Anda di halaman 1dari 73

1.

Theae Folium adalah nama simplisia dari…


a. Daun Ngokilo (SERICOCALYCIS FOLIUM)
b. Daun Salam (Polyanthi folium)
c. Daun Tempuyung (Sonchi Folium)
d. Daun Jambu Biji (Psidii Folium)
e. Daun Teh
2. Temu Kunci adalah nama lain dari simplisia…
a. Boesenbergiae Rhizoma
b. Calami Rhizoma (dringo )
c. Curcumae Rhizoma (temu lawak)
d. Cyperi Rhizoma (rimpang teki)
e. Imperatae Rhizoma (alang-alang )
3. Keluarga dari Sonchi Folium adalah… (daun tempuyung )
a. Acanthaceae c. Caesalpiniaceae e. Myrtaceae
b. Asteraceae d. Theaceae
4. Penggunaan Calami Rhizoma antara lain,kecuali…
a. Aromatika c. Insektisida e. Antidiare
b. Karminativa d. Demam nifas
5. Zat berkhasiat utama/isi dari simplisia Sericocalycis Folium adalah…
a. Kalium,silikat c. Polifenol e. Egenol
b. Kalsium,asam kersik d. Rhein
6. Nama lain dari simplisia Curcumae Rhizoma adalah…
a. Temu hitam c. Temu ireng e. Kunir
b. Rimpang teki d. Koneng gede
7. Sediaan dari Sennae Folium adalah…
a. Diapet® Tablet c. Laxing® Kapsul e. Prolipid® Kapsul
b. Lancar asi® Kaplet d. Enkasari® Gargle
8. Lancar asi® Kaplet adalah sediaan dari simplisia…
a. Psidii Folium c. Sennae Foium e. Sauropi Foilum
b. Polyanthi Folium d. Sonchi Folium
9. Curcuma Aeruginosae Rhizoma memiliki persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari…
a. 0,1% c. 0,3% e. 0,5%
b. 0,2% d. 0,4%
10. Psidii Folium memiliki zat berkhasiat utama/isi zat penyamak……….%
a. 9% c. 11% e. 13%
b. 10% d. 12%
11. Curcuma domestica adalah nama tanaman asal dari Curcumae Domesticae Rhizoma yang
memiliki nama lain…
a. Rimpang temu giring c. Kencur e. akar alang-alang
b. Rimpang teki d. Kunyit, kunir
12. Nama lain dari Syzygium polyanthum adalah…
a. Polyanthi Folium c. Daun jambu biji e. Eugenia polyantha
b. Daun Salam d. Daun Katuk
13. Nama simplisia dari Rimpang temu giring yang benar adalah…
a. Curcuma Heynaenae Rhizoma e. Curcuma Heyneanae Rhizoma
b. Curcuma Hayneanea Rhizoma
c. Curcuma Heyneanea Rhizoma
d. Curcuma Hyeneanae Rhizoma
14. Berikut adalah penggunaan dari simplisia Cyperi Rhizoma, adalah....
a. Diuretika,stomakika,analgetika
b. Karminativa,antidiare,kolagoga,skabisida
c. Antiseptika kulit,anthelminthika
d. Kolagoga,antispasmodika,amara
e. Bagian dari jamu,antirematik,karminativa
15. Obat sariawan,obat batuk,antiseptic,obat kumur,menghentikan pendrahan pada mimisan adalah
penggunaan dari nama tanaman asal…
a. Persea gratissima c. Piper betle e. Murraya paniculata
b. Orthosiphon aristatus d. Psidium guajava
16. Keluarga dari simplisia Imperatae Rhizoma adalah..
a. Zingiberaceae c. Cyperaceae e. Poaceae
b. Araceae d. Asteraceae
17. Kaempferiae Rhizoma memiliki nama lain…
a. Laos c. Temulawak e. Dlingo
b. Kunyit d. Kencur
18. Kiranti® dan Jamu Buyung Upik® adalah sediaan dari nama tanaman asal…
a. Languas galanga c. Imperata cylindrica e. Curcuma xanthorrizha
b. Kempferia galanga d. Cyperus rotundus
19. Waktu panen “Pada umur 2,5 - 4 bulan,agar diperoleh rimpang muda yang belum banyak
berserat” adalah waktu panen dari nama tanaman asal…
a. Alpinia officinarum c. Zingiber cassumunar e. Kaempferia galanga
b. Zingiber zerumbet d. Imperata cylindrical
20. Waktu panen “Panenan dapat dilakukan pada umur 9-12bulan setelah tanam” adalah waku
panen dari nama tanaman asal…
a. Zingiber aromatica c. Zingiber littorale e. Zingiber officinale
b. Zingber zerumbet d. Zingiber cassumunar
21. Zingiberis Aromaticae Rhizoma memiliki nama lain,yaitu…
a. Jahe c. Lempuyang wangi e. Bengle
b. Lempuyang gajah d. Lempuyang pahit
22. Keterangan “mempunyai ukuran rimpang yang paling kecil,hampir menyerupai jahe. Rimpang
muda dapat dimakan sebagai lalap” adalah keterangan dari simplisia…
a. Zingiberis Zerumbeti e. Zingiberis Aromaticae Rhizoma
b. Zingiberis Purpurei Rhizoma Rhizoma
c. Zingiberis Rhizoma
d. Zingiberis Littoralis Rhizoma
23. Zingiberis Purpurei Rhizoma memiliki nama lain,yaitu…
a. Lempuyang pahit c. Lempuyang wangi e. Galangae Rhizoma
b. Lempuyang gajah d. Cassumunar Rhizoma
24. Lempuyang gajah memiliki nama tanaman asal,yaitu…
a. Zingiber zerumbet c. Zingiber littorale e. Zingiber aromatica
b. Zingiber cassumunar d. Zingiber officinale
25. Perseae Folium memiliki nama keluarga,yaitu…
a. Piperaceae c. Euphorbiaceae e. Acanthaceae
b. Lauraceae d. Myrtaceae
26. Sediaan dari daun kumis kucing adalah…
a. Orthosiphonis Infussum,Nephrolit® Kapsul
b. Enkasari® Gargle
c. Diapet® Tablet
d. Batugin® Elixir
e. Slimming Tea Mustika Ratu®,Prolipid® Kapsul
27. Rutaceae adalah keluarga dari siimplisia…
a. Jasmini Foium c. Piperis Folium e.Murrayae
Folium
b. Gynurae Segetum Folium d. Perseae Folium
28. Jasmini Folium memiliki nama keluarga,yaitu…
a. Rutaceae c. Oleaceae e. Lauraceae
b. Asteraceae d. Piperaceae
29. Saponin,minyak atsiri,flavonoid adalah zat berkhasiat utama/isi dari nama lain…
a. Daun melati c. Daun kemuning e. Daun kumis kucing
b. Daun urang-aring d. Daun dewa
30. Daun sambung nyawa memiliki nama simplisia,yaitu…
a. Daun sambung nyawa c. Daun Tapakliman e. Daun melati
b. Daun urang-aring d. Daun Jatiblanda
31. Guazuma ulmifolia adalah nama tanaman asal dari…
a. Daun jatiblanda c. Daun Tempuyung e. Daun Dewa
b. Daun kemuning d. Daun kejibeling
32. Flavonoida luteolin-7-glukosida adalah zat berkhasiat utama dari simplisia…
a. Elephantopi Folium c. Gynurae Procumbensis Folium e. Piperis Folium
b. Ecliptae Folium d. Jasmini Folium
33. Simplisia yang berkhasiat sebagai perawatan rambut adalah…
a. Abri Folium c. Achileae Folim e. Ecliptae Folium
b. Aglaiae Folium d. Blumeae Folium
34. Isolasi glukosida, terutama Digoksina adalah penggunaan dari simplisia…
a. Abri Folium c. Digitalis Lanatae Folium e. Ecliptae Folium
b. Aglaiae Folium d. Digitalis Folium
35. Potensi tidak kurang dari 10 S.I tiap gram adalah persyaratan kadar dari nama lain…
a. Daun saga c. Daun seribu e. Daun sirsak
b. Daun jari d. Daun pacar cina
36. Cymbopogonis Folium adalah simplisia yang memiliki nama lain…
a. Daun jari c. Daun saga e. Daun pacar cina
b. Daun sirsak d. Daun sereh

37. Antipiretik,analgetik,obat luka,sariawan,antitussive,obat mulas adalah penggunaan dari nama


lain…
a. Daun saga c. Daun pacar cina e. Daun jinten
b. Daun sirsak d. Daun sereh
38. Erythroxylaceae adalah nama keluarga dari simplisia…
a. Cassiae Folium c. Coca Folium e. Blumeae Folium
b. Caryophlli Folium d. Digitalis Folium
39. Daun ketepeng memiliki nama tanaman asal…
a. Cassia tora c. Blumea balsamifera e. Abrus precatorius
b. Digitalis purpurea d. Eclipta prostrate
40. Eugenia aromatica adalah nama lain dari simplisia…
a. Syzygium aromaticum c. Caryophylli Folium e. Cassia alata
b. Eugenia caryophyllata d. Coca Folium
41. Caricaeae adalah nama keluarga dari simplisia Caricae Folium yang memiliki nama lain…
a. Daun melati c. Daun pepaya e. Daun tempuyung
b. Daun saga d. Daun sirsak
42. Berdaun menjari ganjil (lima/tujuh/Sembilan) adalah pemerian dari simplisia…
a. Caricae Folium c. Abri Folium e. Piperis Folium
b. Cannabis Sativae Folium d. Coca Folium
43. Karminativa,sudorifika,antitussive,asstringensia adalah penggunaan dari simplisia…
a. Coca Folium c. Daun sembung e. Abri Folium
b. Blumeae Folium d. Daun Ganja
44. Baeckeae Folium memiliki nama lain…
a. Daun seribu c. Daun seledri e. Daun jugrahab
b. Daun pacar cina d. Daun saga
45. Apii Graveolentis Folium memiliki nama lain…
a. Daun jugrahab c. Daun sirsak e. Daun seledri
b. Daun saga d. Daun seribu
46. Mengurangi haid dan obat gonorrhoe adalah penggunaan dari simplisia…
a. Baeckeae Folium c. Aglaiae Folium e. Aglaia odorata
b. Caricae Folium d. Abri Folium
47. Minyak atsiri yang mengandung khamazulen dan azulen adalah zat berkhasiat utama/isi dari
simplisia Achileae Folium yang memiliki nama tanaman asal…
a. Achillea millefolium c. Carica papaya e. Daun seribu
b. Cannabis sativa d. Blumea balsamifera
48. Annonaceae adalah nama keluarga dari simplisia Annonae Muricata Folium yang memiliki nama
lain…
a. Daun saga c. Daun ganja e. Daun-daunan
b. Daun tempuyung d. Daun sirsak
49. Abri Folium memiliki zat berkhasiat utama/isi glisirizin sampai…………%
a. 6% c. 8% e. 10%
b. 7% d. 9%
50. Oleum Vetiveriae adalah sediaan dari nama lain…
a. Akar tapak dara c. Akar wangi e. Akar-akaran
b. Akar tuba d. Akar pasak bumi
51. Tanin,asam galat,jambulol,jambolisin adalah zat berkhasiat utama/isi dari simplisia…
a. Kulit sariawan c. Syzygii Jambolani Cortex e. Cortex
b. Kulit Jamblang d. Litseae Cortex
52. Symplocaceae adalah nama keluarga dari nama lain…
a. Kulit jamblang c. Kulit buah delima e. Kulit sariawan
b. Kulit Pule d. Kulit kayu rapat
53. Pegatsih adalah nama lai dari simplisia…
a. Parameriae Cortex c. Parameria laevigata e. Litseae Cortex
b. Granati Pericarpium d. Parameria barbata
54. Minyak atsiri mengandung sitral,limonen,sapinenn,metilheptanon,sitronelal,tannin,galat, ellagat
adalah zat berkhasiat utama/isi dari nama tanaman asal…
a. Pegatsih c. Krangean e. Kult kina
b. Litsea cubeba d. Litseae Cortex
55. Tanin sampai lebih kurang 20% alkaloida yang terdiri dari peletrina, metilpeletrina,
psudopleletrina, metil isopeletrina, isopeletrina adalah zat berkhasiat utama/isi dari nama
tanaman asal…
a. Granati Pericarpium c. Granati Cortex e. Kulit buah delima
b. Punicaceae d. Punica granatum
56. Tinctura BDV, Brometori Valerianae Potio, Lelap® Kapsul adalah sediaan dari simplisia…
a. Vetiveriae Radix c. Valerianae Radix e. Valerianaceae
b. Rhei Radix d. Valeriana officinalis
57. Rhei Radix memiliki nama keluarga,yaitu…
a. Valerianaceae c. Araliaceae e. Polygonaceae
b. Poaceae d. Papilionaceae
58. Rauwolfiae Serpentinae Radix memiliki nama keluarga,yaitu…
a. Araliceae c. Polygonaceae e. Papilionaceae
b. Apocynaceae d. Valerianaceae
59. Tanaman yang berumur 2-3 tahun dipotong beberapa cm diatas tanah dalah cara panen dari
nama lain…
a. Kulit kayumanis c. Cinnamomm zeylanicum e. Pegatsih
b. Lauraceae d. Cinnamomi Cortex
60. Jesuit bark adalah nama lain dari simplisia…
a. Cinchona succirubra c. Rubiaceae e. Cortex
b. Cinchonae d. Cinchonae Cortex
61. Kuku Bima Ginseng adalah sediaan dari simplisia…
a. Akar pulepandak c. Panacis Radix e. Panax Radix
b. Panax schin-seng d. Ginseng
62. Cara panen pada umur 8 tahun,semakin tua umur tanaman, kulit relatif lebih tebal dan volume
kulit pohon bertambah pula,sehingga kualitas dan kuantitas produksi akan lebih baik adalah cara
panen dari simplisia…
a. Cinnamomum Burmani c. Keningar e. Kuit manis
jangan
b. Burmani Cortex d. Cinnamomum Cortex
63. Keluarga dari simplisia Ipecacuanhae Radix adalah…
a. Papilionaceae c. Araliaceae e. Polygonaceae
b. Apocynaceae d. Rubiaceae
64. Pulasari adalah nama lain dari simplisia…
a. Alstoniae Cortex c. Alyxia stellata e. Alyxiae Cortex
b. Burmani Cotex d. Alyxia reinwardtii
65. Kadar emetin 2,0% adalah persyaratan kadar dari nama tanaman asal…
a. Glycyrrhiza glabra c. Eurycoma longifolia e. Chepaelis acuminata
b. Vinca rosea d. Derris elliptica
66. Alkaloida-alkaloida ditamina, ekitamina, ekhitanina, akhitamidina, alstonina adalah zat
berkhasiat utama/isi dari nama lain…
a. Kulit pule c. Alstonia scholaris e. Alstoniae Cortex
b. Kulit manis jangan d. Kulit kina
67. Ekspektoran. Akar dalam bentuk serbuk sebagai pengisi/pembalut pil adalah pengguaaan dari
simplisia…
a. Glycyrrhizae Radix c. Glycyrrhiza glabra e. Varietas glandulifera
b. Akar manis d. Liquiritae Radix
68. Eurikomolakton, amaraloid, eurikomanol adalah sat berkhasiat utama/isi dari nama tanaman
asal…
a. Eurycoma longifolia c. Eurycomae Radix e. Radix
b. Akar pasakbumi d. Catharanthi Radix
69. Derris elliptica adalah nama tanaman asal yang memiliki nama lain…
a. Akar tapak dara c. Akar tuba d. Akar-akaran
b. Akar pasakbumi d. Akar manis jangan
70. Alkaloida: ajmalisin, serpentina, tetrahidroalstonin, vindesin, vinkristin, vinblastine adalah zat
berkhasiat utama/isi dari nama lain…
a. Akar pasak bumi c. Akar manis jangan e. Akar manis
b. Akar tapak dara d. Akar tuba
71. Tahap pembudidayaan tanaman dilakukan sebagai berikut, kecuali…
a. Pengolahan tanah c. Pemungutan hasil panen e. Pengawetan
b. Penanaman d. Pemeliharaan tanaman
72. Pengolahan simplisia sebagai berikut, kecuali…
a. Pengeringan c. Suhu penyimpanan e. Pemerian
b. Pengawetan d. Wadah dan bungkus
73. Suhu penyimpanan simplisia sebagai berikut, kecuali…
a. Dingin c. Suhu hangat e. Suhu luar
b. Sejuk d. Suhu kamar
74. Berikut adalah Penilaian obat,kecuali…
a. Secara asal-asalan c. Secara mikroskopik e. Secara kimia
b. Secara organoleptik d. Secara fisika
75. ………………..adalah ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari alam.
a. Farmakokinetika c. Farmakognosi e. Farmasi
b. Farmakologi d. Obat herbal
76. Zat warna merah kartamin, zat warna kuning saflawer, lender, minyak lemak adalah zat
berkhasiat utama /isi dari nama lain…
a. Carthamus tinctorius c. Carthami Flos e. Bunga Rosela
b. Kesumba d. Eugenia caryophyllus
77. Minyak cair kental, warna coklat kemerahan, bau khas aromatic kuat adalh pemerian dari nama
tanaman asal…
a. Shorea stepnotera c. Rosa gallica e. Vetiveria zizanoides
b. Foeniculum fulgare d. Sesamum indicum
78. Pemeria dari simplisia Caryophylli Flos adalah…
a. Bau agak aromatis, rasa pahit
b. Tidak berbau, rasa sepat, warna coklat sampai coklat kehitaman
c. Kelopak bunga berwarna merah
d. Bau aromatik kuat, rasa pedas
e. Tidak ada yang benar
79. Oleum Shoreae memiliki nama keluarga…
a. Dipterocarpaceae c. Pedaliaceae e. Euphorbiaceae
b. Poaceae d. Rosaceae
80. Bunga Rosela memiliki nama tanaman asal…
a. Hibiscus sabdariffa c. Rosa damascena e. Rosa centifolia
b. Rosa gallica d. Rosa alba
81. Korigen odoris, antipiretika, laktifuga adalah penggunaan dari bunga…
a. Rosela c. Melati e. Semua jawaban salah
b. Nagasari d. Mawar
82. Sesame Oil adalah……………………………dari simplisia Oleum Sesami.
a. Nama simplisia d. Nama asal e. Nama lain
b. Nama latin c. Nama samara
83. Sediaan dari Oleum Rosae adalah…
a. Aqua Menthae Piperitae c. Parfume e. Zinci Cloridi Gargarisma
b. Balsamum Album d. Kummerfeldi Lotio
84. Nama keluarga dari bunga nagasai adalah…
a. Oleaceae c. Asteraceae e. Lythraceae
b. Malvaceae d. Clusiaceae
85. Nama keluarga dari Pyrethri Flos adalah…
a. Asteraceae c. Clusiaceae e. Malvaceae
b. Oleaceae d. Lythraceae

86. Pemerian dari bunga sidawayah adalah…


a. Bau khas, dapat menyebabkan bersin, rasa mual-mual getir dan pahit kemudian menimbulkan
rasa pedas
b. Tidak berbau, rasa sepat, warna coklat sampai colat kehitaman
c. Bau harum lemah, tidak berasa
d. Kelopak bunga berwarna merah
e. Bau lemah, rasa kelat dan pahit
87. Castor Oil adalah nama lain dari simplisia…
a. Minyak jarak c. Oleum Pogostemoni e. Oleum Shoreae
b. Oleum Ricini d. Ricinus communis
88. Seskuiterpen-terpen (40-45%), sinamilaldehida, egenol dan azulen adalah zat berkhasiat
utama/isi dari simplisia…
a. Oleum Ricini c. Oleum Shoreae e. Oleum Maydis
b. Oleum Pogostemoni d. Oleum Rosae
89. Berguna sebagai bahan makanan dan pencahar lemah adalah penggunaan dari nama tanaman
asal…
a. Oleum Olivae c. Sweet Oil e. Minyak zaitun
b. Olive Oil d. Olea europea
90. Berikut adalah sediaan dari Oleum Mentahe Piperitae, kecuali…
a. Aqua Mentahe Piperitae c. Kummerfeldi Lotio e. Semua jawaban
salah
b. Balsamum Album d. Zinci Chloridi Gargarisma
91. Minyak lemak diperoleh dari embrio, kemudian dimurnikan adalah cara memperoleh dari
simplisia…
a. Oleum Maydis c. Oleum Ricini e. Oleum Sesami
b. Oleum Olivae d. OleumPogostemoni
92. Nama lain dari Oleu Iecoris Aselli adalah…
a. Oleum Morrhuae c. Scott Emulsion e. Olei Iecoris Emulsum
b. Gadus callarias d. Gadidae
93. Sebagai obat gosok bayi, obat mulas untuk anak-anak, karminativa lemah, terbanyak dipakai
sebagai bahan pewangi Aqua Foeniculi adalah penggunaan dari nama tanaman asal…
a. Foeniculum vulgare c. Aqua Foeniculi e. Minyak mawar
b. Minyak adas d. Oleum Foeniculi
94. Methylis Salicylatis Linimentum adalah sediaan dari simplisia…
a. Minyak ekaliptus c. Oleum Pogostemoni e.Oleum Eucalypti
b. Eucalyptus globullus d. Oleum Foeniculi
95. Kopra (daging buah kelapa yang telah dikeringkan, mengandung minyak lemak 60-65% dan air
tidak boleh lebih dari 8%) yang telah dipanaskan, diperas dengan tekanan 600-
800kg/cm² adalah salah satu cara pembuatan dari simplisia…
a. Oleum Eucalypti c. Oleum Cocos e. Oleum Iecoris Aselli
b. Oleum Rosae d.Oleum Sesami

96. Cymbopogon nardus/Cymbopogon winteranius adalah nama tnaman asal dari simplisia…
a. Minyak sereh c. Oleum Vetiveriae e. Oleum Shoreae
b. Oleum Citronellae d. Oleum Cinnamomi
97. Nama lain dari Oleum Cinnamomi adalah…
a. Cinnamomum zeylanicum c. Oleum Citronellae e. Oleum Rosae
b. Oleum Ciaoi d. Oleum Citri
98. Nama tanaman asal dari minyak jeruk adalah…
a. Cymbopogon nardus c. Oleum Aurantii e. Oleum Citri
b. Citrus lemon d. Citrus sinensis
99. Clove Oil adalah nama lain dari simplisia…
a. Oleum Aurantii c. Oleum Shoreae e. Oleum Caryophyli
b. Oleum Citri d. Oleum Vetiveriae
100. Nama keluarga dari Oleum Cananga adalah…
a. Myrtaceae c. Anonaceae e. Palmae
b. Rutaceae d. Lauraceae
101. Balsamum Rubrum, Methylis Salicylatis Linimentum, Thymoli Solutio Aromaticae adalah
sediaan dari nama tanaman asal…
a. Theobroma cacao c. Canangium odoratum e. Citrus lemon
b. Eugenia caryophyllata d. Melaleuca leucadendra
102. Aminophyllin Suppositoria, Bibazae Suppositoria, Bisacodyl Suppositoria adalah sediaan dari
simplisia…
a. Oleum Cacao c. Oleum Citronellae e. Oleum Cajuputi
b. Oleum Aurantii d. Oleum Citri
103. Berikut adalah persyaratan kadar dari Oleum Aurantii yaitu kadar aldehida tidak kurang dari
1,0% dan tidak lebih dari…..%
a. 2,0% c. 4,0% e. 6,0%
b. 3,0% d. 5,0%
104. Benzocaini Opii TInctura, Amonii Anisi Spirituosa, Potio Alba adalah sediaan dari nama lain…
a. Minyak jeruk manis c. Minyak Kayuputih e. minyak adasmanis
b. Minyak kenanga d. Minyak ikan
105. Amomi Fructus memiliki nama lain…
a. Amomum compactum c. Cardamomi Fructus e. Buah adasmanis
b. Amomum kapulaga d. Amomum cardamomum
106. Tamarindi Pulpa Fructus memiliki nama lain…
a. Tamarindus indica c. Cabe jawa e. Asam jawa
b. Piper retrofractum d. Lada panjang
107. Pimpinella anisum adalah nama tanaman asal yang memiliki nama lain…
a. Kapulaga c. Cardamomi Fructus e. Buah makasar
b. Kapol d. Buah adasmanis
108. Nama simplisia dari cabe jawa adalah…
a. Capsici Fructus c. Capsicum annum e. Piper
Retrofractum
b. Capsici Frutescentis Fructus d. Retrofracti Fructus
109. Brucea sumatrana adalah nama tanaman asal dari nama lain…
a. Tambara marica c. Brucea amarissima e. Buah adas
b. Bruceae Fructus d. Brucea javanica
110. Lada hitam adalah nama lain dari simplisia…
a. Piper nigrum c. Capsici Frictus e. Piperis Nigri Fructus
b. Piperis Albi Fructus d. Phalariae Fructus
111. Koyo Cabe® adalah sediaan dari simplisia…
a. Retrofracti Fructus c. Capsici Fructus e. Cubebae Fructus
b. Coriandri Fructus d. Capsici Frutescentis Fructus
112. Cabe domba, lombok bundar, bell cayenne, sweetpepper adalah varietas abberviatum dari
simplisia…
a. Capsici Frutescentis Fructus c. Retrofracti Fructus e. Capsici Fructus
b. Cubebae Fructus d. Coriandri Fructus
113. Nama keluarga dari lada putih adalah…
a. Thymelacaceae c. Apiaceae e. Malvaceae
b. Caesalpiniaceae d. Piperaceae
114. Phaleriae marcocarpa adalah nama tanaman asal yang memiliki nama lain…
a. Buah mahkota dewa c. Pulpa Tamarindorum cruda e. Kapas murni
b. Phaleriae Fructus d. Papuan red fruit
115. Anti hipertensi, anti gout, anti kolesterol, obat kanker, tumor dan HIV adalah penggunaan dari
simplisia…
a. Pandanus Conideus Fructus c. Isorae Fructus e. Cumini Fructus
b. Cubebae Fructus d. Phaleriae Fructus
116. Pacekap® Kapsul adalah sediaan dari simplisia…
a. Isorae Fructus c. Phalariae Fructus e. Cubebae Fructus
b. Cumini Fructus d. Morindae Citrifoliae Fructus
117. Melaleuca leucadendra adalah nama tanaman asal yang memiliki nama lain…
a. Kapas murni c. Kayuputih e. Merica bolong
b. Lada putih d. Lada hitam
118. Nama keluarga dari buah puteran adalah…
a. Malvaceae c. Myrtaceae e. Piperaceae
b. Sterculiaceae d. Pandanaceae
119. Nama lain dari tanaman asal Gossypium hirsutum adalah…
a. Spesies gossypium c. Buah Kayuputih e. Merica bolong
b. Kapas murni d. Gossypium Depuratum
120. Oleum Foeniculi dan minyak telon adalah sediaan dari nama sinonim…
a. Buah Adas c. Kayu ules e. Buah kemukus
b. Buah jinten putih d. Buah Adasmanis
121. Panenan dilakukan bila tanaman mulai mengering, biji sudah tidak berwarna hijau tua lagi,
dengan cara mencabut tanaman. Adalah waktu panen dari simplisia…
a. Cubebae Fructus c. Coptici Fructus e. Cumini Fructus
b. Foeniculi Fructus d. Isorae Fructus
122. Obat radang selaput lendir saluran kemih, diuretika, karminativa, anti emetika adalah
penggunaan dari simplisia…
a. Cumini Fructus c. Cubebae Fructus e. Foenicuili Fructus
b. Isorae Fructus d. Coptici Fructus
123. Tanaman dapat dipanen jika warna bijinya berubah dari hijau menjadi coklat kuning, pada umur
3 - 3,5 bulan dari waktu tanam. Adalah waktu panen dari simplisia…
a. Coriandri Fructus c. Isorae Fructus e. Cumini Fructus
b. Cubebae Fructus d. Coptici Fructus
124. Persyaratan kadar dari Coptici Fructus adalah kadar minyak atsiri tidak kurang dari………….%
v/b.
a. 1,3 c. 1,8 e. 1,6
b. 1,4 d. 1,2
125. Amylum Triciti memiliki nama lain…
a. Pati kentang c. Pati gandum e. Pati beras
b. Pati singkong d. Pati jagung
126. Solanum tuberosum adalah nama tanaman asal yang memiliki nama lain…
a. Pati gandum c. Pati beras e. Pati jagung
b. Pati kentang d. Pati singkong
127. Pati beras memiliki nama simplisia…
a. Amylum Manihot c. Amylum Solani e. Amylum Triciti
b. Amylum Maydis d. Amylum Oryzae
128. Amylum Maydis memiliki nama lain, yaitu…
a. Zea mays c. Pati singkong e. Corn starch
b. Pati beras d. Oryza sativa
129. Acidi Salicylici Zinci Oxydi Lotio adalah sediaan dari simplisia…
a. Amylum Manihot c. Amylum Solani e. Amylum Triciti
b. Amylum Maydis d. Amylum Oryzae
130. Strychni Semen meiliki nama keluarga yaitu…
a. Ranunculaceae c. Loganiaceae e. Cucurbitaceae
b. Mimosaceae d. Papilionaceae
131. Biglobosae Semen adalah nama lain dari simplisia…
a. Biji Kedawung c. Parkia biglobosa e. Myristicae Arillus
b. Parkiae Semen d. Parkia roxburghii
132. Hobat® Kapsul adalah sediaan dari simplisia…
a. Myristicae Arillus c. Cucurbitae Semen e. Myristicae Semen
b. Myristicae Pericarpium d. Nigella Sativae Semen
133. Myristicae Pericarpium memiliki nama lain…
a. Kembang pala c. Nutmeg e. Kulit buah pala
b. Macis d. Pala
134. Myristicae Arillus memiliki nama lain…
a. Kembang pala c. Nutmeg d. Nux Moschata
b. Kulit buah pala d. Pala

135. Lelap® Kapsul adalah sediaan dari simplisia…


a. Myristicae Semen c. Myristicae Pericarpium e. Cucurbitae Semen
b. Myristicae Arillus d. Parkiae Semen
136. Trigonella foenumgraecum adalah nama tanaman asal yang memiliki nama lain…
a. Biji klabet c. Biji kopi e. BIji pinang
b. Biji labu merah d. Biji kola
137. Obat cacing pita, diberikan sebagai emulsa segar adalah penggunaan dai simplisia…
a. Parkiae Semen c. Colae Semen e. Cucurbitae Semen
b. Myristicae Semen d. Coffeae Semen
138. Keping biji dan inti biji adalah bagian yang digunakan dari simplisia…
a. Parkiae Semen c. Colae Semen e. Cucurbitae Semen
b. Myristicae Semen d. Coffeae Semen
139. Biji yang telah disangrai dari buah masak adalah bagian yang digunakan dari simplisia…
a. Parkiae Semen c. Colae Semen e. Cucurbitae Semen
b. Myristicae Semen d. Coffeae Semen
140. Miotika, anthelmintika khususnya cacing pita, adstringensia adalah penggunaan dari simplisia…
a. Arecae Semen c. Cucurbitae Semen e. Parkiae Semen
b. Coffeae Semen d. Colae Semen
141. ………………….adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan,
bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, secara trurun
menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Adalah pengertian dari
obat…
a. Tradisional c. OHT e. Sediaan Galenika
b. Jamu d. Fitofarmaka
142. Empirical Based Herbal Medicine disebut juga…
a. OHT c. Jamu e. Obat Tradisional
b. Fitofarmaka d. Sediaan Galenika
143. Scientific Based Herbal Medicine dsebut juga…
a. Fitofarmaka c. Sediaan Galenika e. Jamu
b. OHT d. Obat Tradisional
144. Clinical Based Herbal Medicine disebut juga…
a. Jamu c. Obat Tradisional e. Sediaan Galenika
b. OHT d. Fitofarmaka
145. Adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara
ilmiah dengan uji praklinik, uji teknologi famasi, dan uji klinik. Adalah pengertian dari…
a. Jamu c. Obat Tradisional e. Fitofarmaka
b. OHT d. Sediaan Galenika
146. Adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara
ilmiah dengen iju praklinik dan bahan bakunya telah di standarisasi. Adalah pengertian dari…
a. Jamu c. Obat Tradisional e. Fitofarmaka
b. OHT d. Sediaan Galenika

147. Adalah obat yang diolah secara tradisional, baik dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, maupun
cairan yang berisi seluruh bagian tanaman. Adalah pengertian dari…
a. Jamu c. Obat Tradisional e. Fitofarmaka
b. OHT d. Sediaan Galenika
148. Adalah sediaan yang dibuat dari bahan baku tumbuh-tumuhan atau hewan dengan cara disari.
Adalah pengertian dari…
a. Jamu c. Obat Tradisional e. Fitofarmaka
b. OHT d. Sediaan Galenika
149. Adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan (preparat) obat dengan cara
sederhana dan dibuat dari alam (tumbuhan dan hewan). Adalah pengertian dari…
a. Jamu c. Ilmu Galenika e. Obat Tradisional
b. OHT d. Sediaan Galenika
150. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan galenika adalah sebagai berikut,
kecuali…
a. Derajat Kehalusan c. Extraction e. Suhu
b. Konsentrasi d. Bahan Penyari

LATIHAN SOAL FARMAKOGNOSI


1. Tanaman yang bermanfaat sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit dan seluruh bagian
dari tanaman dapat dimanfaatkan, pengertian dari……
a. Cormus
b. Bulbus
c. Cortex
d. Herba
e. Folium
2. Nama latin dari andrographidis herba yaitu…..
a. Sambiloto
b. Beladona
c. Centellae
d. Equiseti
e. Hirtae
3. Herba yang berkhasiat sebagai ekspektoransia adalah….
a. Herba timi
b. Herba stramonii
c. Herba serpili
d. a dan b benar
e. b dn c benar
4. Hirtae herba adalah nama latin dari……
a. Herba pegagan
b. Greges otot
c. Herba efhedra
d. Patikan kebo
e. Belladona herba
5. Nama latin daun poko yaitu………
a. Menthae arventis herba
b. Herba hyosiami
c. Herba pegagan
d. Sambiloto
e. Meniran
6. Berikut ini herba yang berkhasiat sebagai diuretika, kecuali……
a. andrographidis herba
b. centellae herba
c. equiseti herba
d. hirtae herba
e. phyllanthi herba
7. Vasokontriksi (penyempitan pembuluh darah) adalah salah satu penyebab terjadinya
penyakit darah tinggi, dengan demikian pengobatan yang adekuat harus ditegakan. Berikut
ini herba yang bisa digunakan untuk penyakit darah tinggi yaitu…
a. Thyme herba
b. Ephedrae equisertenae herba
c. Hirtae herba
d. Herba pegagan
e. Herba hiosiami
8. Bagian tanaman yaitu daun dan atau tangkai daun yang dipakai sebagai bahan simplisia
disebut….
a. Kortex
b. Fruktus
c. Herba
d. Folium
e. Cormus
9. Ekspektoransia digunakan untuk menyembuhkan……..
a. Perut kembung
b. Pelancar/ peluruh kencing
c. Untuk batuk berdahak
d. Batuk kering
e. Peningkatan pengeluaran keringat
10. Nama latin dari daun saga adalah……
a. Abri folium
b. Achileae folium
c. Anacardii folium
d. Batatasae folium
e. Cassia folium
11. Berikut ini yang merupan nama latin dari daun seledri yaitu…
a. Abri folium
b. Achileae folium
c. Anacardii folium
d. Apii graveolentis folium
e. Sennae folium
12. Caryophylli folium adalah nama latin dari……
a. Daun cengkeh
b. Daun ketepeng
c. Daun jinten
d. Daun miana
e. Daun papaya
13. Elephantopi folium yaitu tanaman yang berasal dari keluarga astreraceae mengandung
flavonoida luteolin-7-glukosida yang berkhasiat sebagai…
a. anti demam
b. diuretika
c. peluruh dahak
d. diaforetika
e. anthelmintic
14. Berikut ini simplisia yang digunakan sebagai obat pelangsing adalah…
a. Sennae folium
b. Piperis folium
c. Guazumae folium
d. Blumae folium
e. Cymbopogon folium
15. Yang dimaksud dengan stomakika yaitu…..
a. Peluruh angina
b. Peluruh kencing
c. Penurun panas
d. Pereda nyeri
e. Penambah nafsu makan
16. Daun kumis kucing mempunyai nama latin orthosiphonis yang berkhasiat sebagai…
a. Antitiroid
b. Diuretika
c. Spasmodika
d. Stomakika
e. Diaforetika
17. Berikut ini simplisia manakah yang berkhasiat sebagai anti diare…
a. Psidii folium
b. Sennae folium
c. Caricae folium
d. Anacardii folium
e. Melaleucae folium
18. Simplisia penghasil minyak kayu putih adalah…
a. Psidii folium
b. Sennae folium
c. Melaleucae folium
d. Caricae folium
e. Anacardii folium
19. Simplisia yang berkhasiat sebagai anti sariawan, anti batuk dan antiseptic adalah…
a. Daun pandan
b. Daun papaya
c. Daun sirih
d. Daun katuk
e. Daun salam
20. Nama latin daun salam adalah….
a. Psidii folium
b. Polyanthi folium
c. Piperis betle folium
d. Jasmine folium
e. Guazumae folium

Essay
1. Menjodohkan simplisia folium
1) Daun katuk a. Daun pandan
2) Blumae folium b. Daun jati belanda
3) Hibiscus rosa- sinensis folium c. Daun umbi jalar
4) Colei amboinici d. Daun jinten
5) Batatasae folium e. Daun sembung
f. Pelancar ASI
g. Daun kembang sepatu
2. Sebutkan nama latin, nama lain herba yang berkhasiat sebagai pereda nyeri ? (minimal 2)
3. Sebutkan 3 khasiat daun sereh ?
4. Apa yang dimaksud dengan pencahar, diaforetika dan astringensia ?
5. Sebutkan 2 simplisia yang berkhasiat menyembuhkan batuk ?
.Curvit Syrup merupakan sedian dari simplisia..
a.CURCUMAE RHIZOM

b.CURCUMAE AERUGINOSE RHIZOMA

c.CYPERI RHIZOMA

d.VALERIANAE RADIX

e.SYMPLOCI CORTEX.

2.Temu kunci merupakan nama lain dari simplisia..

a.CALAMI RHIZOMA

b.CURCUMAE RHIZOMA

c.BOESENBERGIAE RHIZOMA

d.CYPERI RHIZOMA

e.LANGUATIS RHIZOMA.

3.Berikut merupakan pemerian dari temu kunci adalah..

a.Bau lemah,rasa agak pahit,agak pedas

b.Bau khas aromatik rasa pahit.

c.Bau khas aromatik ,rasa agak pahit menimbulkan rasa agak tebal.

d.Bau lemah,rasa manis dan pedas


e.Bau khas aromatik,rasa pahit,agak sepat.

4.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 8,2% merupkan kadar nama lain simplisia dari..

a.Temulawak

b.Temu hitam

c.Dlingau

d.kunyit

e.Rimpang teki.

5.Jaringau merupakan nama lain dari simplisia..

a.CALAMI RHIZOMA

b.CURCUMAE RHIZOMA

c.CYPERI RHIZOMA

d.LANGUATIS RHIZOMA

e.KAEMPHERIAE RHIZOMA.

6.berikiut merupakan keluarga dari calami rhizoma adalah..

a.Zingiberaceae

b.araceae

c.apaceae

d.poaceae
e.cyperaceae

7.Cucuma aerugunosa merupakan nama tanaman asal dari simplisia...

a.CURCUMAE RHIZOMA

b.CURCUMAE AERUGUNOSA RHIZOMA

c.CURCUMAE DOMESTICAE RHIZOMA

d.CURCUMAE HEYNEANAE RHIZOMA

e.CURCUMAE DEBUSTACAE RHIZOMA

8.Berikut simplisia yang digunakan sebai kolagoga adalah...

a.Rimpang temu giring.

b.Kunyit.

c.Temulawak.

d.Temu hitam

e.Temu kunci.

9.Yang merupakan kadar minyak atsiri dari temu hitam adalah..

a.Tidak kurag dari 8.5 %

b.Tidak kurang dari 0.3%

c.Tidak kurang dari 5.3 %

d.Tidak kurang dari 0.5 %


e.Tidak Lebih dari 5.5 %

10.Berikut merupakan Kandungan dari Rimpang teki,kecuali..

a.Minyak atsiri.

b.Alkoloida.

c.Glikosida

d.Flavonoida.

e.Tumeron.

11.Rimpang Temu Giring merupakan nama lain dari simplisia..

a.CURCUMAE RHIZOMA

b.CURCUMAE AERUGUNOSA RHIZOMA

c.CURCUMAE DOMESTICAE RHIZOMA

d.CURCUMAE HEYNEANAE RHIZOMA

e.CURCUMAE DEBUSTACAE RHIZOMA

12.Bagian yang digunakan kunyit adalah..

a.Ujung akar.

b.Rimpang.

c.Akar Tinggal

d.Kulit Akar.
e.Serat akar.

13.Berikut zat berkhasiat utama dari Rimpang temu giring adalah..

a.Minyak atsiri,tanin,damar

b.Minyak atsiri,alkoloid,kurkumin

c.Minyak atsiri,tanin,kurkumin.

d.Minyak atsiri dan asam kersik.

e.Alkoloida dan damar

14.Berikut penggunaan dari akar alang-alang adalah..

a.Diuretika.

b.Antipiretik.

c.Kolagoga.

d.Amara.

e.Karminativa

15.Keluarga dari IMPERATAE RHIZOMA adalah..

a.Apeaceae

b.Zingiberaceae

c.Poaceae.

d.cyperaceae
e.Simarubaceae.

16.Minyak atsiri yang dikandung oleh simplisia KAEMPFERIAE RHIZOMA adalah..

a.Tokoferol dan Sineol.

b.Aminefrol dan Kofein.

c.Sineol dan kamferin.

d.Kamfer dan Galangol.

e.Kamfer dan sineol.

17.Berikut Peggunaan Simplisia KAEMPFERIAE RHIZOMA,kecuali..

a.Ekspentoransia.

b.diaforetika.

c.Karminativa.

d.Stimulansia.

e.Diuretika.

18.Berikut minyak atsiri yang dikandung jahe adalah..

a.Zingiberol.

b.damar.

c.Tanin.

d.Kamfer.
e.Sineol.

19.Berikut jenis jahe berdasarkan pengelolahan adalah..

a.Jahe Hitam.

b.Jahe Putih besar.

c.Jahe putih kecil.

d.Jahe merah.

e.Jahe Kuning.

20.Nama lain dari LANGUATIS RHIZOMA adalah..

a.Jahe.

b.Kunyit.

c.Lempuyang putih.

d.Lengkuas.

e.Akar Alang-alang.

21.Nama tanaman asal dari jahe adalah..

a.Zingiber aromatica

b.Zingiber officinale

c.Zingiber littorale

d.Zingiber cassumunar.
e.Zingiber Zerumbet.

22.Zingiber zerumbet mempunyai nama lain yaitu..

a.Lemopuyang pahit.

b.Lempuyang Gajah.

c.Jahe.

d.Lempuyang wangi.

e.Lempuyang Jawa.

23.Dibawah ini yang mengandung Limonen dalam minyak atsirinya adalah..

a.Lemopuyang pahit.

b.Lempuyang Gajah.

c.Lengkoas.

d.Lempuyang wangi.

e.Kencur.

24.Berikut simplisia yang dapat digunakan untuk stimulansia..

a.Zingiber officinale.

b.Alpinia Offniciarum.

c.Imperacata cylindrica.
d.Zingiber aromatica.

e.Zingiber Zerumbet.

25.Bagian yang digunakan pada lempuyang wangi adalah..

a.Ujung akar tinggal.

b.Rimpang.

c.Akar .

d.Kepingan-Kepingan akar tinggal.

e.Akar tinggal.

26.Berikut Pemerian dari Zingiber littorale yaitu..

a.Bau lemah,rasa pahit.

b.Bau khas aromatik,rasa agak pahit dan pedas.


c.Bau aromatik khas,rasa pahit.

d.Bau aromatik khas,rasa agak pahit.

e.Bau aromatik lemah,rasa pedas mirip mentol.

27.Keluarga dari Bengle adalah..

a.Zingiberaceae.

b.Apoaceae

c.Araliaceae.

d.Sterluaceae.
e.Poaceae.

28.Nama tanaman asal dari lempuyang pahit adalah..


a.Zingiber officinale.

b.Zingiber Littorale.

c.Imperacata cylindrica.

d.Zingiber aromatica.

e.Zingiber Zerumbet.

29.Berikut zat yang dikandung minyak atsiri pada Lempuyang gajah,kecuali...

a.Sineol

b.Pinen.
c.Damar.

d.Pinen.

e.Kamfer.

30.Lempuyang pahit mempunyai penggunaan yaitu..

a.Stimulansia.
b.Laksantiva

c.Stomakik.

d.Stomakika.
e.Roboronsia.
31.Persyaratan kadar IPECACUANHAE RADIX adalah..

a.Kadar Emetin 2.0%

b.Kadar minyak atsiri 4,5%

c.Kadar Emetin 3,5%.

d.Kadar minyak atsiri 2,3%

e.Kadar minyak atsiri 20%

32.Keluarga dari akar manis adalah...

a.Rubiaceae

b.Papilionaceae

c.Araceae

d.Apocyneaceae

e.Araliaceae

33.Simplisia yang dapat digunakan untuk racun panah adalah...

a.Catharantus roseus.

b.Eurycoma longifolia

c.Deris elliptica.

d.Caphealis acuminata.

e.Glcyrrhiza glabra.
34.Keluarga dari Eurycomae radix adalah..

a.Apocynaceae

b.Papilionaceae.

c.Rubiaceae.

d.Simarubaceae.

e.Poaceae.

35.Vinblastine sulphate DBL ® Merupakan sediaan dari simplisia..

a.Eurycoma longifolia

b.Imperacata cylindrica.

c.Zingiber aromatica.

d.Zingiber Zerumbet.

e.Catharantus roseus.

36.Berikut simplisia yang dpat digunakan sebagai obat diabetes adalah..

a.Glycyrrhiza glabra.

b.Caphelis ipecacahua.

c.Panax schin-seng.

d.Raulwolfia serpitina.

e.Catharanthus roseus.
37.Bagian yang digunakan pada simplisia Derris elliptica adalah...

a.Akar.

b.Akar dan batang dibawah tanah.

c.Akar dan pangkal batang.

d.Akar dan potongan akar tinggal.

e.Akar dan Kulit batang.

38.Simplisia yang dapat digunakan sebagai Aprodisiaka adalah

a.Glycyrrhiza glabra.

b.Glycyrrhiza glandufera.

c.Cephaelis ipecacuanha.

d.Eurycoma longifolia.

e.Panax schin-seng.

39.Waktu panen dari Glycyrrhiza glabra yaitu..

a.Akar Dikumpulkan pada bulan januari tiap tahun.

b.Pangkal Akar dipotong dan diambil dagingnya.

c.Akar – akar di gali tiap 3 tahun.

d.Di kumpulkan pada musim gugur dari tanaman yang berumur 5-6 tahun.

e.Akar di amabil saat buah sudah mengering.


40.Pemerian dari Glycyrrhiza glabra adalah..

a.Bau aromatik khas,rasa pahit.

b.Bau khas lemah rasa pahit.

c.Bau khas lemah,rasa manis.

d.Bau Bau aromatik lemah,rasa pahit.

e.tidak berbau,rasa agak pahit.

41.Dalam jumlah besar Akar ipeka dapat di gunakan sebagai..

a.Karminativa

b.Amara

c.Diaforetika.

d.Antihipertensi.

e.Ekspentoran.

42.Berikut Zat berkhasiat utam yang dikandung akar ipeka,kecuali..

a.Minyak Atsiri.

b.Alkoloida emetina.

c.Saefelina.

d.psikotrina.

e.orthomethil.
43.Kadar minyak atsiri dari akar valerian adalah..

a.Tidak kurang dari 1.2 %’

b.Tidak lebih dari 2.6%

c.Tidak kurang dari 0.9%

d.Tidak kurang dari 0.8%

e.Tidak kurang dari 1.0 %

44.Berikut jenis –jenis kelembak,kecuali..

a.Kelembak cina.

b.Kelembak jepang.

c.Kelembak shensi.

d.Kelembak Kanton.

e.Kelembak Eropa.

45.Keluarga dari Viteveria zizanoides adalah.

a.Poaceae.

b.Sterluceae.

c.Polygonaceae

d.Valerianaceae

e.Araliaceae.
46.Berikut simplisia yang dapat digunakan sebagai antihipertensi adalah..

a.Rauwolfia serpetina.

b.Panax schin-seng

c.Rheum officinale.

d.Valeriana officinalis.

e.Vetiveria zizanoides.

47.Waktu panen dari Panax schin-seng adalah..

a.Dikumpulkan pada musim gugur dari tanaman yang berumur 5-6 tahun.

b.Digali saat tananaman berumur 2-4 tahun.

c.Diambil tiap tahun bulan januari.

d.Diambil ketika daun gugur tahun kedua.

e.Pada saat musim dingin bulan september.

48.Keluarga dari Rauwolfia serpertina adalah..

a.Poaceae

b.Apocynaceae

c.Zingiberaceae

d.Papilionaceae.

e.Simarubaceae
49.berikut yang merupakan pemerian Panax schin-seng..

a.Bau lemah,rasa khas,agak manis

b.Bau lemah,rasa manis,pedas dan agak manis.

c.Bau khas aromati,rasa pahit

d.Bau lemah,rasa agak manis

e.Bau khas aromatik,rasa manis agak pedas.

50.Minyak atsiri yang di kandung Valeriana officinales..

a.eugenol.

b.Katinina.

c.Damar

d.Tanin

e.Ester boneo.

51.Berikut merupakan nama tanaman asal dari kelembak adalah..

a.Valeriana officinalis.

b.rheum officinales.

c.Glcyrrhiza glabra.

d.Panax schin-seng

e.vetiveria zizanoides.
52.Berikut fungsi dari Akar Wangi adalah..

a.Karminativa.

b.Diauretika.

c.Antisepatika.

d.Amara.

e.Aromatika.

53.Berikut simplisia yang dapat digunakan sebagai anti diabetes..

a.Syzygium jambolanum.

b.Symplocos odoratisima

c.Cinnamomum zylanicum.

d.Cinnamomum burmani

e.Alstonia scholaris.

54.Bagian yang digunakan pada simplisia SYMPLOCI CORTEX adalah..

a.Kulit yang dikeringkan

b.Kulit dahan

c.Kulit cabang yang masih muda

d.Kulit batang dang kulit cabang

e.Kulit cabang dan kulit dahan


55.Berikut tanaman yang di gunakan untuk Astringensia..

a.Kulit jamblang

b.kulit sariawan

c.Kulit kayumanis

d.Kulit kayu rapat

e.Kulit pule

56.Keluarga dari Litsea cubeba adalah..

a.Lauraceae.

b.Poaceae.

c.Papilionaceae.

d.Polygonaceae.

e.Apocynaceae

57.Nama tanaman asal dari kulit buah delima adalah...

a.Punica granatum.

b.Symplocos odoratissima

c.Cinnamomum zylanicum.

d.Cinnamomum burmani

e.Alstonia scholaris.
58.Berikt pemerian dari Cinnamomum zeylenicum adalah..

a.Bau khas aromatik,rasa pedas.

b.Bau aromatik,rasa pedas dan manis

c.Bau lemah,rasa pahit.

d.Bau khas aromatik,rasa lemah

e.Bau khas aromatiik,Rasa khas,dan pedas.

59.Berikut merupakan Cara panen dari CINCHONAE CORTEX,Kecuali..

a.Dicabut.

b.Dipangkas.

c.Dikikis.

d.Dilumutkan.

e.DiJemur

60.Berikut kandaungan zat yang dikandung minyakstsiri pada BURMANI CORTEX


adalah,kecuali...

a.Sinamil dehida.

b.Damar

c.Tanin.

d.Sapinen.
e.Borneol.

61.Bagian yang digunakan pada simplisia Alstonia Scholaris..

a.Kulit batang dan Kulit cabang.

b.Kulit Dahan.

c.Kulit Yang sudah tua.

d.Kulit dahan dan kulit cabang.

e.Kulit Batang dan kulit dahan.

62.Nama simplisia dari Pulasari adalah..

a.ALSTONIA CORTEX.

b.BURMANUM CORTEX.

c.ALYXIAE CORTEX.

d.CINNAMOMI CORTEX.

e.LITSEA CORTEX

63.Keluarga dari Cichona succirubia adalah..

a. Poaceae.

b.Rubiaceae

c.Polycyneaceae

d.Araliaceae.
e.Apocynaceae.

64.Waktu panen Cinnamomum burmani ............... Tahun.

a.3

b.4

c.6

d. 8

e.9

65.Berikut merupakan penggunaan dari Kulit pule,Kecuali...

a.Antipiretika.

b.Stomakika.

c.Antidiabetes.

d.Aromatika.

e.Anthelmitika.

66.Bagian yang digunakan pada Cinnamomum Burmani..

a.Kulit batang.

b.Kulit dahan .

c.Kulit cabang.

d.Kulit buah masak.


e.Kuilit akar.

67.Cinnamomum zeylanicum apabila di campur dengan adstringen dapat digunak untuk..

a.Obat diabetes.

b.Obat Kanker.

c.obat diare.

d.Amara.

e.Stimulansia.

68.Berikut pemerian kulit buah delima adalah..

a.Tidak berbau,rasa agak sepat,Agak pahit.

b.Bau lemah,rasa sepat dan pahit.

c.bau khas ,Rasa manis.

d.Tidak berbau,rasa agak sepat,lama-lama menimbulkan rasa tebal di lidah

e.Tidak berbau,rasa khas.

69.Nama tanaman asal dari kulit krangean adalah..

a.Punica granatum

b.Cinnamomum Zeylanicum.

c.Litsea cubebe.

d.Prameria laevigata.
e.Sypplocos oddoratissma

70.Keluarga dari kulit sariawan adalah..

a.Lauraceae.

b.Poaceae.

c.Myrtaceae.

d.Syplocaceae.

e.Rubiaceae.

71.Nama lain dari PARAMERIA CORTEX adalah.


a.Kulit kayu rapat

b.Kulit buah delima.

c.Kulit kayumanis.

d.Kulit krangan.

e.Kulit Jamblang.

72.berikut pengunaan dari Symplocos odoratissima adalah...

a.Amara.

b.Anti Diabetes.

c.Astringensia.

d.Antisariawan.
e.Punicaceae.

73.Nama lain dari Syzygium jambolanum adalah..

a.Kulit Kayu rapat.

b.Kulit buah delima.

c.Kulit Jamblang.

d.Kulit krangan.

e.Kulit kayu manis.

74.Garlic ® Kapsul Merupakan sedian dari simplisia..

a.Allium sativum.

b.Colchinium autumnale.

c.Santanalum album.

d.Caesalpinia sappan.

e.Tinospora tuberculata.

75.Berikut merupakan keluarga dari Menispermaceae...

a.Kayu secang.

b.Bratawali.

c.Daun umbi kolkisi.

d.Kayu cendana.

e.Bawang putih.
76.Pesyaratan dari daun umbi kolkisi adalah..

a.Kadar alkaloida tidak kurang dari 2.5%

b.kadar alkoloida tidak kurang dari 0.25%

c.Kadar alkolida tidak kurang dari 0.67%.

d.Kadar Minyak atsiri tidak kurang dari 2.5%

e.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 8.7%

77.Bagian yang digunakan pada simplisia Santalum album adalah..

a.Kayu galih dari batang,dahan dan akar.

b.Umbi lapis.

c.Batang dan kulit batang

d.Irisan – irisan kecil atau serutan – serutan kayu.

e.Daun dan tangkainya.

78.Berikut zat berkhasiat utama yang dikandung Kayu secang adalah,kecuali..

a.Brazilin.

b.Damar.

c.Sappan.

d.Tanin.
e.Asam galat.

79.Bagian yang digunakan Pada beratawali adalah..

a.Irisisan-Irisan kecil atau serutan – serutan kayu.

b.Batang dan kulit batang.

c.Kulit batang dan Kulit cabang.

d.Dahan dan daun.

e.Kulit daun yang masih muda.

80.Nama tanaman asal dari Kayu secang adalah..

a.Tinospora tuberculata.

b.Allium Sativum.

c.Colchium autumunale.

d.Eurygonium Succriba.

e.Caesalpinia sappan.

81.Nama simplisia dari kayu Cendana adalah..

a.ALII SATIVA BULBUS.

b.COLCHICI CORMUS.

c.SANTILI LIGNUM.

d.SAPPAN LIGNUM.
e.TINISPORE CAULIS.

82.Keluarga dari bawang putih adalah.

a.Limariaceae.

b.Santaliacea.

c. Apocynaceae.

d.Liliaceae.

e.Caesalpiniaceae.

83.Penggunaan dari Daun umbi kolkisi adalah..

a.Antiseptika.

b.Amara.

c.Anti Diare.

d.Anti Gout.

e.Antihemoroida.

84.Nama simplisia dari sambiloto adalah..

a.SERPYLLI HERBA.

b.THYMI HERBA.

c.STRAMONII HERBA.
d.ANDROGRAPHIDIS HERBA.

e.HYOSCYAMI HERBA.

85.Keluarga dari simplisia Atropa belladona adalah..

a.Solanumaceae.

b.Solanaceae.

c.Liliaceae.

d.Poaceae.

e.Equisitaceae

86.Silex ® kapsul merupakan sediaan dari simplisia..

a.Thymus vulgaris.

b.Datura stramoni.

c.Thymus serpyllum.

d.Mentha piperita

e.Mentha Arvensis.

87.Kegunaan dari simplisia Herba Ephedra Equisetina adalah..

a.diuretika

b.amara

c.Vasodilantasia

d.Ekspentoransia
e.astringensia.

88.Sediaan dari simplisia Ephedea equisetina adalah...

a.Ephedra tablet.

b.Elix Tablet

c.Thiopan syrup

d.Ephedrin HCL tablet.

e.Ephedrax Syrup

89.Patikan kebo merupakan nama lain dari simplisia..

a.Mentha piperita

b.Thymus serypyllum

c.Hyoscyamus niger

d.Euphorbia hirta.

e.Phylantus niruri

90.Nama lain dari CENTELLA HERBA adalah...

a.Greges Otot

b.Patikan kebo

c.Herba hosyami
d.Daun kaki kuda

e.Daun poko

91.Bagian yang digunakan pada simplisia EQUISET HERBA adalah..

a.Bagian tanaman di atas tanah.

b.Seluruh tanaman.

c.Batang dan akar.

d.Daun,campuran daun dan pucuk bunga

e.Daun dam pucuk berbunga

92.

Gambar diatas adalah simplisia yang bernama..

a.HYOSCYAMI HERBA

b.MENTAHAE ARVENSIS HERBA

c.SERPYLLI HERBA

d.PHYLLANTHI HERBA
e.THYMI HERBA

93.Berikut simplisia yang dapat digunakan untuk parkinsonisme adalah..

a.Thymus vulgaris

b.Datura stramonium

c.Thymus serpyllum

d.Phyllantus niruri

e.Mentha piperita

94.Keluarga dari simplisia Meniran adalah..

a.Lamiaceae

b.Euphorbiaceae

c.Solanacae.

d.Apiaceae

e.Equisetaceae

95.Berikut jenis-jenis simplisia Menthae arvensis,kecuali..

a.Varietas javanica

b.Varietas piperacens
c.Varietas etrythyena

d.Varietas sachalinensis

e.Varietas glabrata

96.

Nama simplisia dari gambar diatas adalah..

a.Achillea millefolium

b.Aglaia odorata

c.Canabis sativa

d.Blumea balsamifera

e.Carica papaya

97.Berikut simplsia yang dapat digunakan sebagai Karminativa adalah..


a.Daun cengkeh

b.Daun koka

c.Daun sembung

d.Daun pepaya

e.Daun seledri

98.Pemerian dari ABRI FOLIUM adalah..

a.Bau khas aromatik lemah,rasa agak asam

b.Bau lemah,rasa agak manis,khas

c.Bau aromatik,rasa agak asin,menimbulkan rasa yang tebal di lidah

d.Bau mirip kamfer,rasa agak pahit,rasa mirip kamfer

e.Bau aromatik lemah,agak asam,rasa khas

99.Berikut merupakan fungsi dari daun jinten,kecuali..

a.Antipiretik

b.Obat luka

c.Sariawan

d.Anti spasmodik

e.Antitusiva
100.Keluarga dari CYMBOPOGONIS FOLIUM adalah..

a.apiaceae

b.poaceae

c.lamiaceae

d.Scrophulariaceae

e.Myrataceae

101.

Gambar disaming adalah simplisia yang bernama..

a.Gynura segetum

b.Murraya paniculata

c.Piper betle

d.Orthosiphon aristatus

e.Persea americana
102.Berikut yang termasuk ke dalam jenis-jenis THEA FOLIUM,kecuali..
a.Green Tea

b.Black Tea

c.Fluride Tea

d.Oolong Tea

e.White Tea

103.Nama simplisia dari daun tempuyang adalah..

a.SERICOCALYIS FOLIUM

b.POLYANTHI FOLIUM

c.SAUROPI FOLIUM

d.PSIDII FOLIUM

e.SONCHI FOLIUM

104.Keluarga dari MURRAYAE FOLIUM adalah..


a.astreaceae

b.oleaceae

c.sterluaceae

d.lamiaceae

e.Rutaceae

105.Enkasari ® Gargle merupakan sediaan dari simplisia..

a.PIPERIS FOLIUM

b.PERSEA FOLIUM

c.JASMINI FOLIUM

d.MURRAYAE FOLIUM

e.ORTHOSIPHONIS FOLIUM

106.Nama tanaman asal dari daun melati adalah..

a.Jasminum sambac

b.Elephantus scaber

c.Eclipta prostrata

d.Gynura procubens

e.Digitalis lanata

107.Berikut kandungan yang dikandung MESSUAE FLOS adalah..


a.Minyak atsiri

b.Asam amino

c.Asam Format

d.Protein

e.Seskuiterpen

108.Nama tanaman asal dari bunga Sidawayah adalah..

a.Woodfordia fructiosa

b.Woodfordia fructosa

c.Hibiscus sabdariffa

d.Jasminum sambac

e.Carthamus tictorius

109
Kegunaan dari simplisia di atas adalah..
a.Adstringensia

b.Insektisida

c.Diuretika

d.Anti diare

e.Aromatikum

110.Persyaratan kadar CARYOPHYLLI FLOS adalah..

a.kadar minyak atsiri dihitung setara eugenol

b.kadar minyak atsiri tidak kuranag dari 12% v/b

c.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 15% v/b

d.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 15 % b/v


e.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 15,7 % b/v

111.Koyo cabe® merupakan sediaan dari simplisia..

a.CAPSICI FRUCTUS

b.CAPSICI FRUTESCENTIS FRUCTUS

c.CAPTICA FRUCTUS

d.CORIANDRIFRUCTUS

e.CUBEBAE FRUCTUS

112.

Nama tanaman asal dari simplisia diatas adalah

a.Helicteres isora

b.Foeneculum vulgare

c.Morinda citrifolia

d.Coriandrum sativum
e.Carum capticum

113.Berikut kegunaan dari AMOMI FRUCTUS,kecuali..

a.Bumbu masak

b.Bahan Pewangi

c.karminativa

d.Dibuat tintur

e.Aromatika

114.Keluarga simplisia dari ANISI FRUCTUS adalah..

a.Zingiberaceae

b.Apiaceae

c.poaceae

d.Simarubaceae

e.Solanaceae

115.Nama lain dari CORIANDRI FRUCTUS Adalah..

a.Buah mungsi

b.kapas murni

c.Tambara marica

d.Ketumbar
e.Kapulaga

116.Bagian yang digunakan pada CUMINI FRUCTUS Adalah..

a.buah yang tua tetapi belum masak

b.buah yang masak

c.buah yang masak dan kering

d.buah

e.daging buah yang dikeringkan

117.berikut merupakan kandungan yang dikandung minyak atsiri pada RETROFRACTI


FRUCTUS,kecuali..

a. felandren

b. Piperin

c.damar

d.minyak atsiri

e.piperidin

118.Pemerian dari TAMARINDI PULPA FRCTUS adalah..

a.Bau manis asam, rasa asam agak manis

b.Bau khas aromatik rasa pedas

c.Bau lemah,rasa pahit


d.Bau khas aromatik,rasa agaksepat dan manis

e.Rasa sangat pahit

119.Berikut kegunaan dari Mahkota dewa ,kecuali..

a.Anti gout

b.Anti emetika

c.anti gout

d.Obat kanker

e.Anti dota

120.Simplisia yang dapat digunakan sebagai anti kolesterol adalah..

a.PANDANUS CONIDEUS FRUCTUS

b.MORINDAE CITRIFOLIAE FRUCTUS

c.CAPCISI FRUTESCENTIS FRUCTUS

d.COPTICI FRUCTUS

e.COPTICI FRUCTUS

121.keluarga dari FOENIBCULI FRUCTUS adalah..

a.Apiaceae

b.Piperaceae
c.Simarubaceae

d.Solanaceae

e.Zingiberaceae

122.Kadar minyak atsiri dari Carum copticum adalah...

a.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 1,6 v/b

b.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 1,6 b/v

c.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 2.7 v/b

d.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 2.7 b/v

e.Kadar minyak atsiri tidak kurang dari 2.7 b/b

123.Simplisia yang dapat digunakan sebagai Anti diare adalah..

a.Gooypium hirsutum

b.Helicteres isora

c.Foeniculi fulgare

d.Piper cubeba

e.Carum copticum.

124.Zat bekhasiat yang dikandung CUBEBAE FRUCTUS ,kecuali..

a.Minyak atsiri

b.damar
c.kubebin

d.Piperin

e.minyak lemak

125

Gambar diatasa mempunyai kegunaan sebagai..

a.Diaforetika

b.Stimulansia

c.Diuretika

d.Antispasmodik

e.Pencahar lemah

126.Nama tanaman asal dari CUCURBITAE SEMEN adalah...

a.Cucurbita mosycata
b.Cucurbita Moschata

c.Cucurbita moschata

d.Cucurbita Fragans

e.Cucurbita fragans

127.

Nama simplisia dari gambar di samping adalah..

a.Nigella sativa

b.Parkia roxburghii

c.Myristica fragans

d.Cucurbita moschata

e.Areca catechu

128.simplisia dibawah ini yang berkasiat sebagai obat cacing pita adalah..
a.Nigella sativa

b.Parkia roxburghii

c.Myristica fragans

d.Cucurbita moschata

e.Areca catechu

129.Keluarga dari simplisia COFFAE SEMEN adalah..

a.Arecaceae

b.Sterculiaceae

c.Rubiaceae

d.Loganiaceae

e.Mimosaceae

130.Bagian yang digunakan pada biji kola adalah..

a.Biji

b.Keping biji dan daging biji

c.Keping biji dan inti biji

d.Biji segar

e.Biji yang di keringkan

131.Keluarga dari pati singkong adalah..


a.Euphorbiaceae

b.solanaceae

c.Araceae

d.Poaceae

e.Poaceae

132.

Gambar diatas adalah simplisia yang bernama..

a.AMYLUM TRITICI

b.AMYLUM ORYZAE

c.AMYLUM SOLANI

d.AMYLUM MANIHOT

e.AMYLUM MAYDIS
133.Nama simplisia dari pati beras adalah..

a.AMYLUM TRITICI

b.AMYLUM ORYZAE

c.AMYLUM SOLANI

d.AMYLUM MANIHOT

e.AMYLUM MAYDIS

134.Di bawah ini yang termasuk kedalam sediaan Resorcinol Unguentun Compositum yaitu..

a.Pati kentang

b.Pati beras

c.Pati singkong

d.pati jagung

e.Pati gandum

135.Bagian yang digunakan pada AMYLUM MAYDIS adalah..

a.Pati yang diperoleh dari umbi akar

b.Pati yang diperoleh dari Buah

c.Pati yang diperoleh dari biji yang masak

d.Pati yang diperoleh dari biji

e.Pati yang diperoleh dari umbi


136. Borneo talk merupakan nama lain dari simplisia yang memiliki khasiat sebagai

a.Suppositoria

b.Aromatika

c.Bahan tambahan

d.Bahan tambahan untuk pembuatan plester

e.Pencahar lemah

137. Bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan
mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut adalah
pengertian dari …

a.Jamu

b.Fitofarmaka

c.Obat tradisional

d.Obat herbal terstandar

e.Ilmu galenika

138.

Logo diatas merupakan logo dari ...

a.Jamu

b.Obat herbal terstandar


c.Obat tradisional

d.Fitofarmaka

e.Ilmu galenika

139. Sediaan yang dibuat dari bahan baku tumbuh-tumbuhan atau hewan dengan
cara disari adalah pengertian dari …

a.Ilmu galenika

b.Sediaan galenika

c.Galenika

d.Obat

e.Jamu

140. Berikut yang merupakan contoh OHT yang benar adalah …

a.Diapet

b.Buyung upik

c.Pegel linu

d.Kuat perkasa

e.Promagh
141.Berikut yang merupakan contoh dari fitofarmaka adalah …

a.Fitrolac

b.Stimuno

c.Kiranti

d.Akar gingseng

e.Lancar Asi

142. Untuk menentukan identitas atau bahan berkasiat secara seksama sampai
dapat dibuat produk jadi yang terstandarisasi adalah uji …

a.Uji praklinik

b.Uji khasiat

c.Uji toksisitas

d.Uji teknologi farmasi

e.Uji klinik

143.Berikut yang termasuk ke dalam sediaan jamu adalah..

a.Buyung upik

b.Lelap

c.Stimuno
d.Decadryl

e.Mastin

144.Manakah yang bukan merupakan cara-cara perkolasi ...

a. Perkolasi diam

b.Perkolasi bertingkat

c.Perkolasi dengan tekanan

d.Perkolasi sambungan

e.Perkolasi biasa

145.Contoh tingtur yang dibuat secara perkolasi ...

a. Belladonae tinctura

b. Brom tinctura

c.Opii tinctura

d.Valerianae tinctura

e. Licuor tinctura
146.Manakah yang termasuk dalam tinctur lemah ...

a.Opii tinctura

b. Iodii tinctura

c. Cinnamomi tinctura

d. Capsici tinctura

e.Belladonae tinctura

147. Contoh dari bahan zat pembasah ...

a. Bolus alba

b.Talcum

c.Zinc oxydum

d. Madu

e.Tocoferol

148.Tablet hisap yng dibuat dengan cara kempa disebut ..

a.Boli

b. Granula

c.Troches
d. Pastiles

e.Tablet hisap

149.Zat tambahan yang digunakan untuk menambahkan warna adalah ..

a.Corrigen saporis

b.Corrigen odoris

c.Corrigen coloris

d.Obat

e.Sirup

150.Khasiat dari Lelap adalah...

a.Amara

b.Karminativa

c.Hipnotikum

d.Laxantiva

e.Kortikosteroid