Anda di halaman 1dari 3

VOCABULARI TEMA 5.

LA INDÚSTRIA

Indústria de béns de producció o pesant: elaboren productes


que no són consumits directament per les persones, són
productes semielaborats, que serveixen com a matèria primera
per a altres indústries.

Manipula quantitats enormes de productes i necessita


instal·lacions de grans dimensions, molta mà d’obra i una forta
inversió de capital. Ex: cautxú

Industria de bens de consum o lleugera: produeixen articles


que van destinats directament al mercat i als consumidors. Les
instal·lacions són més petites i necessiten menys mà d’obra i
capital. Exemple: calçat, alimentació...

Indústria d’equip: Són aquelles que es dediquen a transformar


els productes semielaborats en equips productius per a equipar
les indústries. Fabriquen maquinària, equips electrònics…

Indústria de base: agafen les matèries primeres, i les manipulen


fins a transformar-les en productes semielaborats.

Societat limitada: si pertanyen a un o més propietaris.

Societat anònima: si la propietat està dividida en accions.

Cooperativa: és una associació autònoma de persones que s’han


unit voluntàriament per dur a terme una activitat econòmica,
social o cultural.
Fordisme: és un sistema de producció industrial que pren el nom
de l’empresa automobilística Ford.

Post fordisme: es caracteritza per una gran flexibilitat en els


contractes dels treballadors, els sistemes de producció i els
elements produïts.

Divisió tècnica del treball: la coordinació adequada de tots els


que participen en el treball industrial i la maquinària que
intervé.

Divisió social del treball: s’estableixen unes jerarquies de


comandament i de decisió d’uns treballadors respecte als altres i
dels obrers envers els propietaris dels mitjans de producció.

Concentració vertical: unió de diverses empreses d’un mateix


sector però que realitzen fases diferents del procés productiu;
per exemple, en el sector tèxtil, s’agrupen empreses dedica des a
la filatura, la teixidura, la confecció i la comercialització.

Concentració horitzontal: unió de diverses empreses d’un


mateix sector que centren la seva activitat en una mateixa fase
del procés productiu. Ex: refinació del petroli

Desconcentració industrial: deixar de produir en una única


factoria.

Deslocalització industrial: empreses que instal·len les seves


fàbriques a països amb mà d’obra abundant i barata, que no posen
gaire restriccions a la contaminació ambiental o que ofereixen
avantatges fiscals i imposts baixos.

Desestructuració industrial: separar el procés productiu en


fàbriques repartides arreu del món.
Parc tecnològic: