Anda di halaman 1dari 6

3.

1 Rethink atau Fikir Semula

Konsep ’rethink’ atau fikir semula bukan hanya terhad kepada fikir dulu sebelum buang
sahaja, malah sebagai pengguna hendaklah bertindak untuk mengetahui dan
mengambil kira bungkusan produk yang kita beli itu boleh dikitar semula atau
digunakan semula.

3.2 Repair atau Baik Pulih

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.

3.3 Reduce atau Pengurangan

Konsep seterusn Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa
dengan teliti untuk tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya
barangan tersebut dapat dilupuskan secara berkesan.

ya ialah ‘reduce’ yang bermaksud mengurangkan penggunaan pelbagai sumber


terutamanya sumber asli seperti kayu, petroleum dan sabagainya.

3.4 Reuse atau Guna Semula

’Reuse’ atau guna semula pula bererti menggunakan semula barangan atau alatan
yang terbuang untuk dimanfa Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu
memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu
supaya barangan tersebut dapat dilupuskan secara berkesan.

atkan menjadi barangan lain yang berguna.

3.5 Recycle atau Kitar Semula

Kitar semula membawa maksud memproses barangan lusuh atau bahan buangan
menjadi produk baru. Dengan kitar semula, kita sebenarnya banyak berjasa kepada
bumi kerana sumbangan kita yang ke Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih
iaitu memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaiki atau memulihkan keadaan
sesuatu supaya barangan tersebut dapat dilupuskan secara berkesan.

cil ini begitu besar faedahnya kepada bumi. Dengan kitar semula, kita bukan sahaja
menjimatkan kos, malah mengurangkan pembukaan tapak pelupusan yang baru.

3.1 Rethink atau Fikir Semula


Konsep ’rethink’ atau fikir semula bukan hanya terhad kepada fikir dulu sebelum buang
sahaja, malah sebagai pengguna hendaklah bertindak untuk mengetahui dan
mengambil kira bungkusan produk yang kita beli itu boleh dikitar semula atau
digunakan semula.

3.2 Repair atau Baik Pulih

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau mem Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu
memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu
supaya barangan tersebut dapat dilupuskan secara berkesan.

ulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat dilupuskan secara


berkesan.

3.3 Reduce atau Pengurangan

Konsep seterusnya ialah ‘reduce’ yang bermaksud mengurangkan penggunaan


pelbagai sumber terutamanya sumber asli seperti kayu, petroleum dan sabagainya.

3.4 Reuse atau Guna Semula

’Reuse’ atau guna semula pula bererti menggunakan semula barangan atau alatan
yang terbuang untuk dimanfaatkan menjadi barangan lain yang berguna.

1. Memupuk nilai murni mencintai alam semulajadi dan penghasilan bumi


hijau di kalangan warga sekolah.
2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong


dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan


pendidikan alam sekitar dan cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan,
kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah.

6. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.
1. Memupuk nilai murni mencintai alam semulajadi dan penghasilan bumi
hijau di kalangan warga sekolah.
2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.
3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong
dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan


pendidikan alam sekitar dan Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu
memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu
supaya barangan tersebut dapat dilupuskan secara berkesan.

cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan,
kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah.

6. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.
1. Memupuk nilai murni mencintai alam semulajadi dan penghasilan bumi
hijau di kalangan warga sekolah.
2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong


dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan


pendidikan alam sekitar dan cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan,
kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah.

6. Meningkatkan kesedaran t Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu
memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu
supaya barangan tersebut dapat dilupuskan secara berkesan.

entang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.


1. Memupuk nilai murni mencintai alam semulajadi dan penghasilan bumi
hijau di kalangan warga sekolah.
2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong


dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan


pendidikan alam sekitar dan cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan,
kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah.

6. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.
1. Memupuk nilai murni mencintai alam semulajadi dan penghasilan bumi
hijau di kalangan warga sekola Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu
memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu
supaya barangan tersebut dapat dilupuskan secara berkesan.

h.
2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong


dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan


pendidikan alam sekitar dan cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan,
kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah.

6. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.
1. Memupuk nilai murni mencintai alam semulajadi dan penghasilan bumi
hijau di kalangan warga sekolah.
2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong


dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan


pendidikan alam sekitar dan cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan,
kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah.

6. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.
1. Memupuk nilai murni mencintai alam semulajadi dan penghasilan bumi
hijau di kalangan warga sekolah.
2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.
Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong


dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan


pendidikan alam sekitar dan cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan,
kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah.

6. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.
1. Memupuk nilai murni mencintai alam semulajadi dan penghasilan bumi
hijau di kalangan warga sekolah.
2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan
dan pemuliharaan alam sekitar melalui program Bumi Hijau.

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti Secara bercara bergotong royong


dalam bercucuk tanam.

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan


pendidikan alam sekitar dan cintakan penghijauan

5. Mewujudkan suasana sekolah yang cintakan alam sekitar, sentiasa menjaga keceriaan,
kebersihan dan kehijauan di seluruh kawasan sekolah.

6. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan makanan segar dari hasil usaha sendiri.
, kita sebenarnya banyak berjasa kepada bumi kerana sumbangan kita yang kecil ini
begitu besar faedahnya kepada bumi. Dengan kitar semula, kita bukan sahaja
menjimatkan kos, malah mengurangkan pembukaan tapak pelupusan yang baru.

3.1 Rethink atau Fikir Semula

Konsep ’rethink’ atau fikir semula bukan hanya terhad kepada fikir dulu sebelum buang
sahaja, malah sebagai pengguna hendaklah bertindak untuk mengetahui dan
mengambil kira bungkusan produk yang kita beli itu boleh dikitar semula atau
digunakan semula.

3.2 Repair atau Baik Pulih

Konsep ’R’ kedua adalah ’repair’ atau baik pulih iaitu memeriksa dengan teliti untuk
tujuan membaiki atau memulihkan keadaan sesuatu supaya barangan tersebut dapat
dilupuskan secara berkesan.
3.3 Reduce atau Pengurangan

Konsep seterusnya ialah ‘reduce’ yang bermaksud mengurangkan penggunaan


pelbagai sumber terutamanya sumber asli seperti kayu, petroleum dan sabagainya.

3.4 Reuse atau Guna Semula

’Reuse’ atau guna semula pula bererti menggunakan semula barangan atau alatan
yang terbuang untuk dimanfaatkan menjadi barangan lain yang berguna.

3.5 Recycle atau Kitar Semula

Kitar semula membawa maksud memproses barangan lusuh atau bahan buangan
menjadi produk baru. Dengan kitar semula, kita sebenarnya banyak berjasa kepada
bumi kerana sumbangan kita yang kecil ini begitu besar faedahnya kepada bumi.
Dengan kitar semula, kita bukan sahaja menjimatkan kos, malah mengurangkan
pembukaan tapak pelupusan yang baru.