Anda di halaman 1dari 5

Isnin 25 Januari 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2 :Kesihatan Mental dan Emosi

TAHUN 6

TAJUK Unit 4: Minda Oh Minda

TARIKH/MASA 25 Januari 2015 ( 0745 – 0845 pagi : 60 Minit)

STANDARD Mendengar, memahami, memberikan respon terhadap pesanan dan menyampaikan


1.3.3 pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi .
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 6/8 dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii. Melengkapkan dialog dengan ayat yang betul secara berkumpulan.
iii.Menulis karangan dialog dengan format yang betul.

i. Murid membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan dialog dengan ayat yang betul berdasarkan dialog secara
berkumpulan.
AKTIVITI
Iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan dialog dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan


Nilai : Amanah
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menganalisis

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melengkapkan dialog dengan ayat yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 26 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2 :Kesihatan Mental dan Emosi

TAHUN 6

TAJUK Unit 4: Minda Oh Minda

TARIKH/MASA 26 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan
2.4.1 yang betul
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 6/8 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Menyatakan 6/8 isi penting berdasarkan petikan.
iii.Melengkapkan peta buih dengan isi penting yang betul

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan.

iii. Murid melengkapkan peta buih dengan isi penting yang terdapat dalam teks secara
berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid menulis ulasan yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan


Nilai : Kebersihan Mental
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mensintesis

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid mengenalpasti isi penting dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Rabu 27 Januari 2016

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2 :Kesihatan Mental dan Emosi

TAHUN 6

TAJUK Unit 4: Minda Oh Minda

TARIKH/MASA 27 Januari 2016 ( 0845 – 0945 pagi : 60 Minit)

STANDARD Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan


3.2.7
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 2/3 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Mencatat 2/3 maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan gambar dan frasa.
iii. Menulis 2/3 perenggan petikan dengan perkataan dan frasa yang betul secara imlak.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan carta alir dengan maklumat yang betul mengikut urutan yang
berdasarkan teks secara berkumpulan.
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid menulis ayat dengan tulisan yang kemas.
Pengayaan
Murid-murid menulis teks dengan tulisan yang betul dan kemas.

Ilmu : Kepenggunaan
Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Verbal - Linguistik
KB : Menyelesaikan masalah

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menulis teks dengan betul dan kemas secara imlak.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI

Khamis 21 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2 :Kesihatan Mental dan Emosi

TAHUN 6

TAJUK Unit 4: Minda Oh Minda

TARIKH/MASA 20 Januari 2016 ( 0845 – 0945 pagi : 60 Minit)

STANDARD
3.2.7 STANDARD PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 2/3 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Mencatat 2/3 maklumat yang betul mengikut urutan berdasarkan gambar dan frasa.
iii. Menulis 2/3 perenggan petikan dengan perkataan dan frasa yang betul secara imlak.

v. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

vi. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

vii. Murid melengkapkan carta alir dengan maklumat yang betul mengikut urutan yang
berdasarkan teks secara berkumpulan.
AKTIVITI
viii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.

Pemulihan
Murid-murid menulis ayat dengan tulisan yang kemas.
Pengayaan
Murid-murid menulis teks dengan tulisan yang betul dan kemas.

Ilmu : Kepenggunaan
Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Verbal - Linguistik
KB : Menyelesaikan masalah

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menulis teks dengan betul dan kemas secara imlak.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI

Jumaat 22 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2 :Kesihatan Mental dan Emosi

TAHUN 6

TAJUK Unit 4: Minda Oh Minda

TARIKH/MASA 22 Januari 2016 ( 0815 – 0915 pagi : 60 Minit)

STANDARD Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks yang betul
5.1.2
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 8/10 ayat dalam maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii. Menyatakan 3/10 isi penting berdasarkan maklumat.
iii. Melengkapkan peta bulatan dengan kata nama khas yang betul secara berkumpulan.
iv. Menulis 3/5 perenggan karangan cerita dengan kata nama khas yang betul.

i. Murid membaca maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Murid – murid mengenalpasti isi penting berdasarkan maklumat secara berkumpulan.

iii. Murid – murid melengkapkan peta bulatan dengan isi penting yang betul secara
berkumpulan.

AKTIVITI iv. Ketua kumpulan membentangkan hasil di hadapan kelas.

v. Murid – murid melengkapkan lembaran kerja secara individu.

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan kata nama khas dengan ayat yang betul.

Ilmu : Kemasyarakatan
Nilai : Kasyukuran
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mencipta

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid menyatakan kata nama khas.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI