Anda di halaman 1dari 7

(Diisi dalam 3 salinan) LAMPIRAN A

MAJLIS AMANAH RAKYAT

PERMOHONAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KOMPUTER

BUTIR-BUTIR PEMOHON

1. Nombor gaji 2. Gred Gaji 3. Gaji Bersih (RM) :


Sebulan (sertakan salinan slip gaji)

4. Nama :
(Ejaan Nama Mengikut Kad Pengenalan)

5. No. Kad Pengenalan :

6. Jawatan :

7. Tempat Bertugas :

8. Taraf perkhidmatan : Tetap Kontrak


(sila tandakan x mana yang berkenaan) Jika pencen, nyatakan no. pencen Tarikh tamat kontrak

Sementara

9. Tarikh Mula Berkhidmat : 10. No Telefon Bimbit :_________________

BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN KOMPUTER YANG DIPOHON

1. Pembiayaan kali ke :
( Isikan mana yang berkenaan)

2. Jenis / Model Komputer : 6. Butir-butir Pembekal


(Lampirkan Sebutharga & spesifikasi komputer)
3. Harga satu set (RM) :

4. Jumlah Pembiayaan dipohon (RM) :

5. Cadangan Bayaran Balik : Bulan

BUTIR - BUTIR PINJAMAN/JAMINAN/KEMUDAHAN

Tarikh Jumlah Ansuran


Diambil RM Bulanan
Pinjaman/Kemudahan Perumahan MARA
Pinjaman Koperasi BUMIRA/Lain Koperasi
Pinjaman Pelajaran MARA
Pinjaman/Kemudahan Kenderaan MARA
Lain-lain (nyatakan jenis)
(Lampirkan Penyata Berasingan Jika Ruang Tidak Mencukupi)

1. Cara menjelaskan perbezaan antara harga Komputer dan Wang Pembiayaan : _____________________________________
2. Jika permohonan ini diluluskan, saya bersetuju akan mematuhi segala peraturan dan syarat wang pembiayaan pembelian Komputer
bagi pegawai-pegawai dan kakitangan-kakitangan MARA seperti yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa. Saya sahkan butir-butir
yang dinyatakan di atas adalah benar.
Kepada : Pengarah Bahagian Sumber Manusia MARA
Tarikh :

* Potong yang mana tidak berkenaan Tandatangan Pemohon


PENJAMIN
(Untuk dipenuhi jika berkenaan)

No. gaji :

Nama :

No. Kad Pengenalan : Umur :

Jawatan :

Gred gaji :

Kategori gaji :

Tempat bertugas :

Gaji (bersih) sebulan (RM) :

Tarikh Mula Berkhidmat :

Tarikh Pembelian Taraf Berpencen : No. Pencen :

(Saya mengaku akan penuhi dan tandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian
Komputer yang ditentukan)
Tandatangan Penjamin

PENGESAHAN PEGAWAI MENGAWAL PUSAT

Saya sahkan permohonan ini telah memenuhi peraturan-peraturan dan syarat-syarat sepertimana yang terkandung dalam Surat Pekeliling
Kewangan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.

Tarikh :

Tandatangan dan Cop Jawatan


Pegawai Mengawal Pusat

UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Semua peraturan-peraturan dan syarat-syarat telah dipenuhi / tidak dipenuhi*. Kelulusan disokong / tidak disokong* dengan syarat-syarat
seperti berikut :-

Wang Muka RM Bil Ansuran Bulan

Pembiayaan diluluskan RM Ansuran Bulanan RM

Keuntungan RM
Harga Jualan RM

Tarikh:

(Tandatangan & Cop )

Kepada Pengarah Bahagian Sumber Manusia,


Diluluskan Pembiayaan : RM _______________________ seperti syarat-syarat di atas.

Tarikh : __________________

b/p Pengarah
Bahagian Sumber Manusia
Tarikh Mula Potongan Gaji :
LAMPIRAN B
SPK 2/2017

1
LAMPIRAN B
SPK 2/2017

2
LAMPIRAN B
SPK 2/2017

3
LAMPIRAN B
SPK 2/2017

4
LAMPIRAN B
SPK 2/2017