Anda di halaman 1dari 6

Makalah ini memegang pandangan bahawa watak politik dan ekonomi Malaysia, yang

digambarkan sebagai satu bentuk variasi konsosiasionalisme, boleh difahami dengan


lebih baik dengan mengesan set institusi yang diwarisi Malaysia akibat pengalaman
penjajahnya.

Pada masa Kemerdekaan, masalah negara adalah yang kita warisi dari masa lalu penjajah
kita. Aspek yang paling mengagumkan adalah sifat masyarakat yang terpecah-belah
dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam politik dan ekonomi.
Bangsa menguasai pandangan umum kedua-dua politik dan ekonomi. Terdapat juga
kemiskinan yang luas, baik di kawasan luar bandar dan bandar. Tetapi perbezaan luar
bandar dan bandar mempunyai aspek lain untuknya, dan ekonomi luar bandar berada
pada tahap sara hidup tidak seperti kawasan bandar. Ia juga mempunyai perbezaan kaum.
Tetapi perbezaan tahap kemiskinan juga membawa perbezaan kaum. Di kawasan bandar,
kelas menengah juga mempunyai ciri-ciri perkauman. Kapitalisme seperti yang
diamalkan dalam tempoh penjajah jelas tidak mapan untuk mengekalkan masyarakat
yang bersatu padu dan bersatu dalam Malaysia.

Ramai di antara kita yang memutuskan untuk terlibat dalam politik tidak lama selepas
Kemerdekaan diilhamkan oleh cabaran yang dihadapi oleh negara baru dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Cita-cita itu adalah yang lazim pada masa itu di Asia
dan diilhami oleh para pemikir pada masa itu. Cita-cita adalah untuk perubahan dalam
masyarakat untuk menjadi lebih seimbang dan satu di mana bahagian perkauman tidak
akan dikenalpasti dengan politik atau ekonomi, dan kemiskinan, baik di kawasan luar
bandar dan bandar, akhirnya akan hilang tanpa perpecahan kaum. Objektifnya adalah
kebaikan bersama dan mewujudkan negara yang bersatu padu dan moden. Ini akan
dicapai oleh perubahan ekonomi dalam ekonomi negara dan kehidupan rakyatnya.

Konsosiasionalisme, untuk meminjam istilah Lijphart, sering digunakan untuk


menggambarkan politik Malaysia. Menurut Lijphart, kerahsiaan Malaysia mempunyai
empat elemen yang diperlukan dalam demokrasi konsosiasional - gabungan besar,
perkadaran, autonomi budaya, veto minoriti.1 Lain-lain, dalam usaha untuk menentukan
negara Malaysia, meminjam banyak daripada definisi Lijphart. Mauzy (1993)
mentakrifkan keprihatinan Malaysia sebagai salah satu "konsosiasionalisme pemaksaan"
manakala Brown (1994) menggambarkan Malaysia sebagai "demokrasi etnik" dan
Stafford (1997) menggambarkan demokrasi Malaysia sebagai "pelbagai konsosiasi".

Sampai saat ini yang berkuasa di Malaysia adalah parti Barisan Nasional, yang terdiri
daripada tiga parti utama (selain parti-parti kecil lain) iaitu United Malays National
Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), serta Malaysian Indian
Congress (MIC). Komposisi tiga elemen utama menunjukkan bagaimana sistem
konsortasi berjalan di negara ini, yang mewakili kewujudan tiga kumpulan etnik yang
ada.
Alasan mengapa Malaysia (dan negara-negara lain) memutuskan untuk melaksanakan
model konsosiasional di negaranya dapat dilihat dari munculnya anggapan yang
menyatakan bahawa model konsosiasional (atau power sharing) dapat mewujudkan suatu
perdamaian di tengah-tengah kemunculan konflik kumpulan etnik serta dapat
menciptakan pula sistem politik adil dan penyertaan. Hal itu kerana, mereka menganggap
bahawa konflik dalaman muncul sebagai akibat dari; adanya pengagihan sumber-sumber
yang tidak merata di antara komuniti-komuniti atau daerah-daerah, dominasi satu
kelompok tertentu atas kumpulan lain, pengasingan kelompok tertentu, ataupun tidak
diakuinya identiti-identiti kumpulan etnik (bahasa, agama, kebudayaan dan lain-lain).

Pengarang juga menambah bahawa ekonomi antarabangsa telah membuat sukar bagi
Malaysia untuk membatalkan struktur kelas dengan itu menerangkan sifat terbuka
ekonomi Malaysia. Memandangkan penalaran sedemikian, beliau melihat pertentangan
kelas etnik sebagai ciri-ciri kekal dalam ekonomi politik Malaysia. Beliau mendakwa
bahawa perjuangan kelas etnik-etnik adalah kes bagi elit politik Melayu yang terus
mengekalkan. Kelas bias dengan menarik sokongan daripada orang miskin melalui
penggunaan ketakutan penguasaan politik Cina.

Makalah ini juga menghipotesiskan bahawa corak politik dan ekonomi Malaysia, yang
dicirikan oleh satu bentuk variasi konsosiasionalisme, dapat difahami dengan lebih baik
dengan mengesan set institusi yang diwarisi Malaysia akibat pengalaman penjajahnya.
Dalam memberikan tafsiran alternatif kepada watak politik dan ekonomi Malaysia, kajian
ini juga memberikan sentraliti kepada proses bersejarah dan mahu memotivasi titik
bahawa watak politik dan ekonomi Malaysia sedang berkembang dan perubahan yang
kecil dan kecil yang mungkin sedikit untuk kelihatan remeh, dalam jangka panjang,
menghasilkan perubahan mendalam. Dengan menekankan genesis institusi, ia akan
menunjukkan bagaimana perubahan institusi adalah hasil perjuangan berterusan pelakon
dalam bentuk yang patut diambil oleh institusi dan fungsi yang perlu mereka lakukan
(Thelen, 2004: 32). Pengarang menggambarkan misalnya, bagaimana dasar-dasar British
memainkan peranan penting dalam mengedarkan kuasa di kalangan pelakon dan
mempengaruhi interaksi dan koordinasi mereka dari masa ke masa. Penerapan British
terhadap dasar migrasi yang liberal pada abad ke-18, pergantungannya kepada pendatang
dan bukan warga tempatan dalam menggerakkan ekonomi, dasarnya yang membenarkan
tahap autonomi pentadbiran kepada masyarakat migran dan masyarakat tempatan dan
mengejar minda tunggal ekonomi terhadap ekonomi tanpa memberikan perhatian yang
sewajarnya kepada ramalan politik dan sosial masyarakat majmuk yang berkembang,
membawa kepada trajektori pembangunan idiosinkratik di Malaya ketika itu.

Sejak awal lagi, adalah menjadi dasar penjajah British yang tersirat bahawa mereka perlu
mengekalkan hubungan baik dengan golongan istana dan aristokrat Melayu dengan cara
mengekalkan institusi tradisional dan seboleh-bolehnya menggelakkan gangguan ke atas
fungsi, struktur sosial dan cara hidup Bumiputera (dalam konteks Malaya, kaum Melayu).
Oleh itu penduduk Bumiputera tidak diberi peluang dalam perkembangan ekonomi
eksport, sebaliknya keutamaan diberikan kepada golongan imigran. Ini dibuktikan
daripada pengimportan buruh asing untuk mengisi keperluan tenaga buruh. Kerajaan
kolonial Inggeris telah mentadbir penduduk Bumiputera dan imigran secara berasingan.
Dasar ini dikenali sebagai sistem `Pecah dan Perintah’ (Divide and Rule) satu kaedah
imperialisme penjajah Eropah yang digunakan di tanah jajahan untuk `melemahkan’
kaum bumiputera dan pada masa yang sama memberikan keutamaan kepada kaum
imigran dan sekaligus memisahkan mereka daripada penduduk bumiputera. Golongan
imigran dibiarkan mengekalkan identiti dan budaya masing-masing dan tidak digalakkan
berhubung secara langsung dengan kaum bumiputera. Mereka diberi kesempatan dan
kemudahan untuk terlibat dalam perkembangan perusahaan bijih, getah dan aktiviti
perniagaan. Penduduk bumiputera sebaliknya disisih dari corak kegiatan ekonomi
komersial yang diwujudkan.

Akibat dari kesan pengamalan dasar `Pecah dan Perintah’ British pada zaman sebelum
merdeka; terlepasnya penguasaan para pembesar Melayu terhadap perusahaan
melombong bijih. Pengabaian bidang pertanian kecil-kecilan seperti tanaman padi yang
melibatkan penduduk bumiputera. Proses pembandaran terjadi di pusat-pusat tumpuan
aktiviti ekonomi eksport, di pusat aktiviti ekonomi eksport seperti lombong bijih dan
ladang getah telah wujud kelas buruh dan pekerja yang kebanyakkanya orang Cina dan
India. Dari segi sosial, kedatangan imigran Cina dan India yang melimpah-limpah
menjelang awal abad ke-20, telah menimbulkan fenomena asing dalam masyarakat
tempatan. Masalah sosial seperti aktiviti kongsi gelap, pelacuran dan penagihan candu
banyak berlaku. Orang Melayu kehilangan tanah akibat tarikan terhadap tanaman getah,
yang menyebabkan penjualan dan pindah milik tanah berleluasa kepada pengusahaladang
asing. Bumiputera kekal sebagai kelompok petani dan nelayan akibat dasar British dalam
bidang pelajaran.

Dalam konteks Tanah Melayu atau British Malaya seperti yang disebut oleh pihak
penjajah, maka rakyat sedar bahawa mereka berada dibelenggu penjajahan British. Perlu
ditegaskan bahawa semangat kebangsaan pada awal abad ke-20 itu wujud di kalangan
orang melayu. Ini kerana sehingga perang dunia ke-2, kaum-kaum cina dan india
mempunyai kiblat taat setia yang tidak serupa. Kiblat taat setia orang melayu ialah
terhadap tanah melayu, taat setia orang cina ialah terhadap negera China dan taat setia
orang india adalah terhadap negara India. Maka orang melayu sahaja yang memikul
tanggungjawab untuk membebaskan tanah melayu daripada belenggu penjajah British
pada tahap-tahap awal.

Bermulanya campur tangan British di Tanah Melayu sejak 1874, ia telah memberikan
pelbagai perubahan sama ada baik atau tidak. Hasil daripada perubahan ini, ia telah
menimbulkan kebangkitan di kalangan penduduk supaya menentang British. Ia
kemudiannya telah menggalakkan perkembangan semangat kebangsaan dan semangat
nasionalisme kepada masyarakat di Tanah Melayu. Dan ini secara tidak langsung
membawa kepada anjakan paradigma terhadap sosio politik serta politik ekonomi di
Tanah Melayu. Ia hanya selepas tahun 1900, didokong oleh kesedaran pan-Malaya
bahawa usaha dibuat oleh pelaku Melayu tempatan untuk membentuk satu perubahan
sosio politik dan ekonomi. Diketuai oleh kumpulan aristokrat Melayu dan para
professional Melayu yang berpendidikan Inggeris, bagi membentuk nasionalisme Melayu
yang teratur. Ini mencerminkan kebimbangan yang semakin meningkat di kalangan orang
Melayu tentang akses yang tidak munasabah dan berat sebelah bangsa Melayu terhadap
sumber ekonomi dan politik. Permintaan berupa menegaskan hak atas tanah,
menubuhkan organisasi untuk memenuhi usahawan Melayu dan penstrukturan semula
sistem persekutuan untuk membolehkan lebih banyak desentralisasi dan autonomi negara.
Pada masa ini juga, pentadbiran British mula mengkaji semula dasarnya dan
menimbulkan kebimbangan bahawa orang Melayu tidak mendapat manfaat sepenuhnya
dari pembangunan ekonomi Malaya.

Sebagai tanah jajahan Britain yang paling menguntungkan, Malaya memberikan banyak
pendapatan eksport yang diperlukan untuk pembiayaan pembinaan semula pasca perang
British. Perkembangan undang-undang pada zaman ini memainkan peranan penting
dalam membentuk dan membangunkan British Malaya. Semasa awal dan pertengahan
tahun 1950-an, kerajaan penjajah telah memulakan pembaharuan, termasuk
pembangunan luar bandar dan usaha tindakan afirmatif dalam pendidikan yang terus
meningkatkan output dan produktiviti. Kemerdekaan pada tahun 1957 diikuti oleh
belasan tahun kemudiannya menyaksikan kepelbagaian ekonomi selepas kolonial dengan
intervensi kerajaan yang terhad. Pada amnya, dasar laissez-faire telah diusahakan, dengan
beberapa import yang menggantikan perindustrian, kepelbagaian pertanian,
pembangunan luar bandar dan usaha tindakan afirmatif etnik. Tempoh campur tangan
negara berkembang mengikuti rusuhan kaum pasca pilihan raya pada Mei 1969. Dasar
Ekonomi Baru (DEB) mengesahkan campur tangan kerajaan dan pengembangan sektor
awam untuk pengagihan semula etnik dan pembangunan luar bandar untuk
mengurangkan kemiskinan. Perindustrian berorientasikan eksport juga menjana pekerjaan
yang besar, terutamanya bagi wanita, sementara peningkatan pendapatan petroleum yang
dibiayai perbelanjaan negeri yang pesat berkembang.

Kawalan politik dan birokrasi ke atas perancangan berkembang pada tahun 1970-an
dengan campur tangan negara yang lebih besar dan sektor awam yang jauh lebih besar,
terutamanya untuk menggalakkan pertumbuhan golongan kapitalis dan menengah
Melayu. Perundangan dan institusi baru ditubuhkan untuk tujuan ini, selalunya dalam
bentuk perusahaan awam, seperti badan berkanun yang disahkan oleh statut undang-
undang.

Perbelanjaan awam meningkat dari tahun 1970-an secara terus selepas Mahathir menjadi
Perdana Menteri pada pertengahan 1981. Walau bagaimanapun, perbelanjaan dipotong
dari pertengahan tahun 1982, tetapi industri berat yang ditaja oleh kerajaan semakin
meningkat kerana pelaburan asing yang lain merosot. Oleh itu, campur tangan kerajaan di
bawah Mahathir beralih dari pengagihan semula antara etnik ke perindustrian yang berat.
Dari pertengahan tahun 1980-an, kelembapan ekonomi dan hutang luar negeri yang besar
dari awal tahun 1980 membawa kepada penyusutan ringgit yang besar dan liberalisasi
ekonomi yang disertai dengan penswastaan dan sokongan kerajaan yang lebih besar
untuk sektor swasta, termasuk insentif pelaburan baru dan pembaharuan cukai regresif.
Langkah-langkah baru yang menguntungkan pelaburan swasta mengakibatkan satu dekad
pertumbuhan pesat sehingga krisis kewangan 1997 membawa kepada campurtangan
kerajaan yang diperbaharui untuk pengurusan krisis dan pemulihan ekonomi, termasuk
kawalan mata wang dan kemudahan jaminan bagi sektor perbankan dan sasaran yang
berkepentingan korporat.

Demokrasi adalah satu kaedah untuk membuat keputusan. Maka, ia tidak sahaja harus
berperanan pada peringkat politik tetapi seharusnya mampu untuk berasimilasi di
peringkat sosial bahkan ekonomi. Oleh sebab demokrasi bukan satu sistem yang lahir,
berkembang dan seterusnya matang di negara ini maka nilai – nilai dan amalan
demokrasi itu pastinya memerlukan ruang dalam masyarakat dan politik negara untuk
difahami, dihayati dan seterusnya dilaksanakan. Adalah sesuatu yang tidak adil untuk
terus membandingkan Malaysia dengan Amerika kerana demokrasi di Malaysia tidak
sama acuannya dengan mana-mana negara di dunia. Demokrasi di Malaysia dicanai
dengan sejarahnya, sistem sosialnya yang sedia ada, politik dan banyak lagi factor –
factor lain. Namun perkara ini tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak komitmen
ke arah menjadikan negara ini lebih demokratik. Demokrasi unggul adalah satu proses
maka tidak ada negara di dunia ini boleh mengaku mengamalkan demokrasi unggul tetapi
kita mampu untuk menjadi lebih demokratik tanpa perlu meninggalkan nilai – nilai dan
latar sejarah tradisi kita, asalkan saja ia dilakukan dengan jujur tanpa agenda
tersembunyi. Sesungguhnya terlalu banyak ruang dalam sistem demokrasi di Malaysia ini
untuk diperbaiki.

Adalah jelas bahawa lebih kurang dari 100 tahun selepas penjajahan British pada tahun
1800, masa serta urutan kejadian yang bersifat tidak dapat dielakkan telah mengubah
sepenuhnya kepolitikan di Tanah Melayu pada masa kemerdekaannya. Ini adalah
trajektori tidak langsung yang diinginkan oleh penjajah agar masalah yang dialami oleh
Tanah Melayu akan terus berterusan berlaku tanpa penghujungan yang jelas.

Sejajar dengan kemenangan besar Pakatan Harapan telah secara langsung membawa satu
polimik baru dalam dogma kepolitikan di Malaysia. Dan diharapkan agar momentumnya
akan dapat menghapuskan sisa-sisa kepenjajahan yang masih lagi berleluasa sehingga ke
tahap pembudayaan politik. Agar Malaysia dapat bangun dan terus memaju seiring
dengan kemajuan dunia secara global.
Rujukan

National Library of Australia.


ISSN: 1037-4612

1. Ku Shamsulbahariah Ku Ahmad. (1987). Pengantar Ekonomi Politik. Kuala Lumpur:


Dewan Bahasa dan Pustaka.

2. Ghosh, B.N. dan Muhammad Syukri Salleh (eds.). (1999). Political Economy of
Development in Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

3. Gomez, Edmund T. & Jomo K.S. (1999). Malaysias Political Economy: Politics,
Patronage and Profits. Cambridge: Cambridge University Press.

Jomo K. S. (ed.) (2004). After The Storm: Crisis, Recovery and Sustaining Development
in East Asia. Singapore: Singapore University Press.

https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Malaysia