Anda di halaman 1dari 1

KEW.

PA 7
SENARAI ASET ALIH KERAJAAN
BAHAGIAN : ___________________________
LOKASI : ______________________________

BIL NO SIRI KETERANGAN ASET KUANTITI


PENDAFTARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Disediakan Oleh : Disahkan Oleh :

…………………………………… ………………………………………..
Tandatangan Tandatangan
Nama : Nama :
Jawatan : Jawatan :
Tarikh : Tarikh :