Anda di halaman 1dari 40

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAHUN 6

2019
Disemak oleh: Disahkan oleh:

_____________________________ ____________________________
Page |
1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.1 Menyatakan bahan yang  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan akan digunakan seperti menghasilkan projek. EK4 - Pengetahuan teknologi
bahan bukan logam, Polivinil Klorida (PVC)  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu
1
bahan logam dan dan perspeks. fungsinya. KREATIVITI:
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum - Mengumpul maklumat
4.3.2 Menyatakan nama dan pada projek yang dihasilkan.
fungsi alatan tangan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. NILAI MURNI:
seperti gergaji tangan, 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - Bertanggungjawab
gergaji lengkung halus, dibina. - Sistematik
gergaji kerawang (scroll
MINGGU 1 3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
1-4 JANUARI 2019 saw), pahat, pisau KEMAHIRAN ABAD 21:
pemotong perspeks, 4  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Maklumat dan komunikasi
pistol pengokot (stapler digunakan untuk membuat projek.
gun) dan pistol perekat  Memasang bahagian projek dan komponen BBB
panas (hot glue gun). elektromekanikal. - Polivinil Klorida (PVC)
5 - Perspeks.
 Menguji kefungsian projek.
4.3.3 Menyatakan bahan  Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
pengikat dan pencantum  Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Pengikat dan pencantum
seperti dawai kokot dan mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
rod perekat panas (hot PENILAIAN
6 fungsi atau bahan.
melt glue). - Soalan (lisan atau bertulis)
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 2
6-11 JANUARI 2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
Page |
2
MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4
.
3Mereka bentuk projek 4.3.4 Mengenal pasti sistem  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan asas elektromekanikal menghasilkan projek. - EK1 – Orientasi masa depan
bahan bukan logam, iaitu:  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - TMK – mencari maklumat
1
bahan logam dan i. motor dan gear; fungsinya.
elektromekanikal ii. motor, takal dan tali  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
sawat; dan pada projek yang dihasilkan. - Menjana idea
iii. motor, gegancu dan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
rantai. 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak NILAI MURNI:
dibina. - Bekerjasama
MINGGU 3 - Berdisiplin
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina.
13-18 JANUARI 2019
4  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:
digunakan untuk membuat projek. - Maklumat dan komunikasi
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5 - Komponen elektromekanikal
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek. - Bahan / gambar sistem
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan elektromekanikal
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
PENILAIAN
6 fungsi atau bahan.
- Soalan (lisan atau bertulis)
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 4
20-25 JANUARI 2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
Page |
3
MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.5 Mengenal pasti projek  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan elektromekanikal yang menghasilkan projek. - EK1 – Boleh mencipta
bahan bukan logam, hendak dibina.  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK1– Orientasi masa depan
1
bahan logam dan fungsinya. - EK4 – Menggunakan
elektromekanikal 4.3.6 Membuat beberapa  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum teknologi
lakaran projek pada projek yang dihasilkan. - TMK - mencari maklumat
elektromekanikal.  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak KREATIVITI:
4.3.7 Memilih lakaran terbaik dibina. - Menjana idea dan
MINGGU 5
27 JANUARI - 1
FEBRUARI 2019 projek merekacipta
elektromekanikal.  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Kreatif dan kritis
3
NILAI MURNI:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berdisiplin
4
digunakan untuk membuat projek. - Amanah
- Bertanggungjawab
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal.
5 KEMAHIRAN ABAD 21:
 Menguji kefungsian projek. - Maklumat dan komunikasi
 Membuat kemasan pada projek.
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan BBB
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Contoh gambar lakaran
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil lakaran murid
MINGGU 6
3-8 FEBRUARI
2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
1
bahan logam dan elektromekanikal fungsinya.
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
MINGGU 7 3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berjimat
10 - 15 FEBRUARI
2019 - Mematuhi peraturan
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
 Memasang bahagian projek dan komponen - Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
 Menguji kefungsian projek. BBB
 Membuat kemasan pada projek. - Lakaran projek
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Alatan tangan
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 8
17-22 FEBRUARI
2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
Page |
5
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
1
bahan logam dan elektromekanikal fungsinya.
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
MINGGU 9 3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berjimat
24 FEBRUARI - 1
MAC 2019
- Mematuhi peraturan
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Memasang bahagian projek dan komponen
- Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
 Menguji kefungsian projek. BBB
 Membuat kemasan pada projek. - Lakaran projek
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan logam / bukan logam
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, - Alatan tangan
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid

MINGGU 10
3 - 8 MAC 2019
Page |
6
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.8 Menyediakan alatan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan dan bahan berdasarkan menghasilkan projek. - EK2 - merealisasikan idea
bahan bukan logam, lakaran projek  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK3 - mengikut prosedur
1
bahan logam dan elektromekanikal fungsinya.
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum KREATIVITI:
4.3.9 Mengukur, menanda pada projek yang dihasilkan. - menggunakan teknik /
dan memotong bahan  Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. kaedah yang sesuai
yang digunakan untuk 2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
membuat projek dibina. NILAI MURNI:
elektromekanikal. - Berdisiplin
MINGGU 14
31 Mac - 5 APRIL
2019 - Berjimat
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Mematuhi peraturan

KEMAHIRAN ABAD 21:


 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 - Menyelesaikan masalah
digunakan untuk membuat projek.
 Memasang bahagian projek dan komponen BBB
elektromekanikal. - Lakaran projek
5 - Bahan logam / bukan logam
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
PENILAIAN
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
- Hasil kerja murid
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
MINGGU 15
7-12 APRIL 2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal.  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
1
bahan logam dan fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - menggunakan teknik /
dibina. kaedah yang sesuai

NILAI MURNI:
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin
MINGGU 16
14 - 19 APRIL
2019 - Bekerjasama
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4 KEMAHIRAN ABAD 21:
digunakan untuk membuat projek. - Menyelesaikan masalah
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal. BBB
5 - Bahan logam / bukan logam
 Menguji kefungsian projek.
 Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
- Bahan pengikat dan
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan
pencantum
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan.
PENILAIAN
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
- Hasil kerja murid
peralatan.
MINGGU 17
21 - 26 APRIL
2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal.  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
1
bahan logam dan fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
- menjana idea
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- menggunakan teknik /
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
kaedah yang sesuai
dibina.
MINGGU 18
28 APRIL - 3 MEI
2019 NILAI MURNI:
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. - Berdisiplin
- Bekerjasama

 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang KEMAHIRAN ABAD 21:


4
digunakan untuk membuat projek. - Menyelesaikan masalah

 Memasang bahagian projek dan komponen BBB


5 elektromekanikal. - Bahan logam / bukan logam
 Menguji kefungsian projek. - Alatan tangan
 Membuat kemasan pada projek. - Bahan pengikat dan
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan pencantum
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Hasil kerja murid
peralatan.
MINGGU 19
5-10 MEI 2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
Page |
9
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.10 Memasang bahagian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek dan komponen menghasilkan projek. - EK1 - bertanggungjawab
bahan bukan logam, elektromekanikal.  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK2 - merealisasikan idea
1
bahan logam dan fungsinya. - EK3 - mengikut prosedur
elektromekanikal  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - menjana idea
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak - menggunakan teknik /
dibina. kaedah yang sesuai

 Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:


3
MINGGU 24 - Berdisiplin
9-14 JUN 2019
- Bekerjasama
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah
 Memasang bahagian projek dan komponen
elektromekanikal.
5 BBB
 Menguji kefungsian projek. - Bahan logam / bukan logam
 Membuat kemasan pada projek. - Alatan tangan
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan pengikat dan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, pencantum
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 25
16-21 JUN 2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
Page |
10
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.11 Menguji kefungsian  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK4 – menilai pelaksanaan
bahan bukan logam,  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu projek
1
bahan logam dan 4.3.12 Membuat kemasan pada fungsinya. - TMK – mencari maklumat
elektromekanikal projek.  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum
pada projek yang dihasilkan. KREATIVITI:
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal. - membuat keputusan dan
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak tindakan susulan
- kreatif dan inovasi
MINGGU 26 dibina.
23 - 28 JUN 2019
3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:
- Bekerjasama
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berkolaborasi
4
digunakan untuk membuat projek.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Memasang bahagian projek dan komponen - Menyelesaikan masalah
elektromekanikal.
5
 Menguji kefungsian projek. BBB
 Membuat kemasan pada projek. - Projek yang siap
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan dan alatan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea, kekemasan
6 fungsi atau bahan.
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN
peralatan. - Hasil kerja murid
MINGGU 27
30 Jun - 5 JULAI
2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
4.3 Mereka bentuk projek 4.3.13 Membuat persembahan  Menyatakan dua jenis bahan yang digunakan dalam EMK:
bertema berasaskan projek. menghasilkan projek. - EK1 – orientasi masa depan
bahan bukan logam,  Menyatakan dua nama alatan tangan dan satu - EK4 – menilai pelaksanaan
1
bahan logam dan 4.3.14 Membuat fungsinya. projek
elektromekanikal penyelenggaraan dan  Menyatakan satu bahan pengikat atau pencantum - TMK – mencari maklumat
penyimpanan peralatan. pada projek yang dihasilkan.
KREATIVITI:
 Mengenal pasti satu sistem asas elektromekanikal.
- membuat keputusan dan
2  Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak
tindakan susulan
dibina.
- kreatif dan inovasi
MINGGU 28
7-12 JULAI 2019 3  Membuat satu lakaran projek yang hendak dibina. NILAI MURNI:
- Bekerjasama
- Berkolaborasi
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4
digunakan untuk membuat projek. KEMAHIRAN ABAD 21:
- Interpersonal dan arah
 Memasang bahagian projek dan komponen kendiri
elektromekanikal.
5
 Menguji kefungsian projek. BBB
 Membuat kemasan pada projek. - Projek yang siap
 Mempersembahkan hasil projek yang berfungsi dan - Bahan penyelenggaraan
mempunyai nilai tambah sama ada dari aspek idea,
6 fungsi atau bahan. PENILAIAN
 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Hasil persembahan dan
peralatan. penyelenggaraan murid
MINGGU 29
14-19 JULAI 2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.1 Mengenal hidroponik. EMK:
hidroponik. - EK4 – pengetahuan am
5.2.2 Menyatakan peralatan 1  Menyatakan maksud hidroponik. tentang pertanian
dan bahan yang - TMK – mencari maklumat
diperlukan untuk
menyemai biji benih  Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
seperti dulang 2 - menjana idea baru
digunakan untuk tanaman hidroponik.
semaian, span atau
reja benang, biji benih  Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
dan air.  Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3 tanaman. - Bersabar
MINGGU 30 - Bersungguh-sungguh
21 - 26 JULAI
2019  Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Maklumat dan komunikasi
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
- Contoh alatan dan gambar
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman hidroponik
5
hidroponik. - Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
PENILAIAN
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- Soalan (lisan atau bertulis)
dan bahan.
tentang hidroponik
MINGGU 31
28 JULAI - 2
OGOS 2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.3 Menyemai biji benih EMK:
hidroponik dengan kaedah yang 1  Menyatakan maksud hidroponik. - EK4 – pengetahuan am
betul. tentang pertanian

 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:


2
digunakan untuk tanaman hidroponik. - menjana idea baru
 Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3
MINGGU 34
tanaman. - Bersabar
18-23 OGOS
2019  Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Bersungguh-sungguh
 Mengira kos bahan hidroponik.
4 KEMAHIRAN ABAD 21:
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
- Menyelesaikan Masalah

5  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman BBB


hidroponik. - Alatan dan bahan semaian
- Biji benih sayuran daun
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Hasil kerja semaian murid
MINGGU 35
25-30 OGOS
2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.4 Menyediakan peralatan EMK:
hidroponik menanam iaitu takung, 1  Menyatakan maksud hidroponik. - EK2 – berinovasi
penutup takung dan - TMK – mencari maklumat
raga tanaman.
 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2
5.2.5 Membancuh larutan digunakan untuk tanaman hidroponik. - boleh menambahbaik idea
nutrien dengan kadar
yang betul.  Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Bersungguh-sungguh
3
MINGGU 36
tanaman. - Berhati-hati
25-30 OGOS
2019  Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Menyelesaikan Masalah
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
BBB
5  Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Larutan nutrient
hidroponik. - Alatan dan bahan
penanaman hidroponik
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Soalan (lisan atau bertulis)
MINGGU 37
8 - 13
SEPTEMBER 2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.6 Mengubah anak benih EMK:
hidroponik ke dalam raga tanaman - EK3 – megumpul maklumat
1  Menyatakan maksud hidroponik.
mengikut prosedur. dan melaksanakannya
mengikut prosedur

2  Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:


digunakan untuk tanaman hidroponik. - menjana idea baru

 Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:


 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
3
tanaman. - Bersabar
MINGGU 38
15-20
SEPTEMBER 2019  Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. - Berhati-hati

 Mengira kos bahan hidroponik. KEMAHIRAN ABAD 21:


4
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. - Menyelesaikan Masalah

BBB
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Anak benih untuk diubah
5
hidroponik. - Alatan dan bahan
penanaman (set takung)
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan

PENILAIAN
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- Hasil kerja pengubahan
dan bahan.
tanaman murid

MINGGU 39 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


22-27 SEPTEMBER
2019
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.7 Melakukan aktiviti EMK:
hidroponik penjagaan tanaman - EK3 – megumpul maklumat
seperti mengacau 1  Menyatakan maksud hidroponik. dan melaksanakannya
larutan nutrien dalam mengikut prosedur
takung dan mengawal
perosak.  Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2 - menjana idea baru
digunakan untuk tanaman hidroponik.
5.2.8 Pengiraan kos bahan
hidroponik.  Menyemai biji benih ke dulang semaian. NILAI MURNI:
 Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga - Tekun
MINGGU 40
29 SEPTEMBER -
4 OKTOBER 2019 3 tanaman. - Bersabar
- Disiplin
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Interpersonal dan arah
 Merekod pendapatan hasil hidroponik. kendiri

BBB
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman - Tanaman hidroponik
5
hidroponik. - Alatan dan bahan penjagaan
tanaman
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
PENILAIAN
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
- hasil kerja murid (penjagaan
dan bahan.
dan pengiraan kos)
MINGGU 41
6 - 11 OKTOBER
2019
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 6)

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
5.2 Menanam secara 5.2.9 Menuai hasil mengikut EMK:
hidroponik tempoh matang dan 1  Menyatakan maksud hidroponik. - EK5 - Komersialkan produk
fizikal tanaman.
 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang akan KREATIVITI:
2
5.2.10 Merekod pendapatan digunakan untuk tanaman hidroponik. - boleh meningkatkan kualiti
hasil hidroponik.  Menyemai biji benih ke dulang semaian.
MINGGU 42  Menjalankan kerja mengubah anak benih ke raga NILAI MURNI:
13-18 OKTOBER
2019
3
tanaman. - Bekerjasama
 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman hidroponik.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Mengira kos bahan hidroponik.
4 - Interpersonal & arah kendiri
 Merekod pendapatan hasil hidroponik.
 Melakukan aktiviti memungut hasil tanaman BBB
5
hidroponik. - Alat penimbang
- Buku rekod pendapatan
 Melakukan penanaman secara hidroponik dengan
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan PENILAIAN
dan bahan. - Hasil kerja murid
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
MINGGU 43
20-25 OKTOBER
2019