Anda di halaman 1dari 6

Nama Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG,


KM9. JALAN KRUBONG,
MELAKA.

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


2014

BAHASA MELAYU
TAHUN 1

Kertas 1

Enam Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 45 soalan

2. Jawab semua soalan.

3. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

……………………… ………………………...
(MUHAMMAD RAZIN ALI KHAN) (RASHIDAH ALI)
GURU BAHASA MELAYU PENYELARAS PPKI
SULIT

A. Bulatkan gambar yang sama bentuk.

1.

2.

3.

4.

5.

2
SULIT

B. Padankan bentuk dengan gambar yang sesuai

1.

2.

3.

4.

5.

3
SULIT

C. Isikan huruf yang betul di bawah.

g l c q o h j n s
b w v y r k z

a d e
f i
m
p t
u x

4
SULIT

D. Padankan huruf kecil dan huruf besar di bawah.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5
SULIT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.