Anda di halaman 1dari 3

PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH (PInTaS) 2019

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)


1 2 3 4 5 6
BIDANG
DATA TOV/ KRITERIA KEJAYAAN INISIATIF
KEBERHASILAN BIDANG FOKUS
DIKUMPUL BASELINE (ETR / INDIKATOR)
/ASPIRASI

 Data pencapaian  Kualiti Guru dalam  Keputusan  Meningkatkan '1. Coaching &
semasa PdPc Berkesan PKBS/PPT / peratusan - Mentoring
 Skor Pencerapan PAT subjek PKBS/PPT/PAT PKPK dan guru
Tahun 2018 guru 2018 teras – 75 2019 – 80%
 Semak buku latihan % 2. LADAP 'PLC
 2 orang inklusif murid:  Borang  Skor JU Pendidikan Khas
(KURIKULUM) penuh dan 10 Disemak secara pencerapa pencerapan
INKLUSIF orang inklusif konstruktif atau n SKPMg4 (stand. 4) – 3. Learning Walk
PENUH DAN separa tidak 'dan kekerapan – 85% 90 % 'Berpusat dalam PdPc
SEPARA penyemakan
Tahun 2019 Tahun 2018 Tahun 2019
-Kekerapan Latihan-  2orang
 4 orang inklusif -Penyemakan berada  4 orang inklusif
penuh dan 20 Latihan- diinklusif penuh dan 20
orang inklusif -Tindaksusulan- penuh dan orang inklusif
separa 10 orang separa
inklusif
 Keputusan separa
PKBS/PPT/PAT subjek
teras

 Senarai semak
kesediaan inklusif
murid berkeperluan
khas
7 8 9 10 11 12 13
PIHAK
TEMPOH KEPERLUAN DAPATAN
KAEDAH PEMANTAUAN EVIDENS BERTANGGUNG KOS
MASA SUMBER PENILAIAN
JAWAB

- Keputusan -Guru Besar RM 1000


PKBS/PPT/PAT Januari hingga Oktober -Instrumen
1. Rekod Kehadiran Guru
subjek teras - Guru Pencerapan std 4 Penuntukan kewangan
penolong SKPMg2 PCG murid pendidikan
2. Maklum Balas Guru
-Semua buku kanan khas
latihan murid kurikulum -laptop / LCD
3. Instrumen LW
diperiksa/disemak
dengan teliti -Penolong -buku latihan
kanan
- Skor pencerapan Pendidikan
> 85% Khas

-Penyelaras
Kurikulum
Pendidikan
Khas