Anda di halaman 1dari 1

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/2
STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA SEJARAH
LAPORAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR
.........................................................................................................................................................

1. Tajuk Program : Lawatan Sambil Belajar ke Pagoh Muar Johor

2. Tarikh Pelaksanaan : 20 November 2018

3. Aktiviti yang dijalankan :


1. Mengadakan perbincangan dengan GPK Kokurikulum dan AJK lawatan.
2. Ketua Panitia membuat kertas kerja dan disahkan oleh Guru Besar.
3. Mengeluarkan surat kebenaran kepada ibu bapa murid Tahap 2.
4. Menguruskan perjalanan lawatan dengan pihak yang terlibat.
5. Pelaksanaan aktiviti :
- Murid berkumpul di dataran SK SAB2.
- Bertolak ke Pagoh.
- Melawat Perkampungan Orang Asli, Galeri Darurat Bukit Kepong dan Taman
Rempah
Ratus Nasuha.
- Bertolak pulang ke SK SAB2.
6. Membuat post-mortem aktiviti yang dilaksanakan.
7. Membuat laporan dan dokumentasi.

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( √ ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

........................................................................................................................................
Tidak Berkenaan
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Memasukkan dalam aktiviti Panitia Sejarah

Disediakan oleh : Disahkan :

................................. ........................................
(Hawati Binti Hasan)
Ketua Panitia Sejarah
SK Sultan Abu Bakar 2 Muar

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Johor


01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00