Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Isnin / 28 Januari 2019

Mata Pelajaran Sains Masa 7.20 - 7.50 pagi


Kelas Tahun 4 Tema dan Tajuk Sains Hayat
Bidang Proses Pernafasan manusia
Standard Kandungan 3.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang proses pernafasan manusia

Standard Murid boleh:


Pembelajaran 3.1.3 Memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan di dada semasa
menarik dan menghembus nafas
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat:
Pembelajaran 1. Memerihalp pergerakan dada semasa bernafas dan berhembus

Aktiviti PdP Orientasi


1. Guru meminta murid untuk bernafas dan memegang dada
Pencetusan idea
1. Murid memastikan dada bergerak ke depan dan belakang, naik dan turun
Penstrukturan semula idea
1. Guru menunjukkan video simulasi pernafasan.
2. Murid melabelkan nama organ pernafasan.
Aplikasi Idea
1. Murid membuat lembaran kerja.
Refleksi
1. Murid menerangkan kepentingan nafas yang betul.
2. Naik turun dada yang betul.
EMK 1 .Kreativiti dan Inovatif
BBB Lembaran kerja
Refleksi ___Murid hadir / ___murid tidak hadir
___ orang murid mencapai objektif
___ orang murid tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pengajaran pada masa akan datang.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Isnin / 28 Januari 2019

Mata Pelajaran Sains Masa 11.10 - 12.10 tengahari


Kelas Tahun 6 Tema dan Tajuk Sains Hayat
Bidang 3.0 Mikroorganisma
Standard Kandungan 3.3 Hidup sihat berdasar kan pengetahuan tentang mikroorganisma

Standard Murid boleh:


Pembelajaran 3.3.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit berjangkit.
3.3.2 Mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri dan mencegah
penyakit berjangkit.
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat:
Pembelajaran 1. Mengitlak penyakit berjangkit dari pembiakan mikroorganisma
2. Cara amalan hidup sihat

Aktiviti PdP Orientasi


1. Murid menonton video hidupan seni/halus
2. Guru menunjukkan isyarat tangan hidupan seni
Pencetusan idea
1. Guru menerangkan maksud hidupan seni
2. Definisi hidupan seni (hidupan yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar)
Penstrukturan semula idea
1. Peta Bulatan (Kesan buruk mikroorgaisma/ Kegunaan mikroorganisma)
Aplikasi Idea
1. Murid membuat ujikaji
2. Tempoh ujikaji adalah seminggu untuk memastikan bertumbuhan kulat
Refleksi
1. Murid membuat persediaan amali sains pada buku latihan
2. Murid menjelaskan kehidupan seni mampu membawa kesan negatif
EMK 1 .Kreativiti dan Inovatif
BBB Bikar, bekas patri, air dan roti
Refleksi Murid hadir / murid tidak hadir
___ orang murid mencapai objektif
___ orang murid tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pengajaran pada masa akan datang.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Isnin/ 29 Januari 2019

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian (DSV) Masa 8.50 - 9.50 pagi


Kelas Tahun 2 Tema dan Tajuk Objek Buatan Manusia
Bidang Membuat Corak dan Rekaan (lukisan -Terancang)
Standard Kandungan 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik
lukisan.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya.
Standard Murid boleh:
Pembelajaran 2.1 Persepsi Estetik:
2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3
2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat:
Pembelajaran 1. memahami dan menyatakan bhasa seni visual dan membuat corak teknik lukisan.

Aktiviti PdP Orientasi


1. Murid diperkenalkan beberapa contoh corak teknik lukisan yang biasa dilihat dan
mudah dilakukan
Pencetusan idea
1. Murid membuat lukisan berdasarkan teknik dan corak yang telah dipelajari
Penstrukturan semula idea
1. Contoh : hasil Karya
2. Media: gunting, pembaris, oil pastel atau pensel warna.

Aplikasi Idea
1. Murid membuat lembaran kerja.
Refleksi
1. Murid membuat refleksi kepentingan postur badan yang baik.
EMK 1 .Kreativiti dan Inovatif
BBB Pembaris 1 meter, pita pengukur dan lembaran kerja.
Refleksi Murid hadir / murid tidak hadir
___ orang murid mencapai objektif
___ orang murid tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pengajaran pada masa akan datang.