Anda di halaman 1dari 2

SMKA TENGKU AMPUAN HAJJAH AFZAN PAHANG

27000 JERANTUT, PAHANG


Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh/Hari 21 Jan 2018 / Isnin Kelas 3 IH


Waktu/Tempoh 9.00 – 10.00 Pagi Kehadiran IH-22
Mata Pelajaran Reka Bentuk Teknologi
Tajuk/Topik Mekatronik
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
1. Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik dan mengenalpasti elemen
Objektif
mekatronik.
Pembelajaran /
Kriteria Kejayaan 2. Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada.
3. Menghasilkan gambar rajah blok (block diagram) produk mekatronik sedia
ada.
Dalam PdPc yang lepas, murid telah belajar tentang;
Pengetahuan
1. Aplikasi Teknologi RBT Tingkatan Dua.
Sedia Ada
2.
1. Penerangan tentang elemen mekatronik
2. Kumpulan pelajar dibentuk dan diberi setiap produk mekatronik
Aktiviti PdPC
3. Pelajar membuat pembentangan berdasarkan tugasan yang diberi.
4. Latihan

ABM/BBM Set Soalan / Modul Latihan Catatan:

EMK Sains / Teknologi Catatan:


Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Aras Pemikiran
Memahami Mengaplikasi
Peta Pemikiran i-
Peta Alir Catatan:
Think
Penilaian dan
Hasil Kerja Murid Catatan:
Pentaksiran PdPc
Elemen PAK21 Group Presentation Catatan:
Ujian / Latihan /
Latihan
Rumusan

Refleksi

e-RPH Frog VLE


SMKA TENGKU AMPUAN HAJJAH AFZAN PAHANG
27000 JERANTUT, PAHANG
Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh/Hari 21 Jan 2018 / Isnin Kelas 1 IH


Waktu/Tempoh 2.00 – 3.00 Petang / 1 jam Kehadiran 34/34 murid
Mata Pelajaran REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Tajuk/Topik Pengenalan Reka Bentuk dan Teknologi
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat;
Objektif 1. Menyenarai kepentingan reka bentuk dan teknologi.
Pembelajaran / 2. Mengenal pasti peranan reka bentuk.
Kriteria Kejayaan 3. Menerangkan etika dalam reka bentuk.
4. Meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi
Dalam PdPc yang lepas, murid telah belajar tentang;
Pengetahuan
1. Tajuk reka Bentuk KBSR
Sedia Ada
2.
1. Sesi sumbangsaran mengenai kepentingan reka bentuk dan teknologi
dalam kehidupan.
Aktiviti PdPC 2. Penerangan besertakan contoh mengenai etika dalam reka bentuk.
3. Mencari dan mengumpul maklumat.
4. Menghasilkan buku skrap mengenai bidang kerjaya yang boleh diceburi.

ABM/BBM Set Soalan / Modul Latihan Catatan:

EMK Sains / Teknologi Catatan:


Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Aras Pemikiran
Memahami Mengaplikasi
Peta Pemikiran i-
Tidak Berkaitan Catatan:
Think
Penilaian dan
Hasil Kerja Murid Catatan:
Pentaksiran PdPc
Elemen PAK21 Group Presentation Catatan:
Ujian / Latihan /
Soalan mirip PT3
Rumusan

Refleksi

e-RPH Frog VLE