Anda di halaman 1dari 3
PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH (PInTaS) 2019 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) 1 2 3 4 5 6 BIDANG DATA TOV/ KRITERIA KEJAYAAN INISIATIF KEBERHASILAN BIDANG FOKUS DIKUMPUL BASELINE (ETR / INDIKATOR) /ASPIRASI  Data pencapaian  Kualiti Guru dalam  Keputusan  Meningkatkan '1. Coaching & semasa PdPc Berkesan PKBS/PPT / peratusan - Mentoring  Skor Pencerapan PAT subjek PKBS/PPT/PAT PKPK dan guru Tahun 2018 guru 2018 teras – 75 2019 – 80%  Semak buku latihan % 2. LADAP 'PLC  2 orang inklusif murid:  Borang  Skor JU Pendidikan Khas (KURIKULUM) penuh dan 10 Disemak secara pencerapa pencerapan INKLUSIF orang inklusif konstruktif atau n SKPMg4 (stand. 4) – 3. Learning Walk PENUH DAN separa tidak 'dan kekerapan – 85% 90 % 'Berpusat dalam PdPc SEPARA penyemakan Tahun 2019 Tahun 2018 Tahun 2019 -Kekerapan Latihan-  2orang  4 orang inklusif -Penyemakan berada  4 orang inklusif penuh dan 20 Latihan- diinklusif penuh dan 20 orang inklusif -Tindaksusulan- penuh dan orang inklusif separa 10 orang separa inklusif  Keputusan separa PKBS/PPT/PAT subjek teras  Senarai semak kesediaan inklusif murid berkeperluan khas 7 8 9 10 11 12 13 PIHAK TEMPOH KEPERLUAN DAPATAN KAEDAH PEMANTAUAN EVIDENS BERTANGGUNG KOS MASA SUMBER PENILAIAN JAWAB - Keputusan -Guru Besar RM 1000 PKBS/PPT/PAT Januari hingga Oktober -Instrumen 1. Rekod Kehadiran Guru subjek teras - Guru Pencerapan std 4 Penuntukan kewangan penolong SKPMg2 PCG murid pendidikan 2. Maklum Balas Guru -Semua buku kanan khas latihan murid kurikulum -laptop / LCD 3. Instrumen LW diperiksa/disemak dengan teliti -Penolong -buku latihan kanan - Skor pencerapan Pendidikan > 85% Khas -Penyelaras Kurikulum Pendidikan Khas