Anda di halaman 1dari 3

DO’A PEMBUKA DAN PENUTUP ACARA

A. Do’a Pembuka Acara


Pembuka :
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh..
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan
agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang
beragama Islam, marilah bersama-sama.
 Membaca ummul kitab : Al-Fatihah “…”
 Allahumma sholli ‘ala saydina muhammad. Wa’ala ali saydina muhammad.
 Bismillahirrahmaanirrahiim
 Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi ni’amahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana
walakal hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa’adziima
sulthoonik. Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi
ajmain.

Ya Allah Ya Wahid….
engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan
diantara kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami. Kami ingin
kuat dalam persatuan itu agar lebih bemanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini.
.
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami…
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-
MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada
masyarakat dan negara kami ini.
.

Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun…


Dalam kekhusu’an dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala
dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan.

Ya Allah Ya Rabbana…
Acara syukuran 5 tahun Blog yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur
kami, untuk memperoleh ridho-MU semata, kami mohonkan petunjuk dan
bimbinganMU kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Sehingga
kami dapat senantiasa memetik hikmah kebersamaan dalam tindakan dan kreasi kami.

Allahumma Ya Allah Ya Karim,…


Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Blogger yang memiliki sifat amanah dan jujur
dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan
pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada
kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan
amanah.
.
Ya Allah Ya Ghafur…
Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua
kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami.
Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.

Ya Allah ya Mujib….
Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami.
Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna ‘adza bannar,
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.
Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka
antattauwaburrahim.
Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin
.

B. Do’a Penutup Acara


Pembuka
Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…
Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap
syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini.
 Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca Ummul kitab. Al-Fatihah
“…”
 Audzubillahiminasy syaithannirrajim, Bismillahirrahmaanirrahiim……
 Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal hamdu,
walaka syukru , Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin.
Dengan telah berakhirnya Acara Ulang Tahun Blog…… ini kiranya Ya Allah, ENGKAU
dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kekuatan kepada kami semua
dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara agar
senantiasa terjalin dengan baik dan utuh.
.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU
yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU
dalam acara yang kami laksanakan ini.
.

Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Lembut…


Acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan
selaturrahim antara kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU
kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dengan jujur dalam setiap tindakan.
‫ب‬ ِّْ َ‫صال ًحا ْالعَ َملِّ َهذَا اجْ ع‬
ِّ ‫ل َر‬ َِّ ‫صا َربَّنَا ْال َكريْمِّ جْ ه‬
َ ‫ك َول َِّو‬ ً ‫خَال‬
‫نصيبا منه للشيطان وال حظا منه لنا تجعل وال‬
‫حسن بقبول ياربنا منا وبقبله‬
Rabbij’al haadzal ‘amalu shoolihan, waliwajhikal kariimi khoolishan
Wala taj’al lana minhu Khazzan, wala lisyyaithooni minhu nashiiban
wataqabbalahu minna yaa rabbana biqabuulin hasanin.

Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan
kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban naar,
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.

Anda mungkin juga menyukai