Anda di halaman 1dari 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSEN Pejabat Pendidikan Dacrah Kuantan Jatsatan Penk Pahang Jalan Gat te 25000 Kuantan Bis meshes Pahang Darl Makinur {rn ed fp mpg me 0 pda, Ry Kami: PPDK. UPT 100912 ie. 13 (74) Tatty £17 Ogos 2098 05 Zui 14264 Kaunselor Pendikan AUG STUDENT SERVICES ‘A271, Jalan Beserah Kuantan Star City 125300 Kuantan Tuan, KEBENARAN MENJEMPUT SEKOLAH UNTUK MENYERTAI HARI PAMERAN PENDIDIKAN Got usa, Dengan homatnya merujuk surat berta-kh 13 Ogos 2018 mengenai perkara datas berkal 2 yc ithubungan dengan it, Pojabat Pendidikan Daerah Kuantan TIDAK ADA HALANGAN lauk pihak AUG STUDENT SERVICES menjempul sekolah menengeh deceh iene, dangancehabungen dengan, hak wan boleh tens mambuat pebinangan den barby ‘lngen pentadb salah yag ebatdaiam pelaksanaan proms! avis, Bese ge syaratsyaratberkut hendatiah- 3.1 Mendapatkan kebenaran daripada Pengetua / Guru Besar terlesh dahulu 3.2 Pihak penganjur hendaliah menanggung semua kes pangenutan proorsm atau aki yang danjurkantermasuk penganghatan, makaa dan mam iRujueens val Peake Ihinteas Be. 1072011), 33 Tidak metbatkan sebarang implkasi Kewangan kepada Pejabat Pendidikan Ouereh ‘manu pun pitak Sekolah Gur? Muti 3.4 Pihak sekolah berhak meletaksan syarat-syaattambahan yang crasakan pet 315 Pelaksanaan program hendaidahcselarashan dengan perancepou hah sa soh ‘36 Kesalamatan guruimund semasa program in adalah ti bawan tanggerost ae an sepenunaya 3:7 enyertaan guru hendalih tek mengganggu atau menjejaskan proses pengoaran ddan pembelajaran mereka, 3.8 Pihak tuan juga dikehendeki mematui syarat berpakaian untuk memasuki sokelah hevjaan sepert yang telah dtetapkan oleh Kementerian Pendidian Malev, 3.9 Pihak amy brhak menark balk surat kelulssan Kebanaran sekanya meppatipinok fengariur gagal momatunisyarat dan peraturan yang dielaphan sau bercareeoh dengan dasar KPM yang berkuathuasa ‘Samnbungan: PPOK UPT.100-372 #19 (74) SSM SULTAN ABU BAKAR SMK ABDUL RAHMAN TALIB ‘SM AIR UTI SMI ALOR AKAR, SNK TG PANGLIMA PERANG TG MUNAMMAD SMI CENDERAWASIN ‘SMK TENGKU AFZAN SMK ST THOMAS taMPIRAN