Anda di halaman 1dari 5

Analisa UPKK Sirah (d)-Fatimah

(e)- Zainab
1. Orang Islam yang berhijrah ke Madinah (f)- Umi Kalsom
dikenali sebagai (g)-Siti Rukayyah

Jawapan : Muhajirin 10. Nyatakan 2 perang di dalam islam.

1. Nyatakan dua kaum yang terbesar di Jawapan :(a)- Badar (kemenangan terbesar
Madinah. mati
hanya 14 org – Bulan
Jawapan : (a)- Aus Ramadhan)
(b)- Khazraj (b)- Uhud (Bulan Syawal)
(c)- Khandak (Bulan Syawal)
2. Golongan Ansar terdiri daripada
11. Nyatakan nama masjid yang tersohor:
Jawapan : (a)- Aus
(b)- Khazraj Jawapan :(a)- Masjidil Haram
(b)- Masjid Nabawi
4. Dua kaum terbesar Madinah (c)- Masjid Quba
(d)- Masjid Al-Aqsa
Jawapan : (a)- Aus
(b)- Khazraj 12. Nyatakan dua peranan masjid :
(c) Yahudi
Jawapan : (a)- pusat ibadah
(b) - pusat perkembangan ilmu
3. Golongan Muhajirin terdiri daripada (c) - pusat sosial /bermasyarakat

Jawapan : sahabat-sahabta sejati nabi 13. Nyatakan 2 amalan masyarakat


jahiliah :
4. Berikan dua jenis jihad.
Jawapan : (a) - menyembah berhala
Jawapan : (a)- Jihad Akbar (Jihad besar) (b) - menyembah roh
(b)- Jihad Asghar (Jihad kecil) (c)- menyembah matahari,bulan,
bintang
5. Siapakah penulis wahyu di zaman
Rasulullah. 14. Apakah tujuan nabi muhammad
berhijrah ke
Jawapan : (a)- Zubair Bin Al-Awwam Madinah:
(b)- Khalid al-walid
Jawapan : (a) menuntut keredhoaan Allah
6. Wahyu pertama diturunkan dalam (b) mengembangkan agama
bulan islam

Jawapan : Ramadhan 15. Apakah tindakan Rasulullah selepas


pembukaan kota Mekah.
7. Senaraikan dua khalifah islam:
Jawapan : Baginda telah memusnahkan
Jawapan :(a)- Saidina Abu Bakar As-Siddiq kesemua berhala disekeliling kota
(b)- Saidina Umar Al-Khattab mekah
(c)- Saidina Uthman
(d)- Saidina Ali Bin Abi Thalib 16. Nyatakan nama-nama berhala yang
terkenal
8. Senaraikan dua nama isteri Rasulullah: yang menjadi sembahan kafir Quraisy
(ada
Jawapan :(a)- Saidatina Khadijah 360 berhala)
(b)- Saidatina Aisyah
Jawapan : (a) al-lata (berhala terbesar)
9. Berikan dua nama anak Rasulullah: (b) al-uzza (berhala terbesar)
(c) al-manat
Jawapan :(a)- Kasim (d) yaghut
(b)- Abdullah (e) yaut
(c)- Ibrahim
Jawapan : 27 Rejab
17. Dimanakah Rasulullah mengasingkan
diri 23. Perintah solat diterima ketika
untuk beruzlah, dan umur berapa? peristiwa

Jawapan : (a) Gua Hira’ Jawapan : Israk Mikraj


(b) 40 Tahun
24. Ketika Israak Mikraj Rasulullah
18. Rasulullah menerima wahyu pertama bertemu _____
di di langit pertama

Jawapan : Gua Hira’ Jawapan : Nabi Adam

19. Rasulullah berdakwah di Mekah


selama 29. Rasulullah menerima kefardhuan solat
di
Jawapan : 13 tahun
Jawapan : Sidratul Muntaha
20. Rasulullah berdakwah di Madinah
selama 24. Israk ialah perjalanan Nabi
Muhammad dari
Jawapan : 10 tahun Masjidil Haram ke

18. Rasulullah berdakwah secara rahsia Jawapan : Masjid Al-Aqsa


selama
25. Mikraj ialah perjalanan Nabi
Jawapan : 3 tahun Muhammad dari
Masjid Al-Aqsa ke
19. Kanak-kanak pertama memeluk Islam
ialah Jawapan : Sidratul Muntaha

Jawapan : Saidina Ali bin Abu Talib 23. Nama asal Madinah ialah

20. Wanita pertama memeluk Islam ialah Jawapan : Yatsrib

Jawapan : Saidatina Khadijah 24. Orang yang pertama melaungkan azan

21. Penentang dakwah Rasulullah ialah Jawapan : Bilal Bin Rabah

Jawapan : (a) Abu Lahab (Bapa Saudara Nabi) 25. Kali pertama orang Islam berhijrah
(b) Abu Jahal ialah ke

Jawapan : Habsyah
18. Rasulullah pernah dilontar batu ketika
berdakwah di 26. Ekonomi Madinah sebelum
kedatangan Islam
Jawapan : Thaif dikuasai oleh kaum

19. Negara Islam pertama ialah Jawapan : Yahudi

Jawapan : Mekah 27. Rasulullah wafat di

20. Perkembangan agama Islam Jawapan : Madinah (63 tahun-waktu Dhuha-di


berasaskan pangkuan Siti Aisyah-
ibadat islah seperti dimakamkan di
Madinah)
Jawapan : (a) puasa
(b) solat 28. Solat terakhir Rasulullah sebelum
(c) zakat wafat ialah

22. Peristiwa Israk Mikraj berlaku pada Jawapan : Solat Subuh


36. Bai’ah Al-Kabri berlaku selepaas
30. Khalifah Pertama selepas kewafatan perlantikan
Rasulullah ialah
Jawapan : Saidina Abu Bakar
Jawapan : Saidina Abu Bakar As-Siddiq
37. Perkara pertama yang dilakukan oleh
28. Perjanjian Hudaibiah ialah perjanjian Saidina
damai Abu Bakar selepas dilantik menjadi
di antara Rasulullah dengan khalifah
Ialah
Jawapan : kaum Musyrikin Mekah
Jawapan : memerangi golongan yang tidak
29. Dalam Perjanjian Hudaibiah, gencatan membayar cukai.
senjata dilaksanakan selama
38. Orang yang enggan membayar zakat
Jawapan : 10 tahun ialah

29. Sistem muamalat (perniagaan) Jawapan : Tsa’labah


sebelum Islam
Berunsur 38. Jihad yang paling besar ialah jihad

Jawapan : riba Jawapan : melawan hawa nafsu

30. Al-Quran diturunkan selama 40. Masjid pertama yang dibina oleh
Rasulullah
Jawapan : 23 tahun Ialah

31. Rasulullah berdakwah di Mekah Jawapan : Masjid Quba (di Madinah)


selama
41. Masjid ke-2 yang dibina oleh
Jawapan : 13 tahun Rasulullah ialah

32. Dua bahagian mukjizat Rasulullah Jawapan : Masjid Nabawi (di Madinah)
ialah
42. Masjidil Haram terletak di
Jawapan : (a) Maknawi (Al-Quran)
(b) Hissi (bulan terbelah dua – Jawapan : Mekah
berlaku
di Jabbal Nur) 43. Masjid Al-Aqsa terletak di

33. Dua sumber perundangan Islam ialah Jawapan : Palestin

Jawapan : (a) Al-Quran 44. Masjid Qiblatain terletak di


(b) Sunnah
Jawapan : Madinah
34. Perundangan Islam diperkenalkan
pada 41. Ketua tentera Islam dalam Perang
Uhud ialah
Jawapan : Tahun pertama Hijrah
Jawapan : Nabi Muhammad

34. Haji terakhir Rasulullah ialah 42. Panglima Islam yang terbunuh
(syahid) dalam
Jawapan : Haji Wada’(dikerjakan pada tahun Perang Uhud ialah
ke-10 Hijrah)
Jawapan : Saidina Hamzah
35. Tarikh Nabi Muhammad dilahirkan
ialah 44. Kesilapan tentera Islam dalam Perang
Uhud ialah
Jawapan : 12 Rabiul Awal Tahun Gajah
Jawapan : tidak mematuhi arahan Rasulullah
44. Nabi Muhammad terkenal dengan Jawapan : Jizyah
gelaran
50. Harta rampasan perang dikenali
Jawapan : Al-Amin sebagai

45. Perang Uhud berlaku pada Jawapan : Ghanimah

Jawapan : Tahun ke-3 Hijrah 50. Dua gambaran peristiwa yang


sisaksikan oleh Rasulullah ketika Israk
46. Haji difardhukan pada Mikraj

Jawapan : Tahun ke-5 Hijrah Jawapan : (a) melihat satu kaum yang sedang
bertanam dan terus menuai
47. Dua orang sahabat Rasulullah ialah hasil
Jawapan : (a) Saidina Abu Bakar As-Siddiq tanaman
(b) Saidina Umar Al-Khattab (b) melihat manusia menggunting
lidah
43. Cadangan Salman Al-Farisi dalam
Perang Khandak ialah 52. Dua tempat penghijrahan orang Islam
pada zaman Rasulullah
Jawapan : menggali parit
Jawapan : (a) Habsyah
(b) Madinah
43. Ketua Musryikin (musuh) dalam
Perang 53. Bai’ah bermaksud
Khandak ialah
Jawapan : Janji Setia
Jawapan : Abu Sufian
54. Zakat difardhukan pada
44. ”Khandak” bermaksud
Jawapan : Tahun ke-2 Hijrah
Jawapan : Parit
55. Al-Quran diturunkan pada
44. Darul Al-Arqam ialah
Jawapan : 17 Ramadhan
Jawapan : Tempat penyebaran agama Islam
yang pertama 56. Tarikh Rasulullah berhijrah

45. Dua bapa saudara Rasulullah ialah Jawapan : 1 Muharram


57. Umur Rasulullah ketika menjadi rasul
Jawapan : (a) Abu Talin Bin Abdul Mutalib
(b) Hamzah Bin Abdul Mutalib Jawapan : 40 tahun

46. Abdullah Bin Abi adalah 58. Dua sebab Islam membenarkan
berjihad
Jawapan : ketua orang munafik
Jawapan : (a) mempertahankan diri
47. Orang yang cuba membunuh (b) memelihara kesucian Islam
Rasulullah (c) memelihara kedaulatan negara
dalam peperangan Ghatafan ialah dari musuh

Jawapan : Dut’sur 60. Tempat Rasulullah bersembunyi


daripada
48. Orang yang mencadangkan Saidina pihak musuh
Abu
Bakar sebagai khalifah pertama ialah Jawapan : Tsur

Jawapan : Saidina Umar

.49. Cukai di zaman Rasulullah dikenali


sebagai

Anda mungkin juga menyukai