Anda di halaman 1dari 4

Bilangan Jurnal : 1/12

Mingguan : Pertama
Tarikh peristiwa/ kejadian : 29 Julai 2018 – 2 Ogos 2018
Tajuk jurnal : MInggu Pertama di Sek. Keb. Tebengau

Pada hari pertama, saya bersama-sama rakan praktikum melapor diri kepada Encik Ramli bin Abdul
Halim, Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Tebengau, Kedah. Kami memperkenalkan diri dan
menyerahkan Surat pengenalan diri kepada beliau. Guru Besar dan penolong kanan memberi
taklimat kepada kami tentang pelnagai perkara, antaranya ialah :

 Sejarah, peraturan, disiplin dan budaya sekolah ini.


 Struktur organisasi sekolah, poeranan dan tanggungjawab pengurus sekolah, penolong
kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru matapelajaran, dan
staf yang ada.
 Latar belakang murid di sekolah ini dan masyarakat setempat.
 Pemakain harian ke sekolah.
 Niat ke sekolah untuk menjadi pendidik.

Kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan. Kami juga dibawa melihat kawasan
sekolah oleh Guru Penolong Kanan iaitu Puan Sharah binti Shafie terutamanya surau dan makmal
komputer yang telah menyertai pertandingan “Surau Cantik” dan “Makmal komputer Cantik”.
Kemudian para guru juga telah menyediakan tempat kepada kami untuk melakukan kerja. Setelah
itu, Guru kanan merancang jadual tugas kepada kami dan akan menyerahkannya pada esok hari.
Jadi pada hari pertama ini, kami hanya menjalani sesi pengenalan bersama pihak sekolah dan
murid-murid.

Pada hari kedua, saya menerima jadual kelas yang perlu saya ajar sepanjang tempoh 3 bulan
ini. Sebanyak 12 waktu yang perlu saya ajar iaitu 6 waktu kelas major seni dan 6 waktu kelas Elektif
muzik. Antara kelas yang telah saya peroleh untuk mengajar ialah kelas 2 Sukses, 3 Sukses, 4 Sukses,
4 Kreatif, 5 Sukses dan 5 kreatif. Jadi, pada hari kedua ini, saya menyediakan Rancangan Semester
bagi setiap tahun yang saya mengajar dan menyiapkan Rancangan Pengajian tahun 2 iaitu subjek
Kesenian. Saya menghadapi sedikit masa ketika melakukan pengajaran dan pembelajaran (PDP)
Kesenian tersebut kerana murid - murid tidak membawa peralatan yang disuruh.

Pada hari ketiga, pada awal pagi setiap hari rabu akan diadakan bacaan yaasin di tapak
perhimpunan. Kehadiran semua guru di majlis bacaan Yassin adalah wajib. Setelah itu guru-guru
dibenarkan untuk menjalankan tugas masing-masing. Kami juga diberi peluang untuk turut
bersama-saama mrnghias surau. Pada jam 1:15 tengahari telah diadakan meeting untuk Pra
Kemerderdekaan kalli ke 61.

Pada kari keempat, kami menyediakan rancangan pengajaran untuk kelas Tahun 3 Sukses. Saya
difahamkan murid-murid tahun 3 Sukses ini merupakan pelajar yang baik dan mudah mendengar
arahan.

Pada hari terakhir, kami diminta untuk menghantar fail yang mengandungi rancangan tahunan dan
Semester untuk di semak ileh gutu pembimbing masing-masing.

Disemak oleh Guru Pembimbing. Disahkan oleh penyarah pembimbing

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :
Bilangan Jurnal : 2/12
Mingguan : Pertama
Tarikh peristiwa/ kejadian : 5 Ogos 2018 – 9 Ogos 2018
Tajuk jurnal : MInggu Pertama di Sek. Keb. Tebengau

Pada hari pertama, saya bersama-sama rakan praktikum melapor diri kepada Encik Ramli bin Abdul
Halim, Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Tebengau, Kedah. Kami memperkenalkan diri dan
menyerahkan Surat pengenalan diri kepada beliau. Guru Besar dan penolong kanan memberi
taklimat kepada kami tentang pelnagai perkara, antaranya ialah :

 Sejarah, peraturan, disiplin dan budaya sekolah ini.


 Struktur organisasi sekolah, poeranan dan tanggungjawab pengurus sekolah, penolong
kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru matapelajaran, dan
staf yang ada.
 Latar belakang murid di sekolah ini dan masyarakat setempat.
 Pemakain harian ke sekolah.
 Niat ke sekolah untuk menjadi pendidik.

Kami diperkenalkan kepada guru-guru dan staf sokongan. Kami juga dibawa melihat kawasan
sekolah oleh Guru Penolong Kanan iaitu Puan Sharah binti Shafie terutamanya surau dan makmal
komputer yang telah menyertai pertandingan “Surau Cantik” dan “Makmal komputer Cantik”.
Kemudian para guru juga telah menyediakan tempat kepada kami untuk melakukan kerja. Setelah
itu, Guru kanan merancang jadual tugas kepada kami dan akan menyerahkannya pada esok hari.
Jadi pada hari pertama ini, kami hanya menjalani sesi pengenalan bersama pihak sekolah dan
murid-murid.

Pada hari kedua, saya menerima jadual kelas yang perlu saya ajar sepanjang tempoh 3 bulan
ini. Sebanyak 12 waktu yang perlu saya ajar iaitu 6 waktu kelas major seni dan 6 waktu kelas Elektif
muzik. Antara kelas yang telah saya peroleh untuk mengajar ialah kelas 2 Sukses, 3 Sukses, 4 Sukses,
4 Kreatif, 5 Sukses dan 5 kreatif. Jadi, pada hari kedua ini, saya menyediakan Rancangan Semester
bagi setiap tahun yang saya mengajar dan menyiapkan Rancangan Pengajian tahun 2 iaitu subjek
Kesenian. Saya menghadapi sedikit masa ketika melakukan pengajaran dan pembelajaran (PDP)
Kesenian tersebut kerana murid - murid tidak membawa peralatan yang disuruh.

Pada hari ketiga, pada awal pagi setiap hari rabu akan diadakan bacaan yaasin di tapak
perhimpunan. Kehadiran semua guru di majlis bacaan Yassin adalah wajib. Setelah itu guru-guru
dibenarkan untuk menjalankan tugas masing-masing. Kami juga diberi peluang untuk turut
bersama-saama mrnghias surau. Pada jam 1:15 tengahari telah diadakan meeting untuk Pra
Kemerderdekaan kalli ke 61.

Pada kari keempat, kami menyediakan rancangan pengajaran untuk kelas Tahun 3 Sukses. Saya
difahamkan murid-murid tahun 3 Sukses ini merupakan pelajar yang baik dan mudah mendengar
arahan.

Pada hari terakhir, kami diminta untuk menghantar fail yang mengandungi rancangan tahunan dan
Semester untuk di semak ileh gutu pembimbing masing-masing.

Disemak oleh Guru Pembimbing. Disahkan oleh penyarah pembimbing

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :
Bilangan Jurnal : 3 /12
Mingguan : Pertama
Tarikh peristiwa/ kejadian : 12 Ogos 2018 – 16 Ogos 2018
Tajuk jurnal : MInggu Pertama di Sek. Keb. Tebengau

Pada 12 Ogos 2018 ( Ahad) merupakan perhimpunan mingguan. Pada minggu ini merupakan
minggu Bahasa Arab. Murid-murid Sek. Keb. Tebengau digalakkan untuk belajar bertutur dalam
Bahasa Arab. Contohnya pengerusi majlis sepanjang majlis berlangsung adalah dengan
menggunakan bahasa Arab. Selain itu, terdapat juga peringatan yang disampaikan kepada murid,
antaranya ialah :
 Isu minum ketum
 Murid-murid digalakkan Hadir ke sekolah
 Pakaian murid hendaklah sentiasa kemas.

Pada 13 Ogos 2018 (Isnin) pembelajaran berjalan seperti biasa, saya menyediakan Rancangan
Pengajian Harian (RPH) untuk mengajar.

Pada 14 Ogos 2018 ( Selasa) Semua guru berkumpul untuk diberikan taklimat mengenai beberapa
majlis yang bakal berlangsung pada hari khamis (16 Ogos 2018) dan majlis pada minggu hadapan.
Antaranya ialah :
 16 Ogos 2018 – Majlis persaraan En Zakariya yang bertemakan zaman 90 an
 26 Ogos 2018 – Kayuhan Merdeka
 28 Ogos 2018 – Perjumpaan waris bersama Tahun 6
 30 Ogos 2018 – Ambang Kemerdekaan Sekolah Kebangsaan Tebengau

Pada 15 Ogos 2018 ( Rabu) Selain menyediakan RPH, kami bersama pihak sekolah bersama-sama
melakukan persediaan untuk Majlis persaraan En Zakariya yang bertemakan zaman 90 an.

Pada 16 Ogos 2018 ( Khamis) Majlis bermula pada jam 10 pagi dengan iringan kompang daripada
pelajar . Majlis juga turut dimeriahkan dengan beberapa persembahan daripada pelajar dan guru .
Tayangan motaj juga ditunjuk sepanjang beliau berkhidmat di sekolah ini. Majlis diakhiri dengan
sesi penyampaiaan hadiah kepada En Zakariya sebagai tanda kenang- kenangan.

Disemak oleh Guru Pembimbing. Disahkan oleh penyarah pembimbing


Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Nama :