Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA, SD NEG

TAHUN PELAJARAN 2018


NOMOR : 800 / 01 / SDN.6 / 2018
TANGGAL : 10 Juli 2018

Jumlah Jam Mengajar Di


kelas Jumlah
Pangkat/G Jabatan Ijazah/Jurusan/T Mengajar
NO Nama / NIP ol.Ruang Guru ahun Bidang Study Jumlah
I II III IV V VI Jam

Hamdani, S. Pd
Penata Kepala
1 S1
19800701 200801 1 002 III/c Sekolah

PPKn 4
Mursyidah
B.Indonesia 7
19630619 198410 2 001 Pembina Guru Matematika 6
2 Kelas VI SPG 1983
1951 7416 4430 0012 IV/a IPA 3 24
PNS
IPS 3
SBK 1

PPKn 4
Amna, S. Pd
B.Indonesia 7
19730105 199504 2 001 Guru Matematika 6
Pembina
3 6437 7516 6230 0662 Tk I IV/b Kelas V S1 - Sejarah 2006 IPA 3 24
PNS IPS 3
SBK 1

Husna, A. Ma PPKn 4
B.Indonesia 7
19830807 201404 2 001 Pengatur Guru Matematika 6
Muda
4 8139 7616 6330 0073 Tingkat Kelas IV D-II PGMI 2004 IPA 3 24
I PNS IPS 3
II/b
SBK 1

PPKn 6
Laina, S. Pd. SD
Guru B.Indonesia 10
Pembina
5 19581231 197804 2 030 Tk I IV/b Kelas III S1 - PGSD 2011 Matematika 6 24
4563 7366 3830 0570 PNS SBK 2

Nurmiah Ahmad, S. Pd. PPKn 6


SD B.Indonesia 8
Guru
6 19640210 198510 2 001 Pembina Kelas II S1 - PGSD 2013 Matematika 6 24
Tk I IV/b
1542 7426 4430 0072 PNS SBK 4

PPKn 5
Rosmeri, A. Ma
Pengatur B. Indonesia 8
Guru
Muda
7 19830927 201408 2 001 Tingkat Kelas I D-II PGSD 2004 Matematika 5 24
I
4259 7616 6230 0063 PNS 4
II/b SBK
Penjaskes 2

Rukmini, S. Pd. I
Penata Guru
8 19681231 200701 2 067 Muda III/b Agama S1 - PAI P. Agama 4 4 4 4 4 4 24

Husna, S. Pd. I
Guru
9 4162 7636 6630 0003 S1- PAI 2013 Penjaskes 4 4
Orkes

Sarayulis, S. Pd
Guru S1 - Penjaskesrek
10 3739 7636 5412 0002 Penjaskes 4 4 8
Orkes 2011
Guru S1 - Penjaskesrek
10 8
Orkes 2011

Aklina, S. Pd. SD
11 5149 7666 6130 0123 S1 - PGSD 2011 Penjaskes 2 4 6

Elyana, S. Pd. SD
12 9010 7546 5530 0043 S1 - PGSD SBK 2 3 5

Nasrullah, A. Ma
13 5933 7626 6439 0033 DII - PGSD 2009 Penjaskes 4 4

14 Herlina, S. Pd. SD DII- PGSD 2011 SBK 2 1 1 4

15 Anita, S. Pd S1 - PGSD 2013 SBK 2 3 5

16 Khalidah SMA Guru TPA 0

30 32 34 36 36 36 204

Simpang
K

H
NIP: 198
LA, SD NEGERI 6 SIMPANG MAMPLAM

/ 2018

Tugas Jumlah

tambahan/ Ket
Jam tugas Beban
Tugas Tambahan Kerja
mengajar di

Kepala Kepala
18 18
Sekolah Sekolah

Wali
Wali Kelas VI 24 Kelas VI

Wali
Wali Kelas V 24 Kelas V

Wali
Wali Kelas IV 24 Kelas IV

Wali
Wali Kelas III 24 Kelas III

Wali
Wali Kelas II 24 Kelas II

Wali
Wali Kelas I 24 Kelas I

Guru PAI 24 Guru PAI

Guru Bidang 4 Guru PAI


Studi

Guru
Operator 12 20 Bidang
Sekolah Studi
Guru
Operator 12 20 Bidang
Sekolah Studi

Guru
Guru Bidang 6 Bidang
Studi Studi

Guru
Guru Bidang 5 Bidang
Studi Studi

Guru
Guru Bidang 4 Bidang
Study Study

Guru
Guru Bidang 4 Bidang
Study Study

Guru
Guru Bidang 5 Bidang
Study Study

Guru TPA 0 Guru TPA

234

Simpang Mamplam, 10 Juli 2018


Kepala Sekolah

Hamdani, S. Pd
NIP: 19800701 200801 1 002