Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN B

A) Isi tempat kosong dengan kata sendi nama berikut.

untuk ke di daripada pada

1. Ini wang ___________________ membeli buku.

2. Parang panjang ___________________ pinggangnya.

3. Tempoyak berasal ___________________ buah durian.

4. Mak Timah ___________________ sawahnya setiap hari.

5. Mukanya bengkak ___________________ bahagian pipi.

(5 Markah)

B) Garis kata hubung yang betul.

1. Ayah pergi ke surau ( dan / lalu ) ibu mengemas rumah.

2. Johan ( dan / atau ) Husin akan ke Kelantan bulan hadapan.

3. Tetamu yang segera bangun ( hingga / lalu ) beredar itu jiran kami.

4. Tujuan dia bekerja keras ( untuk / kerana ) kesenangan keluarganya.

5. Budak ( yang / lalu ) sedang membaca buku cerita itu adik sepupu

saya.

(5 Markah)