Anda di halaman 1dari 6

BOR/BPI-SPN/SAN-08

Sekolah-Sekolah Agama Negeri Selangor

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

PANDUAN INSTRUMEN
PEMANTAUAN
SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

DAERAH : ...............................................................................................................................

NAMA SEKOLAH : ...............................................................................................................................

ALAMAT SEKOLAH : ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

NO. TELEFON : (P) ................................ (H/P) ................................

NAMA PENGETUA/GURU BESAR/KETUA GURU:........................................................................................

TARIKH : ....................................... MASA: ........................................

PEMANTAUAN KALI KE : .............................................

SEKTOR PENGURUSAN NAZIRAN

Keluaran : Januari 2015: Pindaan 10 -12 Feb 2016( Jun 17 ) Mukasurat 1 dari 6
BOR/BPI-SPN/SAN-08
BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM
INSTRUMEN PEMANTAUAN
SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID
Tanda Disahkan Semakan
*Mata Latihan Markah Pem
Bil Nama Guru *Darjah
Pel. ikut tajuk
semakan
/ Gred betulan
ibu/ GB/GPK/ Jumlah Pencapaian
guru bapa KP

Keluaran : Januari 2015: Pindaan 10 -12 Feb 2016( Jun 17 ) Mukasurat 2 dari 6
BOR/BPI-SPN/SAN-08

Tanda Disahkan Semakan


*Mata Latihan Markah Pem
Bil Nama Guru *Darjah
Pel. ikut tajuk
semakan
/ Gred betulan
ibu/ GB/GPK/ Jumlah Pencapaian
guru bapa KP

Markah diperolehi
Markah sepatutnya mengikut jumlah kelas
Nota : *Tiada skala

Keluaran : Januari 2015: Pindaan 10 -12 Feb 2016( Jun 17 ) Mukasurat 3 dari 6
BOR/BPI-SPN/SAN-08

Skala dan Perincian Instrumen

BIL PERKARA
Skala dan Perincian
5 4 3 2 1 0
Lengkap
Buku kerja:
1 LATIHAN IKUT TAJUK 1. Ada tarikh latihan dilaksanakan
2. Jumlah soalan sesuai dengan masa yang diberi /
ikut tajuk Hampir Sederhana Kurang Tidak Tiada
ATAU Lengkap Lengkap Lengkap lengkap
Buku tulis:
1. Soalan mampu dijawab dalam tempoh tersebut
2. Soalan dan penyoalan sesuai dengan aras murid

Lengkap
1. Setiap latihan disemak dan tarikh Hampir Sederhana Kurang Tidak
2 TANDA SEMAKAN GURU 2. Ada tanda bagi jawapan yang betul / pangkah/ Lengkap Lengkap Lengkap lengkap Tiada
garis / bulatkan jawapan yang salah

Lengkap
1. Nyatakan Gred – Mumtaz, Jayyid Jiddan, Jayyid ,
3 MARKAH / GRED Makbul dan Musa’adah.
2. Ditulis dengan jelas pada semua pemeriksaan
ATAU Hampir Sederhana Kurang Tidak Tiada
1. Nyatakan markah yang diperolehi dan markah Lengkap Lengkap Lengkap lengkap
sepatutnya.
2. Ditulis dengan jelas pada semua pemeriksaan

Lengkap
1. Ada tarikh pembetulan Hampir Sederhana Kurang Tidak Tiada
4 PEMBETULAN 2. Pembetulan dilihat Lengkap Lengkap Lengkap lengkap
Lengkap
1. Nama penuh Hampir Sederhana Kurang Tidak Tiada
5 DISAHKAN IBU/BAPA /PENJAGA 2. Tandatangan dan tarikh Lengkap Lengkap Lengkap lengkap

SEMAKAN PENGETUA / GURU Lengkap


1. Ada cop dan nama penuh Hampir Sederhana Kurang Tidak
6 BESAR / KETUA GURU / GURU 2. Tandatangan dan tarikh Lengkap Lengkap Lengkap lengkap Tiada
PENOLONG KANAN / KETUA
BIDANG / KETUA PANITIA.

Keluaran : Januari 2015: Pindaan 10 -12 Feb 2016( Jun 17 ) Mukasurat 4 dari 6
BOR/BPI-SPN/SAN-08
Formula mencari jumlah tahap pencapaian :
GRED SKALA JUMLAH %
MARKAH Contoh :

Markah diperolehi X 100 = %


MUMTAZ 90 – 100 Markah sepatutnya

JAYYID 75 – 89
JIDDAN
Tahap Pencapaian Keseluruhan : ………………. %
JAYYID 60 – 74

MAQBUL 40 - 59

MUSA’ADAH 0 – 39

ULASAN PEMANTAU :
( Perbincangan bersama GPK Kurikulum / Setiausaha Kurikulum/ Ketua Panitia )

Kekuatan :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pemanbahbaikan / Cadangan :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Keluaran : Januari 2015: Pindaan 10 -12 Feb 2016( Jun 17 ) Mukasurat 5 dari 6
BOR/BPI-SPN/SAN-08
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

…………………………………
………………………………… Tandatangan Pengetua/ Guru Besar / Ketua Guru /
Tandatangan Pemantau /GPK dan cop

Tarikh : ………………………….. Tarikh : ……………………………..

Nota : Rekod ini diisi dalam 3 salinan :


1. Sektor Naziran BPI Islam 2. UPI Daerah 3. Sekolah

Keluaran : Januari 2015: Pindaan 10 -12 Feb 2016( Jun 17 ) Mukasurat 6 dari 6