Anda di halaman 1dari 6

MAAHAD MUHAMMADI PASIR MAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


REKA BENTUK TEKNOLOGI
TINGKATAN TIGA
2019
STANDARD STANDARD PRESTASI
BULAN MINGGU KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
(SELEPAS SELESAI TOPIK)
1.1 RekaBentuk 01/1 – Tahun Baru
1.1.1 Menyatakanmaksudrekabentuk 2019
Mekatronik
mekatronik.
1
01/01 – 1.1.2 Mengenalpastielemenmekatronik. TAHAP TAFSIRAN
PENTAKSIRAN
03/01 1.1.3 Menyatakanmaksudrekabentukmekatronik.
Menerangkanfungsielemenmekatronik 1
padaproduksediaada.
1.1 RekaBentuk 1.1.4 Menghasilkangambar rajah blok
Menerangkanfungsielemenmekatronikpadaproduksediaada.
Mekatronik (block 2

2
diagram) produkmekatroniksediaada.
Melakardanmelabelgambar rajah blokproduk yang hendakdiubahsuai
06/01 – 1.1.5 Menghasilkanlakaranbahagianreka 3
JANUARI

10/01 bentukproduk yang akandiubahsuai


berdasarkangambarajahblok yang
terlibat. 4
Menganalisiselemenmekatronik yang adapadaproduk
1.1 RekaBentuk 1.1.4 Menghasilkangambar rajah blok Menilaikekuatandankelemahanproduk yang
Mekatronik (block 5 telahdiubahsuaisertamembericadanganuntukpenambahbaikan.
3
diagram) produkmekatroniksediaada.
13/01 – 1.1.5 Menghasilkanlakaranbahagianreka Membuatpengubahsuaianpadaprodukberdasarkanlakaransecarakreatif.
17/01 bentukproduk yang akandiubahsuai 6
berdasarkangambarajahblok yang
terlibat.
1.1 RekaBentuk 1.1.6 21/01 – Thaipusam
4
20/01 – Mekatronik Membuatpenambahbaikankepadaproduk
24/01 berdasarkanlakaran yang telahdibuat.

5 1.1 RekaBentuk 1.1.6


FEBR
UARI

27/01 – Mekatronik Membuatpenambahbaikankepadaproduk


31/01 berdasarkanlakaran yang telahdibuat.
6 1.1 RekaBentuk 1.1.6 4 - 6/02 –
Mekatronik Membuatpenambahbaikankepadaproduk TahunBaruCina
03/02 –
07/02 berdasarkanlakaran yang telahdibuat.
7 1.1 RekaBentuk 1.1.7
10/02 – Mekatronik Membuatpenilaiankefungsianproduk
14/02 yang telahdiubahsuai.
2.1 Penghasilan 2.1.1 Menyatakanproduk yang hendak
8 produk dihasilkanberdasarkan:
17/02 –
(i) Kajiankeperluanpelanggan
21/02
(ii) Projekbrief
9
24/02 – UJIAN 1
28/02
2.1 Penghasilan 2.1.1 Menyatakanproduk yang hendak
10 produk dihasilkanberdasarkan:
03/03 – (i) Kajiankeperluanpelanggan
07/03 (ii) Projekbrief
2.1 Penghasilan 2.1.1 Menyatakanproduk yang hendak
11 produk dihasilkanberdasarkan:
10/03 – (i) Kajiankeperluanpelanggan
14/03 (ii) Projekbrief
MAC

2.1 Penghasilan 2.1.2 Mengenalpastiasasteknologi yang


produk sesuai
dengankehendakrekabentukproduk.
12
2.1.3 Merancangkonsep,
17/03 –
elemendanprinsip
21/03
rekabentuk yang
dipersetujuidalambentuk
lakaran
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22/3 - 30/3) – 9 hari
13 2.1 Penghasilan 2.1.4 Menghasilkanlakaranproduk yang 03/04 IsrakMikraj
TAHAP TAFSIRAN
30/03 – produk hendak PENTAKSIRAN
4/04 dibuat. 1 Menyatakanfungsiproduk yang akandihasilkan
APRIL

14 Menerangkanlakaran idea awal yang


2.1 Penghasilan 2.1.4 Menghasilkanlakaranproduk yang 2
07/04 – mengintegrasikanteknologidalamrekabentukproduk
produk hendak
11/04 3 Mengaplikasikanjadualkerjauntukpembangunanproduk.
dibuat.
15 2.1 Penghasilan 2.1.4 Menghasilkanlakaranproduk yang 4 Menganalisislakaranprodukdariaspekelemendanprinsiprekabentuk.
14/04 – produk hendak 5 Menjustifikasipenambahbaikanprodukberdasarkananalisislakaran
18/04
dibuat.
Menghasilkanproduk yang
16 2.1 Penghasilan 2.1.4 Menghasilkanlakaranproduk yang 6
mencapaiobjektifdanmembuatdokumentasisecarasistematik
21/04 – produk hendak
25/04 dibuat.
17 2.1 Penghasilan 01/05 – HariPekerj
28/04 – produk 2.1.5 Menyediakanjadualkerja.
02/05
18 2.1 Penghasilan 06/05 – 1 Ramadan
05/04 – produk 2.1.5 Menyediakanjadualkerja.
9/05
19 2.1 Penghasilan 2.1.6 Membuatsenaraibahan, peralatan
MEI

12/05 – produk dan


16/05 bajetproduk.
20 19/05 – Hari Wesak
19/05 – SUMATIF 1 22/05 – Nuzul Qura
23/05
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (24/05 - 08/06) – 16 hari* 05 – 06 /06Hari Raya Puasa
21 2.1 Penghasilan 2.1.6 Membuatsenaraibahan, peralatan
9/06 – produk dan
13/06 bajetproduk.
22 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkanprodukberfungsiatau
16/06 – produk berfungsisebahagian.
JUN

20/06
23 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkanprodukberfungsiatau
23/06 – produk berfungsisebahagian.
27/06
24 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkanprodukberfungsiatau
29/06 – produk berfungsisebahagian.
05/07
25 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkanprodukberfungsiatau
07/07 – produk berfungsisebahagian.
11/07
26 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkanprodukberfungsiatau
JULAI

14/07 – produk berfungsisebahagian.


18/07
26 2.1 Penghasilan 2.1.7 Menghasilkanprodukberfungsiatau
21/07 – produk berfungsisebahagian.
25/07
27 2.1 Penghasilan 2.1.8 Membuatpengujiandanpenilaian
28/07 – produk kefungsiansertakesesuaianproduk.
01/08
2.1.9
Membuatcadanganpenambahbaikan
produkberdasarkanlaporankeputusan
ujian.
28 2.1 Penghasilan 2.1.10 Menyediakandokumentasi.
OGOS

04/08 – produk
08/08

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (11/08–17/09)- 9 hari 11 – 12 /08 – Ray


Qurban
30 2.1 Penghasilan 2.1.10 Menyediakandokumentasi.
18/08 – produk
22/08
31 3.1 RekaBentuk 3.1.1 Menyatakanmaksudpemasaran. 31 /08 –
25/08 – sebagaiInstrumen HariKebangsaan
3.1.2
29/08 Pemasaran Menerangkanperananrekabentukdalam
pemasaran.
32 3.1 RekaBentuk 3.1.3 Mengenalpastikaedahrekabentuk 01 /09 – Awal
01/09 – sebagaiInstrumen pengiklanan Muharram
05/09 Pemasaran
33 3.1 RekaBentuk 3.1.4 09 /09 –
08/09 – sebagaiInstrumen Memilihkaedahrekabentukpengiklanan HariKeputeraanAgo
OGOS

12/09 Pemasaran yang sesuaiuntukmemasarkanproduk


yang dihasilkan.
3.1.5 Menganalisiskaedahrekabentuk TAHAP TAFSIRAN
PENTAKSIRAN
pengiklanan yang dipilih.
1 Menyatakandefinisipemasaran.
34 3.1 RekaBentuk 3.1.6 16 /09 – Hari
SEPTEMBER

15/09 – sebagaiInstrumen Membuatrumusankaedahrekabentuk 2 Menerangkanperananrekabentukdalampemasaran. Malaysia


19/09 Pemasaran pengiklanan yang sesuaidenganproduk 3 Merancangrekabentukdanpemilihan media pengiklanan.
35 3.1 RekaBentuk 3.1.7 4 Membandingbezajenis media danrekabentukpengiklanan.
22/09 – sebagaiInstrumen Menghasilkanrekabentukpengiklanan. 5 Merumuskaedahrekabentukpengiklanan yang sesuai.
26/09 Pemasaran
36 3.1 RekaBentuk 3.1.7 Membuatrekabentukpengiklananuntukmemasarkanproduk
6
29/09 – sebagaiInstrumen Menghasilkanrekabentukpengiklanan. yang dihasilkan.
03/10 Pemasaran
37 3.1 RekaBentuk 3.1.7
06/10 – sebagaiInstrumen Menghasilkanrekabentukpengiklanan.
10/10 Pemasaran
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
38
13/10 – PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
17/10
OKTOBER

39
20/10 – PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
24/10
40 28 /10 – Deepavali
27/10 – PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
31/10
41 09 /11 –
03/11 – PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3 Maulidurrasul
07/11
42
NOVEMBER

10/11 – PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
14/11
43
17/11 – PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
21/11
44
24/11 – PROGRAM SELEPAS PT3 / AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD / PT3
28/11
CUTI AKHIR TAHUN (29/11/2019 – 31/12/2019) - 38 hari 11/12 – Keputeraan Sultan Selangor, 25/12 - Krismas
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIERRAMAS
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2019

REKA BENTUK TEKNOLOGI


TINGKATAN 2

DI SEDIAKAN OLEH:
PN RUSNI BINTI KHAMIS

RUSNI BINTI KHAMIS

Anda mungkin juga menyukai