Anda di halaman 1dari 3

ARTA SI STIINTA CONDUCERII IN ADMINISTRATIA LOCALA

OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Setul de programe de instruire pentru oficialii alesi si numiti din administratiile locale urmareste
dezvoltarea aptitudinilor de baza, a abilitatii si a cunostintelor necesare, pentru a face mai eficace
activitatea lor curenta si a-si exercita rolul de lideri in administratia publica.

CONTINUTUL PROGRAMULUI
Setul de programe se concentreza pe 11 activitati de baza (roluri), care sunt exercitate de catre consilieri:
elaborator de politici, decident, comunicator, mobilizator, facilitator, negociator, finantist, supraveghetor,
factor de putere, organizator al institutiei publice, lider. Setul de programe a fost testat si pus in practica in
Romania de catre FDLSP si experti ai centrului in colaborare cu Centrul Natiunilor Unite pentru Asezari
Umane, (UNCHS-Habitat):
- in cursul anului 1995 a fost organizat un program de formare a instructorilor (Training of Trainers-
TOT) in care au fost instruiti 12 instructori din 5 tari din Europa Centrala si de Est;
- instructorii romani pregatiti in acest program de formare, au condus si organizat apoi programe de
instruire la care au participatlideri locali din intreaga tara, si din Republica Moldova.
Programele de instruire pentru oficialii alesi si numiti din administratiile locale indeplinesc toate conditiile
de calitate necesare acestui tip de educatie profesionala prin selectarea domeniilor de activitate in care
munca poate si trebuie sa devina mai eficienta, prin metodele de instruire dinamice si participative, adaptate
nevoilor si cerintelor administratiei publice, care au aplicabilitate in institutiile concrete cu care se
confrunta liderii locali.

PARTICIPANTI
Programele se adreseaza in primul rand oficialilor alesi din administratiile locale, dar si celor numiti, din
cadrul aparatului tehnic al administratiei publice de la nivel judetean, municipal, orasenesc sau comunal. In
functie de rolurile prezentate pot participa la acest tip de programe si reprezentanti ai mass- media si ai
organizatiilor neguvernamentale profilate pe actiuni civice si de participare a publicului la viata
comunitatii.

MATERIALE EDUCATIONALE
Setul de programe este dezvoltat pe baza manualelor Centrului Natiunilor Unite pentru Asezari Umane,
UNCHS- Habitat, si reprezinta rezultatul mai multor ani de cercetare si experienta a autorilor: prof. dr. Fred
Fisher si prof. David W. Tees, care au implementat cu mult succes acest tip de programe in multe tari ale
lumii. Traducerea, adaptarea si tiparirea acestei serii de manuale de instruire au fost realizate prin grija
FDLSP si experti ai centrului, cu sprijinul financiar al Institutului pentru o Societate Deschisa, programul
"Initiativa pentru Reforma in Administrati Publica".

VARIANTE DE ORGANIZARE
Programul de instruire in "Arta si Stiinta Conducerii in Administratiile Locale" se poate realiza in diverse
formule, functie de resursele disponibile indentificate si de optiunea dumneavoastra. Exista doua mari
categorii de variante:
a. Stagii de instruire realizate in comun pentru participanti din diferite orase, veniti individual sau in
echipe (20 de organizatii din orase diferite sau 4- 5 echipe a cate 4- 5 participanti) cu prezentarea
tuturor celor 11 roluri, sau doar a unui set de 3- 4 roluri, grupate pe tematici specifice ("negocierea
conflictelor", "elaborarea politicilor locale", "munca in echipa", "putere si administratie", etc.).

b. Serii de strategii de instruire "Scoala Alesilor Locali" organizate in orasul dumneavoastra, pentru
participantii din localitatea si/sau judetul dumneavoastra, grupand cate 3- 4 roluri pe tematici specifice,
organizate la sfarsit de saptamana, sau in timpul programului de lucru.
MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE
OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Programul urmareste instruirea oficialilor locali (alesi si numiti) in domeniul managementului exploatarii si
intretinerii serviciilor publice aflate in responsabilitatea administratiei publice locale.

CONTINUTUL PROGRAMULUI
Prin acest program participantii isi vor imbunatati cunostiintele privind conceptele si strategiile
Managementului Calitatii Totale aplicat serviciilor publice. Programul se concentreaza asupra cate unui tip
de serviciu public, cum ar fi salubritatea, alimentare cu apa si canalizare, intretinerea drumurilor,
transportul public urban etc. Participantii isi vor imbunatatii aptitudinile analitice in luarea deciziilor si
rezolvarea problemelor, lucrand in echipe asupra unor cazuri concrete cu care se confrunta localitatile pe
care le reprezinta. Inainte de demararea programului, fiecare echipa participa va colecta date si informatii
privind problemele concrete ale serviciului public care face obiectul instruirii,in conformitate cu un
formular-cadru furnizat de catre Centrul de perfectionare.
Participantii vor lucra atat in sesiuni plenare cat si in echipe, condusi de instructorii FDLSP si experti ai
centrului care vor folosi metode dinamice si participative. Programul ofera cadrul de dialog si schimb de
experienta intre echipele participante, privind problemele legate de managementul serviciului public din
localitatile acestora. La sfarsitul perioadei de instruire, echipele participante se intorc la locul de munca cu
planuri de actiuni proprii, a caror aplicare va favoriza imbunatatirea managementului exploatarii si
intretinerii serviciilor publice.

PARTICIPANTI
Programul se adreseaza oficialilor alesi si numiti din cadrul consiliilor locale (primari, vice-primari,
directori si sefi serviciu care coordoneaza serviciul public, consilierilor locali), consiliilor judetene
(presedinti, vice-presedinti, membrii delegatiilor permanente de la nivel judetean), directorilor si inginerilor
sefi ai regiilor si societatilor comerciale private ce presteaza serviciul public, reprezentanti ai organizatiilor
neguvernamentale interesate.

MATERIALE EDUCATIONALE
Programul se bazeaza pe manualele publicate de Centrul Natiunilor Unite pentru Asezari Umane (UNCHS-
Habitat), publicate in 1995, intitulate "Mentinerea Calitatii Totale in Administratiile Locale- Intretinerea si
Exploatarea Serviciilor Publice". Aceste manuale au fost traduse, completate si adaptate in limba romana de
catre membrii FDLSP si experti ai centrului,cu sprijinul financiar al Fundatiei Soros din Romania.

VARIANTE DE ORGANIZARE
Programul de Management al Serviciilor Publice se poate realiza in diverse formule, functie de resursele
disponibile identificate si de optiunea dumneavoastra. Exista doua mari categorii de variante:
a. Ateliere de o saptamana, pentru participanti constituiti in echipe de 4-5- membri reprezentand
persoane implicate in managementul si operarea aceluiasi serviciu public, din 4-5 orase diferite.
b. Intr-o maniera diferita, dar cu o eficienta similara in imbunatatirea serviciului public, se pot organiza
ateliere care sa se concentreze pe diagnosticul si interventiile necesare in operarea si intretinerea unui
serviciu public din orasul dumneavoastra. Participantii, constituiti dintr-o echipa de consultanta pentru
orasul si organizatia dumneavoastra, vor realiza impreuna cu responsabilii implicati din orasul
dumneavoastra, o analiza aprofundata a problemelor legate de serviciul public in discutie, prezentand
in final concluziile si propunerile lor responsabililor in managementul serviciului public si factorilor de
decizie.