Anda di halaman 1dari 15

SULIT SAINS UD KERTAS 1

UJIAN DIAGNOSTIK
TAHUN ENAM 2019

KERTAS 1
1 JAM

SAINS
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi
menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan
sebaliknya.

3. Jawab semua soalan.

4. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Objektif yang disediakan.

5. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

6. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat hingga
habis. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak


[ Lihat sebelah
SULIT ]

1
SULIT SAINS UD KERTAS 1

1. Rajah 1 menunjukkan pokok ubi kentang.

X
Rajah 1
Bagaimanakah bahagian X berguna kepada pokok ubi kentang?

A Untuk pembiakan B Untuk perlindungan


C Untuk menyimpan air D Untuk bergerak balas terhadap rangsangan

2. Rajah di bawah menunjukkan sejenis gigi.

Rajah 2
Apakah kepentingan gigi ini kepada haiwan herbivor ?

A Untuk mengoyakkan daging B Untuk memotong makanan


C Untuk melumatkan rumput D Untuk melumatkan daging

3. Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan tentang nyamuk.

Telur
Nyamuk dewasa

Larva

Pupa
Rajah 3
Apakah tujuan penyiasatan ini?
A Untuk menyiasat tentang persaingan antara haiwan.
B Untuk menyiasat tentang pertumbuhan haiwan.
C Untuk menyiasat tentang haiwan bergerak balas terhadap rangsangan.
D Untuk menyiasat tentang pembiakan haiwan.

2
SULIT SAINS UD KERTAS 1

4. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan dalam suatu habitat di padang rumput.
Belalang Katak

Rumput Siput
Burung Ular Helang
Beluncas
Rajah 4
Berapakah bilangan rantai makanan dalam siratan makanan di atas?
A 3 B 4
C 5 D 6

5. Berikut adalah pasangan organ deria dan fungsinya. Yang manakah dipadankan dengan
betul ?
Belalang
M
Lipas
Haiwan
Cacing
N
Lintah

Rajah 5

Antara yang berikut, yang manakah mewakili organ M dan N?

M N
A Peparu Spirakel
B Spirakel Insang
C Insang Peparu
D Spirakel Kulit

6. Rajah 6 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah silinder penyukat sebelum dan selepas
dua biji guli dimasukkan.

Rajah 6
Berapakah isi padu bagi empat biji guli yang mempunyai saiz yang sama?
A 20 ml B 30 ml
C 40 ml D 60 ml

3
SULIT SAINS UD KERTAS 1
7. Rajah 7 menunjukkan sebuah panel solar yang dipasang di sebuah rumah.

Rajah 7

Antara berikut, yang manakah adalah kebaikan menggunakan panel solar sebagai sumber
tenaga?

P Menyebabkan pencemaran
Q Tidak menyebabkan pemanasan global
R Menjimatkan kos
S Bekalan terhad

A P dan Q B P dan R
C Q dan R D R dan S

8. Rajah 8 menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5.

Rajah 8

Apakah rumusan yang boleh dibuat tentang penyiasatan ini?

A Udara di dalam botol mengembang


B Udara di dalam botol mengecut
C Belon mengembang
D Belon mengecut

9. Jadual 1 menunjukkan panjang jengkal bagi empat orang murid yang berlainan.

Murid Panjang jengkal

Anna 15 cm
Hannah 17 cm
Aminah 12 cm
Sabariah 13 cm
Jadual 1
Apakah yang dapat kamu perhatikan berdasarkan jadual 1?

A Jari Aminah paling panjang.


B Jari Anna lebih panjang berbanding jari Hannah.
C Jari Sabariah lebih pendek berbanding jari Hannah.
D Keempat-empat orang murid mempunyai jari yang sama panjang.

4
SULIT SAINS UD KERTAS 1

10. Maklumat di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Ameera.

Selepas mengambil sarapan pagi, Ameera akan menunggang basikal ke sekolah.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah bentuk tenaga yang terlibat?

A Tenaga kinetik dan tenaga keupayaan B Tenaga kimia dan tenaga kinetik
C Tenaga kimia dan tenaga haba D Tenaga elektrik dan tenag haba

11. Maklumat di bawah menunjukkan amalan seorang murid setiap hari.


S – Bangun awal setiap hari
T – Minum air sebanyak lapan gelas sehari
U – membeli makanan di luar sekolah
V – menonton televisyen sehingga lewat malam

Antara amalan berikut, yang manakah amalan yang sihat?

A S dan T B S dan V
C T dan U D U dan V

12. Rajah 9 menunjukkan sejenis tumbuhan.

Lalat

Rajah 9

Apakah bentuk rangsangan yang mungkin pada tumbuhan itu?

A makanan B air
C sentuhan D udara

13. Rajah 10 menunjukkan dua spesies haiwan.

Rajah 10

Apakah persamaan antara haiwan-haiwan ini?


A Mempunyai litupan luar yang sama
B Mempunyai kitar hidup yang sama
C Membiak secara bertelur
D Mempunyai struktur pernafasan yang sama

5
SULIT SAINS UD KERTAS 1
14. Rajah 11 menunjukkan dua ekor haiwan.

Haiwan P Haiwan Q
Rajah 11

Kedua-dua haiwan tersebut tidak menjaga telurnya. Bagaimanakah cara kedua-dua haiwan
tersebut memastikan kemandirian spesiesnya?

Haiwan P Haiwan Q
A Bertelur banyak Telur bercangkerang keras
B Telur bercangkerang keras Sembunyikan telur di dalam pasir
C Bertelur di bawah daun Bertelur dicelah-celah batu
D Mengeluarkan telur dilitupi lendir Sembunyikan telur di dalam pasir

15. Jadual 2 menunjukkan bilangan benda hidup yang terdapat di sawah padi.
Benda Hidup Tumbuhan P Haiwan Q Haiwan R Haiwan S
Bilangan 15 10 5 2

Jadual 2
Carta palang manakah menunjukkan bilangan benda hidup yang betul jika haiwan Q
berkurang?

A B
Bilangan Bilangan

Benda hidup
Benda hidup

C D
Bilangan Bilangan

Benda hidup Benda hidup

6
SULIT SAINS UD KERTAS 1

26. Maklumat 1 membandingkan panjang tiga utas tali yang sama jenis.

Tali P sama panjang dengan tali R.


Tali Q lebih pendek daripada tali R.

Maklumat 1

Carta palang manakah yang mewakili makumat di atas?

B
A

D
C

17. Rajah 12 menunjukkan sekeping jubin berukuran 4 cm x 4 cm.

Rajah 12
Berapakah jumlah jubin yang diperlukan untuk menutupi lantai S?
A 14 keping
B 20 keping
C 24 keping
D 30 keping

7
SULIT SAINS UD KERTAS 1

18. Rajah 13 menunjukkan sebuah cermin mata dengan kanta matanya diperbuat daripada kaca
dan rangkanya diperbuat daripada logam.

Rajah 13
Ini adalah kerana.........
A Kaca adalah lutsinar dan logam adalah legap
B Kaca adalah lutsinar dan logam boleh dibengkokkan
C Kaca adalah lutcahaya dan logam adalah kuat dan tahan lama
D Kaca adalah lutsinar dan logam adalah kuat dan tahan lama

19. Rajah 14 menunjukkan langkah-langkah yang dipraktikkan semasa menyukat isipadu cecair.

Gunakan silinder penyukat Letakkan silinder penyukat di


dan sejumlah cecair atas tempat yang rata

Kedudukan mata perlu sama aras


Rajah 14
dengan meniskus bawah cecair
Apakah langkah X?
A Tuangkan cecair ke dalam silinder penyukat
B Baca isipadu cecair
C Biarkan cecair berkeadaan stabil
D Goncang campuran cecair

20. Antara berikut, yang manakah kelebihan sumber tenaga boleh diperbaharui?

P – Murah Q – Kos yang mahal


R – Sentiasa ada untuk digunakan S – Tidak boleh diganti apabila habis
A P dan Q B P dan R
C Q dan S D R dan S

21. Rajah 15 menunjukkan tiga alat penimbang. Setiap penimbang menunjukkan perbandingan
jisim empat jenis objek.

Rajah 15

Berikut adalah pernyataan yang benar, kecuali ......

A Objek E lebih berat daripada objek F


B Objek F lebih ringan daripada objek G
C Objek D lebih berat daripada objek G
D Objek G lebih berat daripada objek F

88
SULIT SAINS UD KERTAS 1

22. Maklumat berikut menunjukkan jenis-jenis pengukuran

X - Jarak di antara dua titik


Y - Besarnya ruang yang dilitupi
Z - Tempoh di antara dua ketika

Maklumat 3
Antara yang berikut, yang manakah mewakili X, Y dan Z dengan betul?
X Y Z
A Panjang Isipadu Masa
B Masa Isipadu Panjang
C Panjang Masa Isipadu
D Masa Panjang Isipadu

23. Rajah 16 menunjukkan dua mentol dan tiga suis yang dihubungkan dalam satu litar
elektrik.

Rajah 16
Apa yang perlu dibuat untuk menyalakan mentol Q dan P sahaja ?
A Tutup suis X sahaja
B Tutup suis Y sahaja
C Tutup suis X dan Y
D Buka suis X dan Y

24. Maklumat berikut adalah mengenai sejenis tanah.

Terdiri daripada tanah liat, kelodak, pasir dan batu kerikil.

Apakah jenis tanah tersebut?


A Tanah gambut
B Tanah Kebun
C Pasir
D Tanah liat

9
SULIT SAINS UD KERTAS 1
25. Maklumat di bawah menunjukkan perubahan warna pada kertas litmus apabila dicelup ke
dalam larutan P.

-Kertas litmus biru menjadi merah


-Kertas litmus merah tidak berubah warna

Apakah larutan P?
A Asam jawa B Syampu
C Ubat gigi D Serbuk penaik

26. Rajah 17 menunjukkan beberapa alat dan radas dalam satu penyiasatan tentang
perubahan tenaga.

wayar
Dawai nikrom
Sek kering

Rajah 17
Bikar berisi air
Apakah pemerhatian akhir penyiasatan, jika litar pada rajah X dilengkapkan.
Kemudian, wayar nikrom tersebut direndam ke dalam bikar yang berisi air?
P Air menjadi sejuk Q Air menjadi panas
R Wayar nikrom melebur S Wayar nikrom menjadi panas

A P dan S C P dan R
B Q dan R D Q dan S

27. Rajah 18 di bawah menunjukkan satu situasi yang dialami oleh Chong Wei.

Rajah 18
Pada pendapat kamu, mengapakah situasi di atas berlaku?
A Cahaya bergerak lurus
B Cahaya boleh dipantulkan
C Cahaya bergerak melalui medium yang berbeza
D Sebahagian cahaya sahaja yang dapat menembusi air

10
SULIT SAINS UD KERTAS 1
28. Rajah 19 menunjukkan sebuah alat elektrik.

Ketiga-tiga bahagian R, S danT yang terdapat pada alat elektrik di dalam rajah 28
diperbuat daripada sejenis bahan buatan.

Rajah 19
Apakah yang akan berlaku sekiranya bahagian R digantikan dengan logam?

A Air cepat mendidih


B Menjmatkan tenaga elektrik
C Cerek menjadi lebih berat
D Menyebabkan kebakaran

29. Rajah 20 menunjukkan persamaan sifat, S antara jus epal, gula-gula dan karbon dioksida.

Jus epal

S
Karbon
Rod besi
dioksida

Rajah 20
Berikut adalah sifat S, kecuali
A Mempunyai jisim
B Memenuhi ruang
C Mempunyai isipadu tetap
D Mengembang apabila dipanaskan

30. Rajah 21 menunjukkan bahan-bahan yang telah dikelaskan kepada tiga kumpulan.

Rajah 21

11
SULIT SAINS UD KERTAS 1
Antara berikut, padanan manakah yang mewakili bahan X, Y dan Z dengan betul?

X Y Z
A Air kelapa Terung Susu
B Asam jawa Syampu Jus limau
C Jus lemon Ubat gigi Air kapur
D Susu magnesia Jus nenas Manggis

31.. Rajah 22 menunjukkan simulasi kedudukan jasad-jasad dalam Sistem Suria oleh murid-murid 6

Amanah.
Rajah 22
P adalah Matahari manakala Q, R, S dan T adalah planet-planet mengikut tertib.
Apakah yang akan berlaku jika Bumi berada pada kedudukan Q?

A Suhu planet akan bertambah


B Air membeku
C Kandungan oksigen bertambah
D Bahagian planet yang membelakangi Matahari menjadi sangat gelap

32. Apakah yang dimaksudkan dengan Meteor?


A Jalur cahaya yang kelihatan di atmosfera
B Batuan yang menghentam permukaan Bumi
C Batuan kecil yang berada di angkasa antara Marikh dan Musytari
D Batuan kecil yang memasuki atmosfera Bumi dan membentuk jalur cahaya

33. Apakah fenomena yang dapat menerangkan dengan tepat tentang situasi Bumi pada
rajah 23? Kutub Utara
Bumi

Bumi
Matahari

Fenomena P Kutub Selatan Fenomena Q

Rajah 23

Fenomena P Fenomena Q
A Paksi Beredar
B Beredar Paksi
C Berputar Beredar
D Beredar Berputar

12
SULIT SAINS UD KERTAS 1

34. Rajah 24 menunjukkan buruj belantik.

Rajah 24
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan arah utara pada buruj tersebut?

A K B L
C M D N

35. Rajah 25 menunjukkan seorang angkasawan di Bulan.

Rajah 25

Mengapakah agkasawan itu sukar untuk bergerak dan kelihatan terapung di Bulan?
A Jisimnya berkurang
B Tiada udara di Bulan
C Daya tarikan graviti yang lemah di Bulan
D Tiada daya tarikan graviti di Bulan

36. Rajah 26 menunjukkan kedudukan beberapa buah bandar yang berbeza P, Q, R dan S.

Bandar P

Bandar Q
Bandar R
Bandar S

Matahari

Rajah 26
Berdasarkan rajah 52 , bandar yang manakah menerima sinaran Matahari paling akhir?

A Bandar P B Bandar Q
C Bandar R D Bandar S

13
SULIT SAINS UD KERTAS 1

37. Rajah 27 menunjukkan tiga jenis peralatan.

Peralatan

S T
R
Peralatan Peralatan
Peralatan
Binokular, teleskop Radio, telefon
Kapal terbang, keretapi

Rajah 27

Peralatan manakah yang berkaitan dengan R, S dan T?


R S T
A Lori Mikroskop Komputer
B Bas Kereta Roket
C Jentolak Kanta tangan Satelit
D Motosikal Komputer Jambatan

Rajah 28

A W, X, Y, Z B X, Y, Z, W
C Y, X, Z, W D X, Y, W, Z

39. Amalan penggunaan bahan lestari amat penting.

Bagaimanakah kita boleh mengamalkan penggunaan bahan lestari semasa berada di kawasan
perkhemahan?

A Membawa bekal makanan di dalam bekas polisterina


B Mengitar semula bahan buangan yang telah digunakan
C Membawa beg plastik yang besar untuk mengisi sampah sarap
D Mengguna semula tin makanan yang telah digunakan sebagai tungku dapur

14
SULIT SAINS UD KERTAS 1

40. Rajah 29 menunjukkan empat jenis jambatan.

Rajah 29

Antara carta palang berikut, manakah yang menunjukkan perbandingan kekuatan yang betul bagi
setiap jambatan S, T, U dan V di atas?

Kekuatan
Kekuatan

A B

Jambatan
Jambatan

Kekuatan
Kekuatan

C D

Jambatan
Jambatan

SOALAN TAMAT

15