Anda di halaman 1dari 1

STANDARD 2.

1 : PENGURUSAN ORGANISASI
ASPEK TAHAP TINDAKAN EVIDENS MUKASURAT
Rumusan skor markah 1
2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
2.1.1
SUMBER i. Mengagihkan tugas a) Buku Pengurusan Lampiran
MANUSIA sekolah.
DIURUS SECARA b) Surat lantikan. Folder
SISTEMATIK
DAN ii. Menyediakan a) Buku Pengurusan (bidang
TERANCANG perincian tugas. tugas mengikut unit)

iii. Menyebarluaskan a) Papan kenyataan unit unit


perincian tugas. di kawasan sekolah.
b) Buku program/brosure.
c) Kumpulan
whataps/Telegram
sekolah.

iv. Menilai prestasi a) Borang


kerja. pemantauan/borang
keberhasilan.
b) ePrestasi PBPP offline
2.1.2 i. Merancang program
PEMBANGUNAN pembangunan a) Perancangan strategik Lampiran 8
SUMBER profesionalisme. b) Buku
MANUSIA Pengurusan(Takwim)
DIURUS SECARA c) Minit mesyuarat guru
TERANCANG
ii. Melaksanakan a) Dokumentasi/Laporan
program latihan personel.
pembangunan b) Borang pemantauan
profesionalisme. program.

i. Menilai keberkesanan a) Borang penilaian program.


program.

ii. Mengambil tindakan a) Post mortem program


susulan. latihan personel.
b) Sijil pengiktirafan.