Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual (PSV)

(Bidang 4 Tenunan: Tahun 5 Mesra)

Tahun : 5 Mesra

Bil. Murid : 40 orang

Bidang : Mengenal Kraf Tradisional

Aktiviti : Alat Pertahanan Diri (Keris)

Tema/ Tajuk : Objek Buatan Manusia dan Alam Semula Jadi

Tarikh : 12 September 2018 (Rabu)

Masa : 12.25 - 1.25 tengahari (60 minit)

Media : Kad manila/ mounting board, bahan hiasan, gam, gunting, benang bulu

kambing, (ulu keris)

BBM : Papan Apresiasi Seni, contoh keris, buku teks


EMK :
1) Kemahiran menghasilkan keris mudah.
2) Nilai murni : Berdikari, kerajinan, kerjasama, teliti
3) Kreativiti dan Inovasi
4) Keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN :

1. Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada model alat
pertahanan diri.
2. Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan model alat pertahanan
diri.
STANDARD PEMBELAJARAN :

3.1 Persepsi Estetik


Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada model
alat pertahanan diri.
4.1.1 Unsur Seni
4.1.1.1 Garisan - beralun atau lurus atau melengkung
4.1.1.2 Jalinan - sentuh atau tampak
4.1.1.3 Bentuk - konkrit
4.2.1 Prinsip Rekaan
4.1.2.1 Imbangan - tidak simetri
4.1.2.2 Penegasan - bentuk

3.2 Aplikasi Seni


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan model alat pertahanan diri.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.1.1 Alat - gunting dan alatan yang sesuai
4.2.1.2 Bahan - mounting board atau kad manila atau kertas lukisan, gam, cat
air atau cat poster dan bahan lain yang sesuai
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya.

Objektif Pengajaran :
Pada akhir pengajaran murid dapat :
1. Mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual seperti seperti garisan,
jalinan, bentuk, imbangan dan penegasan yang ada pada model alat pertahanan firi
iaitu keris.
2. Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, kefahaman bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam menghasilkan model alat pertahanan diri iaitu keris.
Langkah- Langkah :

LANGKAH / ISI PELAJARAN AKTIVITI PDPC CATATAN


MASA

Set Induksi Guru menunjukkan 1. Murid dalam keadaan sedia dan BBM

( 10 Minit ) hasil karya model alat memberi tumpuan kepada hasil - Contoh keris
BCB
mempertahankan karya alat mempertahankan diri
- Bertutur
yang dihasilkan. - Memberi respon
diri kepada murid
2. Murid mengenalpasti alat dan
sebagai memberi KB
inspirasi dan bahan yang digunakan. - Menghubungkaitkan
meningkatkan
KP
daya imaginasi murid
- Verbal-linguistik
terhadap hasil karya
yang akan dihasilkan.

Langkah 1 Persepsi Estetik 1. Guru menerangkan kegunaan BBM


- Penggunaan papan
( 20 minit ) Penerangan mengenai alat mempertahankan diri. putih
diorama (bahasa seni 2. Guru meminta murid untuk
NILAI MURNI
visual, apa itu keris? menyenaraikan alat pertahanan
- Kesyukuran
dan sebagainya. diri yang pernah di lihat.
BCB
3. Murid mendengar penerangan
- Memberi respon
Cadangan Jawapan: yang disampaikan oleh guru
- Parang mengenai definisi aktiviti kraf KB
- Menjana idea
- Keris tradisional. - Konstektual
- Tombak 4. Murid bersoal jawab dengan
KP
guru berkenaan jenis-jenis alat
- Verbal-linguistik
pertahanan diri. - Interpersonal
- Intrapersonal
Kraf tradisional boleh didefinisikan
sebagai perusahaan (kerja
seni) yang melibatkan kemahiran
kerja tangan yang memerlukan daya
cipta oleh masyarakat yang diwarisi
turun temurun.

Langkah 2 Aplikasi Seni 1. Guru menerangkan alat dan BBM

( 20 minit ) Penerangan alat, bahan yang digunakan dalam - Templat keris

bahan, teknik serta menghasilkan model alat NILAI MURNI


proses penghasilan. pertahanan diri. - Berdikari
- kotak terpakai - Kebersihan Fizikal
dan Mental
- Gunting
KB
- Gam kertas
- Menjana idea
- Oil Pastel/crayon - Mereka Cipta
2. Guru menerangkan proses
penghasilan model alat
pertahanan diri.
3. Menyediakan alat dan bahan
4. Mewarna templat keris yang
telah disediakan oleh guru
5. Menampal template keris di
atas kotak
6. Memotong kotak yang mengikut
template keris.

Penutup Guru membuat - Murid mendengar rumusan guru. NILAI MURNI

( 10 minit ) rumusan berdasarkan - Karya boleh dijual dan boleh - Kerajinan

pelajaran hari ini menjadi kerjaya.


KP
mengenai keris.
- Verbal-linguistik
Guru mengaitkan
bahawa karya yang
dihasilkan mempunyai
nilai komersial dan
boleh dijual.
(Lampiran)
Templat Apresiasi Seni