Anda di halaman 1dari 33

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

2019
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

MINGGU TAJUK OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK


MINGGU 1
Long Bridge Gimnastik asas
1.1.1 Melakukan imbangan dinamik jambatan
Contoh aktiviti ● Boleh melakukan aktiviti panjang (long bridge) dan kereta sorong.
● Reach the line imbangan jambatan panjang, , Penilaian :
● Jambatan bergerak kereta sorong Pemerhatian
2.1.1 Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan
● Kereta sorongku badan semasa melakukan aktiviti imbangan. EMK :
Permainan kecil : Kreativiti & Inovasi
5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam
Lumba kereta sorong aktiviti fizikal. Modul :
m/s : 4 - 5

Imbangan statik Gimnastik asas Penilaian :


1.1.2 Melakukan imbangan statik dua tapak Pemerhatian
Contoh aktiviti : ● Boleh melakukan pelbagai sokongan secara berpasangan, tugu secara
Imbangan static individu aktiviti imbangan dinamik, statik berpasangan dan imbangan dekam. EMK :
Imbangan static dan imbangan dekam serta Kreativiti & Inovasi
berpaasangan boleh membezakan luas tapak 2.1.2 Menerangkan perbezaan luas tapak
Imbangan puncak sokongan sokongan semasa melakukan pelbagai aktiviti Modul :
imbangan m/s : 6-7
Permainan kecil :
Membina tugu 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat
aktiviti

5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk


kumpulan.

2 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

MINGGU 2
Imbangan dekam Gimnastik asas Penilaian :
1.1.2 Melakukan imbangan statik dua tapak Pemerhatian
Contoh aktiviti : ● Boleh melakukan i imbangan sokongan secara berpasangan, tugu secara
Buaianku dekam berpasangan dan imbangan dekam. EMK :
Tanganku kuat Kreativiti & Inovasi
Permainan kecil : 2.1.2 Menerangkan perbezaan luas tapak
Pertandingan dekam sokongan semasa melakukan pelbagai aktiviti Modul :
imbangan m/s : 8

5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat


aktiviti

5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk


kumpulan.

3 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

Teeter-tooter Gimnastik asas Penilaian :


1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan kaki Pemerhatian
Contoh aktiviti : ● Boleh melakukan aktiviti, lejang (teeter-tooter) dengan sokongan dan dirian
Teeter-tooter imbangan dengan kaki lejang tangan dengan sokongan. EMK :
Belon tinggi dan dirian tangan 2.1.4 Menyatakan perkaitan antara kedudukan Kreativiti & Inovasi
Inverted lift tangan dan jari dengan mengawal imbangan dalam
dirian tangan. Modul :
Permainan kecil : 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa m/s : 9-10
Tali beracun melakukan aktiviti.
Pokok yang kukuh

MINGGU 3
Hambur kaki Gimnastik asas 1.2.1 Melakukan hambur kaki dari aras tinggi ke Penilaian :
aras rendah. Pemerhatian
Contoh aktiviti : ● Boleh melakukan hambur kaki
● Kakiku hambur dari aras tinggi ke rendah dan 1.2.2 Melakukan hambur kaki dari aras rendah ke EMK :
● Tinggi dan rendah aras rendah ke tinggi aras tinggi. Kreativiti & Inovasi
Persembahan : 2.2.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa
parcourse melakukan hambur kaki dari pelbagai aras. Modul :
m/s : 12 - 14
5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam
aktiviti fizikal.

4 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan


dengan betul.

Hambur tangan Gimnastik asas 1.2.3 Melakukan hambur dengan kedua-dua Penilaian :
belah tangan. Pemerhatian
Contoh aktiviti : ● Boleh melakukan hambur tangan 2.2.2 Menyatakan pemindahan berat badan
● Mari menghambur semasa melakukan hambur menggunakan tangan EMK:
● Cuba naik Kreativiti & Inovasi
Persembahan :
Out of jungle Modul:
m/s : 15 - 16

MINGGU 4
Guling depan posisi pike Gimnastik asas 1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike diikuti Penilaian :
imbangan. Pemerhatian
Contoh aktiviti: Boleh melakukan gulingan depan posisi 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan posisi
● Guling depan posisi pike pike pike. EMK:
dari tinggi ke rendah Kreativiti & Inovasi
● Guling dan imbang 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian
Permainan kecil: secara aktif. Modul:
rutin gulingdepan posisi pike m/s : 17-18
dan imbangan

5 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

Guling belakang Penilaian :


Gimnastik asas 1.3.2 Melakukan guling belakang diikuti Pemerhatian
Contoh aktiviti: imbangan.
1. Guling belakang ● Berkebolehan melakukan kemahiran EMK:
dengan sokongan guling belakang dengan lakuan yang 2.3.2 Menerangkan kepentingan menolak dengan Kreativiti & Inovasi
2. Guling belakang betul tangan pada akhir guling belakang
dan imbangan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa Modul:
melakukan aktiviti. m/s 19-22
Permainan kecil:
rutin putaran dan imbangan

MINGGU 5
Tepuk riang ria Penilaian :
1.4.1 Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut Pemerhatian
Contoh aktiviti: tempo muzik yang didengar seperti step-
● Langkah asas step close close, schottische, polka dan grapevine. EMK :
● Tepuk riang ria tanpa Kreativiti & Inovasi
muzik Pergerakan berirama 1.4.2 Mereka cipta dan mempersembahkan
rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai Modul :
Persembahan : ● Berkebolehan melakukan langkah langkah lurus mengikut tempo muzik yang didengar m/s : 23 - 26
Tepuk riang ria lurus seperti heel toe dan langkah 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan
step close mengikut tempo. pergerakan lokomotor.
2.4.2 Memilih langkah lurus yang sesuai
digunakan untuk mereka cipta rangkaian
pergerakan mengikut tempo muzik yang
didengar.

6 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan

Merry Go Round 1.4.1 Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut Penilaian :


tempo muzik yang didengar seperti step- Pemerhatian
Contoh aktiviti: close, schottische, polka dan grapevine.
Langkah asas grapevine EMK :
1.4.2 Mereka cipta dan mempersembahkan Kreativiti & Inovasi
Pergerakan berirama
rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai
Persembahan : langkah lurus mengikut tempo muzik yang didengar Modul :
● Berkebolehan melakukan langkah
pergerakan grapevine 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan m/s : 27- 30
grapevine dan polka mengikut
mengikut tempo pergerakan lokomotor.
tempo.
2.4.2 Memilih langkah lurus yang sesuai
digunakan untuk mereka cipta rangkaian
pergerakan mengikut tempo muzik yang
didengar.

5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan

7 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

MINGGU 6
4-9 FEBRUARI
2018 Kincir angin .4.1 Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut Penilaian :
tempo muzik yang didengar seperti step- Pemerhatian
Contoh aktiviti : close, schottische, polka dan grapevine.
Pergerakan berirama
Langkah asas scottiche dan polka EMK :
1.4.2 Mereka cipta dan mempersembahkan Kreativiti & Inovasi
● Berkebolehan melakukan satu
rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai
rangkaian pergerakan menggunakan
Persembahan : langkah lurus mengikut tempo muzik yang didengar Modul :
pelbagai jenis langkah lurus
Langkah asas scottiche dan polka 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan m/s : 34- 37
mengikut tempo
mengikut tempo pergerakan lokomotor.
2.4.2 Memilih langkah lurus yang sesuai
digunakan untuk mereka cipta rangkaian
pergerakan mengikut tempo muzik yang
didengar.

5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan


Round the clock Penilaian :
Pemerhatian
Contoh aktiviti : .4.1 Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut
Langkah asas grapevine – tempo muzik yang didengar seperti step- EMK :
schottische close, schottische, polka dan grapevine. Kreativiti & Inovasi

Persembahan : 1.4.2 Mereka cipta dan mempersembahkan Modul :


Rangkaian pergerakan rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai m/s : 34- 37
langkah asas langkah lurus mengikut tempo muzik yang didengar
2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan
pergerakan lokomotor.
2.4.2 Memilih langkah lurus yang sesuai
digunakan untuk mereka cipta rangkaian
pergerakan mengikut tempo muzik yang
didengar.

5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan

8 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

MINGGU 7
Mari menghantar Penilaian :
Pemerhatian
Contoh aktiviti : 1.5.1 Menghantar bola menggunakan tangan
● Teroka ruang dengan kaki dan alatan. EMK :
tangan Kreativiti & Inovasi
● Teroka ruang dengan 1.5.2 Menerima bola menggunakan tangan,
kaki kaki dan alatan. Modul :
m/s : 38- 42
Permainan kecil : 2.5.1 menerangkan lakuan semasa
Berapa boleh jaring menghantar dan menerima bola
Kemahiran asas permainan
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
(kategori serangan)
fizikal
● Berkebolehan melakukan kemahiran
asas menghantar dan menerima bola
menggunakan tangan kaki dan
alatan
Mari menghantar Penilaian :
Pemerhatian
Contoh aktiviti :
Teroka ruang dengan alatan 1.5.1 Menghantar bola menggunakan tangan EMK :
kaki dan alatan. Kreativiti & Inovasi
Permainan kecil :
Berapa boleh jaring 1.5.2 Menerima bola menggunakan tangan, Modul :
kaki dan alatan. m/s : 38 – 42
2.5.1 Mengenal pasti lakuan semasa
menghantar dan menerima bola

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti


fizikal

9 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

MINGGU 8
Pandai kelecek Kemahiran asas permainan Penilaian :
(kategori serangan) Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.5.3 Menggelecek bola menggunakan tangan,
● Kelecek bola guna ● Berkebolehan melakukan kemahiran kaki dan alatan EMK :
tangan dan kaki asas mengelecek bola dengan Kreativiti & Inovasi
● Kelecek guna alatan menggunakan tangan, kaki dan 2.5.3 Membezakan lakuan semasa mengelecek
alatan dengan tangan, kaki dan alatan. Modul :
Permainan kecil: m/s : 42 – 44
Bolos galah panjang 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam
permainan.

Mengadang Kemahiran asas permainan Penilaian :


(kategori serangan) Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.5.4 Melakukan kemahiran mengadang.
Ikut bayang ● Berkebolehan melakukan kemahiran EMK :
asas mengadang dengan lakuan 2.5.4 Menyatakan justifikasi situasi yang sesuai Kreativiti & Inovasi
Permainan kecil : yang betul untuk mengadang dan memintas.
Kertas ajaib Modul :
5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok m/s : 46
semasa melakukan aktiviti

10 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

MINGGU 9
Pintas memintas Kemahiran asas permainan Penilaian :
(kategori serangan) Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.5.5 Memintas hantaran bola pemain lawan
Memintas ● Berkebolehan melakukan kemahiran EMK :
asas memintas dengan lakuan yang . 2.5.4 Menyatakan justifikasi situasi yang sesuai Kreativiti & Inovasi
betul untuk mengadang dan memintas.
Permainan kecil: Modul :
Mini futsal 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok m/s : 49
semasa melakukan aktiviti

Mari menjaring Kemahiran asas permainan Penilaian :


(kategori serangan) Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.5.5 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan
Menjaring menggunakan ● Berkebolehan melakukan kemahiran alatan EMK :
tangan asas menjaring dengan Kreativiti & Inovasi
menggunakan tangan, kaki dan 2.5.5 Menyatakan kemahiran yang boleh
alatan. digunakan untuk menjaring menggunakan tangan, Modul :
Permainan kecil: kaki dan alatan. m/s : 52
Bola jaring mini 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
.

MINGGU 10
Mari menjaring Kemahiran asas permainan Penilaian :

11 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

(kategori serangan) 1.5.5 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan Pemerhatian


Contoh aktiviti: alatan
Menjaring menggunakan ● Berkebolehan melakukan kemahiran 2.5.5 Menyatakan kemahiran yang boleh EMK :
kaki asas menjaring dengan digunakan untuk menjaring menggunakan tangan, Kreativiti & Inovasi
menggunakan tangan, kaki dan kaki dan alatan.
alatan. 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli Modul :
Permainan kecil: kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. m/s : 52
Bola sepak mini .

Mari menjaring Kemahiran asas permainan Penilaian :


(kategori serangan) Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan
Menjaring menggunakan ● Berkebolehan melakukan kemahiran alatan EMK :
alatan asas menjaring dengan Kreativiti & Inovasi
menggunakan tangan, kaki dan 2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori
alatan. serangan Modul :
Permainan kecil : m/s : 52
Mini hoki 5.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri
dalam aktiviti pendidikan Jasmani

MINGGU 11
Jom servis Kemahiran asas permainan Penilaian :
(kategori jaring) Pemerhatian

12 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

Contoh aktiviti
● Servis sasaran ● Berkebolehan melakukan kemahiran 1.6.5 Melakukan servis menggunakan tangan, EMK :
● Siapa cepat servis menggunakan tangan dan kaki dan alatan Kreativiti & Inovasi
alatan
2.6.3 Menganalisis dan mengenal pasti titik Modul :
Permainan kecil: kontak pada objek yang dihantar. m/s : 54 - 57
Hujan bola
2.6.4 Menerangkan lakuan servis menggunakan
tangan, kaki dan alatan.

5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam


permainan.
.

Kaki servis .6.5 Melakukan servis menggunakan tangan, Penilaian :


kaki dan alatan Pemerhatian
Contoh aktiviti : 2.6.3 Menganalisis dan mengenal pasti titik
● Lambung dan servis kontak pada objek yang dihantar. EMK :
● Servis ke petak 2.6.4 Menerangkan lakuan servis menggunakan Kreativiti & Inovasi
tangan, kaki dan alatan.
Permainan kecil : Modul :
Servis dan tangkap 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam m/s : 59
permainan.

.
MINGGU 12
Terima, hantar dan timang Kemahiran asas permainan Penilaian :
(kategori jaring) Pemerhatian
Contoh aktiviti 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan,
● hantar bola guna tangan kaki dan alatan. EMK :
● hantar bola guna kaki ● Berkebolehan menerima dan Kreativiti & Inovasi
menghantar bola menggunakan 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki
Permainan kecil: tangan dan kaki dan alatan. Modul :
Tiga anggota m/s : 63

13 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

2.6.1 Menyatakan lakuan menghantar dan


menerima bola menggunakan tangan, kaki dan
alatan
5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan.

Terima, hantar dan timang 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, Penilaian :
kaki dan alatan. Pemerhatian
Contoh aktiviti:
● Timang bola guna 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki EMK :
tangan dan alatan. Kreativiti & Inovasi
● Timang bola guna kaki 2.6.1 Menyatakan lakuan menghantar dan
menerima bola menggunakan tangan, kaki dan Modul :
Permainan kecil: alatan m/s : 63
Tiga anggota 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan
berkumpulan.

MINGGU 13
8-13 APRIL Pukulan pepat Kemahiran asas permainan Penilaian :
2018 (kategori jaring) Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.6.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan
Pukulan pepat ● Berkebolehan melakukan kemahiran alatan EMK :
pukulan pepat dengan menggunakan Kreativiti & Inovasi
alatan

14 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

Permainan kecil: 2.6.2 Membezakan lakuan pukulan pepat dengan Modul :


Rali lorong pukulan kilas menggunakan alatan. m/s : 65 - 67

5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa


melakukan aktiviti

Pukulan kilas Penilaian :


Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.6.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan
Kawal dan hantar alatan EMK :
Kreativiti & Inovasi
Permainan kecil: 2.6.2 Membezakan lakuan pukulan pepat dengan
Pukul bulu ayam pukulan kilas menggunakan alatan. Modul :
m/s : 69-70
5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam
permainan

MINGGU 14
Membaling bola atas bahu Kemahiran asas permainan Penilaian :
(kategori memadang) Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.7.1 Melakukan balingan bola atas bahu
● Baling dan lantun ● Berkebolehan melakukan kemahiran EMK :
● Bola 3 zon balingan bola atas bahu dengan 2.7.1 Menyatakan kedudukan tangan yang Kreativiti & Inovasi
lakuan yang betul paling sesuai (angle of release)
semasa melepaskan bola dalam Modul :
Permainan kecil: kemahiran balingan m/s :72-74
Jatuhkan sketal

15 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan


dalam permainan secara positif

Memukul Kemahiran asas permainan


(kategori memadang) 1.7.2 Memukul bola yang pegun Penilaian :
Contoh aktiviti: menggunakan alatan pemukul Pemerhatian
● Pecah benteng ● Berkebolehan melakukan pukulan
● Memukul bola pelbagai bola yang pegun dengan lakuan 2.7.3 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan EMK :
arah yang betul alat pemukul semasa memukul bola Kreativiti & Inovasi

Permainan kecil: 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa Modul :


Scatterball rounders melakukan aktiviti m/s : 75 - 78

MINGGU 15 ●

Menangkap bola Kemahiran asas permainan


(kategori memadang) Penilaian :
Contoh aktiviti: 1.7.3 Menangkap bola pada pelbagai aras Pemerhatian
● Tangkap bola rendah ● Berkebolehan melakukan kemahiran
● Tangkap bola sederhana menangkap bola pada pelbagai aras 2.7.2 Membezakan kedudukan tangan EMK :
dan tinggi semasa menangkap bola pada Kreativiti & Inovasi
pelbagai aras.
Permainan kecil: 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa Modul :
bola panas melakukan aktiviti. m/s : 80-82

16 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

Baling ikut jam Kemahiran asas permainan Penilaian :


(kategori memadang) Pemerhatian
Contoh aktiviti: 1.7.4 Melakukan balingan tangan lurus
● Baling pundi kacang ● Berkebolehan melakukan balingan mengikut arah pusingan jam. EMK :
● Baling bola melalui tangan lurus mengikut arah pusingan Kreativiti & Inovasi
gelung jam dengan lakuan betul. 1.7.5 Melakukan balingan bola dengan
tangan lurus melawan arah pusingan Modul :
Permainan kecil: jam. m/s : 85 - 87
Raja catur
2.7.1 Menyatakan kedudukan tangan yang
paling sesuai (angel of release)
semasa melepaskan bola dalam
kemahiran balingan

5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.

MINGGU 16 ●
6-11 MEI 2018

MINGGU 20
13-18 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
2018
MINGGU 21
Congkak dan dam Rekreasi dan kesenggangan Penilaian :
Pemerhatian

17 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

20-25 MEI Contoh aktiviti: ● Berkebolehan bermain permainan 1.14.1 Bermain permainan strategi yang
2018 ● Main congkak melibatkan kemahiran motor halus melibatkan kemahiran motor halus seperti EMK :
● Main dam karom, dam, congkak dan catur. Keusahawanan

2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan Modul :


seperti karom, dam, congkak dan catur m/s : 125
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti

MINGGU 22
27-MEI 1 JUN Karom dan catur Rekreasi dan kesenggangan
2018 1.14.1 Bermain permainan strategi yamg Penilaian :
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan bermain permainan melibatkan kemahiran motor halus seperti Pemerhatian
● Main karom melibatkan kemahiran motor halus karom, dam, congkak dan catur.
● Main catur EMK :
2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan Keusahawanan
seperti karom, dam, congkak dan catur
Modul :
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok m/s : 125
semasa melakukan aktiviti

MINGGU 23
3-8 JUN 2018 Congkak dan dam Penilaian :
Pemerhatian
Rekreasi dan kesenggangan
Contoh aktiviti: 1.14.1 Bermain permainan strategi yang
● Main congkak melibatkan kemahiran motor halus seperti EMK :
● Berkebolehan bermain permainan
● Main dam karom, dam, congkak dan catur. Keusahawanan
melibatkan kemahiran motor halus
2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan Modul :
seperti karom, dam, congkak dan catur m/s : 125
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok

18 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

semasa melakukan aktiviti

MINGGU 26
24 - 29 JUN Karom dan catur 1.14.1 Bermain permainan strategi yamg Penilaian :
2018 melibatkan kemahiran motor halus seperti Pemerhatian
Contoh aktiviti: karom, dam, congkak dan catur.
● Main karom EMK :
● Main catur 2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan Keusahawanan
seperti karom, dam, congkak dan catur
Modul :
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok m/s : 125
semasa melakukan aktiviti

MINGGU 27
1-6 JULAI 2018 Komposisi badan Penilaian :
Lembaran kerja
Contoh aktiviti: 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat
Komposisi badan
● Mengukur tinggi dan badan EMK :
berat Keusahawanan
● Berkebolehan mengenal pasti 4.5.1 Membanding berat dan tinggi sendiri
● Merekod tinggi dan berat
ketinggian dan berat badan dengan rakan dan carta pertumbuhan
● Membanding rekod Modul :
normal m/s :

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan

19 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

Komposisi badan Penilaian :


Lembaran kerja
Contoh aktiviti: 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat
● Mengukur tinggi dan badan EMK :
berat Keusahawanan
● Merekod tinggi dan berat 4.5.2 Menyatakan nutrient makanan yang
● Membanding rekod memberi tenaga dan membantu Modul :
tumbesaran m/s :

5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan

MINGGU 28
8-13 JULAI Baling lawan jam Penilaian :
2018 Pemerhatian
Contoh aktiviti: Kemahiran asas permainan 1.8.4 Melakukan balingan tangan lurus melawan
● Baling bola ke sasaran (kategori memadang) arah pusingan jam EMK :
● Baling, lantun dan kena Keusahawanan
● Berkebolehan melakukan kemahiran 2.8.1 Menyatakan kedudukan tangan yang
Permainan kecil : balingan tangan lurus melawan arah paling sesuai (angle of release) semasa Modul :
Siapa paling banyak pusingan jam melepaskan bola dalam kemahiran m/s : 88-89
balingan

5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan


dalam permainan secara positif

20 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

Baling lawan jam Penilaian :


1.8.5 Melakukan balingan tangan lurus melawan Pemerhatian
Contoh aktiviti: arah pusingan jam
Baling bola ke sasaran EMK :
2.8.1 Menyatakan kedudukan tangan yang Keusahawanan
Permainan kecil : paling sesuai (angle of release) semasa
Target ball melepaskan bola dalam kemahiran Modul :
balingan m/s : 88-89
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan
dalam permainan secara positif

MINGGU 29
15-20 JULAI Kejar mengejar Olahraga asas Penilaian :
2018 Pemerhatian
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan aktiviti 1.9.1 Berlari dalam pelbagai kelajuan.
● Larian pyramid kelajuan EMK :
● Lipas kudung 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul Kreativiti & Inovasi
semasa berlari
Modul :
2.9.2 Mengenal pasti kordinasi tangan dan kaki m/s : 91- 94
semasa berlari

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima


kekurangan rakan sebaya

Dekat dan jauh Olahraga asas Penilaian :

21 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

● Berkebolehan melakukan kemahiran 1.9.2 Berlari dalam pelbagai jarak Pemerhatian


Contoh aktiviti : berlari dalam pelbagai jarak
● Keretapi ekspress 2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul EMK :
● Kutip, lari, letak semasa berlari Kreativiti & Inovasi

Permainan kecil : 2.9.2 Mengenal pasti kordinasi tangan dan kaki Modul :
larian bintang semasa berlari m/s : 95-97
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
kekurangan rakan sebaya

MINGGU 30
22 - 27 JULAI Hebat melompat Olahraga asas Penilaian :
2018 Pemerhatian
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan kemahiran 1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan
Aneka lompatan melompat menggunakan sebelah mendarat dengan kedua-dua belah kaki EMK :
kaki dan mendarat dengan kedua- Kreativiti & Inovasi
dua belah kaki 2.10.1 Mengenal pasti postur badan yang betul
semasa melompat Modul :
m/s : 99-100
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal

Hebat melompat Olahraga asas Penilaian :

22 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

Pemerhatian
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan kemahiran 1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan
Litar lompat melompat menggunakan sebelah mendarat dengan kaki yang sama EMK :
kaki dan mendarat dengan kaki yang Kreativiti & Inovasi
sama 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan
Untuk melonjak Modul :
m/s : 99-100
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal

MINGGU 31
29 JULAI - 3 Hebat melompat Penilaian :
OGOS 2018 1.10.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan Pemerhatian
Contoh aktiviti: mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya
Lompat kijang Olahraga asas EMK :
2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk Kreativiti & Inovasi
melonjak
● Berkebolehan melakukan kemahiran
melompat menggunakan kaki kanan Modul :
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli m/s :
dan mendarat dengan kaki kiri dan kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
sebaliknya

MINGGU 32
Lompat pelbagai aras Olahraga asas Penilaian :

23 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

5 - 10 OGOS ● Berkebolehan melakukan kemahiran 1.10.4 Melompat melepasi halangan pada Pemerhatian
2018 Contoh aktiviti : melompat melepasi halangan pada pelbagai aras
● Melompat tali rendah pelbagai aras EMK :
● Melompat tali tinggi 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk Kreativiti & Inovasi
melonjak
Modul :
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli m/s :
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal

MINGGU 33
12 - 17 OGOS Melontar Olahraga asas Penilaian :
2-18 1.11.1 Melontar objek sfera pada pelbagai Pemerhatian
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan kemahiran jarak
Melontar bola kecil melontar objek sfera dengan betul EMK :
2.11.1 Mengenal pasti postur badan yang betul Kreativiti & Inovasi
Permainan kecil : semasa melakukan lontaran
Siapa jauh Modul :
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan m/s :
dalam permainan secara positif

Mari melempar Olahraga asas Penilaian :


1.11.3 Melempar objek leper pada pelbagai jarak Pemerhatian
Contoh aktiviti:
2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang betul

24 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

● Mari melempar ● Berkebolehan melakukan kemahiran semasa melakukan lemparan EMK :


● Beat the ball melempar objek leper dengan betul Kreativiti & Inovasi
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan
Permainan kecil : dalam permainan secara positif Modul :
Serangan ufo m/s : 106-108

MINGGU 35
26-31 OGOS Rejaman Olahraga asas Penilaian :
2018 Pemerhatian /
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan kemahiran 1.11.2 Merejam objek panjang pada pelbagai jarak lembaran kerja
● Rejam ke gelung merejam
● Kayu berekor 2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang betul EMK :
semasa melakukan rejaman Kreativiti & Inovasi
Permainan kecil:
Rejam jauh-jauh 5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat Modul :
melakukan aktiviti m/s : 112 - 115

Senaman frisbee Konsep kecergasan Penilaian :


Pemerhatian
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan aktiviti 3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan
● Lempar dan tangkap yang dapat meningkatkan suhu suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi EMK :
● Menangkap piring badan dan keanjalan otot Keusahawanan
terbang
3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas

25 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

melakukan aktiviti fizikal Modul :


Permainan kecil : m/s : 135 - 137
Kapten frisbee 4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan badan
dan menyejukkan badan

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian


mengikut aktiviti

MINGGU 36
2-7 Senaman seirama Konsep kecergasan Penilaian :
SEPTEMBER Pemerhatian
2018 Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan aktiviti 3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan
Senam seirama yang dapat meningkatkan suhu suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi EMK :
badan dan keanjalan otot Keusahawanan

3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas Modul :


melakukan aktiviti fizikal m/s :
4.1.2 Membezakan kadar nadi sebelum dan
selepas melakukan aktiviti fizikal.

5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian


mengikut aktiviti

Menyejukkan badan Konsep kecergasan Penilaian :


Pemerhatian
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan aktiviti 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.
● Sentuh dan beku menyejukkan badan EMK :
● Senaman litar 4.1.3 Mengenal pasti kuantiti air yang perlu Keusahawanan
diminum semasa dan selepas melakukan
aktiviti fizikal. Modul :
m/s : 139 - 141
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli

26 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal

MINGGU 37
9 - 14 Jantung oh jantung Kapasiti aerobik Penilaian :
SEPTEMBER Pemerhatian
2018 Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan senaman 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat
● Buka dan tutup yang dapat meningkatkan kapasiti meningkatkan kapasiti aerobik dalam EMK :
● Lompat bintang aerobik jangka masa yang ditetapkan. Keusahawanan

4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap Modul :


jantung m/s : 143
5.2.2 Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut
peranan

Jantung oh jantung Kapasiti aerobik Penilaian :


Pemerhatian
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan senaman 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat
Kumpul harta yang dapat meningkatkan kapasiti meningkatkan kapasiti aerobik dalam EMK :
aerobik jangka masa yang ditetapkan. Keusahawanan
Permainan kecil :
Lari kawan ku lari 4.2.1 Mengenal pasti kesan senaman terhadap Modul :
jantung m/s : 144
5.2.2 Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut

27 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

peranan

MINGGU 38
16-21 Ceria bersama-sama Kapasiti aerobik Penilaian :
SEPTEMBER Pemerhatian
2018 Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan aktiviti 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat
● Zapin ceria yang meningkatkan kapasiti aerobik meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka EMK :
● Banghra hey! masa yang ditetapkan. Kreativiti & Inovasi

Persembahan : 4.2.2 Mengenal pasti peranan jantung dan paru- Modul :


Senam riang berdua paru semasa melakukan senaman m/s : 149 - 152
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan

Ceria bersama-sama Kapasiti aerobik Penilaian :


Pemerhatian /
Contoh aktiviti: Berkebolehan melakukan aktiviti yang 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat Lembaran kerja
● Zapin ceria meningkatkan kapasiti aerobik meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka
● Banghra hey! masa yang ditetapkan. EMK :
Kreativiti & Inovasi
Persembahan : 4.2.2 Mengenal pasti peranan jantung dan paru-
Senam riang berdua paru semasa melakukan senaman Modul :
m/s : 149 - 152
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan

28 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

MINGGU 39 Batak lampung Rekreasi dan kesenggangan Penilaian :


23-28 Lembaran kerja
SEPTEMBER Contoh aktiviti: ● Berkebolehan bermain permainan 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang
2018 ● Tarik upih tradisional yang melibatkan daya melibatkan daya tahan dan kekuatan otot EMK :
● Batak lampung tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak Lampung. Kreativiti & Inovasi

2.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan Modul :


tradisional yang melibatkan daya tahan dan m/s :
kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak
Lampung

5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan


Aktiviti

Batak lampung Penilaian :


Lembaran kerja
Contoh aktiviti: 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang
● Tarik upih melibatkan daya tahan dan kekuatan otot EMK :
● Batak lampung seperti Tarik Upih dan Batak Lampung. Kreativiti & Inovasi

2.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan Modul :


tradisional yang melibatkan daya tahan dan m/s :
kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak
Lampung

5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan


Aktiviti

MINGGU 40
Dinamik dan statik Kelenturan Penilaian :
Pemerhatian

29 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

30 SEPTEMBER Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan
- 5 OKTOBER Regangan statik meningkatkan kelenturan. regangan statik pada otot-otot utama EMK :
2018 dengan lakuan yang betul. Keusahawanan

4.3.1 Mengenal pasti senaman yang Modul :


meningkatkan kelenturan m/s : 151
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
fizikal

Dinamik dan statik Kelenturan Penilaian :


Pemerhatian
Contoh aktiviti: ● Berkebolehan melakukan senaman 3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan
Regangan dinamik meningkatkan kelenturan. regangan statik pada otot-otot utama EMK :
dengan lakuan yang betul. Keusahawanan
Permainan kecil :
Bola tampar duduk 4.3.2 Menyatakan tujuan senaman regangan Modul :
statik dan regangan dinamik m/s : 152
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
fizikal

MINGGU 41
7 - 12 Saya kuat dan tahan Penilaian :
OKTOBER 2018 Daya tahan dan kekuatan otot Pemerhatian
Contoh aktiviti: 3.4.1 Melakukan senaman separa cangkung,
Kad terminal daya tahan otot ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, EMK :

30 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

● Berkebolehan melakukan aktiviti lentik belakang ubah suai, hamstring curl Kreativiti & Inovasi
Permainan kecil: meningkatkan daya tahan dan dan tekan tubi ubah suai seberapa banyak
Bola ketam kekuatan otot ulangan dalam jangka masa 10 hingga 15 Modul :
saat m/s : 157 - 161

4.4.1 Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat


semasa senaman daya tahan dan kekuatan
otot

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima


kekurangan rakan sebaya

Siapa paling kuat Penilaian :


3.4.1 Melakukan senaman separa cangkung, Pemerhatian /
Contoh aktiviti ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lembaran kerja
stesen kekuatan otot lentik belakang ubah suai, hamstring curl
dan tekan tubi ubah suai seberapa banyak EMK :
ulangan dalam jangka masa 10 hingga 15 Kreativiti & Inovasi
saat
Modul :
4.4.2 Menerangkan kepentingan senaman daya m/s :
tahan dan kekuatan otot

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima


kekurangan rakan sebaya

MINGGU 42
14-19 Ulangkaji / Persediaan peperiksaan akhir tahun
OKTOBER 2018
MINGGU 43
21-26 Peperiksaan akhir tahun
OKTOBER 2018

31 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

MINGGU 44
28 - 2
Minggu Semakan dan Perbincangan Peperiksaan Akhir Tahun
NOVEMBER
2018
MINGGU 45
4-9
NOVEMBER Persediaan hari anugerah kecemerlangan
2018
MINGGU 46
11-16
NOVEMBER Hari anugerah kecemerlangan / streaming class
2018

32 SKDP
RPT Pend. Jasmani Tahun 3 2019

33 SKDP