Anda di halaman 1dari 11

PELAN STRATEGIK SMK DANGI

TAHUN 2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru NEA1081/PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Peratus lulus semua mata pelajaran
SEKTOR/PPD/SEK SMK DANGI JOHOL
BIDANG /UNIT Kurikulum/Panitia Pendidikan Moral

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2019 2020 2021
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

PEMBELAJARAN Murid peroleh band Memastikan setiap Meningkatkan peratus murid % TP 6


MURID 4,5 dan 6 hanya murid menguasai nilai mendapat Band 4 - 6 dalam % TP 5
20% dalam Pendidikan Moral Pendidikan Moral % TP 4
% TP 1-3
Peratus murid yang Meningkatkan Gred Meningkatkan peratus murid
% murid dapat
mendapat semua A Purata mata pelajaran mendapat gred A dalam
gred A dalam
hanya % dalam SPM Pendidikan Moral Pendidikan Moral SPM
P. Moral SPM
(GPMP)
Peratus murid lulus Memastikan Meningkatkan peratus murid
% murid lulus
hanya % dalam SPM PDPCdijalankan dengan lulus dalam Pendidikan Moral
dalam P. Moral
berkesan melalui SPM
SPM
perkongsian guru
Gred purata sekolah Memanafaatkan ICT bagi Meningkatkan kualiti P. Moral GPS SPM
masih rendah meningkatkan kualiti SPM.
pembelajaran
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru NEA1081/PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Peratus lulus semua mata pelajaran
Sektor/PPD/SEK SMK Dangi
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Moral
Strategi Prestasi Pencapaian Murid dalam Peperiksaan SPM

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Program Skor A Meningkatkan gred ’A- KP-PM Mac-Nov RM50/PCG % murid dapat gred 20%
’ murid dalam SPM KB ‘A-’ dalam P. Moral 20%
SPM
2 Latihan Secara Meningkatkan peratus KP-PM Jan-Nov RM50/PCG % lulus meningkat 80% 80%
Sistematik murid lulus Guru MP
3 Kelas Latih Tubi Meningkatkan kualiti KP-PM Jun -Nov RM50/PCG GPMP SPM 7.00 5.00
prestasi pelajar dalam
SPM/PAT
4 Teknik Menjawab Meningkatkan KP-PM Ogos-Nov 100/PIBG % lulus meningkat 80% 100%
Soalan pengetahuan murid Guru MP
KB
5. Kelas Tambahan Meningkatkan peratus Guru MP Mei-Okt 100/ PCG % cemerlang meningkat 20% 20%
murid cemerlang
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SMK DANGI JOHOL JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Moral NEA1081/PS/03
Program/Projek Program Skor A
Objektif Meningkatkan Bilangan murid mendapat A
Tarikh/Tempoh Mei hingga Oktober 2019
Kumpulan Murid tingkatan 4 & 5
Sasaran
Tanggungjawab Guru Subjek
Proses Kerja 1. Perbincangan dan penyediaan kertas kerja
2. Taklimat kepada guru dan pelajar
3. Penyusunan jadual dan penyediaan bahan
4. Agihan tugas kepada guru mata pelajaran
5. Pelaksanaan Program

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SMK DANGI JOHOL JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Moral NEA1081/PS/03
Program/Projek Latihan Secara Sistematik
Objektif Peningkatan Keputusan Peperiksaan
Tarikh/Tempoh Januari hingga Oktober 2019
Kumpulan Pelajar SPM
Sasaran
Tanggungjawab Guru Subjek
Proses Kerja 1. Penerangan kepada semua pelajar mengenai isi kandungan pelajaran mengikut topik
2. Gerak gempur kumpulan
3. Teknik penyoalan
4. Latihan dalam kelas
5. Latihan di rumah

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SMK DANGI JOHOL JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Moral NEA1081/PS/03
Program/Projek Kelas Latih Tubi
Objektif Peningkatan Peratus lulus SPM
Tarikh/Tempoh Januari hingga Oktober
Kumpulan Pelajar SPM
Sasaran
Tanggungjawab Guru mata pelajaran
Proses Kerja 1. Penerangan kepada semua pelajar mengenai isi kandungan pelajaran mengikut topik
2. Gerak kerja kumpulan/individu mengikut tajuk
3. Teknik penyoalan/perbincangan
4. Penyemakan jawapan dan pembetulan jawapan
5. Latihan di rumah

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SMK DANGI JOHOL JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Moral NEA1081/PS/03
Program/Projek Teknik Menjawab Soalan
Objektif Peningkatan bilangan A dalam SPM
Tarikh/Tempoh Jun hingga Oktober
Kumpulan Pelajar SPM dan Tingkatan 4
Sasaran
Tanggungjawab Guru mata pelajaran
Proses Kerja 1. Pengagihan modul latihan/ set soalan dari negeri-negeri lain
2. Gerak kerja kumpulan mengikut topik
3. Teknik penyoalan/perbincangan
4. Pemarkahan
5. Latihan di rumah

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2019
Sektor/PPD/Sekolah SMK DANGI JOHOL JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Moral NEA1081/PS/03
Program/Projek Kelas Tambahan
Objektif Peningkatan bilangan A & % lulus dalam SPM
Tarikh/Tempoh Mei hingga Oktober
Kumpulan Pelajar SPM
Sasaran
Tanggungjawab Guru Subjek
Proses Kerja 1. Taklimat program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual kelas tambahan 5M)
5. Bahan keperluan...............Set soalan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2019

Sektor/PPD/Sekolah SMK DANGI JOHOL JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Moral NEA1081/PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Program Skor A Mei-Oktober
2019
2 Latihan Secara Jan-Oktober
Sistematik 2019
3 Kelas Latih Tubi Jan-Oktober
2019
4 Teknik Jun-Oktober
Menjawab 2019
6 Kelas Tambahan Mei-Oktober
2019

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Nota Jadual 4:

1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.
ONE PAGE PROJECT MANAGER (OPPM)
PANITIA PENDIDIKAN MORAL Tahun Januari 2019
Objektif Program : Meningkatkan % lulus dan ‘A’ murid dalam SPM

Objektif Aktiviti Status/Pencapaian Program Tanggungjawab


O O O O O 1 Program Skor A O O O O O O A B
O O O O O 2 Latihan secara sistematik O O O O O O O O O O A
O O O O O 3 Kelas latih tubi O O O O O O O O O O A
O O O O O 4 Teknik menjawab O O O O O A B C
O O O O O 5 Kelas Tambahan O O O O O O A

September

November

Kaunselor
Disember
Guru MP
Februari

GKPMP
Oktober
Januari

Ogos
Julai
April
Mac
TUGAS UTAMA

Jun
Mei
Meningkatkan kulati prestasi murid dalam SPM/PAT

OBJEKTIF TARIKH SASARAN


Meningkatkan % ‘A’dalam peperiksaan SPM

PCG :
KOS Pembangunan :
Meningkatkan % murid cemerlang
Meningkatkan pengetahuan murid

RINGKASAN & RAMALAN PIBG


Meningkatkan % murid lulus

Belanja Anggaran
Peratusan pelajar lulus sebanyak 68% ke atas
Peratusan kehadiran murid mencapai 100%
Peningkatan kemahiran menjawab soalan SPM mencapai100%