Anda di halaman 1dari 14

RANTAMAN

Bebadan Mirunggan Paraga Kridha Darma


Dalah Tata Laksitaning Adicara
Pawiwahan Saha Urut Urutaning
Lampah AdicaraPawiwahan

Dhaupipun
Mirrah Megha Singamurti, M.Pd > < Kabul Praptiyono, M.Pd.B
Putri Bp Sugeng Raharjo (Alm) Putra Bp Suroso
Ibu Sri Sudarmi Ibu Satiti
Sangen RT 02/RW 01 Jatipuro Krajan Kulon RT 02/RW01 Giyono, Jumo
Karanganyar, Jawa Tengah Temanggung, Jawa Tengah

Katitiari : Sabtu Wage


Surya Kaping : 15 Desember 2018
Wanci Tabuh : 13. 00 WIB
Pahargyan : Dhaupipun Temanten
Mapan Ing : Hotel Taman Sari Karanganyar

Dhaup Suci
Katitiari : Selasa Pon
Surya Kaping : 04 Desember 2018
Wanci Tabuh : 08. 00 WIB
Mapan Ing : Vihara Jina Dharma Sradha, Wonosari Gunung Kidul,
DIY
Panggih Wanci Tabuh : 14.00 WIB
Mapan Ing : Vihara Jina Dharma Sradha, Wonosari Gunung Kidul,
DIY
PARA KRIDHA DHARMA KANG KEPARENG
HANYENGKUYUNG
PAHARGYAN PAWIWAHAN

DHAUPIPUN

Mirrah Megha Singamurti, M.Pd >< Kabul Praptiyono, M.Pd.B


Putri Bp Sugeng Raharjo (Alm) Putra Bp Suroso
Ibu Sri Sudarmi Ibu Satiti
Sangen RT 02/ RW 01 Jatipuro Krajan Kulon RT 02/ RW 02 Giyon, Jumo
Karanganyar, Jawa Tengah Temanggung, Jawa Tengah

I. BEBADAN BAKU
1. Ingkang Hamengku Gati : Bp Sugeng Raharjo (Alm)
Ibu Sri Sudarmi
2. Wakil Ingkang Hamengku Gati : 1. Bp. Suyatno
2. Bp. Teguh Satmoko
3. Paran Para : 1. Bp.
2. Bp.
4. Pangarso : 1. Bp.
2. Bp.
5. Panitera/Juru Serat : 1. Bp.
2. Bp.
3.
6. Kahartakan : 1. Ibu
2.
7. Pangripto Hadicoro : 1. Bp.
2. Bp.
8. Pandonga ing Gedung : Bp.
9. Pandonga ing Dalem : Bp.
10. Pembantu Umum : 1. Bp.
2. Bp.

II. Para Kridha Darma


A. Among Rawuh Gedung Kartini
1. Bp/Ibu
2. Bp/Ibu
3. Bp/Ibu
4. Bp/Ibu
5. Bp/Ibu
6. Bp/Ibu
7. Bp/Ibu
8. Bp/Ibu
9. Bp/Ibu
10. Bp/Ibu
11. Bp/Ibu
12. Bp/Ibu
13. Bp/Ibu
14. Bp/Ibu
15. Bp/Ibu
16. Bp/Ibu
17. Bp/Ibu
18. Bp/Ibu
19. Bp/Ibu
20. Bp/Ibu
21. Bp/Ibu
22. Bp/Ibu
23. Bp/Ibu
24. Bp/Ibu
25. Bp/Ibu
26. Bp/Ibu
27. Bp/Ibu
28. Bp/Ibu
29. Bp/Ibu
30. Bp/Ibu
31. Bp/Ibu

Ageman Among Rawuh


a. Wonten Vihara
1. Dinten Selasa Pon : Bapak Jas Berdasi
04 Desember 2018 : Ibu Kebaya atas merah maron

b. Dinten Sabtu Wage Jam 13.00 (Wonten Hotel taman Sari): 15


Desember 2018 : Kejawen Jangkep (Biskap)
1. Keluarga saha Paraga (Pasrah, Panampi, pandonga lan
Pambagya Harja) : Bapak Beskap/Kejawen
Jangkep
Ibu Kebaya atas Warna Hijau

2. Among Rawuh sanesipun : Bapak Jas Berdasi


Ibu Kutu baru warna hijau

B. Pengawas Tamu (di Gedung)


1. Bp.
2. Bp.
3. Bp.
4. Bp.
5. Bp.
6. Bp.
7. Bp.
8. Bp.
Ageman Pengawas Tamu : Batik

C. Uba Rampening Temanten :


1. Pasren, Janur, Pisang, Mayang Jambe, Cengkir Ron-ronan,
Ron ringin, Tebu : Bp. Yoyok, S

2. Dhekorasi wonten vihara : Bp. Yadi (GK)

3. Dhekorasi wonten Hotel : Bp. Ucrit CS

4. Juru Foto : Bp. Ucrit CS

5. Shoting Video :

6. Juru Rias : Bu Gik CS

7. Transit Besan mapan wonten dalemipun :


 Sare :
 Transit:

8. Ingkang mratitisaken :
9. Jaga Buku Tamu dan Sovernir tgl 4 Desember 2018 (wonten
Vihara):
 Heni Suryani (STABN)
 Sri Setaningsih (STABN)
 Fipit Nurika (STABN)
Di Sesepuhi 1. Ibu
2. Ibu
3. Ibu

10. Jaga Buku Tamu dan Sovernir tgl 15 Desember 2018


(wonten Hotel):
 Heni Suryani (STABN)
 Sri Setaningsih (STABN)
 Fipit Nurika (STABN)
 Binar Tefani
 Lintang
 Berlina D
 Anis

Di Sesepuhi 1. Ibu
2. Ibu
3. Ibu

11. Ingkang tanggel Jawab Kotak tali asih wonten griya lan
wonten Gedung :
1) Bp.
2) Bp.
3) Bp.
4) Bp.
5) Bp.
6) Ibu

12. Ingkang tanggeljawab souvenir saking griya dateng gedung


Bp. Ari Mariyono (STABN), Bp. Ngadat (STABN), Galang,
Bondan Giri

13. Ingkang nampi Sumbangan barang wonten ndalem :


1)
2)

D. Panampi Bala Pecah :


1. Bp.
2.

E. Pasang Jejeran Pasren wonten griya


1. Bp.
2. Bp.
3. Bp.
4. Bp.
5. Bp.
6. Bp.
7. Bp.
8. Bp.
9. Bp.
10. Bp.
11. Bp.

F. Katentreman lan Parkir


Wonten griya : Bp.
Panggenan Parkir
a) Sepedha Motor Sisih Kilen :
b) Sepedha Motor Sisih Wetan :
G. Pranata Meja Kursi ( wonten griya ) :
1. Bp.
2. Bp.
3. Bp.
4. Bp.
5. Bp.
6. Bp.
7.

H. Ingkang Tanggel Jawab Kursi Cadangan Wonten Gedung


Kartini :
1. Bp.
2. Bp.
3. Bp.

I. Katentreman wonten griya wekdal dipun tilar Resepsi


wonten Gedung :
 Bu
 Bp.
 Bp.

J. Panti Boga
1. Dinten Senin-Selasa : 3-4 Desember 2018
Juru Masak :
Ingkang Pratitisaken Dahar Prasmanan:
Dibantu :

2. Dinten Selasa/4 Desember 2018


 Jurumasak : Niela Sari (Catering Wonosari)
 Pasugatan/Dhaharan : Prasmanan
 Sinoman : Catering Niela Sari

3. Dinten Sabtu : 15 Desember 2018


 Wonten Ing Hortel Taman Sari Karanganyar
Pasugatan saking Catering Sakinah (Round tabel)
 Pengawas Catering :

K. Lampahing Adicara Siraman
Dinten Setu : 30 Juli 2016
Jam : 13,00 WIB
Ingkang Kasuwun nyirami :
a. Calon Temanten Putri :
1. Eyang Suparman
2. Ibu Supardi
3. Ibu. Suyatno
4. Ibu. Suharno
5. Ibu. Sumanto
6. Ibu. Menik Suratman
7. Bp/Ibu. DJati Prayogo
b. Calon Temanten Kakung
1. Bp/Ibu Tumingin
2. Ibu Cicile
3. Bp. Tukijan
4. Ibu Suparman
5. Bp. Joko Santoso
6. Bp. Suharno
7. Bp. Suyatno

Dekorasi Siraman : Ibu Anik Salon


Uborampe Siraman : Keluarga
Dekorasi kamar penganten : Ibu Anik Salon

c. Sadean Dawet :
Dinten Setu, 30 Juli 2016 Jam. 15.00 WIB (setelah Siraman)
Romo Ibu Calon temanten putri sadean dhawet kapratitisaken
dening :
1. Ibu Sujiati Sunarto
2. Ibu Endang Puspo
3. Ibu Wiji Yoyok
Dumateng para bapak saha ibu punapa dene lare-lare
kasumanggakaken anggenipun tumbas dhawet .

L. Pembagian Tugas Among Rawuh :


 Among Rawuh dinten setu Sonten /30 Juli 2016 jam
19.00
1. Bp/Ibu. Suharno
2. Bp/Ibu. Taufiq Wijanarko
3. Bp/Ibu. Bambang Eko Budi Santoso
4. Bp/Ibu. Joko Santosa
5. Bp. Drs. Joko Winarso (Bayan Sragen Wetan)
6. Kabiyantu poro kluwargo

 Among Rawuh Minggu Jam 12.00 WIB s/d selesai


1. Bp/Ibu. Suharno
2. Bp/Ibu. Taufiq Wijanarko
3. Bp/Ibu. Bambang Eko Budi Santoso
4. Bp/Ibu. Joko Santosa
5. Bp/Ibu Hanung
6. Bp./Ibu Agus Darmojo
7. Ibu Indri
8. Bp/Ibu Drs. Joko Winarso (Bayan Sragen Wetan)
9. Ibu Sumanto
10. Kabiyantu poro kluwargo

 Among Rawuh Minggu Jam 17.30 WIB wonten Gereja


1. Bp/Ibu. Supadiyatman
2. Bp/Ibu. Agus Wiyanto, SE
3. Ibu Joko Saptoro
4. Ibu Woro Indrasti

Ingkang mratitisaken paraga wonten gereja


1. Bp Agus darmojo, SP.d

Petugas
1. Koor : Harmoni Choir
2. Saksi 1 : Alb. Hanung Tri WIabowo
3. Saksi 2 : Matias Tolok
4. Pasrah Di Gereja : Bp. Agus Sudarmojo M.Pd.
5. Ucapan Syukur : Bp. Agus Sudarmojo M.Pd.
6. Persembahan : Keluarga Bp. Tri Bakti
7. Lektor : Devita Jati Eka Kristiana
8. Doa Umat : Tania
9. Teks Panduan : Mbak Agata
10. Koordinataor Pemberangkatan ke Gereja : Bp. Alb. Hanung Tri Wibowo
11. Kendaraan ke Gereja : Mas Nugroho & Mas Podo
12. Snack untuk Gereja : Bu Wiji CS
13. Perlengkapan : Bu Agus + Bu Linda
14. Menyiapkan Perlengkapan : 1. Devita Eka Jati Kristiana
2. Ibu Hesti
15. Misdinar dan Tata Altar : 1. Suster Monic
2. Yanti Mudo

Mobil Temanten : Mobil Mas Aditya

Mobil Keluarga dipun Sopiri :


1. Bp. Nugroho
2. Bp. Supodo ( ngasto snak dateng grejo )
3. Bp. Nugroho Talang
4. Bp. Iwan Mojo
5. Bp. Petrus
6. Bp. …………………..
7. Bp. …………………..
8. Bp. …………………..
9. Bp. …………………..

Ingkang tanggeljawab snak wonten greja :Ibu Wiji Yoyok, Ibu Suparni
Dhoweh, Ibu Eny Iwan

Pengedar Undangan :
1. Bp. Podo Pemda
2. Bp. Hariwanto
3. Bp. Sulur
4. Bp. Yatno
5. Keluarga

Mobil Ke Gedung:
1. Bp. Joko Sarjito
2. Bp. Suharno
3. Bp. Bambang
4. Bp. Hanung
5. Bp. Antok
6. Bp. Agus Darmojo

Urusan Ses : Bp. Suwardi + Bp. Parwanto


Rumah Tangga : Mbak Rini + Bu Suwarni

A. Rantaman Tumapaking Pawiwahan :

DINTEN WANCI
NO LAMPAHING UPOCORO
TANGGAL TABUH
1 Kamis, 28 Juli 10.00 WIB Pasang Kajang : Dipun Pratitisaken
2016 dening :
1. Bp. Intan Sambung Macan
2. Bp. Suparlan
3. Bp. Kusno
4. Bp. Parwanto
5. Bp. Sukimin
6. Bp. Joko Widodo
7. Bp. Ragil Suparjo
8. Bp. Parman
9. Bp. Sabar Santoso

2 Jumat, 29 Juli 10.00WIB Pasang tarub lan jejeran lan


2016 sapanunggalanipun dipun pandhegani :
1. Mbah Anis
2. Bp. Suparlan
3. Bp. Kusno
4. Bp. Sukimin
5. Bp. Yoyok
3 Sabtu, 30 Juli 13.00 WIB Poro Among Rawuh Soho Panitia sampun
2016 siogo ing gati :

13.00 WIB  Siraman


 Sadean Dawet

19.00 WIB  Ibadat Sabda kaprastitisaken


Bp. N. Suparno
 Koor Lingkungan Timo tius Krapyak

20.00 WIB  Midodareni


 Mangayubagyo Bp. Joko Santoso
jinajaran dening
1. Bp. Ir Tri Bakti Nur Haryadi
2. Bp. Ir. Teguh Yulistianto
 Hiburan Organ Tunggal
Bp. Tri Hari (Kitrit Cs)

24.00 WIB  Nabus Kembar Mayang kaprastitisaken


Bp. Sunarto Moblong

Minggu, 31 Juli 12.00 WIB Pasrah Temanten Kakung


2016 Bp. Ki Suranto
Jinajaran Dening
1. Bp. Matias Tolok
2. Bp. Prasetyo Djati Wibowo
Penampi Pasrah
Bp. Joko Santoso

Jinajaran Dening
1. Bp. Karyono
2. Bp. Drs. Suyatno

17.00 WIB Persiapan Ijab Di Gereja


17.30 WIB Rombongan Manten Bidhal Ke Gereja

18.00 WIB Pemberkatan Nikah Wonten Gereja


Khatolik Santa Perawan Maria Di
Fatimah Sragen
Panganthi Calon Temanten Putri :
1. Ibu Agus Darmojo
2. Ibu Hanung
Ngasto Ubo Rampe Nikah :
1. Roro Devita Jati Eka Kristiana
2. Ibu Hesti Teguh
Tumunten Laksitaning Misa
Pemberkatan Nikah Suci Dening :
Romo Fx Suyamto Kirno Sucitro Pr
Dipun Lajengaken Panggih Temanten
Wonten Gereja Sragen
Pasrah Wonten Gereja :
Bp. Agus Sudarmojo, M.Pd
Purnaning Acara Wonten Gereja
Kapasrahaken Dateng Griyo
Kaprastitisaken Bp. Agus Darmojo
Ingkang Nampi Wonten Griyo Bp. Joko
Santoso
Kalajengaken Bubakan
4 Senin, 1 10.00 WIB Rama Ibu Temanten Putri, Among
Agustus 2016 tamu,
10.00 WIB Panitia, sampun siaga ing gati wonten
Gedung Kartini Sragen

11.00 WIB Para tamu ka angkah sampun wiwit


rawuh

Temanten sekalian sampun rawuh


wonten gedung kalajengaken serah
tinampi
Subo Manggolo: Bp. Harjuno
Pasrah : Bp. Drs. Suharno
Jinajaran : 1. Bp. Joko Sarjito
2. Bp. Ir. Triyoga Djati P

11.20 WIB Panampi : Bp. Bambang Eko Bs, S.Sos


Jinajaran :
1. Bp. Drs. Wiwik
2. Bp. Taufik Wijanarko

11.30 WIB
Temanten dan Rombongan Keluarga
Kalenggahaken wonten kursi
kapratitisaken Bp. Drs. Harjuno Toto
11.40 WIB ( Cucuking Lampah )

Pandonga
12.00 WIB Bp. N. Suparno

Pambagyo harjo
Bp. Pak Lurah Aris Tri Hartanto
Jinajaran :
12.30 WIB 1. Bp. Ir. Tri Bakti Nur Hariyadi
2. Bp. Ir. Teguh Yulisetiyanto
Foto Pangeston
Kapratitisaken
1. Bp Agus Cahyono, S.Sos, MM
2. Bp Yusri, SE
3. Bp Agus Protokol
4. Bp Suprihatmanto ( Pihak Keluarga )
5. Roro Devita

Purnaning pawiwahan
Rama, Ibu, Temanten, Cumadhang
wonten ngajeng kori saperlu ajawat
asto utawi tangkep asto kalian para
tamu ingkang badhe kondhur

Hiburan di Gedung :
Organ Tunggal : Danar CS

Seratan Ingkang Wigati :


1. Undangan : 300
2. Pengiring temanten kakung : 30
3. Kursi : 350
4. Piring : Menyesuaikan
5. Gelas : Menyesuaikan
6. Mangkok : Menyesuaikan
7. Kajang : Menyesuaikan
8. Kajang seng : Menyesuaikan
Sragen, 10 November 2018
Panitia/ Juru Serat
Pangarso

Klg. Sugeng Raharjo Bp. Teguh Satmoko