Anda di halaman 1dari 1

DENAH TEMPAT DUDUK KELAS VII A

SMP AL FADLLU
TAHUN AJARAN 2018/2019

PAPAN TULIS

GURU

Choir dan Dzikrul dan Firdaus dan Khoirudin


Dhaniz Fatih Irfan dan
Miftahur

Nasyith dan Rifqy dan Rizal dan Syafiq dan


Noval Rikza Sariffudin Ulul

Wahyu dan Zakka dan Mujtaba Naufal dan


Wendi Zakki dan Hanif Pandu

Rafly dan Rifan dan Tegar dan Umar dan


Rayhan Sulton Tsabit Zidan

Zuki dan
Bagus