Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN B

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI


BAGI OGOS / 2018
(Bulan) (Tahun)

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama (Huruf Besar) MORSHIDI @ MORSIDI BIN HAJI SERAH

No. Kad Pengenalan 660628-13-5175

Gred / Kategori DG 44

Jawatan GURU BESAR

No. Akaun : 1-11100-00032410

Alamat Bank : RHB BANK BERHAD, CAWANGAN SIBURAN

Pendapatan (RM)

Gaji Pokok : RM 6247.16

Elaun-elaun : RM 2224.57

Jumlah : RM 8471.73

Jenis / Model : TOYOTA HILUX DOUBLE

Kenderaan No. Pendaftaran : QAA 8751D

Kuasa (C.C) : 2.6 AT

Kelas Tuntutan : A

Alamat Pejabat SEKOLAH KEBANGSAAN PATI,


D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SERIAN
94300 SERIAN

Alamat Rumah 22 ASTANA DIVA, LOT 4335


LORONG 2-5A TMN. BESTARI 2
94300 KOTA SAMARAHAN

No. Telefon (H/P) 019-4834877

Alamat e-mail ctdvactdva@gmail.com

KENYATAAN TUNTUTAN
Waktu Jarak Bil. Hari Dituntut
1
LAMPIRAN B

Bertolak Sampai (k.m) M* H* BSH L*


Tarikh
Butiran Pergerakan *
Tujuan / Tempat & Tarikh

PERJALANAN PERGI/BALIK
MENGHANTAR & MENGAMBIL
SURAT

03.08.2018 1030 1105 SK Pati ke PPD Serian 33


1130 1210 PPD Serian SK Pati 33

10.08.2018 1330 1415 SK Pati ke PPD Serian 33


1420 1500 PPD Serian SK Pati 33

24.08.1018 1400 1430 SK Pati ke PPD Serian 33


1440 1515 PPD Serian SK Pati 33

30.08.2018 1400 1430 SK Pati ke PPD Serian 33


1450 1530 PPD Serian SK Pati 33

JUMLAH 264

(*) M = Elaun Makan H = Elaun Harian BSH = Bayaran Sewa Hotel L = Elaun Lojin

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN


2
LAMPIRAN B

Bagi
500 km pertama _______264_____ km x ______0.70_____ sen / km : RM 184.80

501 km hingga 1,000 km _____ ________ km x ________________ sen / km : RM

1,001 km hingga 1,700 km _________________ km x ______________ sen / km : RM

1,700 km dan seterusnya _________________ km x _______________ sen / km : RM


Jumlah tuntutan elaun perjalanan kenderaan : RM
184.80
KELA LINGKUNGAN GAJI SUKATAN SILINDER
S
A Tidak kurang dari RM 2,625.45 sebulan 1400 s.s ke atas
B Tidak kurang dari RM 2,333.00 sebulan 1000 s.s ke atas
C Tidak kurang dari RM 1,820.75 sebulan Di bawah 1000 s.s.
D Kurang dari RM 1,820.75 sebulan Tidak kurang 175 s.s
E Kurang dari RM 1,820.75 sebulan Di bawah 175 s.s
KELAS A B C D E
500 km 0.70 0.60 0.50 0.45 0.40
501 – 1000 km 0.65 0.55 0.45 0.40 0.35
1001- 1700 km 0.55 0.50 0.40 0.35 0.30
1701 km 0.50 0.45 0.35 0.30 0.25
seterusnya

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM


Teksi (No. Resit: ) RM
Teksi (Tanpa Resit) RM

Bas (No. Resit: ) RM


Bas (Tanpa Resit) RM

Kereta Api (No. Resit: ) RM


Kereta Api (Tanpa Resit) RM

Feri / Bot (No. Resit: RM


Feri / Bot (Tanpa Resit) RM

Lain-lain (No. Resit _____________________________________________________) RM


Jumlah tuntutan tambang pengangkutan awam :

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN


Bil hari x Peratus x Kadar Elaun Makan
______ x 100% x RM ____________ / hari (Kadar Semenanjung Malaysia) RM
3
LAMPIRAN B

______ x _____ x RM ____________ / hari (Kadar Semenanjung Malaysia) RM


______ x _____ x RM ____________ / hari (Kadar Semenanjung Malaysia) RM
_______ x _____ x RM _____________ / hari (Kadar Sabah / Sarawak) RM
______ x _____ x RM ____________ / hari (Kadar Sabah / Sarawak) RM
______ x _____ x RM ____________ / hari (Kadar Sabah / Sarawak) RM

Bil hari x Peratus x Kadar Elaun Harian


______ x 100% x RM ____________ / hari (Kadar Semenanjung Malaysia) RM
______ x 100% x RM _______ / hari (Kadar Sabah / Sarawak) RM

Jumlah tuntutan elaun makan / harian :

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOJING


Bayaran Sewa Hotel

Nama Hotel : Hoover Hotel, Sri Aman RM

(No. Resit : ______________________________)


[+] Bayaran Perkhidmatan (Service Charge) 10% RM
[+] Cukai Kerajaan (Government Tax) 6% RM

Nama Hotel : RM

(No. Resit : ________________________________)


[+] Bayaran Perkhidmatan (Service Charge) 10% RM
[+] Cukai Kerajaan (Government Tax) 5% RM

Nama Hotel : RM

(No. Resit : ________________________________)


[+] Bayaran Perkhidmatan (Service Charge) 10% RM
[+] Cukai Kerajaan (Government Tax) 5% RM

Bil. Hari x Kadar Elaun Lojing


________ x RM _______________ / hari (Kadar Semenanjung Malaysia) RM
________ x RM ______________ / hari (Kadar Sabah/ Sarawak) RM
Jumlah tuntutan BSH / Elaun Lojing : RM

TUNTUTAN PELBAGAI
Yuran kursus ( No. Resit : ____________________________) RM
Bayaran Tol & Tempat Letak Kereta ( No. Resit : __________________________) RM
Bayaran Dobi ( No. Resit : _________________________________) RM
Bayaran Pos, Telefon, Teleks, Fax ( No. Resit : ______________________________) RM
Bayaran Cukai Lapangan Terbang ( No. Resit : ______________________________) RM
Bayaran excess baggage ( No. Resit : ______________________________) RM
Kerugian pertukaran matawang asing ( @3%) RM
(bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam
Sahaja)

Jumlah tuntutan pelbagai : RM 184.80

JUMLAH KESELURUHAN TUNTUTAN : RM 184.80

4
LAMPIRAN B

PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa:

(a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;
(b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi
Pegawai bertugas rasmi dan/atau Pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;
(c) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM ______ telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh
saya;
(d) Panggilan telefon sebanyak RM ____________ dibuat atas urusan rasmi; dan
(e) Butir-butir seperti yang dinyatakan diatas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.B

Tarikh : 30.08.2018 ____________________________


(Tandatangan Penuntut)

PENGESAHAN
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

5
LAMPIRAN B

Tarikh : _______________________ ____________________________


(Tandatangan)
Nama :

Jawatan :
b.p Ketua Setiausaha/
Pegawai Pengawal

PENDAHULUAN DIRI (Jika ada)


Pendahuluan diri diberi RM

Tolak tuntutan sekarang RM

Baki dituntut / baki dibayar balik :RM

SEMAKAN DOKUMEN

DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN SEMASA MEMBUAT TUNTUTAN :-

BIL. DOKUMEN
1. SURAT ARAHAN UNTUK TUGAS RASMI*
2. SALINAN BUKU AKAUN BANK*
3. RESIT/ BIL/ INVOIS
4. SALINAN PERAKUAN PENDAFTARAN KENDERAAN* (GREENKAD KERETA)
5. SURAT KEBENARAN JIKA KENDERAAN BUKAN MILIK SENDIRI
6. DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN*
(*) SILA SAHKAN SALINAN DOKUMEN
ARAHAN PERBENDAHARAAN 100 (TUNTUTAN PERJALANAN PEGAWAI AWAM)

Anda mungkin juga menyukai