Anda di halaman 1dari 1

BORANG KAJIAN PASARAN PEMBELIAN ASET (BKPKVK LAMPIRAN 1)

Unit / Bengkel :
Tahun Perolehan : 2016
Tempoh Perolehan : 1 bulan
Kaedah Perolehan : Sebutharga

Harga Terendah Yang Ditawarkan Oleh


Bil Item Syarikat CATATAN
Sykt 1 Sykt 2 Sykt 3

………………………………………….( TT & Cop KB) Sila tambah helaian jika ruang tidak mencukupi
TPA/2016