Anda di halaman 1dari 16

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

22 
 
   
   

 
ISI KANDUNGAN 
  PELAN STRATEGIK PANITIA SAINS 2014-2016  Halaman 

1  PENGENALAN   

1.1  Visi dan Misi Sekolah  1 - 2 

1.2  Objektif Panitia Sains  3 

1.3  Carta Organisasi Panitia Sains 2014  4 

2  PELAN STRATEGIK   

2.1  Jadual sPeCt  5 

2.2  Analisis SWOC/SWOT  6 

2.3  Pelan Strategik (Jadual 1)  7 - 9 

 
 
 
 
23 
 
   
   

 
 
 
 
   

24 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   

25 
 
   
   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Peningkatan kualiti  akademik berdasarkan 


kecemerlangan GPS  UPSR (​1.83​), Peratus 
Lulus ​(​86.06%​) dan  Bilangan 5A (​15 
Orang​). 
 
2. Peningkatan  Kedatangan Murid Ke 
Sekolah Setiap Hari  (​97%​).   
 
3. Peningkatan  Pencapaian 
Kemenangan Dalam  Pertandingan Sukan 
MSSD (​2 acara​),  MSSN  
(​1 acara​) dan  Kokurikulum Daerah 
(​1 acara​). 
 
26 
 
   
   
4. Peningkatan Skor Komposit Sekolah Dalam Band 2 (​82.48%​). 
 
5. Peratus Murid Tahap Satu Menguasai Kemahiran Literasi dan Numerasi mengikut: 
Tahun 1 : Literasi ​90% Numerasi ​90% 
Tahun 2 : Literasi ​97% Numerasi ​97% 
Tahun 3 : Literasi ​100% Numerasi ​100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

28 
 
   
   
 
CARTA ORGANISASI PANITIA SAINS 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

30 
 
   
   
 

sPeCt​ Bidang/Unit Panitia Sains Akhir Tahun ​2013 

Alat Semakan Program Sekolah  Program Kecemerlangan Sekolah Yang 


Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan 
Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / 
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar)  Raise  
Eliminate (Hapuskan)  Cabaran) 
(Tambah) 
Pemeriksaan Buku Tulis Murid dan 
1.  Hasil Kerja Murid  a 
Laporan Amali Sains Secara Berkala 
2.  Penguasaan Isi Kandungan      b  Teknik Menjawab Sains UPSR  
-  b, e, h, l 
3.  Penguasaan KPS      c  Gerak-Gempur UPSR 

4.  Pencapaian Bilangan A (KBSR)  d  Perkampungan UPSR 


Reduce   Create  
5.  Pencapaian Band 4-6 (KSSR)  e  Klinik UPSR Sains 
(Kurangkan)  (Wujudkan) 
6.  Kemahiran Manipulatif Sains (KMS)   1. Perkasa RSKMT (SPSK  f  Program Perkampungan UPSR 
PK 06) 
      2. Anugerah Sijil  g  Kelas Bimbingan UPSR 
-  Cemerlang Band 6 
3. Program Professor 
      h  Sudut Panitia Sains 
Muda (Bimbingan 
Rakan Sebaya)  Majlis Permuafakatan ibu bapa Tahun 
      i 

 Memperkasakan Penilaian Kerja 
      Sustain (Kekalkan)  j 
Amali Sains(PEKA) dalam PdP 
        k  Akhbar Dalam Darjah  

      a, c, d, f, g, i, j, k  l  Minggu Panitia Sains  


 

31 
 
   
   
 

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC) 


BIDANG/​UNIT​* : KURIKULUM /​ ​PANITIA SAINS 
    (S)KEKUATAN​ :   (W)KELEMAHAN​: 
​Dalaman  S1- Pencapaian mata pelajatan Sains UPSR  W1- Pencapaian % Sains UPSR belum 
  melebihi 90%  mencapai 100%  
  S2- Dua orang guru adalah terlatih dan  W2- Pencapaian Bilangan A dalam mata 
    berpengalaman mengajar mata pelajaran  pelajaran Sains UPSR belum mencapai 
  sains  40% 
  S3- Seorang guru mempunyai pengalaman  W3- Masih ada murid tidak menguasai Band 
  mengajar Sains lebih 14 tahun   dan Tahap Penguasaan 1 
  S4- Seorang Guru Cemerlang Sains  W4-Bilangan murid yang mendapat Band 5-6 
  S5- Bilik Sains yang mudah diakses  belum mencapai 50% 
​Luaran  W5-Masih ramai murid yang tidak menguasai 
Kemahiran Proses Sains (KPS) 
(O)PELUANG​:     
O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran  Strategi SO  Strategi WO 
anak-anak mereka     
O2- Sokongan kewangan daripada Pihak   1. S1+O1+O3  1. W3+W4+O1+O3+O6 
sekolah, PIBG dan Ibu bapa  Meningkatkan pencapaian akademik terutama  Meningkatkan pencapaian murid KSSR 
O3- Sekolah satu sesi boleh adakan kelas  % kelulusan mata pelajaran UPSR dengan  menguasai Band dan Tahap Penguasaan 5 
tambahan waktu petang  kerjasama antara guru dengan ibu bapa  hingga 6. 
04- Hubungan baik dengan ahli politik (sumber     
kewangan dan program pendidikan anjuran  2. S1+S2+O4+O5   
ADUN Batang Kali)  Meningkatkan penguasaan murid dalam teknik   
O5- Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR  menjawab soalan UPSR    
(Penceramah Jemputan/ Penggubal soalan     
Sains UPSR )     
O6- Program sokongan KSSR anjuran daripada      
PPD dan JPN     
(C)CABARAN​:  Strategi SC  Strategi WC 
C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah     
terlalu tinggi  1. S3+S4+C1+C2  1. W4+W5+C1+C2 
32 
 
   
   
C2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak  Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan  Meningkatkan pencapaian Band / tahap 
mereka 100% kepada pihak sekolah  melalui perkongsian kemahiran dan  penguasaan 5-6 dengan sokongan ibu bapa 
C3- 80% keluarga murid berpendapatan rendah  pengalaman dalam kalangan guru   
 
 
     
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH 
TAHUN 2014-2016 
 
 
NKRA  Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan  JADUAL 1 
Sub-NKRA  Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru  JPS/SJK-PS/01 
Bidang Keutamaan 
Kurikulum dan Pentaksiran 
PPPM 
KPI Pengarah/PPD/Sek  Pencapaian Pelajar Dalam peperiksaan Berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS) UPSR 1.69 (2016). 
Sektor/PPD/Sekolah  Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya 
Bidang/Unit  Kurikulum / Panitia Sains 
 
Isu-Isu   Sasaran 
Teras Strategik  Strategi   Pelan Tindakan  KPI 
Strategik  TOV  2014  2015  2016 
(Berdasarkan 4 teras  (Huraian isu/masalah tentang  (Berdasarkan 11 anjakan  (Berdasarkan 25→101inisiatif  (​Pernyataan indikator         
strategik)  BK atau fungsi organisasi)  PPPM atau fungsi  atau pelan tindakan di  yang boleh diukur) 
organisasi/SWOC)  JPN/PPD) 

Meningkatkan  Tahap pencapaian  Melonjakkan  Meningkatkan  Bilangan  18  21  24  27 
Pembelajaran  murid dalam  pencapaian UPSR bagi  pencapaian UPSR bagi  murid mendapat 
Murid  peperiksaan UPSR bagi  mata pelajaran sains  mata pelajaran sains  gred A  
  mata pelajaran sains  ke tahap cemerlang  dari segi kualiti dan 
kuantiti  % murid lulus  91.3  93.3  95.3  97.3 

33 
 
   
   
masih belum mencapai    GPMP  2.20  2.18  2.16  2.14 
tahap cemerlang   
   
   
 
 
 
 
 
 
     
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH 
TAHUN 2014-2016 
 
 
NKRA  Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan  JADUAL 1 
Sub-NKRA  Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru  JPS/SJK-PS/01 
Bidang Keutamaan 
Kurikulum dan Pentaksiran 
PPPM 
KPI Pengarah/PPD/Sek  Pencapaian Pelajar Dalam peperiksaan Berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS) UPSR 1.69 (2016). 
Sektor/PPD/Sekolah  Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya 
Bidang/Unit  Kurikulum / Panitia Sains 
 
Isu-Isu   Sasaran 
Teras Strategik  Strategi   Pelan Tindakan  KPI 
Strategik  TOV  2014  2015  2016 
(Berdasarkan 4 teras  (Huraian isu/masalah tentang  (Berdasarkan 11 anjakan  (Berdasarkan 25→101inisiatif  (​Pernyataan indikator         
strategik)  BK atau fungsi organisasi)  PPPM atau fungsi  atau pelan tindakan di  yang boleh diukur) 
organisasi/SWOC)  JPN/PPD) 

34 
 
   
   
Meningkatkan  Tahap pencapaian  Melonjakkan  Meningkatkan  Bilangan  18  21  24  27 
Pembelajaran  murid dalam  pencapaian PKSR bagi  pencapaian PKSR bagi  murid mendapat 
Murid  peperiksaan PKSR bagi  mata pelajaran sains  mata pelajaran sains  gred A  
mata pelajaran sains  ke tahap baik (tahun  dari segi kualiti dan   
masih belum mencapai  5 TOV UPSR).  kuantiti 
tahap baik (tahun 5    % murid lulus  51.56  61.56  71.56  81.56 
TOV UPSR)     
   
 
GPMP  3.39  3.34  3.29  3.24 

 
     
PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH 
TAHUN 2014-2016 
 
 

NKRA  Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan  JADUAL 1 


Sub-NKRA  Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru  JPS/SK-PS/01 
Bidang Keutamaan PPPM  Kurikulum dan Pentaksiran 
KPI Pengarah/PPD/Sek  Pencapaian Pelajar Dalam peperiksaan Berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS) UPSR 1.69 (2016). 
Sektor/PPD/Sekolah  Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya 
Bidang/Unit  Kurikulum / Panitia Sains 
 
Isu-Isu   Sasaran 
Teras Strategik  Strategi   Pelan Tindakan  KPI 
Strategik  TOV  2014  2015  2016 

35 
 
   
   
(Berdasarkan 4 teras  (Huraian isu/masalah tentang  (Berdasarkan 11 anjakan  (Berdasarkan 25→101inisiatif  (​Pernyataan indikator         
strategik)  BK atau fungsi organisasi)  PPPM atau fungsi  atau pelan tindakan di  yang boleh diukur) 
organisasi/SWOC)  JPN/PPD) 

Meningkatkan  Murid peroleh Band  Memaksimumkan  Meningkatkan peratus  % Band (TP) 6  0  3  6  9 


Pembelajaran  4,5,dan 6 kurang dari  keberhasilan murid  murid mendapat Band  % Band (TP) 5  16  19  21  23 
Murid  70%  bagi setiap ringgit   4-6 dalam  % Band (TP) 4  39  42  45  47 
  matapelajaran Sains  % Band (TP) 1-3  45  36  34  30 
Tahap penguasaan  Memaksimumkan  Meningkatkan tahap  % murid  40  55  70  85 
Kemahiran Proses  keberhasilan murid  penguasaan KPS murid  menguasai 
Sains (KPS) masih  bagi setiap ringgit  ke tahap yang  bahagian B (15 
rendah  cemerlang  markah ke atas) 
Tahap penguasaan  Memaksimumkan  Pelaksanaan HOTS  % murid  50  60  70  80 
murid dalam  keberhasilan murid  (Higher Order Thinking  menguasai 
kemahiran berfikir  bagi setiap ringgit  Skills)​ dalam PdP dan  soalan aras 
aras tinggi sangat  latihan  tinggi 
rendah   
 

36