Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN

JABATAN TENAGA RAKYAT


(KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA)
MALAYSIA

KERTAS TUGAS
KURSUS MEKANIK INDUSTRI
TAHAP DUA (2)
DUTI 16.00 CHECK AND MAINTAIN PLC
TASK 16.03 DOWNLOAD PROGRAM TO PLC
OBJEKTIF DOWNLOAD PROGRAM TO PLC BY KEYING IN THE PROGRAM SO
PENCAPAIAN THAT THE PROGRAM IS DOWNLOADED AND SYSTEM FUNTION
PIAIWAN ACCORDINGLY
KOD Muka 1 drp. 3
NAMA Tarikh :

TAJUK : MEMPROGRAM PLC.

TUJUAN :

Teknologi kawalan otomatik memainkan peranan yang sangat penting dalam proses
pengeluaran yang banyak dalam industri masa kini. Teknologi kawalan yang baik
dapat menjimatkan masa, kos dan pengeluaran yang bermutu tinggi. Salah satu cara
ialah melalui PLC. Kertas tugas ini adalah bertujuan untuk menguji kefahaman
pelatih mengenai kepentingan perkara diatas.Oleh yang demikian, pelatih mesti
boleh menjawab kesemua soalan tersebut bagi membolehkan pelatih trampil.
KOD Muka 2 drp 3

SOALAN :

1. Nyatakan 8 jenis tugas pada program PLC dapat dijalankan.

2. Lakarkan dengan gambarajah Pemasangan Aturan Signal Proses PLC.


KOD Muka 3 drp 3

5. Terangkan Self-Teach / Teach-In Programming.

6. Senaraikan 5 perancangan lengkap yang perlu ada bagi menyelesaikan sesuatu


masaalah programming.

Markah : Keputusan :

Ulasan Pegawai Penilai :

(Tandatangan Penilai) Tarikh :

Nama :