Anda di halaman 1dari 40

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 1
PK 1. Kesihatan Diri Murid dapat:  BCB  Menyediakan folio murid
1. KESIHATAN  ICT  Merujuk pelbagai media
30-3 DIRI Pemeriksaan fizikal dan klinikal Aras 1  KMD  Menyediakan poster
JANUARI DAN secara berkala dapat membantu  Menyatakan jenis-jenis  KBKK  Melawat klinik kesihatan
KELUARGA dan mengesan masalah pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan  PAK
2018 kesihatan bagi mengekalkan
dan pusat kecergasan
 Menyatakan taraf kecergasan dan  KTS
kesihatan makanan berkhasiat yang boleh  KP
meningkatkan kesihatan diri  KTV
(a) Saringan kesihatan
(i) Ujian Tekanan darah  PM
Aras 2
(ii)Ujian Air Kencing  Menjelaskan faedah melakukan faedah
kesihatan
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
kecergasan dan makanan yang dapat
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

1. Kecergasan Fizikal
 BCB  Melakukan akitiviti daya tahan
(a) Daya Tahan Murid dapat:
PJ  ICT kardiovaskular secara individu
Kardiovaskular
1.  KMD dan kumpulan
Aras 1  KBKK  Membincangkan aspek
KECERGASAN Daya tahan kardiovaskular  Menyatakan maksud daya tahan  PAK keselamatan yang perlu diambil
bermaksud kecekapan jantung, kardiovaskular
salur darah dan sistem  KTS dalam aktiviti daya tahan
 Melakukkan aktiviti daya tahan kardiovaskular
pernafasan untuk membekalkan  KP
kardiovaskular  Membincangkan kepentingan
oksigen kepada otot secara  KTV
 Melakukan langkah-langkah daya tahan kardiovaskular dalam
berterusan pada jangka masa  PM
keselamatan yang perlu diambil kira dalam latih tubi kemahiran permainan
yang panjang semasa latihan.
aktiviti daya tahan kardiovaskular  Membincangkan kesan fisiologi
 Long Slow Distance Run hasil daripada latihan daya tahan
Aras 2 kardiovaskular
(LSD)
 Menjelaskan kepentingan daya tahan  Melayari laman web berkaitan
kardiovaskular kemahiran permainan. dengan latihan daya tahan
 Mengenal pasti kesan latihan terhadap kardiovaskular
daya tahan kardiovaskular
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU 2 TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


6-10 STRATEGI
JANUARI
2018
Aras 3
 Menghuraikan kesan latihan terhadap daya
tahan kardiovaskular.
 Menguraikan kesan fisiologi hasil daripada
latihan daya tahan kardiovaskular

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:  BCB  Melakukan akitiviti daya tahan


1. (b) Daya Tahan  ICT kardiovaskular secara individu
KECERGASAN Kardiovaskular Aras 1  KMD dan kumpulan
 Menyatakan maksud daya tahan  KBKK  Membincangkan aspek
Daya tahan kardiovaskular kardiovaskular  PAK keselamatan yang perlu diambil
bermaksud kecekapan jantung,  Melakukkan aktiviti daya tahan  KTS dalam aktiviti daya tahan
salur darah dan sistem kardiovaskular  KP kardiovaskular
pernafasan untuk membekalkan  Melakukan langkah-langkah  KTV  Membincangkan kepentingan
oksigen kepada otot secara keselamatan yang perlu diambil kira dalam  PM daya tahan kardiovaskular dalam
berterusan pada jangka masa aktiviti daya tahan kardiovaskular latih tubi kemahiran permainan
yang panjang semasa latihan.  Membincangkan kesan kepada
Aras 2 fisiologi hasil daripada latihan
 Latihan litar  Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular daya tahan
 Aplikasi daya tahan kardiovaskular kemahiran permainan. kardiovaskular
kardiovaskular dalam latih tubi  Mengenal pasti kesan latihan terhadap  Melayari laman web
kemahiran permainan daya tahan kardiovaskular berkaitan dengan latihan daya
tahan kardiovaskular
Aras 3
 Menghuraikan kesan latihan terhadap daya
tahan kardiovaskular
 Menguraikan kesan fisiologi hasil daripada
latihan daya tahan kardiovaskular
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU 3 PK 1. Ke Murid dapat:  BCB  Menyediakan folio murid


1. KESIHATAN sihatan Diri  ICT  Merujuk pelbagai media
DIRI Aras 1  KMD  Menyediakan poster
13-17 DAN Pemeriksaan fizikal dan klinikal  Menyatakan jenis-jenis  KBKK  Melawat klinik kesihatan
JANUARI KELUARGA secara berkala dapat membantu pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan  PAK dan pusat kecergasan
dan mengesan masalah  Menyatakan taraf kecergasan dan
2018 kesihatan bagi mengekalkan  KTS
makanan berkhasiat yang boleh  KP
kesihatan meningkatkan kesihatan diri  KTV
(a) Saringan kesihatan  PM
Aras 2
(iii) Ujian  Menjelaskan faedah melakukan faedah
Elektrokardiogram(E.C.G) kesihatan
(iv) Ujian Mengesan Kanser
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
Payu Dara
kecergasan dan makanan yang dapat
(v) Ujian Pap Smear
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

Aras 3
 Menghubungkait sains dan kemajuan
teknologi kecergasan dan makanan yang
dapat meningkatkan kesihatan

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:  BCB  Melakukan akitiviti daya tahan


1. (a) Daya Tahan  ICT kardiovaskular secara individu
KECERGASAN Kardiovaskular Aras 1  KMD dan kumpulan
 Menyatakan maksud daya tahan  KBKK  Membincangkan aspek
Daya tahan kardiovaskular kardiovaskular  PAK keselamatan yang perlu diambil
bermaksud kecekapan jantung,  Melakukkan aktiviti daya tahan  KTS dalam aktiviti daya tahan
salur darah dan sistem kardiovaskular kardiovaskular
 KP
pernafasan untuk membekalkan  Melakukan langkah-langkah  Membincangkan kepentingan
 KTV
oksigen kepada otot secara keselamatan yang perlu diambil kira dalam daya tahan kardiovaskular dalam
berterusan pada jangka masa  PM
aktiviti daya tahan kardiovaskular latih tubi kemahiran permainan
yang panjang semasa latihan.
 Membincangkan kesan kepada
Aras 2 fisiologi hasil daripada latihan
 Latihan litar  Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular daya tahan
 Aplikasi daya tahan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

kardiovaskular dalam latih tubi kardiovaskular kemahiran permainan. kardiovaskular


kemahiran permainan  Mengenal pasti kesan latihan terhadap  Melayari laman web
daya tahan kardiovaskular berkaitan dengan latihan daya
tahan kardiovaskular
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

MINGGU 4 PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat:  BCB  Melakukan akitiviti daya tahan
1. (a) Daya Tahan  ICT kardiovaskular secara individu
KECERGASAN Kardiovaskular Aras 1  KMD dan kumpulan
20-24  Menyatakan maksud daya tahan  KBKK  Membincangkan aspek
JANUARI Daya tahan kardiovaskular kardiovaskular keselamatan yang perlu diambil
 PAK
bermaksud kecekapan jantung,  Melakukkan aktiviti daya tahan dalam aktiviti daya tahan
2018 salur darah dan sistem  KTS
kardiovaskular  KP kardiovaskular
pernafasan untuk membekalkan  Melakukan langkah-langkah  Membincangkan kepentingan
oksigen kepada otot secara  KTV
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  PM daya tahan kardiovaskular dalam
berterusan pada jangka masa aktiviti daya tahan kardiovaskular latih tubi kemahiran permainan
yang panjang semasa latihan.
 Membincangkan kesan kepada
Aras 2 fisiologi hasil daripada latihan
 Latihan litar  Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular daya tahan
 Aplikasi daya tahan kardiovaskular kemahiran permainan. kardiovaskular
kardiovaskular dalam latih tubi  Mengenal pasti kesan latihan terhadap  Melayari laman web
kemahiran permainan daya tahan kardiovaskular berkaitan dengan latihan daya
tahan kardiovaskular
Aras 3
 Menghuraikan kesan latihan terhadap daya
tahan kardiovaskular
 Menguraikan kesan fisiologi hasil daripada
latihan daya tahan kardiovaskular
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PK 1. Kesihatan Murid dapat:  


MINGGU 5 BCB Menyediakan folio murid
1. KESIHATAN Diri  ICT  Merujuk pelbagai media
DIRI DAN Aras 1  KMD  Menyediakan poster
27 KELUARGA Pemeriksaan fizikal dan klinikal  Menyatakan jenis-jenis  KBKK  Melawat klinik kesihatan
JANUARI – secara berkala dapat membantu pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan
 PAK dan pusat kecergasan
dan mengesan masalah  Menyatakan taraf kecergasan dan
31  KTS
kesihatan bagi mengekalkan makanan berkhasiat yang boleh
 KP
FEBRUARI kesihatan meningkatkan kesihatan diri
 KTV
2018  PM
(b) Permasalahan fizikal Aras 2
(i) Obesiti  Menjelaskan faedah melalkukan faedah
(ii) Cacat kesihatan
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
kecergasan dan makanan yang dapat
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

Aras 3
 Menghubungkait sains dan kemajuan
teknologi kecergasan dan makanan yang
dapat meningkatkan kesihatan

 BCB  Melakukan aktiviti daya


PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat  ICT tahan otot
1. (b) Daya Tahan Otot  KMD secara individu dan kumpulan
KECERGASAN Aras 1  KBKK  Membincangkan aspek
Daya tahan otot bermaksud  Menyatakan maksud daya tahan otot keselamatan yang perlu diambil
 PAK
kemampuan otot untuk
 Melakukan sekurang-kurangnya 3  KTS kira dalam aktiviti daya tahan otot
melakukan kerja berulang kali
aktiviti daya tahan otot  KP  Membincangkan
dalam tempoh masa yang
 Melakukan langkah-langkah  KTV kaedah dan faedah latihan daya
panjang tanpa merasa letih.
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  PM tahan otot
aktiviti daya tahan otot  Membincangkan kesan
(i) Cadangan aktiviti
fisiologi hasil daripada latihan
 Bisep
Aras 2 daya tahan otot
curl
 Menjelaskankaedah dan faedah latihan  Melayari laman web
 Bench
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

press daya tahan otot berkaitan dengan latihan daya


tahan otot
Aras 3
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan daya tahan otot

MINGGU 6 CUTI TAHUN BARU CINA

3–7
FEBRUARI
2018

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 7
PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat  Melakukan aktiviti daya
1. (b) Daya Tahan Otot  BCB tahan otot
10-14 KECERGASAN Aras 1  ICT secara individu dan kumpulan
FEBRUARI Daya tahan otot bermaksud  Menyatakan maksud daya tahan otot  KMD  Membincangkan aspek
kemampuan otot untuk  Melakukan sekurang-kurangnya 3  KBKK keselamatan yang perlu diambil
2018 melakukan kerja berulang kali kira dalam aktiviti daya tahan otot
aktiviti daya tahan otot  PAK
dalam tempoh masa yang  Melakukan langkah-langkah  KTS  Membincangkan
panjang tanpa merasa letih. kaedah dan faedah latihan daya
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KP
aktiviti daya tahan otot  KTV tahan otot
(i) Cadangan aktiviti  Membincangkan kesan
 PM
 Bisep Aras 2 fisiologi hasil daripada latihan
curl  Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot
 Bench daya tahan otot  Melayari laman web
press berkaitan dengan latihan daya
Aras 3 tahan otot
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan daya tahan otot

MINGGU 8
17- 21 PK 1. Kesihatan Diri Murid dapat:  BCB  Menyediakan folio murid
1. KESIHATAN  ICT  Merujuk pelbagai media
DIRI DAN Pemeriksaan fizikal dan klinikal Aras 1  KMD  Menyediakan poster
FEBRUARI KELUARGA secara berkala dapat membantu  Menyatakan jenis-jenis
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

2018 dan mengesan masalah pemeriksaan/ujian dalam saringan kesihatan  KBKK  Melawat klinik kesihatan
kesihatan bagi mengekalkan  Menyatakan taraf kecergasan dan  PAK dan pusat kecergasan
kesihatan makanan berkhasiat yang boleh  KTS
meningkatkan kesihatan diri  KP
(b) Permasalahan fizikal  KTV
(iii) Keluarbiasaan postur Aras 2  PM
(iv) Keluarbiasaan orthopedik  Menjelaskan faedah melalkukan faedah
(v) Jerawat kesihatan
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
kecergasan dan makanan yang dapat
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

Aras 3
 Menghubung kait sains dan kemajuan
teknologi kecergasan dan makanan yang
dapat meningkatkan kesihatan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU
PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat  BCB  Melakukan aktiviti daya
9 1. (b) Daya Tahan Otot  ICT tahan otot
KECERGASAN Aras 1  KMD secara individu dan kumpulan
24 – 28 Daya tahan otot bermaksud  Menyatakan maksud daya tahan otot  KBKK  Membincangkan aspek
kemampuan otot untuk  Melakukan sekurang-kurangnya 3  PAK keselamatan yang perlu diambil
FEBRUARI melakukan kerja berulang kali kira dalam aktiviti daya tahan otot
aktiviti daya tahan otot  KTS
2018 dalam tempoh masa yang  Melakukan langkah-langkah  KP  Membincangkan
panjang tanpa merasa letih. keselamatan yang perlu diambil kira dalam kaedah dan faedahlatihan daya
 KTV
aktiviti daya tahan otot  PM tahan otot
(ii) Cadangan aktiviti  Membincangkan kesan
 Bisep Aras 2 fisiologi hasil daripada latihan
curl  Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot
 daya tahan otot  Melayari laman web
Bench press berkaitan dengan latihan daya
Aras 3 tahan otot
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan daya tahan otot

MINGGU
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

10 PJ 2. Olahraga Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran asas


2 KEMAHIRAN (b) Padang  ICT lompat tinggi
Aras 1  KMD  Membincangkan aspek
3 – 7 MAC (i) Acara lompat tinggi  Melakukan sekurang-kurangnya satu  KBKK keselamatan
2018  Gaya pelana gaya lompatan dalam acara lompat tinggi  PAK  Menganalisis rakaman
- Fasa  Menyatakan sekurang-kurangnya empat  KTS video berkaitan acara ini
- lari fasa dalam acara lompat tinggi  KP  Menyediakan folio individu
landas  Melakukan langkah-langkah berkaitan kemahiran lompat tinggi
 KTV
- lonjakan keselamatan yang perlu dambil kira dalam  Membincangkan undang-
 PM
- layangan acara lompat tinggi undang dan peraturan lompat
- pendarat tinggi
an Aras 2  Membincangkan kesalahan
(iii) Undang-undang dan  Mengenal pasti teknik lakuan yang utama yang dilakukan
peraturan diperlukan dalam acara lompat tinggi  Menamakan otot-otot yang
 Menghuraikan undang-undang dan terlibat dalam acara lompat tinggi
peraturan dalam acara lompat tinggi  Menganalisis fasa
 Menyatakan otot-otot utama yang pergerakan dalam satu gaya
digunakan dalam acara lompat tinggi lompat tinggi

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PK 1. Kesihatan Diri Murid dapat:  BCB  Menyediakan folio murid


11 1. KESIHATAN  ICT  Merujuk pelbagai media
DIRI DAN Pemeriksaan fizikal dan klinikal Aras 1  KMD  Menyediakan poster
KELUARGA secara berkala dapat membantu  Menyatakan jenis-jenis  KBKK  Melawat klinik kesihatan
10– 14 MAC dan mengesan masalah pemeriksaan/ujian dalam saringan  PAK dan pusat kecergasan
2018 kesihatan bagi mengekalkan kesihatan  KTS
kesihatan  Menyatakan taraf kecergasan dan  KP
makanan berkhasiat yang boleh  KTV
(c) Penjagaan Kesihatan meningkatkan kesihatan diri
(i)Taraf Kesihatan  PM
(ii)Pemakanan Aras 2
 Menjelaskan faedah melakukan faedah
kesihatan
 Mengenal pasti pemilihan aktiviti
kecergasan dan makanan yang dapat
meningkatkan dan mengekalkan tahap
kesihatan

Aras 3
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Menghubungkait sains dan kemajuan


teknologi kecergasan dan makanan yang
dapat meningkatkan kesihatan
 Melakukan kemahiran asas
 BCB lompat tinggi
2. Olahraga Murid dapat:  ICT  Membincangklan aspek
PJ (b) Padang  KMD kleselamatan
2. OLAHRAGA Aras 1  KBKK  Menganalisis rakaman
(i) Acara lompat tinggi  Melakukan sekurang-kurangnya satu  PAK video berkaiatan acara ini
 Gaya pelana gaya lompatan dalam acara lompat tinggi  KTS  Menyediakan folio individu
- Fasa  Menyatakan sekurang-kurangnya empat  KP berkaitan kemahiran lompat tinggi
- lari fasa dalam acara lompat tinggi  KTV  Membincangkan undang-
landas
 PM undang dan peraturan lompat
- lonjakan Aras 2 tinggi
- layangan  Mengenal pasti teknik lakuan yang  Membincangkan kesalahan
- pendarat diperlukan dalam acara lompat tinggi utama yang dilakukan
an
 Menghuraikan undang-undang dan  Menaamakan otot-otot
(iii) Undang-undang dan
peraturan dalam acara lompat tinggi yang terlibat dalam acara lompat
peraturan
tinggi
Aras 3  Menganalisis fasa
 Menghuraikan teknik lakuan dalam pergerakan dalam satu gaya
acara lompat tinggi lompat tinggi
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
MINGGU
PJ 2. Olahraga Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
12 2. OLAHRAGA (b) Padang  ICT asas lompat tinggi
Aras 1  KMD  Membincangkan aspek
17 – 21 (ii) Acara lombol bergalah  Melakukan sekurang-kurangnya satu keselamatan
 KBKK
 Fasa persediaan gaya lompatan dalam acara lompat tinggi 
MAC 2018 - teknik pegangan
 PAK Menganalisis rakaman
 Menyatakan sekurang-kurangnya empat  KTS video berkaiatan acara ini
 Fa fasa dalam acara lompat tinggi  Menyediakan folio individu
 KP
sa lari landas  Melakukan langkah-langkah berkaitan kemahiran lompat
 KTV
 Fasa lonjakan keselamatan yang perlu diambil kira dalam tinggi
- teknik pole planting  PM
acara lompat tinggi  Membincangkan undang-
- teknik hamburan undang dan peraturan lompat
 Fasa layangan Aras 2 tinggi
 Fasa pendaratan  Mengenal pasti teknik lakuan yang  Membincangkan
(iii) Undang-undang dan diperlukan dalam acara lompat tinggi kesalahan utama yang dilakukan
peraturan  Menghuraikan undang-undang dan  Menamakan otot-otot
peraturan dalam acara lompat tinggi yang terlibat dalam acara lompat
 Menyatakan otot-otot utama yang tinggi
digunakan dalam acara lompat tinggi  Menganalisis fasa
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

pergerakan dalam satu gaya


Aras 3 lompat tinggi
 Menghuraikan teknik lakuan dalam acara
lompat tinggi

MINGGU
PK 2. Perasaan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam
13
1. KESIHATAN  ICT kumpulan
DIRI DAN Perubahan perasaan yang dialami Aras 1  KMD  Lakonan
1-4 KELUARGA oleh seseorang mestilah dihadapi  Menyatakan cara-cara menangani  KBKK  Main peranan
dengan bijak masalah emosi remaja
APRIL 2018  Menyatakan faktor-faktor luaran yang
 PAK
Memahami perasaan  KTS
mempengaruhi perasaan remaja
Cara-cara menangani masalah  KP
emosi Aras 2  KTV
 Luahan Perasaan  Membincangkan cara-cara mengatasi  PM
 Kaunseling masalah emosi remaja
 Aktiviti riadah
 Lawatan pakar Aras 3
 Menunjuk cara membantu dan empati
kepada rakan yang bermasalah emosi

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat  BCB  Melakukan aktiviti


1. (c) Kekuatan Otot  ICT kekuatan otot dengan cara yang
14 KECERGASAN Aras 1 betul dan serlamat
 KMD
Kekuatan bermaksud  Menyatakan maksud kekuatan otot  KBKK  Membincangkan aspek
7 – 11 kemampuan otot untuk  Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil
 PAK
menghasilkan daya bagi aktiviti kekuatan otot dengan betul dan kira dalam aktiviti kekuatan otot
APRIL mengatasi sesuatu rintangan.  KTS
selamat  Membincangkan
2018  KP
 Melakukan langkah-langkah kepentingan latihan kekuatan
(i) Cadangan  KTV
keselamatan yang perlu diambil kira dalam otot dalam permainan
aktiviti  PM
aktiviti kekuatan otot  Membincangkan kaedah
dan faedah latihan kekuatan otot
 Bench Press Aras 2  Menamakan otot-otot
 Half Squat ( bersama  Menjelaskan kepentingan latihan utama yang terlibat dalam aktiviti
beban ) kekuatan otot dalam sukan dan permainan kekuatan otot
 Tricep Extension  Menjelaskan kaedah dan faedah
kekuatan otot
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

Aras 3
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan kekuatan otot
 Menyatakan kekuatan otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan otot

MINGGU
PK 3. Kekeluargaan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam
15 1. KESIHATAN  ICT kumpulan
DIRI Institusi kekelurgaan akan Aras 1  KMD  Kajian kes
14 – 18 DAN tergugat akibat daripada  Menyenaraikan faktor yang boleh 
 KBKK Menyedikan folio murid
KELUARGA timbulnya isu kekeluargaan menggugat ketenteraman keluarga
APRIL 2018 seperti masalah perkahwinan dan
 PAK  Menyaksikan kes-kes
 Menyenarai risiko yang mungkin  KTS perceraian
pengabaian tanggungjawab ibu dihadapi akibat seks sebelum nikah
bapa. Perlakuan seks sebelum  KP
 Mengenal pasti akibat seks tidak normal  KTV
kahwin boleh menyebabkan
gangguan fizikal dan emosi yang  PM
Aras 2
berpanjangan.
 Membincangkan tindakan yang boleh
(a) Isu Kekeluargaan
diambil untuk mengatasi isu-isu perkahwinan
(i) Perkahwinan
 Membincangkan implikasi perselisihan
 Poligami
faham, poligami dan perceraian ke atas
 Penceraian keluarga

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

(ii)Keibubapaan Aras 3
 Pengabaian  Menilai akibat isu kekeluargaan dan seks
 Keganasan tidak normal terhadap kesejahteraan
 Sumbang mahram masyarakat
(b) Akibat seks tidak normal
Definisi
 Hubungan
sejenis
 Berbilang
pasangan
 Biseksual
MINGGU PJ Murid dapat  BCB  Melakukan aktiviti
1.  ICT kekuatan otot dengan cara yang
16 KECERGASAN Aras 1 betul dan serlamat
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

1. Kecergasan Fizikal  Menyatakan maksud kekuatan otot  KMD  Membincangkan aspek


(c) Kekuatan Otot  Melakukan sekurang-kurangnya tiga  KBKK keselamatan yang perlu diambil
21 – 25 kira dalam aktiviti kekuatan otot
aktiviti kekuatan otot dengan betul dan  PAK
APRIL 2018 Kekuatan bermaksud selamat  KTS  Membincangkan
kemampuan otot untuk  Melakukan langkah-langkah  KP kepentingan latihan kekuatan
menghasilkan daya bagi keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KTV otot dalam permainan
mengatasi sesuatu rintangan. aktiviti kekuatan otot  Membincangkan kaedah
 PM
dan faedah latihan kekuatan otot
(i) Cadangan aktiviti Aras 2  Menamakan otot-otot
 Menjelaskan kepentingan latihan utama yang terlibat dalam aktiviti
 Bench Press kekuatan otot dalam sukan dan permainan kekuatan otot
 Half Squat ( bersama  Menjelaskan kaedah dan faedah
beban ) kekuatan otot
 Tricep Extension
Aras 3
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan kekuatan otot
 Menyatakan kekuatan otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan otot

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PJ 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat   Melakukan aktiviti


MINGGU 1. (c) Kekuatan Otot
BCB
kekuatan otot dengan cara yang
 ICT
17 KECERGASAN Aras 1 betul dan serlamat
 KMD
Kekuatan bermaksud  Menyatakan maksud kekuatan otot  KBKK  Membincangkan aspek
kemampuan otot untuk  Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil
28 APRIL menghasilkan daya bagi
 PAK
aktiviti kekuatan otot dengan betul dan kira dalam aktiviti kekuatan otot
-2 MEI mengatasi sesuatu rintangan.  KTS
selamat  Membincangkankepenting
 KP
2018  Melakukan langkah-langkah an latihan kekuatan otot dalam
(i) Cadangan aktiviti  KTV
keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan
 PM
aktiviti kekuatan otot  Membincangkan kaedah
 Bench Press dan faedah latihan kekuatan otot
 Half Squat ( bersama Aras 2  Menamakan otot-otot
beban )  Menjelaskan kepentingan latihan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Tricep Extension kekuatan otot dalam sukan dan permainan utama yang terlibat dalam aktiviti
 Menjelaskan kaedah dan faedah kekuatan otot
kekuatan otot

Aras 3
 Menghuraikan kesan fisiologi hasil
daripada latihan kekuatan otot
 Menyatakan kekuatan otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan otot

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PK 3. Kekeluargaa Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam


1. KESIHATAN n  ICT kumpulan
18 DIRI Aras 1  KMD  Kajian kes
DAN (b) Seksualiti  Menyenaraikan faktor yang boleh 
 KBKK Menyedikan folio murid
5–9 KELUARGA Akibat mengandung sebelum menggugat ketenteraman keluarga  PAK  Menyaksikan kes-kes
nikah  Menyenarai risiko yang mungkin
MEI 2018  Mengandung
 KTS perceraian
dihadapi akibat seks sebelum nikah  KP
 Keruntuhan moral  Mengenal pasti akibat seks tidak normal  KTV
 Mencemarkan nama baik
keluarga  PM
Aras 2
 Masa depan yang gelap  Membincangkan tindakan yang boleh
 Mengulangi perbuatan diambil untuk mengatasi isu-isu perkahwinan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

terkutuk  Membincangkan implikasi perselisihan


 Pembuangan anak faham, poligami dan perceraian ke atas
 Penyakit STD (kelamin) keluarga
 HIV / AIDS

Murid dapat:  BCB


 ICT
1. Kecergasan Fizikal Aras 1  Mencatat maksud
 KMD
PJ (d) Komposisi Badan  Menyatakan maksud komposisi badan komposisi badan
 KBKK
2.  Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit  Melakukan teknik
Komposisi badan merujuk  PAK
KECERGASAN  Mengira Indeks Jisim Badan(BMI) pengukuran kaliper lipatan kulit
kepada peratusan lemak badan  KTS
dan merekodkannya
berbanding dengan isi  KP
Aras 2  Menunjukkan cara
kandungan otot, tulang dan tisu  KTV
 Mengira nisbah pinggang-pinggul mengira indeks jisim badan
badan yang lain. Lebihan  PM
(BMI)
peratusan lemak dalam badan  Membincangkan penyakit yang
Aras 3
akan menimbulkan masalah berkaitan dengan berlebihan
 Menghubungkaitkan penyakit yang
kegemukan (obesiti) lemak dalam badan
berkaitan dengan kegemukan
(i) Cadangan aktiviti
 Teknik menggunakan
kaliper lipatan kulit
 Mengira Indeks Jisim
Badan ( Body Mass
Index ) untuk menentukan
status pemakanan.
 Mengira nisbah
pinggang-pinggul ( P:P)
 Mengenal pasti beberapa
risiko penyakit
MINGGU
19 Peperiksaan semester 1

12-16 MEI
2018

MINGGU
20 Peperiksaan semester 1

19-23 MEI
2018
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU
PJ 1. Permainan Murid dapat:.  BCB  Melakukan kemahiran
21 2. KEMAHIRAN asas dalam permainan bola
(a) Bola Keranjang  ICT
Aras 1  KMD keranjang
9- 13 JUN (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
 Menghantar permainan bola keranjang dengan betul dan keselamatan yang perlu diambil
2018  PAK
kira dalam permaian bola
 Menerima selamat  KTS
(iii) Undang-undang dan  Melakukan langkah-langkah keranjang
 KP
peraturan keselamatan yang perlu diambil kira dalam  Menyediakan folio individu
 KTV
perminan berkaitan dengan kemahiran
 PM bola keranjang
 Menyatakan undang-undang dan
peraturan bola keranjang  Melukis dan melabel otot-
otot utama yang digunakan
Aras 2 dalam permainan bola keranjang
 Menjelaskan teknik lakuan sesuatu  Membincangkan
kemahiran yang terdapat dalam permainan kesalahan utama dalam teknik
bola keranjang lakuan bola keranjang
 Menyatakan otot-otot utama yang  Melakar gelanggang
digunakan dalam permainan bola keranjang permainan bola keranjang

Aras 3
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan
dalam permainan bola keranjang
 Merancang dan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang/peraturan
dan permainan

MINGGU
PK 1. Pemakanan Murid dapat;
22 2. GAYA HIDUP  Menyediakan poster
 BCB
SIHAT Nutrien tambahan terdapat Aras 1  Menyediakan folio murid
 ICT
16 – 20 dalam dua bentuk iaitu semula  Menyatakan sumber-sumber mineral  Membincangkan dalam
jadi dan sintetik. Fungsinya dalam makanan  KMD
JUN 2018 kumpulan kecil tentang zat
membantu mengekalkan  KBKK
makanan tambahan
kesihatan optimum. Aras 2  PAK
 Menerangkan fungsi mineral  KTS
(a) Nutrien tambahan  KP
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

(i) Vitamin Aras 3  KTV


 Membincangkan kesan pengambilan  PM
nutrien tambahan yang berlebihan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU
PJ 1. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
23 2. KEMAHIRAN asas dalam permainan bola
(a) Bola Keranjang  ICT
(i) Kemahiran Aras 1  KMD keranjang
23 – 27  Melantun  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
 Mengelecek permainan bola keranjang dengan betul dan keselamatan yang perlu diambil
JUN 2018  PAK
kira dalam permaian bola
(ii) Aspek-aspek selamat  KTS
keselamatan  Melakukan langkah-langkah keranjang
 KP
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  Menyediakan folio individu
 KTV
perminan berkaitan dengan kemahiran
 PM bola keranjang
 Menyatakan undang-undang dan
peraturan bola keranjang  Melukis dan melabel otot-
otot utama yang digunakan
Aras 2 dalam permaianan bola
 Menjelaskan teknik lakuan sesuatu keranjang
kemahiran yang terdapat dalam permainan  Membincangkan
bola keranjang kesalahan utama dalam teknik
 Menyatakan otot-otot utama yang lakuan bola keranjang
digunakan dalam permainan bola keranjang  Melakar gelanggang
permaianan bola keranjang
Aras 3
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan
dalam permainan bola keranjang

MINGGU
PJ 1. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
24 2. KEMAHIRAN asas dalam permainan bola
(a) Bola Keranjang  ICT
(i) Kemahiran Aras 1  KMD keranjang
30 JUN-  Menghadang  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
 menjaring permainan bola keranjang dengan betul dan keselamatan yang perlu diambil
4JULAI selamat
 PAK
kira dalam permainan bola
(iii) Aspek-aspek  KTS
2018 keselamatan keranjang
Aras 2  KP
 Menyediakan folio individu
 Menjelaskan teknik lakuan sesuatu  KTV
berkaitan dengan kemahiran
kemahiran yang terdapat dalam permainan  PM bola keranjang
bola keranjang  Melukis dan melabel otot-
 Menyatakan otot-otot utama yang otot utama yang digunakan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

digunakan dalam permainan bola keranjang dalam permainan bola keranjang


 Membincangkan
Aras 3 kesalahan utama dalam teknik
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan lakuan bola keranjang
dalam permainan bola keranjang  Melakar gelanggang
permainan bola keranjang
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI

Murid dapat:  BCB  Menyediakan poster


MINGGU PK 1. Pemakanan  ICT  Menyediakan folio murid
2. GAYA HIDUP Aras 1   Membincangkan dalam
22 SIHAT Nutrien tambahan terdapat
KMD
 Menyatakan sumber-sumber mineral  KBKK kumpulan kecil tentang zat
27-MEI 1 dalam dua bentuk iaitu semula dalam makanan makanan tambahan
 PAK
JUN 2018 jadi dan sintetik. Fungsinya
membantu mengekalkan  KTS
Aras 2  KP
kesihatan optimum.  Menerangkan fungsi mineral  KTV
(a) Nutrien tambahan  PM
Aras 3
(i) Mineral  Membincangkan kesan pengambilan
nutrien tambahan yang berlebihan

 Melakukan kemahiran
PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB dani asas dalam permainan
2. KEMAHIRAN (c) Ragbi  ICT ragbi secara pasukan.
Aras 1  KMD  Menyediakan folio individu
(i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK berkaitan dengan kemahiran
 Menghantar dan permianan ragbi dengan betul dan selamat  PAK ragbi.
Menerima.  Melakukan langkah-langkah  KTS  Membincangkan tentang
(iii) Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KP undang-undang /peraturan
Keselamatan permainan  KTV dalam permainan ragbi.
 PM  Membincangkan aspek
Aras 2 keselamatan yang perlu diambil
 Menghuraikan undang-undang dan kira dalam permainan ragbi.
peraturan asas dalam permainan ragbi.  Menamakan otot-otot
 Mengenal pasti tahap andur maju utama yang digunakan dalam
sesuatu kemahiran dalam permainan ragbi. permainan ragbi.
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam sesuatu kemahiran

Aras 3
 Menghuraikan kesalahan utama dalam
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

teknik lakuan permainan ragbi.


 Merancang dan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang / peraturan
dalam permainan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
 Melakukan kemahiran
MINGGU PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB dani asas dalam permainan
2. KEMAHIRAN (c) Ragbi  ICT ragbi secara pasukan.
23 Aras 1  Menyediakan folio individu
 KMD
23- 27 (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK berkaitan dengan kemahiran
JUN 2018  Tackle permianan ragbi dengan betul dan selamat ragbi.
 PAK
 Skrum  Melakukan langkah-langkah  Membincangkan tentang
 KTS
(iii) Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam undang-undang /peraturan
 KP
Keselamatan permainan dalam permainan ragbi.
 KTV
 Membincangkan aspek
Aras 2  PM
keselamatan yang perlu diambil
 Menghuraikan undang-undang dan kira dalam permainan ragbi.
peraturan asas dalam permainan ragbi.  Menamakan otot-otot
 Mengenalpasti tahap andur maju sesuatu utama yang digunakan dalam
kemahiran dalam permainan ragbi. permainan ragbi.
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam sesuatu kemahiran

Aras 3
 Menghuraikan kesalahan utama dalam
teknik lakuan permainan ragbi.
 Merancang dan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang / peraturan
dalam permainan

MINGGU
PK 1. Pemakanan Murid dapat:  BCB  Menyediakan poster
24 2. GAYA HIDUP  ICT  Menyediakan folio murid
30 JUN – SHAT Nutrien tambahan terdapat Aras 1  KMD  Membincangkan dalam
4 JULAI dalam dua bentuk iaitu semula  Menyatakan sumber-sumber mineral  KBKK kumpulan
jadi dan sintetik. Fungsinya dalam makanan  PAK kecil tentang zat makanan
2018 membantu mengekalkan  KTS tambahan
kesihatan optimum. Aras 2  KP
 Menerangkan fungsi mineral  KTV
(b) Kesan pengambilan nutrien
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

tambahan berlebihan Aras 3  PM


 Membincangkan kesan pengambilan
nutrien tambahan yang berlebihan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran dan


2. KEMAHIRAN (c) Ragbi  ICT asas dalam permainan ragbi
25
Aras 1  KMD secara pasukan.
7 – 11 (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Menyediakan folio individu
JULAI  Line out permianan ragbi dengan betul dan selamat  PAK berkaitan dengan kemahiran
2018 (iii) Aspek-aspek keselamatan  Melakukan langkah-langkah  KTS ragbi.
keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KP  Membincangkan tentang
permanan ragbi.  KTV undang-undang / peraturan dalam
 PM permainan ragbi.
Aras 2  Membincangkan aspek
 Menghuraikan undang-undang dan keselamatan yang perlu diambil
peraturan asas dalam permainan ragbi. kira dalam permainan ragbi.
 Mengenalpasti tahap ansur maju sesuatu  Menamakan otot-otot
kemahiran dalam permainan ragbi. utama yang digunakan dalam
 Menyatakan otot-otot utama yang permainan ragbi.
digunakan dalam sesuatu kemahiran

Aras 3
 Menghuraikan kesalahan utama dalam
teknik lakuan permainan ragbi.
 Merancang dan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang / peraturan
dalam permainan.

MINGGU PK 2. Pengurusan Konflik Dan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam


2. GAYA HIDUP Stres  ICT kumpulan kecil
26 SIHAT Aras 1
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

14 - 18 Stres boleh berpunca daripada  Menyatakan perkara-perkara bagi  KMD  Menyediakan laporan
kurang bersedia menghadapi persediaan menghadapi alam dewasa  KBKK ringkas
JULAI alam dewasa.Persediaan Aras 2 berkaitan dengan pengurusan
 PAK
2018 menghadapi alam dewasa  Menjelaskan punca stres dalam  KTS stress
(i) Definisi alam dewasa menghadapi alam dewasa  KP  Ceramah pakar remaja
(ii) Punca stres menghadapi Aras 3  KTV
alam dewasa  Mengenal pasti cara mengatasi stres  PM
dalam menghadapi alam dewasa

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PJ 2. Olahraga Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran


2 KEMAHIRAN (a) Balapan  ICT asas acara lari berhalang.
27
Aras 1  KMD  Membincangkan aspek
(i) Acara lari Berhalang:  Melakukan kemahiran asas dalam acara  KBKK keselamatan yagn perlu diambil
21-25  Teknik larian lari berhalang dengan teknik yang betul dan  PAK kira dalam acara lari berhalang.
JULAI (iii) Aspek-aspek keselamatan selamat  KTS  Menyediakan folio individu
 Melakukan langkah-langkah  KP berkaitan dengan kemahiran
2018 keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.
 KTV
cara lari berhalang.  Membincangkan
 PM
kesalahan utama yang dilakukan
Aras 2 dalam acara lari berhalang.
 Menamakan otot-otot
 Mengenal pasti tahap ansur maju yang yang terlibat dalam acara lari
diperlukan dalam acara lari berhalang. berhalang.
 Menghuraikan undang-undang dan
peraturan dalam acara lari berhalangan.
 Menyatakan otot-otot yang utama yang
digunakan dalam acara lari berhalang.

Aras 3
 Menghuraikan teknik lakuan dalam acara
lari berhalang.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PJ 2. Olahraga Murid dapat :


2. (a) Balapan
28 KEMAHIRAN Aras 1  BCB
(i) Acara lari berhalang:  Melakukan kemahiran asas dalam acara  ICT  Melakukan kemahiran
28 JULAI  Teknik lompat halangan lari berhalang dengan teknik yang betul dan  KMD asas acara lari berhalang.
(iii) Aspek-aspek keselamatan selamat  KBKK  Membincangkan aspek
– 1 OGOS  Melakukan langkah-langkah keselamatan yagn perlu diambil
 PAK
2019 keselamatan yang perlu diambil kira dalam  KTS kira dalam acara lari berhalang.
cara lari berhalang.  KP  Menyediakan folio individu
 KTV berkaitan dengan kemahiran
Aras 2 acara lari berhalang.
 PM
 Membincangkan
 Mengenal pasti tahap ansur maju yang kesalahan utama yang dilakukan
diperlukan dalam acara lari berhalang. dalam acara lari berhalang.
.  Menghuraikan undang-undang dan  Menamakan otot-otot
peraturan dalam acara lari berhalang. yang terlibat dalam acara lari
 Menyatakan tot-otot yang utama yang berhalang
digunakan dalam acara lari berhalang.

Aras 3
 Menghuraikan teknik lakuan dalam acara
lari berhalang.

MINGGU PK 2. Pengurusan Konflik Dan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam


2. GAYA HIDUP Stres  ICT kumpulan kecil
29 SIHAT Aras 1 
 KMD Menyediakan laporan
4-8 Persediaan menghadapi alam  Menyatakan perkara-perkara bagi
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

OGOS dewasa persediaan menghadapi alam dewasa  KBKK ringkas


(iii) Cara mengatasi  PAK berkaitan dengan pengurusan
2018 Aras 2 stress
 KTS
 Menjelaskan punca stres dalam  KP  Ceramah pakar remaja
menghadapi alam dewasa  KTV
 PM
Aras 3
 Mengenal pasti cara mengatasi stres
dalam menghadapi alam dewasa

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PJ 2. Olahraga Murid dapat :  BCB  Melakukan kemahiran


2. KEMAHIRAN (a) Balapan  ICT asas acara lari berhalang.
30 Aras 1  KMD  Membincangkan aspek
18 -22 (ii) Undang-undang dan  Melakukan kemahiran asas dalam acara  KBKK keselamatan yagn perlu diambil
OGOS permainan lari berhalang dengan teknik yang betul dan kira dalam acara lari berhalang.
 PAK
(iii) Aspek-aspek keselamatan selamat 
2018  Melakukan langkah-langkah
 KTS Menyediakan folio individu
 KP berkaitan dengan kemahiran
keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.
cara lari berhalang.  KTV
 PM  Membincangkan
kesalahan utama yang dilakukan
Aras 2 dalam acara lari berhalang.
 Menamakan otot-otot
 Mengenal pasti tahap ansur maju yang yang terlibat dalam acara lari
diperlukan dalam acara lari berhalang. berhalang
 Menghuraikan undang-undang dan
peraturan dalam acara lari berhalang.
 Menyatakan otot-otot yang utama yang
digunakan dalam acara lari berhalang.

Aras 3
 Menghuraikan teknik lakuan dalam
acara lari berhalang.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 31
PERCUBAAN SPM 2019
MINGGU 32
PERCUBAAN SPM 2019
MINGGU 33
PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
2. (b) Kriket  ICT asas dalam permainan
KEMAHIRA Aras 1  kriket secara kumpulan
8 - 12 N (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam
KMD
 KBKK  Membincangkan aspek
SEPTEMBER  Bowl permainan kriket dengan betul dan selamat keselamatan yang perlu
 PAK
2018  Baling  Melakukan langkah-langkah
 KTS diambil kira dalam
(ii)Aspek-aspek keselamatan keselamatan yang perlu diambilkira dalam permainan kriket
 KP
permainan kriket  Menyediakan folio
 KTV
 PM individu berkaitan dengan
Aras 2 kemahiran permainan
 Mengenal pasti tahap ansur maju kriket
sesuatu kemahiran dalam permainan kriket  Membincangkan
 Menghuraikan undang-undang dan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan kriket. peraturan asas dalam
 Menyatakan otot-otot utama yanmg permainan kriket
digunakan dalam permainan kriket  Melukis dan
melabelkan padang
Aras 3 permainan kriket
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan
dalam permainan kriket
 Merancangdan melaksanakan serta
mengaplikasikan undang-undang /
peraturan dalam permainan

MINGGU 34 PK 2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:  BCB  Perbincangan


2.GAYA  ICT kumpulan kecil
15 – 19 Penyalahgunaan bahan Akta Aras 1  Menggunakan rujukan
HIDUP  KMD
SEPTEMBER SIHAT dan undang-undang mengenai  Menyatakan Akta dan undang-undang di  KBKK pelbagai media berkaitan
2018 dadah di Malaysia di adakan Malaysia dengan Akta dan Undang-
 PAK
bagi membendung kegiatan undang Dadah di Malaysia
dadah daripada berleluasa  KTS
Aras 2  Merujuk buku Akta
(a) Akta Dan Undang-undang  KP
 Menerangkan kesalahan dan hukuman di undang-undang Dadah di
dadah Di Malaysia bawah Akta dan Undang-undang dadah di  KTV
Malaysia
 PM
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

Malaysia  Forum

Aras 3
 Membuat inferens penguatkuasaan akta
dan undang-undang dadah di Malaysia

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU 35 PJ 2. Permainan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran


2. (b) Kriket  ICT  asas dalam permainan
22 – 26 KEMAHIRA Aras 1  KMD kriket secara kumpulan
SEPTEMBER N (i) Kemahiran  Melakukan kemahiran asas dalam  KBKK  Membincangkan aspek
2019  Memukul permainan kriket dengan betul dan selamat keselamatan yang perlu
 PAK
- larian  Melakukan langkah-langkah diambil kira dalam
 KTS
(iii)Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket
keselamatan  KP
permainan kriket  Menyediakan folio
 KTV
 PM individu berkaitan dengan
Aras 2 kemahiran permainan
 Mengenal pasti tahap ansur maju kriket
sesuatu kemahiran dalam permainan kriket  Membincangkan
 Menghuraikan undang-undang dan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan kriket. peraturan asas dalam
 Menyatakan otot-otot utama yanmg permainan kriket
digunakan dalam permainan kriket  Melukis dan
melabelkan padang
permainan kriket

2.Permainan Murid dapat:


(b) Kriket  BCB
PJ (i) Kemahiran  ICT  Melakukan kemahiran
Aras 1 asas dalam permainan
2.  Memadang  KMD
MINGGU 36  Melakukan kemahiran asas dalam kriket secara kumpulan
KEMAHIRA - baling  KBKK
permainan kriket dengan betul dan selamat 
29 N - memukul  Melakukan langkah-langkah
 PAK Membincangkan aspek
 KTS keselamatan yang perlu
SEPTEMBER- - penjagaan keselamatan yang perlu diambil kira dalam diambil kira dalam
wicket  KP
3 OKTOBER (ii)Undang-undang dan
permainan kriket
 KTV permainan kriket
2019 peraturan Aras 2  PM  Menyediakan folio
(iii)Aspek-aspek keselamatan individu berkaitan dengan
 Mengenal pasti tahap ansur maju kemahiran permainan
sesuatu kemahiran dalam permainan kriket kriket
Aras 3  Membincangkan
 Menghuraikan kesalahan teknik lakuan undang-undang dan
dalam permainan kriket
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Merancangdan melaksanakan serta peraturan asas dalam


mengapplikasikan undang-undang / permainan kriket
peraturan dalam permainan  Melukis dan
melabelkan padang
permainan kriket

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU 37 PK 2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat:  BCB  Perbincangan


2. GAYA  ICT kumpulan kecil
6 – 10 (a)Akta dan undang-undang Aras 1  Menggunakan
HIDUP  KMD
OKTOBER SIHAT dadah Di Malaysia  Menyatakan akta dan undang-undang di  KBKK rujukan pelbagai media
2019 (b) Peruntukan dalam akta Malaysia berkaitan dengan akta dan
 PAK
undang-undang dadah di
 KTS
Aras 2 Malaysia
 KP
 Menerangkan kesalahan dan hukuman di  Merujuk buku akta
bawah akta dan undang-undang dadah di  KTV
undang-undang dadah di
Malaysia  PM Malaysia
 Forum
Aras 3
 Membuat inferens penguatkuasaan akta
dan undang-undang dadah di Malaysia

3. Pendidikan Pergerakan
(b) Gimnastik Irama Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
PJ  ICT gimnastik irama dengan
2. Gimnastik irama bermaksud Aras 1  KMD teknik yang betul dan
KEMAHIRA pergerakan yang dilakukan  Melakukan langkah-langkah  KBKK selamat
N segerak dengan ritma untuk keselamatan dalam melakukan aktiviti  PAK  Membincangkan aspek
menghasilkan pergerakan tubuh gimnastik irama  KTS keselamatan yang perlu
badan yang estetik dan  Melakukan kemahiran ketangkasan dan  KP diambilkira dalam acara
berkordinasi dengan manipulasi alatan dengan teknik yang betul  KTV gimnastik irama
penggunaan alatan.  PM  Membincangkan teknik
Aras 2
lakuan kemahiran
(i) Pola Pergerakan  Menyatakan teknik lakuan kemahiran ketangkasan
 Pergerakan 7 dengan manipulasi alatan
 Membincangkan
- Ketangkasan  Menyatakan komponen kecergasan yang kesalahan teknik lakuan
 Pergerakan 8 diaplikasikan dalam acara gimnastik irama kemahiran ketangkasan
- Teknik alatan  Menyatakan otot-otot utama yang dengan manipulasi alat
(ii) Aspek-aspek keselamatan digunakan dalam acara gimnastik irama yang dilakukan dalam
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

Aras 3 acara gimnastik irama


 Megenal pasti kesalahan teknik lakuan  Merancang satu
kemahiran ketangkasan dengan manipulasi rangkaian pergerakan
alatan gimnastik irama yang
 Mereka cipta satu rangkaian pergerakan melibatkan ketangkasan
gimnastik irama yang melibatkan kemahiran dengan manipulasi alat
ketangkasan
MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI
STRATEGI
MINGGU 38
PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran
13 – 17 2. (b) Gimnastik Irama  ICT gimnastik irama dengan
OKTOBER KEMAHIRA Aras 1  KMD teknik yang betul dan
2019 N (i) Pola pergerakan  Melakukan langkah-langkah  KBKK selamat
 Pergerakan 9 keselamatan dalam melakukan aktiviti  Membincangkan aspek
 PAK
- Rangkaian gimnastik irama keselamatan yang perlu
 KTS
(ii) Aspek-aspek  Melakukan kemahiran ketangkasan dan diambill kira dalam acara
keselamatan  KP
manipulasi alatan dengan teknik yang betul gimnastik irama
 KTV
 PM  Membincangkan teknik
Aras 2 lakuan kemahiran
 Menyatakan teknik lakuan kemahiran ketangkasan
dengan manipulasi alatan  Membincangkan
 Menyatakan komponen kecergasan yang kesalahan teknik lakuan
diaplikasikan dalam acara gimnastik irama kemahiran ketangkasan
 Menyatakan otot-otot utama yang dengan manipulasi alat
digunakan dalam acara gimnastik irama yang dilakukan dalam
acara gimnastik irama
Aras 3  Menamakan otot-otot
 Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan utama yang terlibat dalam
kemahiran ketangkasan dengan manipulasi acara gimnastik irama
alatan
 Mereka cipta satu rangkaian pergerakan
gimnastik irama yang melibatkan kemahiran
ketangkasan
1. Keselamatan
 BCB  Perbincangan dalam
Murid dapat:  ICT kumpulan kecil
PK Pengguna berhak mendapatkan
3. barangan dan perkhidmatan  KMD  Ceramah
MINGGU 39 KEBERSI pada harga yang berpatutan
Aras 1  KBKK kepenggunaan
20 - 24  Mengenal pasti barangan dan  PAK  Hak pengguna di
HAN DAN
perkhidmatan kesihatan mengikut keperluan  KTS sekolah
OKTOBER KESELA Kepenggunaan dan
diori  KP
MATAN perkhidmatan Barangan dan
2019 PERSEKI alatan  KTV
Aras 2
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

TARAN  Hak-hak pengguna  Menjelaskan kriteria barangan dan  PM


perkhidmatan mengikut keperluan diri

Aras 3
 Membincang peranan diri dalam
menentukan hak sebagai pengguna
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU 40 PJ 2. Gimnastik Irama Murid dapat:  BCB  Melakukan kemahiran


2.  ICT gimnastik irama dengan
KEMAHIRAN (i) Pola pergerakan Aras 1  KMD teknik yang betul dan
27 – 31  Pergerakan 9  Melakukan langkah-langkah  KBKK selamat
OKTOBER - Rangkaian keselamatan dalam melakukan aktiviti
 PAK  Membincangkan aspek
(ii) Aspek-aspek keselamatan gimnastik irama keselamatan yang perlu
2019  Melakukan kemahiran ketangkasan dan
 KTS
diambil kira dalam acara
 KP
manipulasi alatan dengan teknik yang betul gimnastik irama
 KTV  Membincangkan teknik
Aras 2  PM lakuan kemahiran
 Menyatakan teknik lakuan kemahiran ketangkasan
dengan manipulasi alatan  Membincangkan
 Menyatakan komponen kecergasan yang kesalahan teknik lakuan
diaplikasikan dalam acara gimnastik irama kemahiran ketangkasan
 Menyatakan otot-otot utama yang dengan manipulasi alat
digunakan dalam acara gimnastik irama yang dilakukan dalam acara
gimnastik irama
Aras 3  Menamakan otot-otot
 Megenal pasti kesalahan teknik lakuan utama yang terlibat dalam
kemahiran ketangkasan dengan manipulasi acara gimnastik irama
alatan
 Mereka cipta satu rangkaian pergerakan
gimnastik irama yang melibatkan kemahiran
ketangkasan

 BCB  Melakukan kemahiran


3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : gimnastik aristik dengan
PJ  ICT
(a) Gimnastik Artistik teknik yang betul dan
2.  KMD
Aras 1  KBKK selamat
KEMAHIRAN Gimnastik artistik menekankan
 Melakukan kemahiran hayunan dan  PAK  Membincangkan aspek-
tiga aktiviti utama iaitu imbangan, aspek keselamatan yang
rangkaian gimnastik artistik dengan teknik  KTS
ketangkasan dan lombol. Strategi perlu diambil kira dalam
yang betul dan selamat.  KP
pengajaran dan pembelajaran acara gimnastik artistik
adalah secara formal dan  KTV
Aras 2  Menyediakan folio
terancang. Teknik dan gaya  PM
 Mengenal pasti teknik lakuan individu tentang acara
perlaksanaan sesuatu kemahiran
kemahiran hayunan. gimnastik artistik
pergerakan adalah khusus.
 Menyatakan komponan kecergasan yang
diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

(i) Pola Pergerakan: Aras 3  Membincangkan


 Pola 6  Menyatakan sekurang-kurangnya 3 kesalahan teknik lakuan
- Hayunan kesalahan teknik lakuan kemahiran hayunan. yang dilakukan dalam acara
 Pola 7  Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik
- Rangkaian yang melibatkan kemahiran hayunan.
(ii) Aspek-aspek keselamatan

MINGGU 41 PK 1. Keselamatan Murid dapat:  BCB  Perbincangan dalam


3.  ICT kumpulan kecil
3–7 KEBERSIHAN Pengguna berhak mendapatkan Aras 1  KMD  Ceramah
NOVEMBER DIRI DAN barangan dan perkhidmatan  Mengenal pasti barangan dan  KBKK kepenggunaan
2019 KESELAMATA pada harga yang berpatutan. perkhidmatan kesihatan mengikut keperluan  PAK  Hak pengguna di
N diori  KTS sekolah
PERSEKITAR Kepenggunaan dan  KP
AN perkhidmatan barangan dan Aras 2  KTV
alatan  Menjelaskan criteria barangan dan  PM
 Hak-hak pengguna perkhidmatan mengikut keperluan diri

Aras 3
 Membincang peranan diri dalam
menentukan hak sebagai pengguna

2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat:  BCB


(a) Gimnastik Artistik  ICT
Aras 1  KMD  Melakukan kemahiran
Gimnastik artistik  Melakukan langkah-langkah gimnastik artistik dengan
PJ  KBKK
menekankan tiga aktiviti keselamatan yang perlu diambil kira dalam teknik yang betul dan
2. utama iaitu imbangan,  PAK
melakukan aktiviti gimnastik artistik. selamat
KEMAHIRAN ketangkasan dan lombol.  KTS
 Melakukan kemahiran hayunan dan  Membincangkan aspek-
Strategi pengajaran dan  KP
rangkaian gimnastik artistik dengan teknik aspek keselamatan yang
pembelajaran adalah secara  KTV perlu diambil kira dalam
yang betul dan selamat.  PM
formal dan terancang. Teknik acara gimnastik artistik
dan gaya perlaksanaan  Menyediakan folio
Aras 2
sesuatu kemahiran individu tentang acara
 Menggabungkan kemahiran hayunan
pergerakan adalah khusus. gimnastik artistik
dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik
(i) Pola Pergerakan:  Membincangkan
artistik.
Pola 7 - Rangkaian kesalahan teknik lakuan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

(ii) Aspek-aspek keselamatan  Menyatakan komponan kecergasan yang yang dilakukan dalam acara
diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. gimnastik artistik
 Menyatakan otot utama yang digunakan
dalam acara gimnastik artistic

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

Murid dapat:
 Melakukan kemahiran
 BCB
MINGGU 42 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Aras 1 gimnastik artistik dengan
2. (a) Gimnastik Artistik  ICT
 Melakukan langkah-langkah teknik yang betul dan
KEMAHIRAN  KMD selamat
keselamatan yang perlu diambil kira dalam 
10 – 14 Gimnastik artistik melakukan aktiviti gimnastik artistik.
KBKK  Membincangkan
menekankan tiga aktiviti  PAK
NOVEMBER  Melakukan kemahiran hayunan dan
 KTS
aspek-aspek keselamatan
utama iaitu imbangan, rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang perlu diambil kira
2019 ketangkasan dan lombol.  KP dalam acara gimnastik
yang betul dan selamat.
Strategi pengajaran dan  KTV artistik
pembelajaran adalah secara Aras 2  PM  Menyediakan folio
formal dan terancang. Teknik  Mengenal pasti teknik lakuan individu tentang acara
dan gaya perlaksanaan kemahiran hayunan. gimnastik artistik
sesuatu kemahiran  Membincangkan
 Menggabungkan kemahiran hayunan
pergerakan adalah khusus. kesalahan teknik lakuan
dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik
artistik. yang dilakukan dalam
(i) Pola Pergerakan: acara gimnastik artistik
 Menyatakan komponan kecergasan yang
 Pola 7  Menamakan otot-otot
diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik.
- Rangkaian yang terlibat dalam acara
 Menyatakan otot utama yang digunakan
(ii) Aspek-aspek keselamatan gimnastik artistilk.
dalam acara gimnastik artistic
 Merancang satu
Aras 3 rangkaian pergerakan
 Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gimnastik artistik yang
. melibatkan kemahiran
kesalahan teknik lakuan kemahiran hayunan.
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan hayunan (koreograf)
yang melibatkan kemahiran hayunan.

3. Pendidikan Pergerakan  BCB


 Melakukan aktiviti kesedaran
PJ (c)Gimnastik Pendidikan Murid dapat  ICT ritma gimnastik pendidikan
2.GIMNASTI  KMD dengan teknik yang betul
K Gimnastik pendidikan adalah Aras 1  KBKK dan selamat
satu pendekatan dalam  Melakukan langkah-langkah  PAK  Membincangkan aspek
pendidikan gimnastik yang keselamatan dalam gimnastik pendidikan  KTS keselamatan yang perlu
memberi tumpuan kepada  Melakukan aktiviti kesedaran ritma  KP diambilkira dalam acara
pembelajaran individu yang unik dengan lancar berterusan dan selamat
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

dari segi gaya pergerakan dan Aras 2  KTV gimnastik pendidikan


perkembangan pelajar.  Menghuraikan komponen kecergasan  PM  Menamankan otot-otot
(i) Tema pendidikan yang diaplikasikan dalam acara utama yang terlibat dalam
pergeraakan gimnastik pendidikan acara gimnastik pendidikan

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

 Tema 8  Mengenalpasti pelbagai ritma


- Kesedaran ritma pergerakan yang diperolehi semasa
(ii) Aspek-aspek keselamatan tubuh badan bergerak
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
Aras 3
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma

MINGGU 43
PK PK Murid dapat:   Perbincangan dalam
17 – 21 3. 1. Keselamatan kumpulan kecil
 BCB
NOVEMBER KEBERSIHA Pengguna berhak mendapatkan Aras 1  ICT  Ceramah
2019 N DIRI DAN barangan dan perkhidmatan pada (k) Mengenalpasti barangan dan kepenggunaan
 KMD
KESELAMAT harga yang berpatutan perkhidmatan kesihatan mengikut  Hak pengguna di sekolah
 KBKK
AN Kepenggunaan dan perkhidmatan keperluan diori
PERSEKITA  PAK
Barangan dan alatan Aras 2
RAN (j) Hak-hak pengguna  KTS
(l) Menjelaskan kriteria barangan dan
 KP
perkhidmatan mengikut keperluan diri
Aras 3  KTV
(m) Membincang peranan diri dalam  PM
menentukan hak sebagai pengguna

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat


 Melakukan aktiviti kesedaran
(c) Gimnastik Pendidikan  BCB ritma gimnastik pendidikan
Aras 1
 Rangkaian Pergerakan  ICT dengan teknik yang betul
- aktiviti  Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam gimnastik pendidikan  KMD dan selamat
PJ kesedaran ritma  KBKK  Membincangkan aspek
2.GIMNASTI ( iii ) Aspek-aspek keselamatan  Melakukan aktiviti kesedaran ritma
 PAK keselamatan yang perlu
K dengan lancar berterusan dan selamat
 KTS diambilkira dalam acara
Aras 2
 KP gimnastik pendidikan
 Menghuraikan komponen kecergasan
 KTV  Menamankan otot-otot
yang diaplikasikan dalam acara
 PM utama yang terlibat dalam
gimnastik pendidikan
acara gimnastik pendidikan
 Mengenalpasti pelbagai ritma
pergerakan yang diperolehi semasa
tubuh badan bergerak

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU 41 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat


2.GIMNASTI (c) Gimnastik Pendidikan
7 - 12 K  Rangkaian Pergerakan Aras 1
OKTOBER - aktiviti kesedaran ritma  Melakukan langkah-langkah
2018 ( iii ) Aspek-aspek keselamatan keselamatan dalam gimnastik pendidikan  BCB  Melakukan aktiviti kesedaran
 Melakukan aktiviti kesedaran ritma  ICT ritma gimnastik pendidikan
dengan lancar berterusan dan selamat  KMD dengan teknik yang betul
Aras 2  KBKK dan selamat
 Menghuraikan komponen kecergasan  PAK  Membincangkan aspek
yang diaplikasikan dalam acara  KTS keselamatan yang perlu
gimnastik pendidikan  KP diambilkira dalam acara
 Mengenalpasti pelbagai ritma  KTV gimnastik pendidikan
pergerakan yang diperolehi semasa  PM  Menamankan otot-otot
tubuh badan bergerak utama yang terlibat dalam
 Menyatakan otot-otot utama yang acara gimnastik pendidikan
digunakan dalam acara gimnastik  Merancang satu rangkaian
pendidikan pergerakan bagi aktiviti
Aras 3 kesedaran ritma
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma

Murid dapat
3. Pendidikan Pergerakan  BCB  Melakukan aktiviti kesedaran
PJ (d) Pergerakan Kreatif  ICT ritma gimnastik pendidikan
2.GIMNASTI Aras 1
(I ) Tema pergerakan:  KMD dengan teknik yang betul
K  Melakukan langkah-langkah
 Tema 16  KBKK dan selamat
keselamatan dalam gimnastik pendidikan
- Kualiti ekspresi dalam  Membincangkan aspek
 Melakukan aktiviti kesedaran ritma  PAK
pergerakan keselamatan yang perlu
dengan lancar berterusan dan selamat  KTS
(iii) Aspek-aspek diambil kira dalam acara
keselamatan Aras 2  KP
 Menghuraikan komponen kecergasan  KTV gimnastik pendidikan
yang diaplikasikan dalam acara  PM  Menamakan otot-otot utama
gimnastik pendidikan yang terlibat dalam acara
 Mengenalpasti pelbagai ritma gimnastik pendidikan
pergerakan yang diperolehi semasa  Merancang satu rangkaian
tubuh badan bergerak pergerakan bagi aktiviti
 Menyatakan otot-otot utama yang kesedaran ritma
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU PK Murid dapat:  BCB  Menunjukcara


3.KEBERSIHAN 3.Pertolongan Cemas  ICT  Menyediakan folio
42 Bantu mula adalah rawatan awal
DAN Aras 1  KMD individu
14-19 KESELAMATAN yang diberikan kepada mangsa  Menyatakan prosedur Bantu mula bagi  KBKK berkaitan dengan bantu
OKTOBER PERSEKITARA yang cedera seperti patah, keracunan,tercekik dan lemas mula
 PAK
N patah,keracunan,lemas dan 
2018 tercekik  KTS Kajian kes
Aras 2  KP  Menonton video
(i) Patah  Menerangkan jenis rawatan bagi  KTV Folio
patah,keracunan,tercekik dan lemas
 PM
Aras 3
 Menganalisis jenis rawatan Bantu mula
yang diperlukan bagi patah,keracunan dan
lemas
 Menunjuk cara prosedur Bantu mula bagi
patah,keracunan,tercekik dan lemas
3. Pendidikan Pergerakan  BCB
(d). Pergerakan Kreatif Murid dapat
PJ  ICT
2.KEMAHIRAN (I ) Tema pergerakan:  Melakukan aktiviti kesedaran
Aras 1  KMD
 Tema 16 ritma gimnastik pendidikan
 Melakukan langkah-langkah  KBKK dengan teknik yang betul dan
- Kualiti ekspresi dalam
keselamatan dalam gimnastik pendidikan  PAK selamat
pergerakan
 Melakukan aktiviti kesedaran ritma  KTS  Membincangkan aspek
(iii) Aspek-aspek
dengan lancer,berterusan dan selamat  KP keselamatan yang perlu
keselamatan
Aras 2  KTV diambilkira dalam acara
 Menghuraikan komponen kecergasan  PM gimnastik pendidikan
yang diapplikasikan dalam acara  Menamankan otot-otot utama
gimnastik pendidikan yang terlibat dalam acara
 Mengenalpasti pelbagai ritma gimnastik pendidikan
pergerakan yang diperolehi semasa  Merancang satu rangkaian
tubuh badan bergerak pergerakan bagi aktiviti
 Menyatakan otot-otot utama yang kesedaran ritma
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
Aras 3
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI
MINGGU 43  Melakukan aktiviti kesedaran
3. Pendidikan Pergerakan. Murid dapat  BCB ritma gimnastik pendidikan
21-26 ( d )Pergerakan Kreatif dengan teknik yang betul dan
 ICT
OKTOBER PJ (I ) Tema pergerakan: Aras 1  KMD selamat
2018 2.  Tema 16  Melakukan langkah-langkah keselamatan  KBKK  Membincangkan aspek
KEMAHIRAN - Kualiti ekspresi dalam dalam gimnastik pendidikan keselamatan yang perlu
 PAK
pergerakan  Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan diambilkira dalam acara
 KTS
(iii) Aspek-aspek lancer,berterusan dan selamat gimnastik pendidikan
keselamatan  KP
Aras 2  Menamakan otot-otot utama
 KTV
 Menghuraikan komponen kecergasan yang yang terlibat dalam acara
diapplikasikan dalam acara gimnastik gimnastik pendidikan
pendidikan Merancang satu rangkaian
 Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan pergerakan bagi aktiviti
yang diperolehi semasa tubuh badan kesedaran ritma
bergerak
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
Aras 3
Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma

MINGGU 44
28 - 2 PK Murid dapat:  BCB  Menunjukcara
3.KEBERSIH 3.Pertolongan Cemas  ICT  Menyediakan folio
NOVEMBE AN DAN Bantu Mula adalah rawatan awal Aras 1  KMD individu berkaitan
R 2018 KESELAMAT yang diberikan kepada mangsa  Menyatakan prosedur Bantu mula bagi dengan Bantu mula
 KBKK
AN yang cedera seperti patah, patah, keracunan,tercekik dan lemas  Kajian kes
 PAK
PERSEKITAR keracunan, lemas dan tercekik. Aras 2  KTS  Menonton video
AN  Menerangkan jenis rawatan bagi  Folio
Bantu mula  KP
patah,keracunan,tercekik dan lemas  KTV
Aras 3
(ii)Keracunan  PM
 Menganalisis jenis rawatan Bantu mula
yang diperlukan bagi patah,keracunan dan lemas
 Menunjuk cara prosedur Bantu mula bagi
patah,keracunan,tercekik dan lemas
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

MINGGU 45 PJ 3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat  BCB  Melakukan aktiviti kesedaran


2.KEMAHIRA (d) Pergerakan Kreatif  ICT ritma gimnastik pendidikan
4-9 N (I ) Tema pergerakan: dengan teknik yang betul dan
Aras 1  KMD
NOVEMBE  Tema 16  Melakukan langkah-langkah keselamatan  KBKK selamat
R 2018 - Kualiti ekspresi dalam dalam gimnastik pendidikan  PAK  Membincangkan aspek
pergerakan  Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan  KTS keselamatan yang perlu
(iii) Aspek-aspek lancer,berterusan dan selamat  KP diambilkira dalam acara
keselamatan Aras 2 gimnastik pendidikan
 KTV
MINGGU 46  Menghuraikan komponen kecergasan yang  PM  Menamankan otot-otot utama
11-16 diapplikasikan dalam acara gimnastik yang terlibat dalam acara
pendidikan gimnastik pendidikan
NOVEMBE  Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan  Merancang satu rangkaian
R 2018 yang diperolehi semasa tubuh badan pergerakan bagi aktiviti
bergerak kesedaran ritma
 Menyatakan otot-otot utama yang
digunakan dalam acara gimnastik
pendidikan
Aras 3
 Merekacipta satu rangkaian pergerakan
berdasarkan kesedaran ritma

4 .Rekreasi Murid dapat:  Melakukan aktiviti abseiling


PJ ( a ) Rekreasi  BCB
 ICT secara berkumpulan
3.KEMAHIRA Aktiviti terancang untuk Aras 1  Menyediakan folio individu
N memenuhi masa lapang bukan  Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling  KMD
berkaitan dengan aktiviti
untuk tujuan pertandingan tetapi  Melakukan langkah-langkah keselamatan  KBKK
abseiling
untuk merehatkan fikiran dan dalam aktiviti abseiling  PAK
 Membincangkan aspek
badan.  Menyatakan pealatan asas,jenis abseiling  KTS
keselamatan yang perlu
(i) Abseiling / Rapelling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti  KP diambilkira semasa aktiviti
 Abseiling bermaksud abseiling  KTV abseiling
aktiviti menurun dari  PM  Merancang satu aktiviti
tempat tinggi Aras 2 abseiling bersama rakan
menggunakan alatan  Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan  Melaporkan pengalaman aktiviti
khas. guru abseiling
 Peralatan asas
 Jenis abseiling Aras 3
 Kemahiran tali  Menceritakan pengalaman selepas melakukan
aktiviti abselling.
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PK Murid dapat:  Menunjukcara


MINGGU 47 3.KEBERSIH 3.Pertolongan Cemas – Bantu  Menyediakan folio individu
 BCB
AN DAN Mula Aras 1 berkaitan dengan bantu mula
18 - 23 KESELAMAT  ICT
 Tercekik  Menyatakan prosedur Bantu mula  KMD  Kajian kes
NOVEMBE AN  Lemas bagi patah, keracunan,tercekik dan  Menonton video
PERSEKITAR  KBKK
R 2018 lemas
 PAK  Folio
AN Aras 2
 KTS
 Menerangkan jenis rawatan bagi
 KP
patah,keracunan,tercekik dan lemas
Aras 3  KTV
 Menganalisis jenis rawatan Bantu  PM
mula yang diperlukan bagi
patah,keracunan dan lemas
 Menunjuk cara prosedur Bantu mula
bagi patah,keracunan,tercekik dan
lemas

MINGGU Murid dapat:  BCB  Mencatatkan konsep


PJ 1.Keselamatan  ICT liabiliti
47 Keselamatan bermaksud  Membincangkan
3.KESUKANA Aras 1  KMD
18 - 23 N terpelihara saripada sesuatu  Menyatakan konsep liabiliti  KBKK peraturan dan undang-
NOVEMBE bencana.  Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan undang berkaitan dengan
 PAK
( i ) Liabiliti dengan liabiliti liabiliti
R 2018  Konsep  KTS
Aras 2  Menjalankan kajian kes
 KP
 Undang-undang berkaitan  Mernghuraikan undang-undang berkaitan berkaitan dengan
dengan liabiliti  KTV
dengan liabiliti peraturan dan undang-
 PM undang yang berkaitan
Aras 3
 Menjelaskan 3 kesan pengabaian liabiliti dengan liabilliti
dalam sukan dan permainan
RANCANGAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN LIMA

MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ CADANGAN AKTIVITI


STRATEGI

PJ Murid dapat:  Membincangkan isu-isu


3.KESUKANA 2 Isu-isu dalam Pendidikan  BCB jantina dalam sukan dan
N Jasmani dan Sukan Aras 1  ICT permainan
 Menyatakan isu jantina  KMD  Membincangkan bentuk
( a) Isu jantina dalam sukan dalam sukan dan permainan gangguan seksual dalam
 KBKK
dan permainan:  Menyatakan bentuk gangguan seksual sukan dan permainan
 PAK
 Gangguan seksual dalam sukan dan permainan  Membincangkan bentuk
 KTS
(ii) Pilih kasih  Mengenalpasti punca dan kesan gangguan gangguan seksual
( iii)Penyertaan  KP
seksual  Membahaskan langkah
 KTV
Aras 2 untuk mengatasi
( b ) Isu-isu lain dalam sukan dan  PM
 Menghuraikan langkah-langkah untuk gangguan seksual dalam
permainan : mengatasi gangguan seksual dalam sukan sukan dan permainan
( i ) Punca dan permainan  Menyediakan laporan
(ii ) Kesan dan akibat  Menghuraikan punca perbezaan ringkas berkaitan dengan
penyertaan antara jantina dalam sukan dan isu jantina dalam sukan
permainan dan permainan yang
Aras 3 berlaku di Malaysia
 Membincangkan isu-isu semasa dalam  Membincangkan punca
sukan dan permainan perbezaan penyertaan
antara jantina dalam
sukan dan permainan