Ilmu : Kepenggunaan
Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Verbal - Linguistik
KB : Menyelesaikan masalah

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menulis teks dengan betul dan kemas secara imlak.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Khamis 21 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 3: Jauh di Mata dekat di hati

TARIKH/MASA 20 Januari 2016 ( 0845 – 0945 pagi : 60 Minit)

STANDARD
3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 2/3 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Mencatat 2/3 maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan gambar dan frasa.
iii. Menulis 2/3 perenggan petikan dengan perkataan dan frasa yang betul secara imlak.

v. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

vi. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

vii. Murid melengkapkan carta alir dengan maklumat yang betul mengikut urutan yang
berdasarkan teks secara berkumpulan.
AKTIVITI
viii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid menulis ayat dengan tulisan yang kemas.
Pengayaan
Murid-murid menulis teks dengan tulisan yang betul dan kemas.

Ilmu : Kepenggunaan
Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Verbal - Linguistik
KB : Menyelesaikan masalah

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menulis teks dengan betul dan kemas secara imlak.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 22 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 1 :Istimewanya Keluargaku

TAHUN 6

TAJUK Unit 3: Jauh di Mata dekat di hati

TARIKH/MASA 22 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks yang betul
5.1.2
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 8/10 ayat dalam maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii. Menyatakan 3/10 isi penting berdasarkan maklumat.
iii. Melengkapkan peta bulatan dengan kata nama khas yang betul secara berkumpulan.
iv. Menulis 3/5 perenggan karangan cerita dengan kata nama khas yang betul.

i. Murid membaca maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Murid – murid mengenalpasti isi penting berdasarkan maklumat secara berkumpulan.

iii. Murid – murid melengkapkan peta bulatan dengan isi penting yang betul secara
berkumpulan.

AKTIVITI iv. Ketua kumpulan membentangkan hasil di hadapan kelas.

v. Murid – murid melengkapkan lembaran kerja secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan kata nama khas dengan ayat yang betul.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Kasyukuran
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mencipta

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menyatakan kata nama khas.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI