Anda di halaman 1dari 2

<html>

<head>..</head>

<body bgcolor="#fc50aa">

<h1 style="text-align :center;font-family:georgia;color:yellow;">"Mengenal Tanah Toraja Sebagai


Warisan Dunia"</h1>

<center>

<img src="baru.jpg">

</center>

<p>

<a href ="top"> </a></p>

<p>

<a href ="#B3">

<h5 style="text-align :left;font-family:georgia;color:green;""> Wisata Budaya Tanah Toraja</h6>

<p> isi </p>

<h5 style="text-ali bgn :left;font-family:georgia;color:blue;""> Daftar Warisan Budaya di Tanah Toraja


</h4>

<a href ="B3"></a>

<h5 align="left">&#169 Rumah Adat Tongkonan</h5><hr>

<p> isi </p>

<img src="tongkonan.jpg">

<h5 align="left">&#169Desa Adat Pallawa</h5><hr>


<p> isi </p>

<img src="desa adat pallawa.jpg">

<h5 align="left">&#169Kuburan Gua Londo</h5><hr>

<p> isi </p>

<img src="gua londo.jpg">

<h5 align="left">&#169Kawasan pemakaman Lemo</h5><hr>

<p> isi </p>

<img src="pemakaman.jpg">

<h5 align="left">&#169Kuburan tertua Desa Kete’ Ke’su</h5><hr>

<p> isi </p>

<img src=" desa kete kesu.jpg"

<h5 align="left">&#169Pekuburan Bayi Kambira</h5><hr>

<p> isi </p>

<img src="bayi.jpg">

<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZINeGnGuE20_blank="_blank"> Clik untuk melihat


semua Keindahan Tanah Toraja</a><br></p>

<a href ="#top">kembali ke atas</a>

</body>

</html>