Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 6

Tarikh 17.01.2019
Kelas 6
Masa 7.30 pagi – 8.00 pagi
Aspek Gimnastik Asas
Tajuk 4. Putar 360
Standard Kandungan 1.4, 2.4, 5.1, 5.2
Standard Pembelajaran 1.4.1, 2.4.1, 5.1.4, 5.2.4
Berkebolehan melakukan putaran menegak 360° dan mendarat
Fokus
di atas trampoline dengan lakuan yang betul.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-
1. Melakukan putaran menegak 360° di atas trampolin dan
mendarat di atas trampolin.
Objektif Pembelajaran 2. Menerangkan cara memutarkan badan.
3. Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti.
4. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.
1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
Aktiviti 3. Persembahan/Permainan Kecil
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBM Trampolin, tilam gimnastik, kayu panjang, tali, dan belon.
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
Refleksi khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………………………………