Anda di halaman 1dari 11

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT


BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

KU – 1 / KP- 4
POLRI DAN PNS TA 2013
BID DOKKES POLDA SUMBAR

Padang, Januari 2013


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TA 2011

Padang, Juli 2011


SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku ( Pihak pertama ) :

N a ma :EDISON
U mur : 43 TAHUN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI
Agama : ISLAM
Alam at : ASPOL ALAI BLOK E NO. 1 PADANG

Memberikan kuasa kepada Isrteri saya selaku ( Pihak kedua )

Nama :SUARNI
Pangkat/NIP : PENDA /196610011991032003
Jabatan : BENDAHARA BID DOKKES
Kesatuan : BID DOKKES POLDA SUMBAR
Alam at : ASPOL ALAI BLOK E NO. 1 PADANG

Dengan ini memberi kuasa kepada Isteri saya ( pihak kedua) untuk menanda tangani Administrasi
atas Pinjaman pada Bank rakyat Indonesia ( BRI )

Demikina surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, April 2011

Yang diberi kuasa yang memberi kuasa

SUARNI EDISON
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Oadang

LAPORAN
REALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
POLDA SUMBAR
KE TIGA BELAS TAHUN 2011
( JUNI 2011)

SATKER : BID DOKKES POLDA SUMBAR


Padang, Oktober 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


DAERAH SUMATERA BARAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Padang

LAPORAN
REALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA POLRI
POLDA SUMBAR
BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2011

SATKER : BID DOKKES POLDA SUMBAR


Padang, Desember 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


DAERAH SUMATERA BARAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Padang

LAPORAN
PENGURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
POLRI DAN PNS

POLDA SUMBAR

BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2011

SATKER : BID DOKKES POLDA SUMBAR

Padang, Desember 2011


LAPORAN
REALISASI ANGGARAN BULAN DESEMBER 2012

SATKER : BID DOKKES POLDA SUMBAR

Padang, Januari 2012


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

LAPORAN
KUAT PERSONIL POLRI DAN PNS ( RP 1 )
BULAN JANUARI 2012

SATKER : BID DOKKES POLDA SUMBAR

Padang, Januari 2012


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

LAPORAN
PEMUTAKIRAN DATA BULAN JANUARI 2012

SATKER : BID DOKKES POLDA SUMBAR

Padang, Januari 2012


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PADANG

LAPORAN

TUTUP BUKU TAHUN ANGGARAN 2011


RS.BHAYANGKARA PADANG

Padang, Januari 2012