Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN .

Tarikh : 22 Januari 2019

Waktu : 01.05-02.05

Kelas : 4,5,6

Bil Murid :

Mata pelajaran : Kokurikulum Sukan dan Permainan

Tunjang Kemahiran : Bola Baling

Kemahiran : Hantaran Dada

Peralatan :

i. Bola

a. Bola baling 20 unit

ii. Penanda ( gelung / skittle).

Pengalaman sedia ada :

Murid pernah berlajar kemahiran hantaran melalui permainan Bola Jaring.

Murid pernah melihat permainan Bola Baling sebelum ini.


Objektif pembelajaran:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat:

a) Psikomotor

melakukan hantaran dada dengan tangan lurus ke hadapan dan dan badan menghadap sasaran.

Melakukan hantaran dengan kaki kehadapan mengikut lajak selepas hantaran dilakukan.

b) Kognitif

memahami bahawa tangan lurus ke hadapan dan badan menghadap ke sasaran untuk menambah ketepatan.

Mengetahui tujuan tangan lurus kehadapan semasa lakuan untuk menambahkan daya.

Mengetahui kaki mengikut lajak selepas hantaran untuk menambah ketepan dan daya.

c) Afektif
menambah keyakinan diri semasa melakukan hantaran dada dan menambah keseronokan semasa bermain.

Kemahiran berfikir :

murid dapat membezakan permainan bola baling dengan bola jaring.

Murid dapat membuat gambaran mental urutan langkah yang perlu dilakukan semasa melakukan hantaran dada.

Gaya Pengajaran:

Arahan dan Penemuan Terbimbing

Strategi Pengajaran:

Teori Kontekstual

Teaching Game For Understanding (TGFU)

Penggabungjalinan:
Hubungkait antara kemahiran bola jaring dengan kemahiran bola baling

BIL. Bahagian Aktiviti Butiran Mengajar/Fokus organisasi Alatan/cacatan

masa Pembelajaran

1 Permulaan Memanaskan .permainan kecil murid = - Sistem

(5 minit) badan dan (burung terbang petang) guru = kardiovaskular

regangan - Burung akan keluar dari -Meningkatkan


sarang apabila wisel
pertama berbunyi. kadar nadi
Zon selamat
- Burung mesti keluar dari
zon selamat untuk mencari -Meningkatkan
makan.
suhu badan
- Wisel kedua berbunyi
helang akan keluar mencari - Kesungguhan
mangsa, burung yang
lambat kembali ke zon - Memahami
selamat akan mati.
- Selepas seminit tukar Arahan
peranan.

Reganggan
Alatan:

- Secara berpasangan. Kon =


- Membuat regangan secara Bola =

berpasangan.

- Regangan kepala, tangan, - Koordinasi

pingang, kaki. badan

- Buat sehingga maksimum. - Kekuatan

tangan

- Daya

imbangan

nilai/afektif

- Kesungguhan

- Keseimbangan
2. Perkemban Simulasi atau Bayangan. - Koordinasi

gan bayangan. - Buat 2 barisan lurus. Murid = pergerakan

(15 minit) - Perhatian kedudukan badan - Kepantasan

cikgu dan kedudukan Guru = - Kecekapan

tangan dan kaki cikgu

selepas hantaran. Nilai/afektif

- Buat shadow tanpa - Ketepatan

mengunakan bola secara - Keyakinan

individu.

Psykomotor

Hantaran statik. Melakukan hantaran dada secara 3 meter. - Kepantasan

berpasangan dengan jarak 3 - Kelembutan

meter secara statik. - Koordinasi

- secara berpasangan,buat

hantaran dada kepada rakan. Nilai/afektif

- Kerjasama
- rakan bantu menyemak - Persefahaman

kesalahan pasangan. - Aplikasi

- tukar peranan. Kemahiran

- Kepuasan

Aktiviti tiga.

(berkumpulan) Hantaran dada dinamik


Arah pusingan.
- Buat satu bulatan besar.

- Tiga biji bola akan

digunakan.

- Hantar bola ke rakan = bola.

sebelah kanan anda,

dengan teknik hantaran

dada yang betul.

- Jangan jatuhkan bola atau

mengunakan hantaran lain.


- Orang yang salah akan

keluar, pemain terakhir

yang tinggal dikira sebagai

pemenang. - Kepantasan

- Tukar arah hantaran bola. - Ketepatan

- Kuasa

Nilai/afektif

- Kerjasama

- Kepuasan

- Toleransi
3 Kemuncak. Teaching Game Menyerang. - Ketepatan
A
For - Bahagian kepada dua - Memindah

Understanding kumpulan.(kumpulan A dan 1 5 - Mengaplikasi

(TGFU) B) 2 - Ketangkasan
4
- Pertandingan bola baling - koordinasi mata
3
3
mini. dan kaki.
4
- Setiap ahli dalam kumpulan 2

diberi nombor yang berbeza 5 Nilai/afektif


1
sama dengan kumpulan -kerjasama

lawan. B - Semangat

- Semua ahli dalam berpasukan


1 Kumpulan A
kumpulan perlu berdiri di - keseronokan

1 Kumpulan B
luar gelangang dengan

nombor masing-masing.
- Setiap satu sesi hanya tiga

orang dari setiap kumpulan

dipilih untuk bermain.

- Pemilihan ketua ditentukan

oleh pengadil.

- Peraturan bola baling

digunakan sepenuhnya.

- Gol dikira melalui kiraan

bola yang berjaya

menyentuh kon di pasukan

lawan.

- Hanya hantaran dada

digunakan.
4 Penutup Aktiviti murid diminta membuat satu - Menstabilkan

(5 minit ) menyejukan bulatan, diketuai seorang murid Murid = semula suhu

badan. murid berlari setempat badan

-tarik nafas dan hembus nafas. Guru= - Menurunkan

-Minta murid buat kadar nadi

larian setempat - Elak

-mengikut lakuan cikgu. kecederaan

-Kemudian buat lompat bintang 20 tisu

kali di empat penjuru dengan

santai. Nilai afektif

- Bahagian badan di - Kelegaan

kendurkan dengan - Keseronokan

digoyangkan dalam

kiraan 4 bagi setiap

anggota badan.

- Tarik nafas sebanyak 3 kali.


Refleksi

- Guru mengedarkan boring semak kendiri kepada murid.

- Borang rujuk lampiran i


- Minta respon murid dengan P&P dengan bertanya soalan.

- Beri pengetahuan umum kemahiran

- Beri tugasan kepada murid, cari artikel bola baling.

- Bersurai secara berkumpulan

- Sorakan dan tepukan semangat.

Bersurai dengan tertib

-Murid berbaris dalam 2 barisan dalam keadaan tertib dan bersalam.

- Pandu murid kembali ke kelas dan pastikan sentiasa dalam keadaan disiplin dan tertib.